WordPress 3.0 lada chwila – lista nowo?ci

 

Zgodnie z wcze?niejszymi planami, dzisiaj powinna odby? si? premiera WordPress-a 3.0, system zg?osze? pokazuje jednak jeszcze 8 otwartych zada?, co sugeruje pewne op?nienie. Nie s? to powa?ne b??dy, wi?c mo?na si? spodziewa? premiery w ci?gu najbli?szych dni.

Przed weekendem pojawi? si? jednak trzeci Release Candindate, ktry pozwala zapozna? si? z nowo?ciami w WP3.0. A tych jest sporo – na li?cie zmian wypisano ponad 250 pozycji, od kosmetycznych poprawek w nazewnictwie linkw w panelu, po powa?ne zmiany systemowe.

Oto kilka ciekawych innowacji wy?owionych z ca?ej masy zmian:

WordPress = WordPress MU = WordPress Multisite

WordPress MU functions in WordPress

W „normalnym” WordPressie zintegrowano funkcje WordPress MU, ktry umo?liwia? uruchomienie w?asnej „platformy blogowej”.

Żeby wi?kszo?? blogerw nie zrobi?a sobie „kuku” podczas klikania w nowe linki w panelu, uaktywnienie tej funkcji wymaga dopisanie jednej linijki w wp-config.php, ale dalsza instalacja tego „dodatku” i zarz?dzanie ca?ym systemem odbywa si? ju? w normalnym panelu.

WordPress jako CMS

Pojawi?o si? sporo nowych funkcji pozwalaj?cych jeszcze wygodniej wykorzystywa? WordPress jako CMS dla stron nie-blogowych:

 • Usprawniono mechanizm definiowania typw postw. Je?li kto? zagl?da? w struktur? bazy WordPress, na pewno widzia? ju? typy post, page, attachment czy revision, ju? od wersji 2.9 mo?na definiowa? w?asne typy przy pomocy funkcji register_post_type(), teraz pojawi?o si? wi?cej narz?dzi do wykorzystania tego mechanizmu.
 • Mo?liwo?? definiowania szablonw dla okre?lonych typw postw – podczas dopasowywania pliku szablonu, WordPress wyszukuje teraz najpierw pliku typu single-{post_type}.php, potem dopiero bierze single.php itd.
 • Bardziej wyeksponowano mo?liwo?? tworzenia i zarz?dzania „w?asnymi znacznikami” (Custom Taxonomy). Je?li nie wystarczaj? nam kategorie i tagi, mo?emy tworzy? kolejne, w?asne listy.
 • Dodano mo?liwo?? tworzenia plikw szablonw dla strony g?wnej (front-page.php – gdy jest to strona statyczna, nie trzeba przypisywa? do niej osobnego szablonu), konkretnych autorw (author-{nicename}.php lub author-{id}.php), znacznikw (taxonomy.php), konkretnych znacznikw (taxonomy-{taxonomy}.php) a nawet konkretnych warto?ci tych znacznikw (taxonomy-{taxonomy}-{term}.php). Powinno to troch? ograniczy? liczb? Conditional Tags w „oglniejszych” szablonach.
 • Lepsze zarz?dzanie pozycjami w menu, jakby wydzielony osobny modu? z wprowadzonych kiedy? wid?etw. Twrca skrki definiuje obszary przeznaczone na miejsca, a z poziomu panelu mo?emy w ?atwy sposb wrzuci? do takiego menu linki do podstron, kategorii czy zewn?trznych stron.

WordPress 3.0 Menu

Nowa domy?lna skrka, pa pa Kubrick

Po ponad 5 latach ?egnamy si? ze skrkami Kubrick i „classic”. W nowej paczce znajdziemy tylko jedn?, now? skrk?: Twenty Ten

WordPress 3.0 nowa domy?lna skrka

Przy okazji zmieni? si? troch? instalator skrek:

WordPress 3.0 Themes

Instalacja WordPress 3.0

WordPress 3.0 Instalacja

Drobnej zmianie uleg? te? instalator WordPress-a: Sami mo?emy teraz wybra? login i has?o dla g?wnego u?ytkownika (nie musi to ju? by? „admin”).

Instalator automatycznie generuje te? losowe ci?gi znakw dla sta?ych, ktre s? u?ywane do szyfrowania hase? i sesji (AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, LOGGED_IN_KEY, NONCE_KEY, AUTH_SALT, SECURE_AUTH_SALT, LOGGED_IN_SALT i NONCE_SALT). Ma?o osb po instalacji zagl?da?o do wp-config.php i zmienia?o domy?ln? fraz? na co? w?asnego, przez co ten mechanizm zabezpiecze? zwykle niczego nie wnosi?.

Inne zmiany kosmetyczne

Wprowadzono kilka kosmetycznych poprawek w szarej skrce panelu sterowania:

WordPress 3.0 Dashboard design

Oprcz tego zmieniono troch? nazewnictwo kilku pozycji w menu (np. Wpisy » Edytuj zmieniono na Wpisy » Wpisy), przeniesiono kilka linkw g??biej w dzia?ach „Ustawienia” i „Narz?dzia” oraz inne tym podobne drobiazgi.

Aktualizacje itp.

Naturalnie zaktualizowano przy okazji mas? zewn?trznych skryptw u?ywanych przez WordPress: jQuery (1.4.2), jQuery UI (1.7.3), json lib, phpass (0.2), Prototype.js (1.6.1), Scriptaculous.js (1.8.3), SWFobject JS (2.2) itd.

Zainteresowanym szczeg?ami, a zw?aszcza tworz?cym pluginy i skrki, polecam zapoznanie si? z pe?n? list? zmian. Omwione wy?ej najwa?niejsze nowo?ci nios? za sob? wiele drobnych zmian w r?nych funkcjach – dodane parametry, przeniesione niektre funkcje do innych plikw, zast?pienie pewnych rozwi?za? innymi (status „deprecated”) itp.

Jedno jest pewne – zanim wykonam aktualizacj? na tym blogu, przynajmniej dwukrotnie wyprbuj? aktualizacji na jakich? kopiach – wdro?enie Multisite jest ca?kiem spor? zmian? w strukturze bazy danych…

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 14 czerwca 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: blog, ciekawostki, wordpress, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "WordPress 3.0 lada chwila – lista nowo?ci"

 1. I pomy?le?, ?e WordPress by? kiedy? taki fajny, lekki…

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 cze 2010 #

  • To chyba by?o „za kadencji” Duke’a (2.0, grudzie? 2005) czy nawet Strayhorna (1.5, luty 2005). Hitem by?y wtedy strony statyczne i system skrek :)

   Autor komentarza, poniedziałek, 14 cze 2010 #

  • Marudzisz. Jest za to ?wietny ;) .

   Autor komentarza, wtorek, 15 cze 2010 #

 2. Ciekawe kto teraz jeszcze pami?ta jak wygl?da? panel administratora z wersji 1.5. :)))) Stare, dobre czasy. ;)

  Co do samego WordPressa: zastanawia mnie ilo?? wykorzystywanych bibliotek JSa – po choler? nam ich tyle skoro mogliby zrobi? wszystko w jednej? :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 cze 2010 #

  • S?uszna uwaga. Ale z obserwacji wynika, ?e te biblioteki s? po prostu dodawane do instalacji, a nie s? koniecznie wykorzystywane wszystkie na raz… Przy pomocy wp_enqueue_script() mo?esz w dowolnym momencie wczyta? dodatkow? bibliotek?. W panelu jest wykorzystywane przede wszystkim jQuery…

   Autor komentarza, wtorek, 15 cze 2010 #

  • Domy?lnie do szablonu nie jest ?adowana ani jedna – ale je?li koniecznie chcesz, to nie ma problemu – a przy okazji nie musisz si? martwi? o instalacje, adresy, aktualizacj?… ;)

   Autor komentarza, czwartek, 17 cze 2010 #

 3. Mogli by go w ko?cu wyda?, gdy? musz? postawi? nowego WP. A tak bym sobie postawi? ju? na 3.0

  Autor komentarza, wtorek, 15 cze 2010 #

 4. Dobre wprowadzenie do zmian pomi?dzy 2.x a 3.0. Teraz trzeba dok?adniej przejrze? changeloga i sprbowa? instalacji. Na wordpress.tv jest ostatnio sporo ciekawych prezentacji dotycz?cych wordpressa – nie tylko technicznych.

  Autor komentarza, wtorek, 15 cze 2010 #

 5. Ju? nie mog? si? doczeka?! Tyle nowych funkcji! Tyle zabawy! :D

  Autor komentarza, wtorek, 15 cze 2010 #

 6. Skoro zwyk?y WP przej?? mo?liwo?ci WP MU to czy s? jakie? wie?ci dla posiadaczy MU w kwestii migracji na WP 3.0 ?

  Autor komentarza, wtorek, 15 cze 2010 #

  • Wydaje mi si?, ?e nied?ugo we wszystkich panelach pojawi si? wsplna aktualizacja dla obu systemw, wsz?dzie zainstaluje si? WordPress 3.0 i w przypadku MU skrypt automatycznej aktualizacji po prostu skonfiguruje Multisite.

   Wydaje si?, ?e to logiczne i sensowne rozwi?zanie, na forum WPMU nie widzia?em jeszcze konkretnej informacji.

   Autor komentarza, wtorek, 15 cze 2010 #

 7. WordPress 3.0 w?a?nie pojawi? si? do pobrania. Enjoy.

  Autor komentarza, czwartek, 17 cze 2010 #

  • Ja ju? zaktualizowa?em, pki co na tworzonym dopiero blogu – ale przebieg?o bez problemw, ?adnie, b?yskawicznie si? pobra?o. Panel si? prawie nie zmieni?, poza nieco innym u?o?eniem menu, no i gdzieniegdzie angielskimi wstawkami (nie zosta?o jeszcze wydane polskie t?umaczenie do tej wersji). Chyba zaraz wgram j? te? na Marsjana.net ;)

   Autor komentarza, czwartek, 17 cze 2010 #

 8. Ja tam czekam na 3.0 PL — jeszcze nie wrzucone, wi?c si? ?cierpi? ;-)

  Autor komentarza, czwartek, 17 cze 2010 #

  • Ju? jest – bezpo?rednio po napisaniu poprzedniego komentarze poszed?em aktualizowa? Marsjana.net, a tam ju? mi zaproponowa?o polsk? wersj?… ;)

   Autor komentarza, czwartek, 17 cze 2010 #

 9. W?a?nie usadzi?em now? wersj? WP przez doinstalowanie jej wtyczki Hyper Cache.. strona dos?ownie przesta?a wy?wietla? cokolwiek i niestety nie da?o si? tego cofn??.. tak?e dla nowych instalacji, radz? uwa?a?..

  Autor komentarza, piątek, 18 cze 2010 #

  • Powinno pomc zalogowanie si? przez ftp i zmiana nazwy katalogu wtyczki.

   Autor komentarza, piątek, 18 cze 2010 #

 10. @MZM: dzi?ki za tipa. WP3.0 ju? siedzi na moich blogach :D

  Autor komentarza, piątek, 18 cze 2010 #

 11. Wczoraj zaktualizowa?em WP na blogu. Zasadniczo posz?o bez problemw…

  Ale oczywi?cie co? trzeba by?o pomajstrowa?. Zmieni?a si? odrobin? obs?uga statycznej strony g?wnej. Wcze?niej mia?em ustawion? jako g?wn? statyczn? (page) stron? g?wn? z przypisanym do niej indywidualnym szablonem, ale adres w postaci /page/1 kierowa? ju? na index.php z „normalnym” szablonem, /page/2 odpowiednio cofa? o X wpisw wstecz itd. Po aktualizacji /page/1 czy /page/x kierowa?y wci?? na stron? (page) ustawion? jako g?wn?.

  Rozwi?zane teraz pewnym hackiem – podaj?, bo mo?e si? komu? przyda?: plik szablonu home.php zaczyna si? od sprawdzenia is_paged() – funkcja zwraca FALSE dla pierwszej strony (/, /index.php czy /page/1) i TRUE dla kolejnych podstron (/page/x)

  Autor komentarza, środa, 23 cze 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów