Wiele przegl?darek obok siebie: IE6, IE7, IE8, Firefox, Opera…

 

Wiele IE obok siebie

Temat niby banalny i oczywisty, ale bior?c pod uwag? liczb? pyta? o to, ktre otrzymuj?… Chyba kilka najbli?szych wpisw zostanie po?wi?conych takim „oczywistym oczywisto?ciom”. By ?y?o si? lepiej. ;)

Chocia? wraz z kolejnymi projektami zbieramy do?wiadczenie i wyrabiamy sobie pewne schematy, ktre pozwalaj? na poprawne wy?wietlanie strony we wszystkich (a przynajmniej w olbrzymiej wi?kszo?ci) przegl?darek, warto jednak mie? pod r?k? kilka przegl?darek i na bie??co sprawdza? jak to tam wygl?da. Chocia? przerabiali?my ten kod setki razy, mo?e akurat si? zdarzy?, ?e z czym? si? jednak pok?ci? i ca?a strona si? rozsypa?a.

Normalnie u?ywam Firefoksa, w systemie mam zainstalowan? te? Oper? 9.6 oraz IE8 beta 2. Do tego obowi?zkowo IE6 i IE7 w wersjach bezinstalacyjnych. I na deser Chrome i Safari do sprawdzania pod Webkitem.

Jak pogodzi? te przegl?darki ze sob?? A zw?aszcza r?ne wersje Internet Explorera?

IE3, IE4.01, IE5.01, IE5.5, IE6

Multiple IEs

Ma?e ustrojstwo firmy Tredosoft pod nazw? Multiple IE za?atwia nam problem wersji bezinstalacyjnych przegl?darek IE3, IE4.01, IE5.01, IE5.5, IE6. ?ci?gamy jeden instalator, ktry zainstaluje nam wybrane przegl?darki. Koniec, wszystko elegancko dzia?a – mamy IE6. W przeciwie?stwie do znanego IE6eolas_nt, nie wyst?puje tu problem z cookies.

IE7 Standalone

Je?li aktualizujemy Windowsa i mamy ju? IE7 jako cz??? systemu – nie ma problemu. Schody si? zaczynaj?, gdy (tak jak ja) zainstalujemy na to bet? IE8. Niby IE8 ma tryb kompatybilno?ci. Niby si? a? tak nie r?ni. Niby… ja tam wol? jednak mie? dwie osobne aplikacje i testowa? naraz.

Z pomoc? znowu przychodzi nam firma Tredosoft, ktra przygotowa?a wersj? IE7 Standalone. Nie wchodzi ona w zakres paczki MultipleIEs, ale ?adnie opisali jak sobie poradzi? z t? przegl?dark?.

 • ?ci?gamy instalator Internet Explorer 7 – czy to ze stron Microsoftu czy z innych ?rde? – szukamy pliku IE7-WindowsXP-x86-plk.exe (lub dla wersji angielskiej: IE7-WindowsXP-x86-enu.exe)
 • Przy pomocy WinRara / WinZipa / 7-Zip / innego archiwizera rozpakowujemy zawarto?? instalatora. Je?li jakim? cudem nie mamy akurat pod r?k? ?adnego narz?dzia tego typu, wystarczy uruchomi? instalator z parametrem /x
 • W wypakowanym folderze wchodzimy do katalogu update i tam uruchamiamy instalacj? ma?ej poprawki xmllitesetup.exe. Teoretycznie posiadaj?c wcze?niej IE7/IE8 beta 2 nie powinno to by? potrzebne, ale jednak ja mia?em problemy z tabami…
 • Ze strony http://tredosoft.com/IE7_standalone pobieramy plik IE7s.exe („Download Internet Explorer 7 standalone program only (149KB)”), ktry wrzucamy do rozpakowanego przed chwil? IE7.
 • Uruchamiamy IE7s.exe. Powinno zadzia?a? :)

Żeby nie by?o tak r?owo – IE7 Standalone nie b?dzie w pe?ni dzia?a?o – tzn. b?dzie wywala?o komunikaty o b??dach przy prbie otwierania menu konteksowego, menu programu, nie pozwoli instalowa? kontrolek ActiveX, mo?e si? wysypa? przy stronach wymagaj?cych autoryzacji…

Jednoczesne uruchomienie dwch wersji Firefoksa

A wiecie, ?e mo?na rwnie? uruchomi? kilka r?nych wersji Firefoksa? Mo?e chcemy sprawdzi? czy wszystko ?adnie dzia?a pod Firefox 2 czy nawet Firefox 1.5?

Nie b?d? powiela? ca?ego rozwi?zania, poniewa? bardzo ?adnie opisa? to Yano.

Na koniec

Instalacja Opery, Safari czy Chrome to chyba ju? nie jest problem.

Warto sprawdza? strony pod r?nymi przegl?darkami, a w miar? mo?liwo?ci te? i pod r?nymi systemami operacyjnymi.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 9 listopada 2008
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: internet, it, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wiele przegl?darek obok siebie: IE6, IE7, IE8, Firefox, Opera…"

 1. zebys nie musial sie meczyc zobacz http://browsershots.org/

  Autor komentarza, niedziela, 9 lis 2008 #

 2. Mi tam wystarczy jak blog b?dzie dobrze dzia?a? pod Firefoxem, Oper?, Chrome i Safari…
  IE nie u?ywam i bardzo dobrze, a to ?e co? komu? ?le si? wy?wietla na danej stronie przez te IE to ju? jego sprawa. Niech zmieni przegl?dark?.
  Mog? jeszcze IE7 zrozumie?, ona jeszcze tak nie odbiega od standardw, ale kto by u?ywa? starszych wersji? Jeszcze by si? syfa jakiego? z?apa?o czy cu? ;)

  Cho? tak naprawd? to przyda? mi si? sposb od @Yano na uruchomienie dwch r?nych wersji Firefoxa ;)

  Autor komentarza, niedziela, 9 lis 2008 #

 3. Microsoft udost?pnia (za darmo!) obrazy dyskw maszyn wirtualnych: Windows XP SP3 z Internet Explorerem 6, Windows XP SP3 z Internet Explorerem 8 beta 2 oraz Windows Vista SP1 z Internet Explorerem 7. Wystarczy Virtual PC, mocny procesor i du?o pami?ci RAM i mamy spokojnie drugiego, wirtualnego Windowsa z odpowiedni? wersj? IE – w sam raz do testw.

  Autor komentarza, niedziela, 9 lis 2008 #

 4. A ja polecam jeszcze program IETester, dzi?ki niemu rwnie? ?atwiej testowa? strony pod rznymi IE. A co wa?ne, dzia?a to na Vi?cie :)

  Autor komentarza, niedziela, 9 lis 2008 #

 5. @Jagby?: Sierpnie? – Pa?dziernik 2008, prawie 150 tysi?cy odwiedzin. U?ytkownicy IE6 stanowili oko?o 12%. 18 tysi?cy to ma?o czy du?o? Nie jestem pewien czy bym od r?ki odrzuci? co dziesi?tego odwiedzaj?cego…

  Mo?e inaczej: ja wychodz? z za?o?enia, ?e podstawow? funkcjonalno?? strony musz? zapewni? maksymalnej liczbie odwiedzaj?cych. Projektuj?c dodatkowe ficzery mog? sobie pozwoli? na przymkni?cie oka na te kilka-kilkana?cie procent u?ytkownikw, oni po prostu nie b?d? mieli tak fajnie jak pozostali ;)

  @Tyfus: te? dobre rozwi?zanie, gdy ju? mamy gotow? stron? i robimy ostateczny test. Je?li nanosimy poprawki na bie??co, to jednak dodatkowa przegl?darka odpalona w tle b?dzie wygodniejsza :)

  Autor komentarza, niedziela, 9 lis 2008 #

 6. MultipleIsE to dobra sprawa, ?eby wybada? czy nie ma grubszych b??dw na stronie. Niestety rozwi?zaniem idealnym nie jest. Podczas tworzenia komercyjnego portalu ze sporym u?yciem JS, miewa?em sytuacje kiedy strona potrafi?a wygl?da? dziwnie a nawet zawiesi? IE6 (!) z pakietu multipleIEs. W takich wypadkach jednak niezb?dny jest czasami komp ze star? i natywnie dzia?aj?c? wersj? IE.

  Autor komentarza, niedziela, 9 lis 2008 #

 7. Podobnie jak wzs u?ywam IETester, ktry ma t? zalet?, ?e zawiera ju? IE8 beta2.

  Autor komentarza, niedziela, 9 lis 2008 #

 8. Popieram Ktosia. Sam u?ywam obrazw Windowsa udost?pnianych przez Microsoft, bo Multiple IE nie zawsze zachowuje si? jak oryginalna wersja IE.

  Autor komentarza, niedziela, 9 lis 2008 #

 9. Ostatnio mia?em podobny problem, czyli musia?em testowa? na wszystkim co si? da?o… z firefoxem na szybko to mo?na sobie poradzi?, po prostu instaluj?c ff2 i uruchamiaj?? zamiennie z ff3 – niestety nie da si? mie? ich dwch razem. Ale generalnie ff to nie problem :) ie i to dopiero wyzwanie :)

  Kto? u gry powiedzia?, ?e IE7 jest ju? w miar? dobry… Nie chce mi si? wnika? w specyfikacje, ale z mojego subiektywnego punktu widzenia to core tych przegl?darek niewiele si? r?ni mi?dzy 6 a 7, baardzo du?o bugw i specyficznych zachowa? pozosta?o. Troch? rzeczy pod publik? (wsparcie dla :hover i kilka innych rzeczy z cssa, obs?uga alpha dla png) a reszta po staremu. Dla mnie najwa?niejsz? przewag? ie7 jest mo?liwo?? u?ycia do?? dobrego debuggera, (MS script editor albo MS VS), bo wcze?niej to by?o b??dzenie w mroku… :)

  Autor komentarza, środa, 12 lis 2008 #

 10. niedawno odkrylem mega pomocny kombajn ze wszystkimi wersjami Internet Explorera w jednym miejscu:

  http://finalbuilds.edskes.net/iecollection.htm

  Teraz IE8-1 mo?e dzia?a? na jednej maszynie!

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 sty 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów