Technologia „Wy??cz i w??cz ponownie”

 

Cz?owiek stworzy? maszyny pozwalaj?ce lata? w kosmos i obserwowa? obiekty znajduj?ce si? miliony lat ?wietlnych od Ziemi. Mamy urz?dzenia potrafi?ce operowa? na niewidzialnych go?ym okiem przedmiotach z niesamowit? precyzj?. Mamy setki tysi?cy wynalazkw, ktre u?atwiaj? nam codzienne ?ycie.

Mnie jednak wci?? nie przestaje zaskakiwa? technologia, ktra potrafi „naprawia?” elektronik? u?ytkow? poprzez proste wy??czenie i ponowne w??czenie.

Zwykle wykonanie magicznej procedury zresetowania danego urz?dzenia dzia?a bez pud?a, o czym wie dok?adnie ka?dy maj?cy styczno?? z helpdeskiem w bran?y IT. Ot pierwszy standardowy krok i rada na wszelkie bol?czki.

Dzi? rano mj Blu-Ray straci? po??czenie z internetem. Wczoraj dzia?a?o, dzisiaj nie mo?e otrzyma? od routera IP. No to jak ka?dy „IT Professional” ;) wcisn??em „Power” na pilocie i po chwili w??czy?em ponownie. I… nic, to samo. Zaczyna si? robi? powa?nie, trzeba wykona? kolejny istotny krok. Reset routera.

Gdy i to okaza?o si? nieskuteczne, trzeba by?o w ko?cu wytoczy? powa?ne dzia?a. Router „widzi” odtwarzacz i w panelu wida? przydzielony IP. Pozosta?e urz?dzenia podpi?te pod sam router (telefon, laptop, telewizor, konsola) nie maj? problemu. No to lecimy standardowo inne pomys?y:

 • zmiana kabelka ??cz?cego router z odtwarzaczem
 • zmiana portu
 • wpisanie adresu IP na sztywno

…no i kicha. Przez chwil? przechodzi Ci przez g?ow? my?l, ?e miesi?czny odtwarzacz si? wykrzaczy? i jest ma?a lipa. A to w ko?cu narz?dzie pracy.

I wtedy wpisujesz w Google magiczne zapytanie „[model] no internet” i trafiasz na oficjalne forum/Q&A Samsunga. Jeden z pracownikw wkleja magiczn? formu?k? „brak informacji, to mo?e by? wina urz?dzenia albo routera i wtedy sprbuj skontaktowa? si? z supportem producenta routera”. Na szcz??cie jest pomocna spo?eczno??, ktra udziela z?otej rady:

Try unplugging it for 15 minutes, it has worked for me.

Je?li wy??czenie i w??czenie nie pomaga… wy??cz i w??cz ponownie dopiero po 15 minutach. I dzia?a!

Czy? technologia nie jest pi?kna?

Wpis opublikowany 15 lipca 2012
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, gad?ety, it, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Technologia „Wy??cz i w??cz ponownie”"

 1. ba technologia jest doskona?a, nawet mo?na sobie reseter kupi? co wy?aczy pr?d jak urz?dzenie nie odpowiada na pinga.

  Autor komentarza, poniedziałek, 16 lip 2012 #

 2. Pierwsze, co trafia do u?ytkownika Kindle, ktry w panice prbuje skontaktowa? si? z pomoc? techniczn?, to pro?ba o restart. Mnie prosili o restart jakie? cztery razy, a? dotar?o do nich, ?e uszkodzony ekran tak si? nie naprawi:)

  Autor komentarza, poniedziałek, 16 lip 2012 #

  • Wsz?dzie jest to standardowa formu?ka. I dobrze, bo w ten sposb mo?na rozwi?za? 99% problemw. ;)

   Autor komentarza, poniedziałek, 12 lis 2012 #

 3. Pewnie nie chodzi konkretnie o czas 15 minut, tylko o roz?adowanie kondesatorkw do zera.
  Pamietajmy, ?e przez chwil? mimo od??czenia od pr?du elektroniki jeszcze „my?li”.

  Autor komentarza, wtorek, 17 lip 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów