„Ukrainian President starts using Twitter” vs „Juszczenko za?o?y? blog”

 

Oryginalny komunikat ukrai?skiej agencji prasowej UNIAN, ktry pojawi? si? 24 lutego 2009 o godzinie 15:31 brzmia? tak:

Ukrainian President starts using Twitter

Ukrainian President Viktor Yushchenko is Twittering on the Internet, using the social networking site to tell people what he is up to, the country`s UNIAN news agency reported on Tuesday, RIA Novosti reported.

The president`s press secretary said the main purpose of using Twitter is to allow the Ukrainian president to communicate with the public using today’s technology.

Twitter gives each user a home page where they can post short messages of up to 140 characters using the Internet, cell phone text messages, and instant messaging. Anyone can read the posts, which are supposed to answer the question „What are you doing now?”

In mid-2008, some 1 million users had registered with Twitter, including 3,000 Russian speaker

Jaki be?kot pu?ci?a w ?wiat Polska Agencja Prasowa, a za ni? najwi?ksze polskie serwisy, wiedz? ju? chyba wszyscy…

Dominik Szarek wypunktowa? ju? „najciekawsze” sformu?owania, ktre pojawi?y si? w polskich mediach, ale ja te? skomentuj?.

Ma?o popularna sie?

Juszczenko umie?ci? swj blog w ma?o popularnej sieci „twitter” (http://twitter.com/President_UA).

Je?li Twitter jest okre?lany jako ma?o popularny to ja si? zastanawiam czym si? ludzie tak podniecaj? od 2006 roku. Jakim cudem ka?dy zgrzyt w funkcjonowaniu tego ma?o popularnego serwisu wywo?uje komentarze na ca?ym ?wiecie? Dlaczego spece od marketingu politycznego wskazuj?, ?e za?o?enie konta prezydenta Baracka Obamy w tym ma?o popularnym serwisie by?o ?wietnym posuni?ciem?

Wed?ug opublikowanego w zesz?ym tygodniu raportu Compete.com, ten ma?o popularny serwis zanotowa? w styczniu 54 miliony odwiedzin i oko?o 6 milionw u?ytkownikw. Chyba, ?e teraz „p? naszej-klasy” to ju? ma?o popularna sie?…

Brak przemy?le?, zwierze? i komciw :(((

Wbrew zapowiedziom rzeczniczki i zwyczajom przyj?tym w ?wiatowej blogosferze, nie ma w nim jednak przemy?le? b?d? zwierze? prezydenta, lecz wy??cznie suche, pisane w urz?dowym stylu komunikaty, kopiowane z jego oficjalnej strony internetowej. Czytelnicy nie maj? prawa komentowania tych zapisw.

Aby sprosta? zwyczajom przyj?tym w ?wiatowej blogosferze chcia?bym teraz tu si? zwierzy? i opublikowa? kilka przemy?le?… ;)

Zauwa?yli?cie, ?e komunikat ukrai?skiej agencji prasowej zawiera? opis czym jest Twitter? Krtkie wiadomo?ci i odpowiedzi na pytanie „What are you doing now?”. Jakich zwierze? w 140 znakach oczekiwa? autor tej notatki?

Prawdopodobnie nie umie pos?ugiwa? si? internetem

Prezydenckim blogiem zaj?li si? tak?e dziennikarze. Wskazali, ?e Juszczenko prawdopodobnie nie umie pos?ugiwa? si? internetem, o czym ?wiadczy brak zdj?? dokumentuj?cych takie zdolno?ci.

Eeee? Nie wiem co autor mia? na my?li, ale proponuj? zrobi? takiego flashmoba: skoczmy do Warszawy pod Pa?ac Prezydencki i budynek Sejmu i sprawd?my jak polscy politycy potrafi? pos?ugiwa? si? internetem. Ale tym internetem rwnie? poza Nasz?-Klas?. Specw od politycznych blogw na Onecie mo?emy zwolni? z testu.

Jak to dobrze, ?e inni wiedz? jak si? pos?ugiwa? internetem:

Wpis opublikowany 25 lutego 2009
Tagi: , , , , ,
Kategorie: internet, media, rotfl, twitter, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "„Ukrainian President starts using Twitter” vs „Juszczenko za?o?y? blog”"

 1. Widz?, ?e inni do??czaj? do szybkiej, nierzetelnej informacji prasowej ;)
  Ale po PAP bym si? tego nie spodziewa?, w takim wypadku strach jak?kolwiek gazet? otworzy?, ju? nie tylko w??czy? TV na stacji tvn…

  Autor komentarza, czwartek, 26 lut 2009 #

 2. Dzisiaj si? liczy wy?cig kto pierwszy dostarczy niusa, ale ?aden z redaktorw nie jest w stanie od razu zweryfikowa? s?uszno??/poprawno?? w?asnych, a co dopiero zagranicznych.

  Widocznie musia?a zadzia?a? w?asna g?upota wynikaj?ca z niewiedzy albo celowo zrobiono taki myk.

  Autor komentarza, czwartek, 26 lut 2009 #

 3. @Offtopic. To by? najlepszy odcinek IT Crowd :-) It’s wireless. Wymiata.

  Autor komentarza, czwartek, 26 lut 2009 #

 4. To jest smutne i straszne. Co jaki? czas, niestety coraz cz??ciej PAP po prostu k?amie, dobrze, ?e dost?pne s? ?rd?a w innych j?zykach i ludzie coraz cz??ciej weryfikuj? te „fakty” prasowe generowane przez PAP.

  Ja si? tylko zastanawiam, za co dostaj? pieni?dze „dziennikarze”, ktrzy bezkrytycznie dopuszczaj? takie newsy do publikacji. Paranoja.

  Autor komentarza, czwartek, 26 lut 2009 #

 5. Cz?stotliwo?? niekompetencji mediw w temacie dobrze mi znanym zawsze podsuwa mi refleksj?: „O ja biedny, czytaj?cy na te wszystkie tematy, ktre nie s? mi dobrze znane!”

  Autor komentarza, czwartek, 26 lut 2009 #

 6. Tomek, wszystko fajnie, ale sam popelniasz bledy ;) Flashmob wcale na tym nie polega, co opisales :)

  Pozdrawiam

  Autor komentarza, niedziela, 1 mar 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów