Wolno?? blogerw, nie tylko do zarabiania. Po Blog Forum Gda?sk

 

Nie dodam do tytu?u wpisu dopisku „- subiektywnie”, bo to chyba oczywiste, ?e ka?da literka tutaj jest nasi?kni?ta moim charakterem i sposobem w jaki patrz? na ?wiat.

Nie wiem, czy skorzystanie lub nie z hotelu oferowanego przez organizatorw konferencji czyni kogo? mniej lub bardziej sprzedajnym blogerem (czy mo?e wr?cz nie-blogerem).

Utwierdzi?em si? za to w przekonaniu, ?e postrzeganie blogw i blogowania bywa diametralnie r?ne.

Czym jest to ca?e blogowanie?

Przez ca?e dwa dni konferencji przewija?o si? pytanie o zdefiniowanie blogera i bloga. Prbowano to ugry?? (a w zasadzie podgryza?) od strony prawa, etyki, wolno?ci, odpowiedzialno?ci za s?owo. Szukano elementw wsplnych pomi?dzy lud?mi publikuj?cymi przepisy na ciasta, komentuj?cymi konsekwencje ka?dego krzywego spojrzenia si? ktrego? z politykw oraz lud?mi dostrzegaj?cymi przesuni?cie o 1px dowolnego elementu na Facebooku.

Pisz? na Tomasz.Topa.pl od ponad pi?ciu lat. Pisz? o tym, co lubi?, czyli o jakich? tam gad?etach, telefonach czy innych internetach. A czasem o czym? zupe?nie innym. Bawi? si? fajnymi zabawkami, kto? jest zainteresowany moj? opini?, wi?c j? tu opublikuj?, kto? doceni lub mu si? to przyda – super, pe?na rado?? i plusy dla wszystkich stron.

Ale gdy czasem kto? wspomina, ?e mj blog jest „popularny” albo nawet z wielkim przej?ciem donosi o ka?dej wzmiance czy linku do mnie znalezionym w jakim? serwisie czy na innym blogu – generalnie wzruszam ramionami. Fajnie. Ba, popatrzcie na statystyki: hej, 20k UU wi?cej ni? Mediafun! Wooohooo! Kolejne 7 punktw do lansu! Wszem i wobec mo?ecie powiedzie?, ?e czytacie w?a?nie TopowyBlog.pl. No, not really.

Od dawna mwi?, ?e popularna to jest Doda. Mj blog _mo?e_ jest troch? _znany_ w pewnym okre?lonym, w?skim gronie. Bardzo w?skim. Na ulicy zaczepiaj? mnie tylko drechy pytaj?c czy mam jaki? problem – i raczej nie chodzi im o moje wewn?trzne rozterki dotycz?ce natury blogerskiej etyki. Pewnie nawet 90% „bran?y” nie ma poj?cia kim jest ten Topa z Gda?ska (poj?cie „bran?a” jest tak nieokre?lone, ?e mog? sobie dowolnie szafowa? procentami i nikt mi nie mo?e zarzuci? manipulacji ;)).

Blogi vs mainstream

Pod poj?ciem „mainstreamu„, w kontek?cie mediw, rozumiem takie tytu?y prasy, portali czy nazwy kana?w telewizyjnych, o ktre mog? zapyta? kilku losowych przechodniw na ulicy i przynajmniej po?owa b?dzie dok?adnie wiedzia?a o co chodzi. Mwi? „Gazeta”, „Wirtualna Polska”, „TVN” – spoko. Pytam troch? mniej „uinternetowionych” o Kominka (w ko?cu „najpopularniejszego polskiego blogera”) i z regu?y s?ysz? „ale o co Ci chodzi, przecie? ja mam centralne ogrzewanie…”.

Ludzie nie mog?cy ?y? bez polityki czytaj? blogi z wszelkich Salonw czy platform udost?pnionych przez tygodniki opinii i uwa?aj?, ?e to blogi polityczne stanowi? teraz najwa?niejsz? si?? w pa?stwie i maj? moc. Szafiarki maj? si?? kszta?towania trendw w modzie. Komputerowcy i marketingowcy wiedz?, ?e to oni s? „jedynymi o?wieconymi” i wiedz? jak najlepiej wykorzysta? blogi do komunikacji. A mamy jeszcze blogi-pami?tniczki, w?asn? poezj? czy opowiadania, fotoblogi i tysi?c innych odmian. Ka?dy siedzi we w?asnym sosie i przez jego pryzmat patrzy na „blogosfer?”. No, w przypadku blogw kulinarnych metafora z sosem mo?e nabiera? troch? innego znaczenia ;)

Nie uwierz? w jakie? przechodzenie blogw do „mainstreamu” dopki niektrzy dziennikarze wci?? postrzegaj? blogerw jako jakie? dziwne stworzonka, ktre ?yj? w samotno?ci. Dopki przeci?tni ludzie trafiaj?cy z wyszukiwarek na r?ne dziwne stare archiwalne wpisy, b?d? traktowa? to miejsce jako forum dyskusyjne („ale przecie? mo?na zostawi? wiadomo??, kto? odpowie, jest git. Co to s? te ca?e blogi?”).

Nie uwierz? w przebicie blogw do ?wiadomo?ci wszystkich ludzi dopki mj w?asny Ojciec nie rozumie dok?adnie po co ja klepi? co? w internecie, kto i po co to czyta oraz jakim cudem kto? mi jeszcze chce p?aci? za wrzucenie banerka albo zaprosi? na konferencj?.

Wolno?? s?owa

Krtka powtrka z historii: dwukrotnie istnia?o „Wolne Miasto Gda?sk” (w latach 1807 – 1814 oraz 1920 – 1939). Dodajmy do tego do?wiadczenia z okresu komunizmu, konferencja odbywa?a si? na terenach „kolebki Solidarno?ci”, czyli gda?skiej stoczni. Pod wzgl?dem symbolicznym miejsce idealne do dyskusji o wolno?ci s?owa i roli blogw na tym polu.

Jak ju? pozwoli?em sobie skomentowa? na blogu Arzu, fakt, ?e naszym „najwi?kszym problemem” by?a w?a?nie obecno?? jakich? reklam na kilku blogach, powinien nam u?wiadamia? jakimi szcz??ciarzami powinni?my si? czu?, ?e nie musimy si? ju? obawia? aresztowa? za stwierdzenie, ?e nie zgadzamy si? z jak?? my?l?.

Blogi, prywatne strony internetowe, mikroblogi, videoblogi, serwisy spo?eczno?ciowe i co tam tylko chcecie, to tylko narz?dzia i platformy do publicznego wyra?ania swoich my?li. Na ko?cu zawsze stoi konkretny cz?owiek.

Organizacja

Na koniec dwa s?owa o stronie organizacyjnej. Pe?ne pochwa?y dla organizatorw, tj. Citybell Consulting i Miasta Gda?sk. Bardzo dobrze przygotowane zaplecze techniczne i logistyczne, catering, rozplanowanie w czasie, krtkie wycieczki dla odwiedzaj?cych Gda?sk… Moje „geekowe ja” bardzo doceni?o ?wietn? jako?? streamingu z wszystkich cz??ci imprezy, zagwarantowanie dost?pu do internetu na miejscu (i to o bardzo dobrej jako?ci), gniazdek do pod?adowania elektroniki czy podstawek pod laptopy – praktyczne i genialne w swojej prostocie.

PS, czyli na koniec

O kwestii zarabiania na blogach nie napisz? nic konkretnego, bo po ca?ym weekendzie wa?kowania tematu mam ju? go serdecznie do??. Sami potraficie oceni? na ile wiarygodne s? moje wpisy i „zag?osowa?” klikaj?c lub nie w krzy?yk w rogu okienka przegl?darki.

Kilka innych elementw te? pomin??em, bo nie sposb wszystkiego opisa?. Z pewno?ci? w komentarzach b?dzie mo?na dalej podyskutowa?.

Wpis opublikowany 13 grudnia 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: blog, it, konferencje, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wolno?? blogerw, nie tylko do zarabiania. Po Blog Forum Gda?sk"

 1. Chcia?bym co? skomentowa?, ale chyba to co kluczowe z Blog Forum odebrali?my podobnie.
  Nale?y rwnie? pami?ta?, ?e to by?a pierwsza tego typu impreza – pierwsze koty za p?oty.
  Po drugie niektrzy Polacy maj? nadal mentalno?? z PRL-u i lat 90-tych, ?e sporo rzeczy da?o sie nieuczciwie kupi? :/

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 gru 2010 #

 2. Kompletnie nie rozumiem o co to ca?e halo z zarabianiem. Nie mam blogu, ale sprawa jest dla mnie prosta – je?li kto? robi co?, co mi si? podoba, to dlaczego ma na tym nie zarobi?? Skoro ja mam z tego korzy??, to niech i on ma.
  My?l?, ?e jestem jeszcze w stanie oceni?, czy opinia o testowanym produkcie jest tylko propagandowym be?kotem, czy szczer? wypowiedzi? (nawet je?li troszk? bardziej pozytywn? ni? powinna by?).
  Co do banerw reklamowych, czy sprzeda?y linkw – w ogle nie widz? problemu… I tak na ka?dym kroku jestem bombardowany reklam?.
  Pozdrawiam
  Wojtek

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 gru 2010 #

  • No widzisz Wojtku, a gromada ludzi widzi problem ;) i g?o?no szczeka jak tylko ma okazj? :(

   Autor komentarza, wtorek, 14 gru 2010 #

 3. Tomek to internet jest – TLDR ;p

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 gru 2010 #

  • To w skrcie Ci mog? napisa?:

   „By?o fajnie, ale pomys? i wizj? cudotwrczej roli blogw to sobie mo?na…” ;)

   Autor komentarza, poniedziałek, 13 gru 2010 #

 4. Bardzo ciekawy wpis, co do s?owa ‚subiektywnie’ to powinno to by? zupe?nie oczywiste, ale jak mo?na by?o us?ysze? na konferencji niektrym blogerom zarzuca si? brak obiektywizmu w swoich w?asnych wypowiedziach.

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 gru 2010 #

  • Bo wychodzi niezrozumienie blogw. Obiektywne mog? by? jakie? testy laboratoryjne, zestawienia itd. ale opatruj?ca je opinia jest ju? zdecydowanie subiektywna i nie ma szans ?eby by?o inaczej.

   Autor komentarza, wtorek, 14 gru 2010 #

 5. Mimo streamingu, cz?owiek ?a?owa?, ?e nie mg? tam by?. Wiadomo ju? czy impreza b?dzie cykliczna?

  Autor komentarza, czwartek, 16 gru 2010 #

  • Organizatorzy powiedzieli: do zobaczenia za rok

   Trzymajmy kciuki :)

   Autor komentarza, czwartek, 16 gru 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów