Wyst?pi? b??d podczas instalacji urz?dzenia. Nieprawid?owe dane.

 

Komputer powoli wraca do ?ycia po ostatnim padzie. Uda?o si? w ko?cu przeinstalowa? system, zmusi? wszystkie sterowniki do poprawnego dzia?ania, trwa przywracanie danych ze starego dysku. Relacje z tych walk na bie??co pojawia?y si? Blipie. W tym miejscu rwnie? wielkie dzi?ki wszystkim za wszelkie rady, sugestie, uwagi… i cierpliwo?? ;)

Ze wszystkich mo?liwych problemw jakie napotka?em z tym komputerem w ci?gu ostatnich kilku dni, najbardziej zaskoczy?y mnie trudno?ci z instalacj? sterownika od… myszki!. Takiego zwyk?ego szczurka bezprzewodowego na USB. Wtykam do portu nadajnik, wyskakuje okienko ze stanem instalacji jakiego? uniwersalnego sterownika i nagle…

Brak danych.

Nie mo?na zainstalowa? sprz?tu.

Wyst?pi? b??d podczas instalacji urz?dzenia.

Nieprawid?owe dane.

Wy??cznie jako ciekawostka, po tym tygodniu mnie osobi?cie ju? nic nie zdziwi… Co ciekawe, b??d wyst?puje na tyle cz?sto, ?e doczeka? si? w?asnego wpisu w Bazie Wiedzy Microsoftu. Naprawa w skrcie:

  1. W katalogu X:\Windows\Driver cache\i386 znajd? plik Driver.cab i zmie? mu nazw? / usu? / przenie? w bezpieczne miejsce jako kopi?.
  2. Na p?ytce instalacyjnej znajd? w katalogu \i386 plik Driver.cab i skopiuj go do katalogu wymienionego w punkcie wy?ej
  3. Wejd? do mened?era urz?dze? (Panel Sterowania -> System -> zak?adka „Sprz?t”), znajd? problematyczne urz?dzenie i odinstaluj je. Przy kolejnym wykryciu nowego sprz?tu wszystko ju? pjdzie bez problemu.

Zast?pienie pliku jego kopi? z p?ytki w automagiczny sposb rozwi?zuje problem…

Wracam do rekonstrukcji ?rodowiska pracy. Kolejne wpisy ju? wkrtce.

Wpis opublikowany 31 października 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: it, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wyst?pi? b??d podczas instalacji urz?dzenia. Nieprawid?owe dane."

  1. Dzi?ki Tobie straci?em tylko jeden dzie? na poszukiwanie rozwi?zania tego problemu…. Dzi?kuj?!

    Autor komentarza, czwartek, 25 lut 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów