Cennik serwisowy

Kto? mi to kiedy? podes?a? – suchar znany od lat, ale wci?? co? w tym jest ;)

 • Dzwonienie do mnie z pytaniem – 10 z?
 • Dzwonienie do mnie z g?upim pytaniem – 20 z?
 • Wezwanie mnie do innego budynku – 5 z?/krok
 • Wezwanie mnie do innego miasta – 50 z?/km + benzyna
 • Je?li przerywasz mi czytanie Newsw – 25 z?/artyku?
 • Dzwonienie do mnie z g?upim pytaniem ktrego nie umiesz sformu?owa? – 30z?
 • Twierdzenie ?e jestem niekompetentny, poniewa? nie umiem zinterpretowa? twojego nieumiej?tnie sformu?owanego problemu – 1000 z? + koszty uszkodze?
 • Pytanie przez telefon bez uprzedniego skorzystania z helpu – 10 z?
 • Pytanie na ktre odpowiedz jest w manualu – 10 z?
 • Pytanie kiedy w?a?nie w co? gram – 20 z?
 • Dzwonienie do mnie z problemem ktry ju? raz poprawi?em – 100 z?
 • Twierdzenie ze to nie ty rozkonfiigurowa?e? software lecz b??d jest po mojej stronie – 200 z?
 • Je?li przerywasz mi kiedy w?a?nie prbuje zliczy? robaki biegaj?ce po moim ekranie – 35 z? / robak
 • Je?li przerywasz mi kiedy prbuj? poprawi? komu? innemu problem – 45 z?/h
 • Je?li chcesz ?ebym wszystko rzuci? i pogna? naprawia? – 50 z?/h
 • Je?li oczekujesz, ?e wyja?ni? ci jak co? naprawi?em – 60z?/h
 • Za spytanie si? dlaczego nie dzia?a co? nad czym aktualnie pracuj? – 70 z?/h
 • Za spytanie si? o napraw? czego? co ju? naprawi?em wczoraj – 25 z?/h
 • Za spytanie si? o co?, o czym ju? wczoraj powiedzia?em ci ?e naprawi?em, ale nie naprawitem – 85 z?
 • Za twierdzenie ze moje poprawki nie dzia?aj?, kiedy dzia?aj? – 95 z?
 • Je?li zawracasz mi g?ow?, kiedy w pokoju jest kto? inny kto rwnie? mo?e ci pomoc – 150z?
 • Wyj?cie do naprawy NATYCHMIAST po twoim telefonie – 1500 z?
 • Dzwonienie do mnie z problemem ktry maj? „wszyscy w naszym zak?adzie” i ktry „zatrzymuje ca?? prace”. Je?li pjd? go rozwi?za?, a ciebie nie b?dzie, i nikt nie b?dzie wiedzia? o co chodzi – 1 000 z?.
 • Wyja?nienie jakiego? problemu w p? godziny przez telefon, kiedy chodzi o twj prywatny domowy komputer – 500 z?
 • Je?li sam wyja?nisz co sta?o si? twojemu komputerowi i podasz jak go naprawi? – 150 z?.
 • Za manie do mnie pretensji, je?li co? sam naprawi?e?, pomimo moich ostrze?e? ?eby? niczego nie rusza? – 300 z?.
 • Za nie informowanie swoich wsp?pracownikw o tym – 850 z?.
 • Twierdzenie, ze mia?e? na my?li nap?d dyskietek, a powiedzia?e? dysk twardy – 50 z?.
 • Po wymianie dysku twardego – 250 z?
 • Naprawienie twojej „uszkodzonej” myszki poprzez u?wiadomienie ci faktu istnienia podk?adki pod mysz – 25 z?.
 • Naprawienie twojej „uszkodzonej” myszki optycznej, poprzez obrcenie podk?adki pod mysz o 90 stopni – 35 z?.
 • Naprawienie twojej „uszkodzonej” myszki poprzez wyczyszczenie rolek – 50 z?.
 • Naprawienie twojej „uszkodzonej” drukarki przez wymian? tonera /tuszu – 35z?
 • Naprawienie CZEGOKOLWIEK „USZKODZONEGO” poprzez nacisniecie w??cznika zasilania – 250 z?.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów