?wi?teczne golenie elektrykiem. Konkurs Philips SensoTouch

 

Zgadnijcie dla jakich s?w zosta? w Google Trends wygenerowany wykres zamieszczony obok.

W okolicach ?wi?t Bo?ego Narodzenia wielokrotnie zwi?ksza si? zainteresowanie golarkami elektrycznymi. Pojawiaj? si? wsz?dzie reklamy, ludzie szukaj? ich na prezenty. Co wida? w?a?nie po zainteresowaniu has?ami „golarka” i „golarki”.

Takiego elektryka na prezent pod choink? sprawi? mi te? Philips, podsy?aj?c golark? SensoTouch 2D RQ1160. A druga taka pow?druje do kogo? z Was jako (po)?wi?teczny prezent.

Jako zaci?ty (i to niejednokrotnie :)) u?ytkownik wszelkiej ma?ci jednorazwek (przepraszam, „jednocz??ciwek” jak to si? teraz na nie mwi), do tej pory jako? nie rozgl?da?em si? za elektrykami. Kiedy? prbowa?em jakiego? taniego czego? (nazwy nie wymieni?, bo nawet nie wiem czy mia?o jak??), ale poza brz?czeniem przez kilka minut, to raczej nie robi?o niczego innego.

Gdy dosta?em link do katalogu produktw i zobaczy?em te wszystkie futurystyczne kszta?ty, wy?wietlacze w r?czkach (?!), samoczyszcz?ce g?owice, „3D” i inne bajery za ponad p?tora tysi?ca z?otych (!), to przysiad?em. I niech mi kto? powie, ?e zakup tabletu za tysi?czka to jaka? moja fanaberia i szastanie pieni?dzmi ;)

Je?li dobrze si? orientuj?, wersja, ktr? dosta?em jest z ca?kiem niez?ej p?ki. I sprawia bardzo pozytywne wra?enie. Design rewelacyjny, brz?czy cichutko, nie?le le?y w d?oni… W zestawie etui na podr?, trymer, stacja dokuj?ca do ?adowania.

Najwa?niejsza oczywi?cie jest jako?? golenia. Jestem przyzwyczajony do tradycyjnych, ktre gol? do g?adko?ci przys?owiowej pupci niemowlaka. Jak wi?c wypada elektryk? Solidny dwudniowy zarost poci?gn??em wi?c z jednej opisywanym SensoTouch, drug? cz??? twarzy zwyk??, dwuostrzow?, jednocz??ciwk?.

Strona „tradycyjna” by?a jednak g?adsza (co mo?e wida? na fotkach – niestety nie umiem robi? fotek w lustrze ;)), ale jednak elektryk nie odstawa? du?o. Oby?o si? bez rozlewu krwi ;) a ruchoma g?owica sprawuje si? bardzo dobrze. W ka?dym razie pewna Pani, ktra dzisiaj testowa?a jako?? golenia, oceni?a j? chyba ca?kiem dobrze :)

Po kilku dniach golenia elektrykiem zaczynam si? nawet przyzwyczaja? do tego typu golarki: szybko i czysto… Czy jednak zdecydowa?bym si? na zakup golarki za ponad 400z?? Hm… Pewnie bym si? dwa razy zastanowi?. Rozumiem teraz dlaczego najwi?ksza sprzeda? przypada na ?wi?ta :).

Konkurs – wygraj golark? Philips SensoTouch RQ1150

Do wygrania jest golarka elektryczna Philips SensoTouch RQ1150. Zadanie konkursowe jest proste, a odpowiedzi mo?na pisa? do ko?ca roku – ka?dy powinien wi?c znale?? chwil? na wzi?cie udzia?u:

Napisz w komentarzu czy u?ywasz golarki elektrycznej czy tradycyjnej i… powiedz dlaczego (nie)zamieni?by? jej na ten drugi typ.

Panie mog? odpowiedzie? za swoich zaro?ni?tych partnerw :)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 24 grudnia 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: Inne, komercyjne, offline, Testy sprz?tu, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "?wi?teczne golenie elektrykiem. Konkurs Philips SensoTouch"

 1. U?ywam elektrycznej gdy?:
  – szybciej
  – ?atwiej
  – mniej zaci??
  – w skali rocznej wychodzi chyba taniej

  Do elektrycznej nie u?ywam pianki.

  Aleeeeeeeee….! Jak nam zabior? pr?d to jeste?my udupieni :x

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Mam golark? elektryczn?, niezawodn?, szybk?, ?liczn? i nie zamieni? jej na ?adn? inn?.

   Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

  • Elektryczna? Taka na pr?d? To do?? przera?aj?ce, zw?aszcza, ?e w ?azienkach jest woda, a w szko?ach i ko?cio?ach uczyli, ?e woda i pr?d w parze ze sob? nie id?… Nie chcia?bym widzie? swojej wykrzywionej miny w lustrze, gdy zapiankowana, ?liska golarka elektryczna wpad?a by do zlewu. Jak na filmach.

   Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

  • nic nie zast?pi magii wibracji w r?ku podczas golenia golark? elektryczn? ;)

   Autor komentarza, niedziela, 2 sty 2011 #

 2. Jednocz??ciwki. Zawsze przed wyj?ciem z moj? drug? po?wk? mog? rzuci? krtkie usprawiedliwienie dlaczego znowu si? nie ogoli?em: „przepraszam Kochanie znowu zapomnia?em kupi? maszynki”.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 3. Fajny konkurs, w sam raz na ?wi?ta, ja u?ywam golarki, tradycyjnej. Elektrycznej nigdy jeszcze nie u?ywa?em (i bardzo chcia?bym j? wygra? w tym konkursie) mimo ?e gole si? ju? z 15 lat :). Wybra?em ten typ golenia bo s?ysza?em ?e golarki elektryczne gol? bardzo s?abo i niedok?adnie, no ale to by?o jak zaczyna?em si? goli? tak wi?c ta opinia ma 15 lat. Widze po twoim po?cie ?e wiele si? w tym zmieni?o, i z wielka ch?ci? bym sam na w?asnej „skrze” wyprbowa? t? golark?.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Te? w?a?nie pami?tam tak? golark? „poprzedniej epoki”, ktr? dosta?em w pierwszych latach golenia. Zanim cokolwiek zgoli?a, dwa razy mi si? ca?a zabawa znudzi?a, a akumulatorek ju? ledwo zipia?.

   Teraz g?wnie jednocz??ciwki, dwu- lub trzyostrzowe. Producent r?nie, w zale?no?ci od tego co akurat b?dzie w markecie w promocji ;)

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 4. U?ywam jednorazwek, bo jeszcze nie spotka?em si? z wystarczaj?co dobr? maszynk? elektryczn?, ktra dobrze spe?nia swoj? rol? i nie wygl?da jak wibrator. A jednorazwka mimo wszystko goli dobrze o ile u?ywa jej si? maksymalnie kilka razy.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 5. C?, w moim przypadku ani elektryczna ani tradycyjna jednorazwka. Dlaczego? Tak jak mj dziadek i jak mj tata u?ywam brzytwy. Prbowa?em oczywi?cie wszystkiego, jednak – podobnie jak w Twoim przypadku – elektryk testowany przeze mnie by? bardzo w?tpliwej jako?ci, a zwyk?a jednorazwka pozostawia?a pewien niedosyt (bardzo twardy zarost).
  Pocz?tkowo mia?em opory przed brzytw?, jednak szybko si? do niej przekona?em.
  Przede wszystkim – golenie urasta do rangi rytua?u, przestaje by? zwyk?? codzienn? czynno?ci?, wymaga niebywale wi?kszego skupienia (nie ka?demu to odpowiada – mnie jak najbardziej).
  Ponadto, goli si? zdecydowanie dok?adniej, nawet w najtrudniej dost?pnych miejscach na twarzy.
  Kolejna sprawa – d?wi?k jaki powstaje przy ci?ciu – to po prostu trzeba us?ysze? i poczu?.
  Oczywi?cie takie golenie wymaga chocia? minimalnych zdolno?ci manualnych, ale jak wiadomo – praktyka czyni mistrza. Nie ma si? te? co obawia? skalecze?, przy dobrze wyostrzonej brzytwie s? niewyczuwalne, je?li w ogle si? pojawi?. Podra?nie? brak.
  Generalnie polecam wszystkim m??czyznom, warto sprbowa?.
  Na pocz?tek przygody z brzytwami zalecane s? konsultacje z dziadkiem, b?d? wizyta w jednym z tych nielicznych salonw fryzjerskich praktykuj?cych ten rodzaj sztuki golenia.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Zainteresowa?e? mnie tym. Zaraz poszukam jaki? wskazwek w sieci i mo?e w niedalekiej przysz?o?ci zaopatrz? si? w brzytw? tak dla wyprbowania :)

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 6. Nieskromnie stwierdz?, ?e mam jeszcze m?od? skr? dlatego warto o ni? dba? ka?dego dnia. To w?a?nie dlatego do codziennego golenia u?ywam jednorazowej maszynki firmy, zwi?zanej z pierwsz? liter? mojego nazwiska ;-)

  Czy zamieni?bym jednorazwk? na maszynk? elektryczn?? Swego czasu mia?em bzika na punkcie golarek na baterie, czy zasilanych kablem. Uzna?em jednak, i? nie ma to ?adnego sensu bo kluczem do braku podra?nie? jest odpowiedni ?el oraz delikatno?? przy goleniu okre?lonych miejsc (brody i szyi). Zamieni? pewnie bym nie zamieni?, aczkolwiek sprbowa? zawsze mo?na – twarz to jakby nie by?o nasz znak rozpoznawalny, ktrego nie da si? podrobi? (no mo?e z wyj?tkiem ostatniej sytuacji Polaka, ktry z bia?ego przemieni? si? w czarnoskrego bandyt? napadaj?cego na banki) i dobrze, aby by?a odpowiednio zadbana.

  Pozdrawiam i ?ycz? Weso?ych ?wi?t.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 7. U?ywam elektrycznej, z trymerem. Raz – nie musz? pami?ta? o kupnie jednorazwek. Dwa – pianka jest zb?dna, mo?na pozosta? tylko przy kosmetykach po. Trzy – mam taki rodzaj skry, ?e w zasadzie jestem skazany na elektryka. Cztery – trymer ma multum zastosowa?. Pi?? – wymienne ostrza przy innych maszynkach s? piekielnie drogie (nie wspominaj?c o samej maszynce). Jedyny minus to kolejny kabelek do pakowania :)

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 8. U?ywam i jednorazwek i elektrycznych.
  Zale?y jakie w?osy si? posiada. Bo jak wiadomo do mi?kkich i d?ugich w?osw elektryczne si? nie nadaj?. Po prostu je szarpi?, albo wyrywaj? z cebulkami, co bardzo podra?nia skr?. Staje si? czerwona i „dziwna” na kilka dni. Wi?c czasem trzeba u?ywa? jednocz??ciwek. Piszesz ?e si? zacinasz, to prawda. Cho? zale?y jakiej firmy. Ja u?ywam tylko Gillette. Wychodzi ok. 3z? za sztuk?, ale starczaj? na prawd? na d?ugo. Tak? Gillette to nawet ci??ko si? zaci??. Mo?na prbowa? i si? nie da… ;) Du?o do gadania ma te? pianka, ale tu opisujemy maszynki…

  Szczerze mwi?c nigdy nie goli?em si? jak?? porz?dn? i (nie ma co ukrywa?) drog? maszynk?.
  Mo?e moje zdanie by si? troch? zmieni?o. Przecie? ile? lat te firmy nad tym pracuj? i jaki? jest powd dlaczego tyle kosztuj?. Z ch?ci? przetestuj? ;)

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Z tym zacinaniem si? to oczywi?cie sporadyczne wypadki przy pracy. Zwykle standardowe „gdy si? cz?owiek spieszy, to potem krwawi” ;) Trzeba si? teraz troch? postara? ?eby si? zaci??…

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Ja jak mia?em kiepsk? (w sensie nieodpowiedni? do mojego rodzaju skry) piank?, to zacina?em si? dosy? cz?sto, praktycznie przy ka?dym goleniu. Od kiedy zmieni?em na tak? ze znaczkiem „ochrona” (wcze?niej „do skry wra?liwej”), problem praktycznie znikn??. A teraz na ?wi?ta dosta?em elektryka i… po dwch goleniach nie zamieni?bym jej z powrotem na jednorazwki – trzeba pami?ta?, ?eby je kupi? w sklepie, pianka jest dodatkowym wydatkiem, a tu nie trzeba piankowa?, wygodnie, w 3 minuty… :)

   Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 9. Ja u?ywam naprzemiennie. Do codziennego golenia u?ywam elektrycznej golarki, ktr? kiedy? kupi?em sobie na ruskim ryneczku ;) Chodzi jak kosiarka, ale jako? goli.

  Na jakie? specjalne okazje wyci?gam zwyk?? golark? i robi? sobie z twarzy pupci? niemowl?cia :)

  Ale nie powiem… przyda?a by mi si? nowa golareczka, oj przyda?a. To ju? kwestia dni, jak ta moja kosiarka zaorze mi cz??? twarzy ;)

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Nagra?em nawet krtkie video prezentuj?ce moj? kosiark?. Tfu! Golark? ;)

   Video: http://www.youtube.com/watch?v=9ARYOLY1Qko

   Naprawd? chcesz Tomaszu, ?ebym dalej przyk?ada? to do twarzy? :D

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Panie Wi?cek, jak zwykle argumenty ma Pan trafne :)

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Trafne, i co najwa?niejsze, nie do odrzucenia :)

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Dzi?ki temu filmikowi kolega ?ukasz ma tu ca?kiem niez?e szanse na *skoszenie* nagrody ;)

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Co jaki? czas ta kosiarka serwuje mi pobudki o 5.20 rano :/

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Mam dok?adnie tak? sam? golark? elektryczn? (jak w filmiku) :)

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Te golarki nie s? takie z?e. Bo inaczej by ich dalej nie produkowali np Braun.

   Sam posiadam jakiego? Braun 1xx Series 1.

   Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 10. Przypomina mi to wynalazek radzieckiego uczonego Golonosowa, ktry wymy?li? maszyn? do golenia. Wk?ada?o si? g?ow? i ciach-ciach, gotowe. A ?e ka?dy ma inne rysy twarzy? Tylko przed pierwszym goleniem!

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 11. Mj partner u?ywa jednorazwek ale jak wiadomo zarost szybko odrasta a ja lubi? jak ma g?adk? bu?k? :) Dlatego wola?abym ?eby si? przerzuci? na elektryczne golarki co pewnie zaoszcz?dzi?oby mu czasu w ?azience :P

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 12. Golarka elektryczna jest the best pod ka?dym wzgl?dem najlepsza jest.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 13. Ja dok?adnie tak samo mam, na co dzie? u?ywam zwyk?ej, jednocz??ciowej („jednorazowej”) golarki, a do czynienia mia?em rwnie? z elektryczn? dosy? marnej jako?ci (ca?a twarz mnie zawsze po goleniu bola?a).
  Ch?tnie zamieni? bym „jednorazwk?” na porz?dn? elektryczn? z jednego podstawowego powodu – brak zaci??!

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 14. A ja u?ywam golarki elektrycznej poniewa?, po goleniu moja cera staje si? delikatna jak jedwab, wyzwala po??danie i uwodzi zmys?y…

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 15. Od samego pocz?tku u?ywam golarki elektrycznej produkcji NRD, nawet w wojsku mia?em z tym problemy bo starszy rocznik zawsze zarzuca? mi niedok?adne ogolenie ( rok 1983 ) ale si? nie z?ama?em i zosta?em wierny maszynce elektrycznej
  od pierwszego razu maszynki przesz?y modernizacje i s? coraz lepsze z czego si? ciesze i z coraz wi?ksz? przyjemno?ci si? nimi gole

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 16. U?ywam elektrycznej i ju? nigdy bym nie powrci? do tradycyjnego golenia poniewa? podczas golenia jestem:
  P-Podekscytowany
  H-za Hipnotyzowany
  I-za Inspirowany
  L-Lubi?cy swoja golark? :)
  I-IIII bardzo bardzo szcz??liwy
  P-Podniecony
  S-Super zadowolony!!

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 17. U?ywam prawie zawsze elektrycznej. Wol? t? metod?, gdy? skra jest prawie tak samo g?adka jak po tradycyjnej, za to jest szybciej i bez podra?nie?. Ch?tnie zamieni?bym j? na nowszy model aby mc sprawdzi?, czy mog? napisa? ?e „skra jest tak samo g?adka jak po tradycyjnej”, bo „prawie” robi wielk? r?nic? ;)

  Tradycyjna sprawdza si? przy min. 3-dniowym zaro?cie :)

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 18. Dawno temu, przed jakimi? urodzinami, zauwa?y?em pierwsze w?osy pod nosem. Zauwa?y?a to tak?e moja rodzina i na urodziny dosta?em golark? PHILIPS Philishave 444.
  Mija ju? 6 rok u?ytkowania a jeszcze ani razu si? nie zaci??em. Mog? nawet cisn?? z ca?ych si? a krwi na twarzy nie zobacz?. Co ciekawsze, nie wymienia?em jeszcze ostrzy a maszynka goli tak samo delikatnie i dok?adnie jak kiedy?.
  Wielu komentuj?cych pisa?o o braku pr?du. No dobra, a co powiecie o braku lustra lub wody? A co gdy sko?czy si? pianka? Jak si? zatniesz ?yletk? potrzebujesz przecie? plastra na ran?. Golenie golark? tradycyjn? wymaga dobrych, wr?cz sterylnych warunkw z odpowiednim przygotowaniem.
  A co z golarkami Elektrycznymi? Dajcie mi tylko golark? z wbudowanym (i na?adowanym) akumulatorem a ogol? si? idealnie w lesie a nawet na pustyni. Wystarczy tylko macha? raz przy razie. Jakbym straci? teraz wzrok to tak?e goli?bym si? idealnie, a ewentualne „baczki” przycina?bym do oprawek okularw. Ogol? si? w samochodzie bez przejmowania si? w?osami na fotelach bo wszystko poch?ania zbiornik za ostrzami. Mog? si? goli? w garniturze b?d?c pewnym, ?e si? nie pobrudz?, bo niby czym, skoro nie u?ywam pianki.
  Faktycznie, golarka elektryczna mo?e wydawa? si? droga (300-500z?) ale w przeliczeniu na okres kilku lat to si? naprawd? op?aca! Mam 21 lat. Bior?c pod uwag? fakt, ?e golark? elektryczn? dosta?em w prezencie, wyda?em na golenie 2 z?. I to tylko dlatego, ?e chcia?em zobaczy? jak goli jednorazwka.
  Posiadacz golarki tradycyjnej mo?e tylko „gdyba?” o goleniu si? golark? elektryczn?. Za? kto? kto posiada ORYGINALNEGO elektryka na pewno goli? si? tak?e jednorazwk? i wie o czym pisz?. Marz? o maszynce, ktr? mo?na tu wygra? dlatego, ?e ma ona wbudowany akumulatorek, jest lepsza od mojej 6 letniej i ma jedno ostrze wi?cej. Poza tym chyba ju? nie znajd? wymiennych ostrzy do mojej.
  Nawet jak nie wygram, to jednego jestem pewien, ?e NIGDY nie zamieni? golarki elektrycznej na jednorazwk?.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • I w?a?nie to, ?e nie goli?e? si? nigdy maszynk? tradycyjn? czyli twoj? ocen? bardzo ?redni?. R?nica w goleniu maszynk? tradycyjn? a elektryczn? jest wyczuwalna i zawsze b?dzie wyczuwalna. Je?li nie ty, to zauwa?y to kobieta, ktra mia?a do czynienia z facetami ogolonymi tradycyjnymi maszynkami.
   Z drugiej strony patrz?c to dlaczego kobiety gol? sobie nogi maszynkami tradycyjnymi a nie elektrycznymi? Zastanw si? ;) Pozdrawiam!

   Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

  • Ale? goli?em ;] napisa?em ?e wyda?em a? 2 z?ote na jednorazwk? G. S? wady i zalety golenia maszynk?, jednak ja dostrzegam tylko zalety.

   Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 19. Gdy kilka lat temu zaczyna?em si? goli?, mia?em dylemat czy ci??ko b?dzie mi si? goli? b?dzie tradycyjn? „jednorazwk?”. Nie my?la?em o elektrycznej. Od tamtego czasu gol? si? tradycyjn?, ktra wprowadza mnie o zawrt g?owy. Mam z ni? du?o „zabawy”. Za du?o ucieka mi cennego czasu na golenie tradycyjn?, w wyniku czego zacinam si? przy goleniu. Aktualnie my?l? nad elektryczn? golark?. Rozwi?za?a by mj problem. Nie musia?bym si? m?czy? w ?azience, zaoszcz?dzi?bym du?o cennego czasu o poranku.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 20. Tylko elektrycznej, poniewa?…jej d?wi?k dra?ni te?ciow?.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 21. Mj m?? u?ywa golarki elektrycznej,kiedy? u?ywa? metody tradycyjnej.Ile? by?o narzeka? pokaleczonej zaci?tej twarzy,nigdy nie by?o tak szybkiego efektu golenia gdy chcieli?my gdzie? wyj??.P?dzelek nak?adanie piany jakie to by?o pracoch?onne zajmowa?o m??owi du?o czasu.Ale gdy tylko nadarzy?a si? okazja i dosta? golark? elektryczn? sko?czy? si? jego koszmar odt?d goli si? codziennie nie narzeka a efekt to sama czuj? jak mnie poca?uje nie drapie mnie ju? swoim zarostem.
  Efekt gwarantowany gdy zarost golark? jest usuwany.
  C? mo?e chcie? kobieta,??da g?adko?ci i troch? mi?o?ci.
  Chce mie? faceta zadbanego i ?y? tylko dla niego.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 22. Tak czytam te wszystkie komentarze i si? dziwi?, ?e golenie maszynk? tradycyjn? naprawd? zajmuje Wam wi?cej czasu, ni? elektryczn?. Mo?e dlatego, ?e ta moja kosiarka tak kiepsko goli ;)

  Z zaci?ciami te? problemu nie mam. Owszem – kiedy? zdarza?o mi si? dosy? cz?sto zaci??, ale odk?d zainwestowa?em w wibruj?c? maszynk? Gillette Fusion Power problem zaci?? dla mnie nie istnieje. Nie pami?tam te?, kiedy ostatnio kupowa?em piank?. Do golenia u?ywam tego, co akurat le?y pod r?k? – szamponu, ?elu pod prysznic, ?elu BHP,… – naprawd? czegokolwiek. Byle si? pieni?o i zapewnia?o po?lizg maszynce :)

  Ale ostatecznie i tak wol? goli? si? elektryczn?, z jednego, prostego powodu – nie trzeba si? moczy? ;)

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 23. Wi?kszo?? osb pisze ?e u?ywa jednorazwki. Ludzie mamy XXI wiek jak ju? od dawna wyrzuci?em ten z?om na ?mietnik. teraz w u?amku sekundy gole sie elektryczna PHILIPSa starszym modelem i jestem w szoku ze jeszcze produkuj? jednorazowe. Nie do?? ?e szybko to i nie musz? patrze? czy si? zatn?. Jak nie mam czasu to nawet w samochodzie zd??? przed szko?a czy praca a najwa?niejsze RANDKA wygl?da? jak cywilizowany cz?owiek. Dzi?ki maszynce moja dziewczyna lubi moj? g?adk? bu?k? i dzi?ki temu jest wi?cej … nie b?d? pisa? czego wi?cej bo mo?e ma?e dzieci to b?d? czyta?. :)

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 24. U?ywam elektryka.
  No bo powiedzmy sobie szczerze – skoro 90% mojej codziennej pracy i zabawy to nowoczesne urz?dzenia elektryczne, to jak taka czynno?? jak golenie nie mia?a by zosta? unowocze?niona?* ;-)

  Sk?din?d u?ywam prehistorycznego modelu Philipsa, ktry ma ju? z 10 lat przynajmniej.

  * powinienem jeszcze u?ywa? monitora i kamerki zamiast lustra, prawda? ;-)

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 25. Osobi?cie u?ywam maszynki tradycyjnej,elektryczne jako? mnie nie przekonuj?.Poza tym tradycyjn? maszynk? mog? si? ogoli? zawsze i wsz?dzie a do u?ycia elektrycznej potrzebny jest pr?d.Na codzie? u?ywam wibruj?cej maszynki Gillette Fusion Power a wraz z ni? pianki Gillette.Nie mam problemu z zaci?ciami,golenia jest przyjemne i szybkie a to ,?e si? troszk? zmocz? nie przeszkadza mi ani troszeczk? :)

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 26. Niewa?ne czy ch?opak wieczorem rz?poli,
  je?li si? wcze?niej dobrze ogoli.
  Czy jednorazow? czy elektryczn?
  twarz od razu ma wr?cz hipnotyczn?.

  Ju? nie mog? oprze? si? jego urodzie,
  G?askam go wi?c po jego g?adkiej brodzie.
  On przytulaj?c mnie i ca?uj?c,
  tak g?adko, w ogle nie k?uj?c.

  Zsunie ze mnie ca?e ubranie,
  pewnie zostane tu na ?niadanie.
  A gdy ju? w ??ku spadnie mi ka?dy tips
  my?l? sobie, dzi?ki ci – Philips.

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 27. Gol? si? maszynkami jednocz?sciowymi g?wnie dlatego, ?e ci?gle ulegam u?udzie, ?e tak taniej (ju? w wielu mejscach pisano, podliczano, kalkulowano, ?e wcale nie prawda).

  Czemu nie zmieni? (a przynajmnej nie na razie): troch? trudno mi sobie wyobrazi? golenie „na sucho” a tylko te na prawd? drogie maszynki pozwalaj? si? zmoczy?. Ten sam problem mam z trymerem, ktrego u?ywam do modelowania brody: trzeba dmucha?, wymiata? to co w sekund? zabra?aby woda… a tu nie wolno i lipa.

  Swoj? drog? dosy? przewrotny konkurs, szczeglnie bior?c pod uwag? to co w nawiasie: im kto? lepiej uzasadni dlaczego chce zosta? przy swojej metodzie tym ma wi?ksze szanse mie? okazj? do zmiany

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 28. Gol? si? tradycyjn? golarka jedno razow? gdy?: jest ?atwiej, por?czniej, i mog? si? goli? jak niema pr?du
  takie jest moje zdanie

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 29. Ja u?ywam maszynki tradycyjnej bo jako? eletryczne mnie nie przekonuj?.Poza tym maszynk? tradycyjn? mog? si? ogoli? zawsze i wsz?dzie a do eletrycznej potrzebny jest ju? pr?d.Od lat u?ywam wibruj?cej maszynki Gillette Fusion Power a do tego pianki Gillette.Golenie jest wi?c dla mnie ?atwe i przyjemne a to,?e od czasu do czasu si? zmocze wcale mi nie przeszkadza

  Autor komentarza, piątek, 24 gru 2010 #

 30. Patrz? w komentarze i jestem pod prawdziwym wra?eniem :) Nagrania wideo, poezja, wyrafinowane metody sk?adania nazwy sponsora konkursu z pierwszych liter poszczeglnych wierszy… Wow :)

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 31. Zdecydowanie elektryczna. Bez podra?nie?, bez pianki czy ?elu, szybciej, przyjemniej i najwa?niejsze ?e mo?na si? goli? np. le??c w ??ku i ogl?daj?c TV :) Tak wi?c dla mnie bez porwnania, a no i wbrew temu co niektrzy mwi? elektryczna maszynka goli dok?adniej!!!

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 32. ja gol? si? sposobem „emo-sadomaso”. czyli bior? jednocz??ciwk? zwan? te? brzytw?, a potem tylko krwawienia tamuj? rolk? papieru toaletowego czy innym r?cznikiem… i ten etap jest w?a?nie cz??ci? zwan? „emo”. dalej jest jeszcze etap „sadomaso”, czyli psikni?cie kilka razy perfumem po twarzy i szyi w celu krzykniecia na g?os z blu i zobaczenia w lustrze swoich ?ez. inaczej poranka sobie wyobrazi? nie potrafi? :)

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 33. Ja u?ywam na zmian?: elektrycznej i jednorazwki.
  Jednak po u?ywaniu elektrycznej musze pamieta? o tym by u?y? ?agodz?cego balsamu, po niej mam zawsze podra?nienia, a po jednorazwce nie.
  Elektryczna sprawdza si? w zaspane poranki: 1-2-3 i po k?opocie. Jednoazowa, gdy musz? zrobi? przerw? w goleniu elektryczn? i gdy mam troszk? wi?cej czasu.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 34. Ja zwykle u?ywam golarki elektrycznej,
  wed?ug mnie o wiele lepszej no i praktycznej!
  Zwyk?a jednorazwka to dla mnie prze?ytek raczej,
  do elektrycznej si? przyzwyczai?em i nie wyobra?am sobie, aby mog?o by? inaczej!Poza tym z zakupem zawsze problem mia?em i notorycznie w sklepie jednorazwek kupi? zapomnia?em. Potem rano do pracy wstawa?em i…z zarostem do biura maszerowa?em! Teraz kiedy elektrycznej u?ywam, mniej czasu zu?ywam i d?u?ej wypoczywam. Dlatego nie zamieni?bym jej na jednorazwk? w ?adnym wypadku, ju? wola?bym brzytw? po dziadku :)

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 35. U?ywam jednorazwek i bardzo ch?tnie zamieni? bym je na elektryczn? maszynk?, a czemu? dla wygody.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 36. U?ywa?em zawsze tradycyjnych maszynek, ale od czasu ?wi?t wielkiej nocy kiedy to dosta?em elektryczn? golark?, nie u?ywa?em jednorazwek. Po pierwsze mam zaoszcz?dzone o wiele wi?cej czasu, a jak si? podliczy wszystkie koszta to wyjdzie nam nawet taniej. Nadchodzi nowa era, era lepszego golenia z Philipsem!

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 37. U?ywam elektrycznej – starej i zu?ytej… i nie zamieni?bym jej na golarki „r?czne” z prostego powodu – mam mnstwo pieprzykw na twarzy, a golarka elektryczna gwarantuje, ?e nie zrobi? sobie krzywdy przy goleniu. „?ci?cie pieprzyka” mog?oby mie? bardzo nieprzyjemne skutki – ze wzgl?dw bezpiecze?stwa, wol? nie ryzykowa? ;-)

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 38. Skoro ju? tu jestem
  Te? co? powiem
  Nie u?ywam elektrycznej!!!
  tylko innej… hmmm
  bardziej r?czn?
  jednorazwk? nazywan?
  Spytasz czemu?
  – prosta sprawa
  bo to lepsza jest zabawa
  Czasem krwawi?
  i tamuj? wacikami
  me wojenne rany…
  mo?e jednak czas na zmiany?
  Jakbym wygra? -dosta? now?
  Wygra?aby na pewno wygod?
  I ju? by?by to koniec m?ki
  w tej codziennej walki…..
  Bym wychodzi? z niej zwyci?sko
  I wygl?da?bym rycersko
  Ju? bez szram na mojej twarzy
  ktre ka?dy niestety kojarzy

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 39. Kupi?am mojemu 15 letniemu m??czy?nie (synowi) w prezencie pod choink? golark? elektryczn?. Bardzo d?ugo zastanawia?am si? nad wyborem maszynki go golenia dla niego ale w koncu zdecydowa?am si? na elektryczn?.Dlaczego? Syn jest jeszcze bardzo m?ody, ma na twarzy m?odzie?cze zmiany typu rogowacenia oko?omieszkowego.Ba?am si?, ?e gdy zacznie u?ywa? tradycyjnej golarki, to po prostu pokaleczy si?.Musz? si? przyzna?, ?e to by? strza? w dziesi?tk?.W wieczr wigilijny syn goli? si? chyba ze sze?? razy, a dzi? od rana ju? cztery.Buzia jest g?adka, niepodra?niona, po prostu „pupa niemowlaka”.Jestem bardzo zadowolna, a Kuba szcz??liwy, bo awansowa? z nastolatka na faceta.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 40. U?ywam wy??cznie golarki z no?ykami. Co jaki? czas ich przybywa a ja nie wiem czemu ich jest coraz wi?cej. Wcze?niej goli?em si? ?yletk?, nigdy brzytw? chocia? w spadku i co? takiego si? znalaz?o. Z drugiej strony by? to niezwyk?y spektakl, rytua? takie golenie…
  Liczy si? jednak czas i wygoda.
  Bywa?o, i? z elektrycznej maszynki korzysta?em ale nie polubi?em takiego golenia si?. Dobra rzecz, zw?aszcza na d?uga podr? ale jako? po goleniu na mokro czuj? si? fajniej. Z drugiej strony s? ju? takie wynalazki, ?e byc mo?e jeszcze kiedy? skorzystam.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 41. U?ywam maszynek jednorazowych. Wiem, ?e to prze?ytek, ale ?atwiej jest wyda? raz na jaki? czas kilka z?, ni? jednorazowo kilka setek. Nie jestem do ko?ca zadowolony z jednorazwek, poniewa?:
  1. Czasem zdarzy mi si? zaci??,
  2. Musz? stale pami?ta? o ich kupnie + pianka,
  3. Cz?sto podkrada mi je ?ona
  4. Jak wcze?niej wspomnia?em – to prze?ytek.
  Marzy mi si? golarka akumulatorowa, nie za du?a, leciutka i ….tylko moja

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 42. Nie zaszkodzi sprbowa?. U?ywam tradycyjnej jednocz??ciwki – tanie i nigdy nie zawodz?. Niedawno nawet zastanawia?em si? nad kupnem elektrycznej, jednak taka, jaka mi si? marzy kosztuje nieca?y tysi?c z?oty. Zamieni?bym jednocz??ciwk? na elektryczn? chocia? dla samego sprawdzenia, ktra maszynka jest lepsza.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 43. Mj tata u?ywa maszynki elektrycznej, ale od czasu do czasu mog? w jego d?oni zauwa?y? zwyk?? maszynk? do golenia, tak zwan? „jednorazwk?”. Mj tata mwi, ?e maszynka elektryczna jest dobra bo mo?na si? ni? szybko i sprawnie ogoli? nawet w ostatniej chwili, ale zawsze b?dzie wierny zwyk?ej bo to w?a?nie dzi?ki niej mo?e idealnie ogoli? si? w ka?dym miejscu i na idealn? g?adko??, wi?c odwa?? si? stwierdzi?, ?e jego serce pozostaje przy tradycyjnym sposobie golenia:) Ciekawa jestem czy mj brat, ktry ju? powoli zaczyna si? pod gala? b?dzie tego samego zdania, zreszt? zobacz? z mam? czy w ogle Mj tata da mu wyprbowa? maszynk? elektryczn?, czy b?dzie si? ba?, ?e si? ni? potnie.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 44. Tylko elektryczna i z akumulatorkiem aby nie zbrak?o pr?du,bo zawsze jest pod r?k? i nie potrzebuj? lustra aby si? ogoli?.A golenie jest super- efekt nie jest gorszy od tradycyjnego ,?ona nigdy nie narzeka?a ?e drapie lub co? w tym rodzaju.Polecam wszystkim gol?cym a zw?aszcza golarki marki Philips.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 45. Ja u?ywam elektryka od bardzo dawna, z przerwami na u?ywanie golarki tradycyjnej. teraz posiadam tak? gdzie w zestawie jest stacja myj?c? co jest FANTASTYCZN? spraw?. Raz na 3-4 golenia u?ywam tej funkcji wyci?gam z niej na?adowan?, wymyt? i pachn?ca ?wie?o?ci?. Poniewa? du?o czasu sp?dzam w korkach, u?ywam jej w aucie w drodze do pracy, nie trac?c czasu na t? czynno?? w domu. Wole poczyta? par? blogw przy porannej kawie. Model ktry posiadam obecnie jako?ci? golenia jest porwnywalny z tradycyjnym ostrzem, a poza tym przy delikatnej skrze i codziennym goleniu nie pozostawia zaognionych miejsc co jest jej olbrzymi? zalet?. I mie?ci si? w kategorii do 400 plnw. Dla niezdecydowanych polecam.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 46. Tradycyjne maszynki to pora?ka:
  -?atwo si? zaci??
  – starczaj? na krtko
  – trzeba non stop je kupowa?
  – nasze ukochane je podkradaj?
  – s? ma?e i ?atwo si? gubi?

  dlatego chce sprbowa? czego? nowego:)

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 47. Mj mezczyzna woli elektryczna maszynke od tradycyjnej,bo:
  1.Nie ma problemu z zacieciami
  2.Nie potrzebuje pianki
  3.Oszczedza swoj czas i nerwy
  4.Goli sie znacznie rzadziej
  5.Maszynka ta dociera do miejsc gdzie tradycyjna nie ma na to szans
  6.Golenie nie jest dla niego juz najwieksza zmora
  7.I nie musze go juz przezywac „Rumcajs” :D
  Ja popieram rowniez elektryczna,poniewaz:
  1.Moj piekny nie chodzi i nie breczy po goleniu:D (w koncu)
  2.Gdy dotkne jego twarzy to naprawde jest gladka,nie drapie,nie kluje(gdybym chciala kaktusa kupilabym sobie):)
  Powinien zas nucic:
  Rumcajs,rumcajs tak na mnie nie wolaja,bo od golenia philipsem mam skore wspaniala:D heh

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 48. Mj m?? najdro?szy ,ju? od dwudziestu lat goli si? tradycyjn? golark? znanej marki x.Wiele razy opatrywa?am mu rany ci?te po tych urz?dzeniach i namawia?am do kupna elektrycznego sprz?tu,lecz uparty jest i nie da si? przekona? na zmiany.My?l? ,?e gdybym go postawi?a przed faktem dokonanym to zmieni?by zdanie i doceni? zalety profesjonalnej marki :)

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 49. U?ywa? m?? elektrycznej Philips, do?? wysoki model, teraz przeszed? na „r?czn?” Gillette Power Fusion Phenom i jest lepiej – goli duuu?o dok?adniej, a dzi?ki wibracjom nic nie czu? przy goleniu, a co wa?niejsze, nie ma podra?nie?. Ostrze starcza na ok 3tyg. wi?c jest OK. Mo?e jest inna elketryczna dok?adniejsza,lepsza???
  _______________________________

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 50. MASZYNKA ELEKTRYCZNA JEST DLA MOJEGO M?ŻCZYZNY JAK CUDOWNA, S?ODKA CYTRYNKA, BO SKÓR? JEGO POZOSTAWIA G?ADK? A NIE CIERPK?, MI?? W DOTYKU JAK LATEM LODY NA PATYKU I IDEALN? DO CA?OWANIA I TYSI?CA BUZIAKÓW „NA DZIEŃ DOBRY” I „NA DOBRANOC” DAWANIA:)))

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 51. Golarka elektryczna pozwala zaoszcz?dzi? troch? czasu kosztem dok?adno?ci.
  Je?li chodzi o mnie, to nie chce mi si? codziennie rano sp?dza? du?o czasu przy goleniu. Jednak czasem wypada si? ogoli? bardzo dok?adnie (np. wyjazd do klienta). Wwczas golarka elektryczna to za ma?o. Dlatego mam dwie – elektryczn? do korzystania na co dzie? oraz tradycyjn? na „specjalne” okazje;P

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 52. mj m?? u?ywa tej golarki i nie chce ?adnej innei,i zawsze ma g?adk? bu?k? jak lubi?

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 53. Witam. Od kiedy tylko pami?tam zawsze wybiera?em maszynk? elektryczn?…wed?ug mnie jest o wiele funkconalniejsza od tradycyjnego sposobu golenia, poniewa? golenie jest o wiele dok?adniejsze, szybsze, bez skrupu?ow mo?emy u?ywa? jej w podrzy co czasem bywa wielkim udogodnieniem i znacznie wp?ywa na prezentacj?. Maszynke elektryczn? wybieram rwnie? dlatego ?e moja skra jest o wiele bardziej g?adka i mi?a w dotyku co bardzo lubi moja kobieta. Dlaczego nigdy nie zamieni?bym maszynki elektrycznej na tradycyjn?? G?ownym powodem jest przede wszystkim przewa?aj?ca trwa?o?? i wygoda u?ytkowania. Serdecznie pozdrawiam.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 54. U?ywam golarki tradycyjnej. Ch?tnie bym j? zamieni? na elektryczn?, poniewa? jest to sposb bardziej przyjazny dla skry a poza tym szybki i wygodny.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 55. goli?em si? zwyk?? i elektryczn?, wol? zwyk??, chyba z sentymentu, a nie zmieni?bym jednej na drug? w w?a?ciwie gol? si? bardzo rzadko (2x na rok) ;P

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 56. Ok, to teraz pora na moje s?owa kluczowe do artyku?u sponsorowanego na tym blogu :)))) Znajomy mia? Philipsa i odradza?. Faktycznie, te no?e tn?ce poruszaj?ce si? „w k?ko” potrafi? nie?le „rwa?” przy goleniu. Dlatego zdecydowa?em si? na elektryka, ale firmy Braun. Wcze?niej goli?em si? jednorazwkami z dwoma ostrzami, te? dawa?y rad?, ale maszynka elektryczna z trymerem to jest co?, co mi dzisiaj idealnie pasuje.

  Autor komentarza, sobota, 25 gru 2010 #

 57. Mo?e moja wypowied? b?dzie ?miechu warta, mo?e politowania.. i tak j? zamieszcz?. Ot? 4 miesi?ce temu oznajmi?am mojemu m??owi, ?e spodziewamy si? dziecka. By? oczywi?cie szcz??liwy, ale nie w tym rzecz. Zmartwi?o mnie co innego. On wpad? na nieg?upi pomys?, ?e czas najwy?szy zacz?? oszcz?dza? i wyrzec si? tego, co jego zdaniem, zb?dne.. by mie? troch? grosza, kiedy b?dzie nas troje. Wszystko by?oby ok, gdyby nie postanowi? m.in., ?e przestanie si? goli?! Zszokowa? mnie swoj? decyzj?. Dodam, ?e u?ywa? zawsze jednorazwek, bo s? w?a?nie tanie, proste w obs?udze, a na taki cud techniki, jakim jest golarka elektryczna, nas nie sta?. Oszacowa?, ile dzi?ki temu zaoszcz?dzi i w ogle nie daje sobie doj?? do s?owa w tej kwestii. Na nic moje fochy.. Mo?e jakby kto? mu takie cudo sprezentowa?, to by nie odmwi?, bo przecie? nie wypada ;) Jak na razie skazana jestem na widok mojego wielkodusznego m??a, ktry powoli zamienia si? w Rumcajsa.. pozdrawiam.

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 58. Mj dziadek goli? si? brzytw?. Jak kto? ju? napisa?, wi?za?o si? to z ca?ym rytua?em golenia. Dziadek wnukw mia? ca?? weso?? gromad?. A to by?y wnuki z serii g?o?nych, wsz?dobylskich i niegrzecznych. Pewnego ranka dziadek si? goli?. Po domu panoszy?a si? pi?tka urwisw, z setkami pomys?w na minut?. Dziadek mimo ca?ego ba?aganu w domu, goli? si? w skupieniu, uwa?aj?c, by nie zala? si? krwi?. Jednak nikt nie pomy?la?, ?e wnuki mog? by? niebezpieczne, i ?e wpadn? na pomys? by dziadka wystraszy?. Zza drzwi ?azienki wyskoczy?y dzieci krzycz?c przera?liwie „buuu!”. Dziadek podskoczy? z przera?enia, przesuwaj?c sobie brzytw? po lewym policzku. Wnet pola?a si? krew, ca?a ?azienka krwi…
  Dzieci rzuci?y si? dziadkowi na pomoc, szuka?y plastrw, chusteczek. Przy okazji ca?e we krwi si? ubabra?y (bo z dziadka sika?o jak z hydrantu).
  Pech chcia?, ?e tego samego dnia, mia? przyj?? ksi?dz z kol?d?. Pech rwnie? chcia?, ?e przyszed? akurat wtedy, kiedy dzieci biega?y we krwi, babcia biega?a we krwi, a z dziadka krew tryska?a jak z hydrantu. Ksi?dz gdy wszed?, od razu si? prze?egna?, nawet nie zabra? koperty, tylko uciek? wystraszony…
  Mj tato, by unikn?? takich historii u?ywa maszynek tradycyjnych, jednorazowych…
  Jednak tato, jak to tato. Wiecznie zabiegany, zapracowany. Cz?sto zapomina, ?e trzeba kupi? now? paczk?, albo ?e pianka znowu si? sko?czy?a. Efektem tego jest kilkudniowy zarost, ktry zawsze mi przeszkadza, przy powitalnym buziaku. Mama podobno te? narzeka na kuj?cego tat?. Ale tata nie zostaje d?u?ny! Przy obiedzie, w niedziele, potrafi wypomnie? zaginione trzy maszynki, ktre p?niej znajduje w mamy kosmetyczce. Jakie z tego wnioski: jednorazwki psuj? rodzinne obiadki.
  Teraz mam ju? swojego m??czyzn?. Po przej?ciach dziadka i taty, wiem, ?e najlepszym rozwi?zaniem s? maszynki elektryczne. Mj ukochany jest g?adziutki i milutki, wtedy kiedy potrzeba. A jak nie jest, to zostaje oddelegowany do ?azienki, i po kilku minutach wraca z buzi? g?adk? jak pupa niemowl?cia. Nie musi babra? si? w piance, nie musi pami?ta? o kupnie maszynek, wszystko komfortowo-ekspresowo. Jedyny minus to brz?czenie maszynki. Mamy jednak na to sposb. W ?azience (z dala od wanny;)) stoi radio, ktre zag?usza wszelkie brz?czenie i buczenie. Bo nie brz?czy tylko jego maszynka…ale rwnie? mj depilator, ktry kupi?am sobie przez to, ?e mj facet ju? nie kupuje jednorazwek. Dzi?ki temu, teraz nogi mog? goli? raz na dwa tygodnie. Czas, ktry sp?dzaliby?my na goleniu, sp?dzamy razem, na o wiele bardziej przyjemnych czynno?ciach;)
  Życie mwi samo za siebie: maszynki elektryczne gr?!

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 59. Mj m?? ma bardzo wra?liw? skr?, co prawda u?ywa zwyk?ej maszynki, ale za to preferuje te dla pa? – s? lepsze podobno, zawsze ostre i nie zacinaj? tak cz?sto.
  Kiedy? dosta? ode mnie golark? elektryczn? – by? bardzo zadowolony z braku zaci??, szybko?ci, jako?ci i chyba najbardziej z tego, ?e w?oski przesta?y mu wrasta? w skr?.
  Jestem 100% pewna, ?e gdybym wygra?a maszynk? elektryczn? (bo tamta ode mnie uleg?a zniszczeniu, niestety:(), to m?? u?ywa?by jej codziennie, a swojej ?onie by?by wdzi?czny za udzia? w tym fantastycznym konkursie… hih:))

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 60. Ja u?ywam 2 typy maszynek. Mam starszy model maszynki Philipsa i gol? si? ni? codziennie rano,ale czasami u?ywam tradycyjnych jednorazwek. Elektryczna jest bardzo wygodna w u?yciu, szybko si? goli, nie trzeba si? maza? ?elem lub piank?, bardzo wygodna w podr?y ( akumulator bardzo d?ugo wystarcza). Maszynka elektryczna wed?ug mnie ma tylko jedn? wad? tzn. jest mniej dok?adniejsza w goleniu ni? jednorazwki, ale mo?e w przypadku tego najnowszego modelu si? myl?..?

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 61. U?ywam golarki tradycyjnej- p?dzel i krem do golenia i twardy zarost- w g?adk? buzi? si? zmienia.
  Przyzwyczai?em si? do tej metody- ze wzgl?du na panuj?ce r?ne mody. Cho?, jestem otwarty na propozycje, w moim p?dzlu kocham si? skrycie. S?u?y mi od lat i nie zwmiei? go na nic innego, bardziej nowoczesnego.

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 62. Zamykam oczy i jestem ju? na rajskiej karaibskiej pla?y. Le?? na hebanowym le?aku i wpatruj? si? w niebia?ski lazur oceanu. Wtem w oddali widz? bogini?..wspania??, pi?kn? kobiet?. Jej kostium k?pielowy mieni si? tysi?cem drobinek z?ota, a s?o?ce otula jej zgrabne cia?o. Chcia?bym wsta? i si? przywita?. Ale niestety…czuj? si? nie?wie?y, boj? si?,?e mj zarost wystraszy moj? kobiet? ?ycia…Wyci?gam moj? jednorazow? maszynk? i dokonuj? dzie?a…Szybko, sprawnie i efektywnie bez u?ycia pr?du…mog? to zrobi? nawet na le?aku… Tak, ca?kiem dobrze wygl?dam :) biegn? na spotkanie z t? pi?kno?ci?….ach…Odpowied? moja jest prosta: Zawsze i wsz?dzie jednorazowa maszynk? m? przyjaci?k? b?dzie!Bo jest ma?a,szybka i pr?du nie potrzebuje, z ni? w plecaku pewniej si? czuj? :-)

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 63. Wol? gdy mj m??czyzna u?ywa golarki elektrycznej, poniewa? goli si? wtedy du?o szybciej i ma wi?cej czasu dla mnie:)

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 64. Mj m?? u?ywa tradycyjnej „jednorazwki” po u?yciu ktrej niejednokrotnie wygl?da jakby stoczy? walk? z jakim? najgorszym wrogiem gdzie walka toczy?a si? na ostrza a potem krew tryska?a po ?cianach. Jak na niego wtedy patrz? to zawsze obiecuj? mu kupi? elektryczn? ktra nie robi krzywdy. Tak? u?ywa nasz syn i jest bardzo zadowolony, nie zacina si? nie u?ywa ?elu do golenia i w ka?dej chili mo?e si? pochwali? g?adk? buzi?. No ale mj m??-tradycjonalista jako? nie mo?e si? przekona? chyba ?e j? dostanie i nie b?dzie mia? ju? wymwki.

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 65. Witam, w nawale ?wi?tecznych obowi?zkw i przygotowa?, najlepszym i najsprawniejszym sposobem na szybkie ogolenie si? i wyj?cie w go?ci podczas ?wiat jest dla mnie u?ycie elektrycznej maszynki, szybko bez podra?nien zadrapa?. Serdecznie kazdemu polecam, mimo ze mam dosc ostry i du?y zarost, jest to jedyna metoda w ktrej cz?owiek wie dlaczego warto u?ywa? takich golarek :) s? lepsze od tradycyjnych i ich skuteczno??, jest ca?y czas rozwijana i udoskonalana z korzy?ci? oczywiscie dla mezczyzn :) pzodrawiam

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 66. Mj ch?op u?ywa maszynki elektrycznej. Twierdzi ?e ma zbyt delikatn? skr? by si? skroba? jednorazwk?. Troch? szkoda, bo uwa?am, ?e nic tak nie okre?la prawdziwego m??czyzny jak boska czwrka w szafce w ?azience: maszynka na ?yletk? + p?dzel do golenia+ krem do golenia Wars + zapuszczona szklanka na wod? do maczania p?dzla. Tak si? goli? mj dziadek i tak si? goli mj ojciec. Elegancki staruszek pachn?cy Warsem zawsze wywo?uje u mnie b?ogi u?miech. Nie do?wiadczam tego w?chaj?c mojego m??a po jego „elektrycznych” goleniach ale t? wypasion? maszynk? ch?tnie bym dla niego wygra?a…

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 67. Podoba mi si? stolik pod laptopa, bo

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 68. Co za stolik ;]. Po za tym chyba po?owa zapomnia?a o czym jest konkurs.
  Opisz: Czym si? golisz, dlaczego i czy zmieni?by? na ten 2 typ. Kilka ciekawych wypowiedzi jest nie na temat ;P

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

  • Widocznie niektrzy po prostu chc? wyrazi? swoj? opini? na ten temat, a nie tylko startuj? w konkursie o golark? ;)

   Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 69. mj m?? u?ywa teraz maszynki elektrycznej.Same plusy zarost nie k?uje jak przy goleniu tradycyjnym, oszcz?dza na ?elu do golenia, twarz g?adka jak pupa niemowlaka a? mi?o si? przytuli?, dzi?ki temu nie ma k?tni kto pierwszy w ?azience i mam wi?cej czasu dla siebie.

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 70. Elektrycznej. Dlaczego? Dlatego, ?e jednorazwki u?ywa?em nie?wiadomie na „sp??” z moj? drug? po?wk?….efekt taki, ?e ci?gle chodzi?em z podra?nieniem na twarzy nawet nie domy?laj?c si? dlaczego…

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 71. U?ywam golarki elektrycznej. Co prawda golenie za jej pomoc? zabiera wi?cej czasu ni? zwyk?? maszynk?, ale jest to jedyny minus. A plusy? Żadnych skalecze? po goleniu, g?adziutka skra i jej zdrowy wygl?d, ekonomia.

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 72. U?ywam jednorazwek .Dlaczego bym nie zamieni? na elektryka? I tu jest problem bo mo?e i bym zamieni?.:) Mam tak twardy zarost ,?e potrzebowa?bym 5-ciu jednorazwek za 2,50, aby si? ogoli? . Kupuj? wi?c du?o dro?sze maszynki co raczej jest ma?o op?acalne . Jednak nie wyobra?am sobie jak mo?na si? goli? bez pianki i to jedyne co mnie powstrzymuje od zakupu elektryka.

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 73. U?ywam golarki elektrycznej jak brakuje mi czasu na tradycyjne golenie.

  Idealna golarka elektryczna powinna by? taka jak tradycyjna – goli? idealnie g?adko i rwno. Z ch?ci? sprawdz? mo?liwo?ci nowej golarki :)

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 74. M?? mwi, ?e goli si? tradycyjn? maszynk?, bo ba?by si?, ?e elektryczna b?dzie na niego warcze? :D A ja dodam od siebie, ?e niestety i tak k?uje.

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 75. Zdecydowanie u?ywam maszynki elektrycznej!
  Moja skra jest wra?liwa jak pupa niemowl?cia i po u?yciu klasycznej maszynki niemal od razu czuje si? jakby mnie kto? przytula? drutem kolczastym. Po u?yciu maszynki elektrycznej czuje b?ogostan i nie musz? nawet stosowa? ?adnych ?rodkw do piel?gnacji skry PO goleniu. W moim prywatnym odczuciu maszynki elektryczne zdecydowanie krluj?!

  Autor komentarza, niedziela, 26 gru 2010 #

 76. Elektryczna!!!!Golenie mo?e by? ?wietn? gr? wst?pn?,kiedy mj m?? stoi zaspany rano w ?azience przed lustrem i si? goli, cz?sto „pomagam” mu si? rozbudzi? :) dlatego w gr? wchodzi tylko i wy??cznie maszynka elektryczna, gdy? przy u?yciu tradycyjnej maszynki taka zabawa by?aby zbyt niebezpieczna i ma?o przyjemna.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 77. moj maz uzywa jednorazowek…. i ciagle chodzi pozacinany i niedogolony !!! Ratujcie go prosze !!! i mnie tez, bo ilekroc wychodzi rano z lazienki mam wrazenie ze w moim domu mieszka MUTANT :P

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 78. U?ywam elektrycznej do twarzy, a jednorazwki do pach. Elektrycznej, bo jest szybka i wygodna, a jednorazwki, bo lubi? sobie od czasu do czasu tak tradycyjnie podrapa? :-)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 79. U?ywam obu a powody s? proste:
  – moja jedno-wielo-razwka (z troch? wy?szej p?ki) sprawdza si?, gdy chc? mie? g?adk? twarz, usuwam przy okazji stary naskrek, co sprawia, ?e po goleniu moj? ulubion? piank? (to istotne wielce, bo do ?eli wstr?t mam) i zastosowaniu ulubionego balsamu czuj? si? jak nowo narodzony
  – elektryk – kiedy potrzebuj? szybko usun?? zarost a nie chce mi si? dope?nia? ca?ego rytua?u; twarz nie jest taka g?adka, ale mj siostrzeniec nie zwraca mi uwagi: wjek, musisz si? ogoli?, hehe.
  A czego bym nie zamieni?? Brzytwy, gdybym takow? u?ywa? i umia? si? pos?ugiwa?. My?l?, ?e krwawe momenty rodem z horrorw klasy C nie by?y by takie cz?ste, a poza tym facet z blizn? czy dwiema na g?adkiej skrze twarzy wygl?da jak rasowy macho. Same plusy!
  Pozdrawiam, Artur

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 80. Witam wszystkich generalnie ja u?ywam maszynek jednorazowych jeszcze nigdy nie goli?em si? elektryczn?. Czy warto zmieni? to i zdoby? maszynk? elektryczn? Philips SensoTouch RQ1150 mo?liwe bo jak przegl?da?em wasze komentarze to u?ywanie elektrycznych maszynek zajmuje mniej czasu golenie i nie ma tak wielu zaci?? jak maszynk? „r?czn?”.
  Wi?c dlatego chce dosta? Philips SensoTouch RQ1150.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 81. u?ywam jednorazwek. Nie mam zaufania do golarek elektrycznych, ale ch?tnie bym przetestowa?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 82. Dlaczego elektryczne s? lepsze?
  Pomi?dzy studiami pracuj? przy sprzeda?y min maszynek do golenia r?cznych…klienci ci?gle narzekaj?…raz na ilo?? ostrzy….to znw ?e jednorazwki powoduj? zapalenie mieszkw w?osowych…lub po prostu s? nie trwa?e itd.
  Mj tata na co dzie? wola?by u?ywa? elektrycznej ale t? co ma…przedpotopowa rosyjska maszynka z dalekiego prl-u oklejona plastrem ?eby si? nie rozkraczy?a…raz mu dzia?a a raz nie…cz??ciej jednak nie….o ha?asie jaki wydobywa nie wspomn?… Tata cz?sto si? poddaje i w ramach buntu obcina zarost no?yczkami bo w jednorazwki inwestuje od ?wi?ta. By?oby mi?o gdyby na zaleg?y prezent gwiazdkowo-imieninowy dosta? takie cudo, wiem ?e praca prac? ale ledwie starcza mi na edukacje wi?c ca?a reszta schodzi na dalszy plan. czyli najpierw edukacja a p?niej przyjemno?ci :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 83. C?, partner u?ywa tradycyjnej z wymiennymi ostrzami, ale nie prbowa? jeszcze elektrycznej, wi?c trudno uzasadni? wybr tej a nie innej. Czy zamieni?by – tego nie wiem. Wiem, ?e ja najch?tniej korzystam z depilatora :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 84. Mj m?? u?ywa niestety jednorazwek…
  I te trzy kropki powinny wyrazi? to, co mam na ten temat do powiedzenia!
  Jak to mo?liwe, ?eby PRAWDZIWY m??czyzna w XXI wieku goli? si? jednorazwk????
  Jednorazowa to mo?e by? torebka ?niadaniowa, chusteczka do nosa lub widelec w barze szybkiej obs?ugi…jeszcze mam par? pomys?w co mo?e by? jednorazowe,ale pisa? nie b?d? :-)
  Dlatego chcia?abym dla swojego prawdziwego m??czyzny podarowa? prawdziw? golark? z prawdziwego zdarzenia!!!
  Prawdziwie kochaj?ca ?ona!

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 85. U?ywam tylko r?cznej maszynki do golenia , poniewa? mam bardzo twardy zarost i my?l? ?e elektryczna golarka podra?ni?aby moj? delikatn? i wysuszon? skr? .Nie wiem czy nie zamieni?bym na elektryczn? golark? , poniewa? nigdy takiej nie prbowa?em -je?eli wygram w tym konkursie to napewno sprbuje i porwnam :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 86. Witam Wszystkich,
  Jako?e jestem crk? m??czyzny z du?ym zarostem i chc? zrobi? mu urodzinowy prezent b?d? pisa? w jego imieniu. Ot? tata od k?d pami?tam u?ywa maszynek jednorazowych. I z tego co zaobserwowa?am jego czas sp?dzowany w ?azience nie jest adekwatny do widocznych rezultatw na jego twarzy.
  Zawsze jest niedogolony i ma rany na twarzy..
  Co bardzo mnie i mam? denerwuje. Wiem, ?e bardzo by chia? wyprbowa? elektryczn? golark? a ze wzgl?dw materialnych jest to w tej chwili niosi?galne. My?l?, ?e golarka Philips SensoTouch RQ1150 jest w stanie skrci? jego pobyt w ?azience i sprawi?, ?e nie b?dzie ju? mia? tak bujnego jedno-dnodniowego zarostu i b?dzie mily w dotyku dla rodzinki :)
  Pozdrawiam

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 87. narazie uzywywa?em zwyk?ej takie za 1 z? 20 groszy tako fajno ??to ale przez to ka?dego dnia trza by?o lecie? do sklepu potem juz ich brakowalo i teraz chce zmieni? na tako fajno golarka to co? superowego maj? g?owice a to mi sie kojarzy z rakietami co leca w kosmos czyli to musi byc super szybkie i dok?adne golenie

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 88. Jako, ?e ma w domu braci, to widz? jakie oni m?ki przezywaj? gol?c si? golarkami jednorazowymi. Po pierwsze, narzekaj? ?e to zajmuje za du?o czasu. Po drugie czasmi si? zatn? i chodz? jak takie sieroty z papierkami na twarzy, a po trzecie to za cz?sto zapominaj? kupi? sobie tej golarki i ode mnie wyci?gaj?, a ja te? przecie? nie b?d? o wszystkim pami?ta?a a i cierpliwo?? mi si? ko?czy. Swego razu zapomnia?am kupi? a bracia jak to bracia, chodzili nieogoleni, dlatego z pewno?ci? elektryczna golarka by?aby dla nich wybawieniem.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 89. Mj facet niestety goli si? jednorazwkami, a golarka elektryczna by?aby przyjemn? alternatyw?, gdy?:
  a)obecnie drapie jak druciany zmywak,
  b)golarki elektryczne relaksuj?co mrucz?,
  c)w zwi?zku z owym mruczeniem wiedzia?abym, ?e rzeczywi?cie si? goli,
  d)ma mocny zarost, ktremu jednorazwki cz?sto nie s? w stanie podo?a?.
  POMOCY, bo ka?da czu?o?? ko?czy si? dla mnie podrapan? g?b?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 90. Urzywam tradycyjnych maszynek jednorazowych b?dz wielorazowego u?ytku do czasu zu?ycia. I c?, m?czonce, k?opotliwe i czsoch?onne, ale jak si? nie ma co si? lubi to si? lubi….. Do tedo petrzeba jeszcze pianki b?d? ?elu do golenia, po goleniu balsamy, kiedy si? ich nie u?yje to wyskakuj? jakie? podra?nienia i cz?owek chodzi z po??w? twarzy zaczerwienion? przez co wcale nie wygl?da na od?wierzonego. W?a?ciwie gdyby podsumowa? roczny koszt przyborw do golenia pewno uzbiera?o by si? na jak?? maszynke elektryczn?, ale wyda? w jednej chwili 400z? wielu jak i mi nie przykleja u?miechu do zaro?ni?tej twarzy. Mo?e kiedy? zainwesyje, u?ywanie elektrycznej wydaje si? by? mniej k?opotliwe i czsoch?onne, przez co mg?bym cz??ciej si? goli? i uszcz??liwi? swoj? dziewczyne, ktra nie mog?a by mi ju? powiedzie?: „nie ca?uj mnie bo pikasz”.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 91. elektrycznej :) niestety nie philipsa.
  Jest taniej, szybciej, zawsze jest pod reka, nie zacina jest po prostu stworzona dla mnie:)))

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 92. Mj ch?opak goli si? elektryczn? golark?. Co prawda zarost ma twardy i golark? elektryczn? nie ogoli si? ca?kiem na g?adko, ale wole ju? ten 1-2mm ni? aby si? goli? zwyk?ymi maszynkami. Zarost ma bardzo twardy, a skr? na twarzy delikatn? i wra?liw? i jak si? ogoli zwyk?? maszynk?, to potem 2 dni piecze mu skra na twarzy, a jak si? raz dwa ogoli golark? elektryczn?, to przynajmniej nic go nie piecze. Ma bardzo krciutki zarost, ale to nic. Jemu akurat taki pasuje, w takim mu do twarzy. ;) Polecam, o ile nie przeszkadzaj? wam – faceci minimalny zarost. Tradycyjna metoda daje lepsze rezultaty tu? po goleniu, ale tak? maszynk? z bateri? mo?esz wzi?? ze sob? i ogoli? si? wsz?dzie. Nie potrzeba nawet lustra, bo nie da si? ni? zaci??.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 93. Wy??cznie elektryczna maszynka. Zaczynaj?c od tego ?e gol?c si? tradycyjn? maszynk? mo?emy robi? jednocze?nie tylko jedn? rzecz mianowicie – goli? si?. Gol?c si? maszynk? elektryczn? mo?emy wykona? inne czynno?ci zaoszcz?dzaj?c czas. Jest wygodniej szybciej i bez tylu zaci??. U?ywaj?c tradycyjnej maszynki mamy podra?nion? skr?, zaci?cia a potem usprawiedliwiamy si? przed swoimi dziewczynami czemu si? nie ogolili?my. Maj?c elektryczn? maszynk? golenie to sama przyjemno??. Dlatego nigdy nie zamieni? elektrycznej maszynki na tradycyjn?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 94. Gol? si? starszym modelem Philipsa. Nie zamieni? jej na jednorazwki nigdy! Zawsze mam j? przy sobie. Kiedy si? bardzo spiesz? to mog? si? nawet w windzie ogoli?. Zero pianek, kremw, p?dzli! Niesamowicie bezpiecznie, szybko, g?adko i przyjemnie… A kobiety to potem doceniaj?… to najwa?niejszy powd:)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 95. Gole sie maszynk? jednorazow? bo mam twardy zarost i maszynka elektryczna nie ogoli dok?adnie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 96. Gol? si? elektryczn?. Wygoda, precyzja, ?adnych zaci??. Mam tak? podwodn?, moge si? ogoli? nawet pod prysznicem, bo lustra nie potrzeba ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 97. Gol? si? elektryczn?. Precyzja, wygoda, ?adnych zaci??. Mam tak? ‚podwodn?’ wi?c moge sie ogoli? nawet pod prysznicem, bo lustra nie potrzeba. Przy elektrycznej jednocz??ciwki wymi?kaj? ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 98. Dlaczego elektryczna ? hmm…nie skopiuje tekstu z reklamy czy innych ?rde? cho? mo?e to tak wygl?da?..wi?c :

  Szybsza, wygodniejsza, minimalny ale to minimalny poziom zagro?enia tzw. „zaci?ciem si? przy goleniu” do tego jest bardziej komfortowa bo nic nie trzeba robi? tylko lekko docisn?? do twarzy i czeka? a? twarz b?dzie g?adka jak pupcia niemowl?cia ^^ i to w krtkim czasie. Efekt ten przypomni dzieci?stwo wam jak i mi co jaki? czas.
  Nie mam zamiaru u?ywa? tradycyjnej bo jest przeciwie?stwem elektrycznej. Koniec ! TAdam ^^

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 99. Jestem posiadaczem i u?ytkownikiem elektryka marki Braun.
  Dlaczego chcia?bym wygra? konkurs ?
  Zawsze mnie interesowa?a trj g?owicowa maszyna od Philipsa.
  U?ywam elektrycznej od ok 3 lat i chwal? Sobie i polecam innym.
  Jest bardzo uniwersalna, mo?na u?y? podczas podr?y (nieraz u?y?em jad?c poci?giem), w aucie rwnie? si? dobrze sprawuje.
  Oczywi?cie zero smarowania piankami oraz zero KRWI na twarzy !!
  Jestem ciekaw czy Philips lepiej goli zarost na szyi, bo obecnie musz? si? nam?czy? ?eby w miar? przyzwoicie to wygl?da?o (tutaj lepiej sprawuje si? tradycyjna).
  Do tego ekonomia, zarost mi ro?nie szybko, tak wi?c na tradycyjnych jednocz??ciwkach zbankrutowa?bym szybko :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 100. U?ywam elektrycznej maszynki, bo mniej podra?nia mi skr? a tak?e nie musz? bawi? si? z piankami lub innymi ?rodkami zmi?kczaj?cymi zarost i u?atwiaj?cymi prowadzenie tradycyjnej maszynki
  Przyznaj? jednak, ?e golenie elektryczne nie jest tak dok?adne jak w tradycyjny spo?b (ale to mo?e kwestia starego starej generacji golarek).

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 101. Ja u?ywam golarki elektrycznej i nigdy nie zamieni? jej na wersj? tradycyjn?. Po pierwsze wygoda, po drugie brak rozlewu krwi (nie oszukujmy si?, ale ka?dy kiedy? si? zaci?? przy goleniu), po trzecie szybko?? i wygoda. Mo?na goli? si? w samochodzie w korku – czyli mamy dodatkowe par? minut spania rano wi?cej. Mo?emy goli? si? ogl?daj?c mecz, le??c w ??ku :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 102. U?ywam golarki elektrycznej poniewa? nie podra?nia mojej wra?liwej skry, jest bardzo wygodna w u?yciu i w przeciwie?stwie do tradycyjnej metody zaoszcz?dza mi wiele czasu. Golenie si? golark? elektryczn? jest dla mnie czyst? przyjemno?ci? a nie przykrym obowi?zkiem.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 103. U?ywam zwyk?ej maszynki z wymiennymi ostrzami- powd? Przy 4 ostrzach ma?e podra?nienia i zero problemw z wymian? na nowe, co takie proste z elektrycznymi nie jest.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 104. Ja si? gol? maczet?, co jest zwi?zane z miejscem w ktrym mieszkam, a mianowicie chatka pustelnicza na szczycie gry. Do najbli?szego sklepu z jednorazwkami mam 20km, ale ch?tnie przerzuci? bym si? z t?pej maczety na now? golark? elektryczn? (mam rower z dynamem, wi?c nie ma problemu z zasilaniem). Maczeta niestety zostawia sporo podra?nie? (g?wnie od rdzy), a i rytualne poranne bicie pianki do golenia z szarego myd?a te? jest problematyczne. Wspomniana golarka Philipsa z pewno?ci? pozwoli?aby mi zaoszcz?dzi? du?o czasu i wygl?da? co rano pi?knie i ?wie?o wychodz?c sprawdzi? czy co? si? z?apa?o w pu?apk? na ?niadanie.

  Pozdrawiam :)

  PS. ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 105. Mj m??czyzna u?ywa jak dot?d maszynki jednorazowej i niby jest okay, ale.. No w?a?nie, pozostaje „ale”. M??czy?ni nie s? jednak tak gruboskrni, jak mo?e si? to wydawa?, skoro zwyk?a maszynka sprawi? im mo?e tyle blu i cierpienia. A s?ysz?c z ?azienki kolejne epitety, zaczyna bole? i mnie :-). Niby mwi si? o doborze pianki/?elu/kremu/ma?ci czy innych dziwnych specyfikw, no a jednak skra mojego faceta cz?sto jest podra?niona, czerwona, a po chwili z dodatkiem kilku krost. I chocia? nie skar?y si? i mwi, ?e taki los m??czyzn, to jednak ja ch?tnie podrzuci?abym mu do ?azienki elektryka :-).

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 106. U?ywa? zwyk?ej najcz??ciej z 3 ostrzami, poniewa? nie sta? mnie na elektryczn?, gdy? jest to wi?kszy wydatek. Z ch?ci? bym odstawi? tradycyjny sposb golenia na bardziej wygodny i nowoczesny. Szczeglnie, ?e tak? golark? elektryczn? mo?na w szybki i przyjemny sposb si? ogoli? na sucho i mokro, dzi?ki temu do pracy chodzi?bym zawsze ?adnie ogolony i u?miechni?ty i bez mocnych czerwonych urazw. Goli?bym si? t? pi?kna niebiesk? golark? z rado?ci?. Inny wa?na cecha golarek elektrycznych to oszcz?dno?? wydaj? si? raz wi?cej pieni?dzy ale p?niej nie trzeba non stop kupowa? jednorazowych maszynek do golenia lub innego rodzaju maszynek. Zakup, ktry szybko si? zwraca.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 107. Mj facet u?ywa elektrycznej golarki. Oboje uwa?amy , ?e tak jest estetycznie i bardziej higienicznie :) Goli si? bardziej dok?adnie ni? tradycyjn? golark?. Jest o wiele szybciej i o wiele lepiej to wygl?da :) Po za tym po przeliczeniu po pewnym czasie wychodzi to o wiele taniej :) Mj m??czyzna jest bardzo zadowolony z elektrycznych golarek i za nic nie zamieni? by ich na tradycyjne :)
  Pozdrawiam

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 108. Proste,

  Golenie golarka tradycyjna to cos znacznie wiecej niz sam proces golenia. Tak samo jak czarna filaznka kawy, papieros o poranku czy dylemat, ktora z bialych koszul i czarnych krawatow wybrac tego dnia to podstawowy elemenet celebracji kazdego poranka.

  Proces ten rozbijamy jeszcze na drobniejsze, na nakladanie piany, odzywki i sam proces dokladnego golenia. Poza tym nie chce mi sie wierzyc ze jakas elektryczna golarka jest w stanie golic tak dokladnie jak klasyczna.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 109. W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci wpisw ja jestem za maszynk? jednorazow?. Jest kilka istotnych faktw, ktre za tym przemawiaj?. U?ywa?em dwa razy maszynki elektrycznej ale by?o to kilka lat temu i si? nie spisa?a. A to z racji tego, ?e mam bardzo twardy zarost z ktrym sobie owa maszynka nie poradzi?a przysparzaj?c mi jedynie bl. Przy maszynce jednorazowej mam komfort dok?adnego golenia i w razie potrzeby nie przysparzam sobie niepotrzebnego blu. Maszynka elektryczna nie daje takiego komfortu… No chyba, ?e mnie przekonanie i? jest inaczej. Potraktujcie to jako wyzwanie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 110. U?ywam golarki elektrycznej, gdy? mam wtedy nieustaj?ce wra?anie dotyku mojej ?ony na swojej twarzy. Nie zast?pi ona wprawdzie gor?cego ca?usa – ale na to przyjdzie pora wieczorem… po goleniu

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 111. Zdecydowanie jestem wierny od lat tej jednej jedynej… – golarce elektrycznej. Dzi?ki niej zaoszcz?dzam mas? czasu zarwno rano, kiedy spiesz? si? do pracy jak i wieczorem, ?eby zd??y? zanim ?ona za?nie a wtedy ka?da sekunda jest cenna… Jako?? golenie jest nieporwnywalna, skra jest g?adka i niepodra?niona, ju? dawno po?egna?em si? z „zaci?ciami” i nie dr?? ju?, ?e ktrego? razu przypadkiem poder?n? sobie gard?o. Golarka elektryczna to wygoda, oszcz?dno?? czasu i klasa. Nie wyobra?am sobie powrotu do tradycyjnej maszynki, po co komplikowa? sobie ?ycie, kiedy technika nam je cudownie uprzyjemnia.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 112. U?ywam elektrycznej i nie zamieni? na klasyczn?. Dlaczego? Jest kilka powodw, ale decyduj?cym by?o to ?e moja skra nie znosi?a zwyk?ych ostrzy oraz pianek :( powodowa?o to straszne pieczenie przez ca?y tydzie? oraz wypryski. Problem znik? kiedy przerzuci?em si? na maszynk? elektryczn?.
  + nie potrzeba kremu
  + ogoli? si? mog? w ka?dym miejscu
  + trwa?o?? ostrzy
  + przyjazna dla skry

  oczywi?cie s? minusy, ale ma?o znacz?ce ;P

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 113. Na co dzie? u?ywam golarki tradycyjnej lecz zamieni? bym j? na elektryczn? z jednego powodu:

  – je?li dzi?ki golarce elektrycznej zaoszcz?dzi? bym dziennie 90 sek na goleniu to:
  * w ci?gu tygodnia mia?bym dodatkowe 10 min
  * w ci?gu miesi?ca 45 min
  * w ci?gu roku ponad 9 godzin

  Mam obecnie 24 lata, wi?c wed?ug statystyk powinienem ?y? jeszcze przez przynajmniej 46 lat.

  Podsumowuj?c dzi?ki golarce elektrycznej zaoszcz?dzi? bym w sumie 17 dni ?ycia, ktre sp?dzi? bym z urocz? ma??onk? na wyspach karaibskich maj?c ju? te 70 lat.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 114. Aktualnie nosze zarost okolo trzy-dniowy moze wlasnie dlatego ze moja elektryczna sie wlasnie zepsula i teraz dopiero doceniam jak bardzo elektryczna ulatwiala mi zycie.
  Predkosc.
  Dokladnosc.
  Mniej zaciec.
  Po prostu tradycyjnie nie chce mi sie golic. Szkoda mi mojego czasu.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 115. U?ywam golarki tradycyjnej i raczej nie przewiduj? zamiany. Dlaczego? Poniewa? liczy si? wygoda. Wymieniam kiedy chc?, nie musz? pami?ta? o ?adowaniu ani o szczeglnym czyszczeniu po u?yciu. Gdy no?yki si? t?pi? – wymieniam. S? po prostu bardziej komfortowe.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 116. Gdy mnie broda z rana sw?dzi – golareczka j? op?dzi – op?dzluje boczki, baczki – i wygoli nawet k?aczki – gdy randeczk? mam wieczorem – golareczk? si? podgole – i ju? jestem shick and shock – chocia? mam nierwny bok! zaci?? nie ma, ran na czole – elektryczn? jednak wol?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 117. Szybko zarastam, a w zwi?zku z tym wi?cej czasu po?wi?ci? musz? piel?gnacji swojej twarzy. Moja skra ?yje w zgodzie jedynie z golark? elektryczn?, gdy? tradycyjna zawsze j? podra?nia. Nigdy nie zamieni?bym jej na inn?. Wygoda i oszcz?dno?? czasu ponad wszystko.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 118. U?ywam golarek jednorazowych wielokrotnie i generalnie s? takie, ktre wytrzymuj? nawet do roku i to za powiedzmy 3 z?. Fenomen rzec by mo?na. Gole si? bowiem na sucho co niew?tpliwie nie jest rzecz? prost?, acz o dziwo nie mam podra?nie?. W zwi?zku z czym pewnie nie mia?bym oporw by przerzuci? si? na elektryk?. Pozdrawiam

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 119. u?ywam klasycznej golarki. Ch?tnie zamieni? bym j? na elektryczna poniewa? jest mniej czasoch?onna, rwnie dok?adna, przy czym nie powoduje zaci?c co jest cz?stym zjawiskiem w przypadku klasycznej golarki.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 120. Ja tez u?ywam elektrycznej golarki ale tylko znanej marki w gr? wchodz? tylko Philips golarki, i nigdy jej nie zamieni? nawet za Gates’a mienie. Lico mam g?adkie jak d?o? bia?og?owej i ?e jednorazwka jest lepsza to nikt mi nie powie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 121. Aktualnie u?ywam jakiego? taniego elektryka od Philipsa (kupiony w celu sprawdzenia reakcji skry na nowy rodzaj golarki po paru latach golenia tradycyjn?). Jeszcze wcze?niej goli?em si? jakim? starym Braunem, ale musz? przyzna?, ?e nawet ten tani Philips zrobi? na mnie ca?kiem pozytywne wra?enie. Gol? si? du?o szybciej i wygodniej, niestety ma to te? swoje z?e strony – golenie elektrykiem starczy na du?o krcej ni? tradycyjn? czy brzytw?. Ostatnio w?a?nie rozgl?da?em si? za jakim? Philipsem z troch? wy?szej p?ki ni? ten ktry aktualnie posiadam, ale raczej na tego z notki bym si? nie zdecydowa?, bo cenowo troch? poza moim zasi?giem jak za taki sprz?t..

  Ale oczywi?cie do tradycyjnej nie wracam! ;)

  Pozdrawiam :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 122. hmmm uwa?am ?e to zale?y od gustu ja u?ywam tradycyjnych gdy? jest to moim przyzwyczajeniem, nie wiem czy bym zamieni?a na elektryczn?… my?l? ?e to by by? dobry skok w przysz?o?? bo podejrzewam ?e coraz mniej ludzi korzysta z tradycyjnych golarek,
  My?l? ?e to rzecz gustu… ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 123. U?ywam golarki elektrycznej, poniewa? jest szybka, dok?adna, nie trzeba u?ywa? pomocnych kosmetykw…oraz co najwa?niejsze nie zacina. :D

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 124. Nie mam jak przedmwcy zarostu jak ?w. Miko?aj,ale tak samo jak oni chcia?bym j? wygra?.powd jest w zasadzie jeden: nie sta? mnie na ni? gdy? jestem studentem. Golenie zawsze zostawiam na ostatni? chwil? przed wyj?ciem na uczelni? i nie oszukujmy si? zawsze chodz? nie ogolony. szkoda mi czasu. dzi?ki Waszej golarce jest szansa ?e b?d? bardziej zadbany:D

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 125. W ?yciu nie goli?em si? golark? elektryczn? i co do zarostu na twarzy to mg?bym sprbowa?, no ale ?eby tym je?dzi? bo bardziej delikatnych cz??ciach cia?a… wola?bym nie :))

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

  • po* (przepraszam za literwk?)

   Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 126. Zdecydowanie u?ywam tradycyjnej maszynki do golenia. Jest jak McDonald’s – wiem, ?e to paskudny surogat prawdziwego golenia ale kusi cen?. Jest jak m?ody oko? w zestawieniu z prawdziwym rekinem – niby ostra, ale nikt nie bierze jej na powa?nie. I co wi?cej nikt jej si? nie boi… cho? nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie. W?a?nie zapomnia?em si? ogoli?…. znowu…

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 127. U?ywam golarki elektrycznej, poniewa? nie wyobra?am sobie abym si? goli? jednorazwk?. Elektryczn? mo?na zawsze szybko i sprawnie si? ogoli?. Niestety, nie posiadam maszynki elektrycznej Philips, lecz my?l? nad jej kupnem, poniewa? ma ona dobr? opini? w?rd znajomych ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 128. U?ywam zwyklych zyletek poniewaz jestem studentem i na elektryczna albo mnie nie stac albo szkoda mi pieniedzy.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 129. Mj ch?opak u?ywa tradycyjnej maszynki do golenia, gdy? jeszcze nas po prostu nie sta? na elektryczn?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 130. U?ywam elektrycznej i nie wrc? do klasyka.Moja ju? ma swoje lata wi?c mo?e poszcz??ci si? i wygram now? :D
  -nie potrzeba kremu,?elu itp
  -mo?na ogoli? si? pod prysznicem nie patrz?c w lustro bez obawy o swoje ?ycie:p
  -taniej wychodzi od tzw. „jednorazwek”

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 131. Elektryczna tylko i wy??cznie. A dlaczego ? Bo:
  -nie trzeba u?ywa? pianki przed i balsamu po,
  -nie trzeba pami?ta? o wymianie ostrzy (nie b?dziemy mieli niemi?ej niespodzianki na chwil? przed wyj?ciem gdy chcemy si? ogoli? a tu brak ostrzy),
  -szybciej,
  -sprawniej,
  -bez zaci??,
  -no i co dla mnie najwa?niejsze po elektrycznej nie mam podra?nionej szyi, co si? zawsze zdarza?o gdy goli?em si? tradycyjn? nie wa?ne czy u?ywa?em ?elu czy pianki do golenia.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 132. Mj m??czyzna patrz?c na wcze?niejsze pokolenia zdecydowa? ?e pjdzie z duchem czasu i zakupi? sobie elektryczn? maszynk? ju? z dobre 15 lat temu jest z niej bardzo zadowolony gdy?

  NIE TRACI ZBYT WIELE CZASU NA GOLENIE

  NIE POTRZEBUJE PIANKI

  NIE MUSI PAMI?TA? O ZAKUPIE JEDNORAZÓWKI JAK OJCIEC

  NIE MUSI BY? TAK OSTROŻNY I SKUPIONY NA TYM CO ROBI JAK DZIADEK KTÓRY GOLI? SI? BRZYTW?

  Wielkimi zaletami dla maszynek elektrycznych jest dok?adno??, krtki czas golenia no i oczywi?cie bez zaci??.
  A dla mnie najwa?niejsze jest to ?e zawsze jest g?adki w 5 minut bez stresu i bez blu:)
  Cho? przyda?oby si? wymieni? ju? t? maszynk? na nowszy model :D

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 133. Jak do tej pory, to u?ywam golarek jednorazowych. Juz kilka razy prbowa?em elektrycznych, jednak?e jako?? golenia by?a beznadziejna. Patrz?c jednak na golark? Philips SensoTouch RQ1150 widz?, ?e jest to jedyna golarka elektryczna, ktra poradzi sobie z moim ow?osieniem. Bo kto, jak nie Philips SensoTouch RQ1150?

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 134. Odkry?em zalety maszynki elektrycznej z dwa lata temu gdy ju? nie dawa?em sobie rady z podra?nieniami na skrze od golenia tradycyjnymi maszynkami no i zakupi?em maszynk? elektryczn?, problem z podra?nieniami znikno? dlatego nie zamieni? bym jej na tradycyjn? maszynk? bo lubie czu? si? komfortowo.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 135. u?ywam maszynki tradycyjnej poniewa? :
  -nie mam czasu kupi? elektrycznej
  -jak si? zatn? to nic nie czyje a wygl?dam tak ?e laski na to lec?
  -wychodzi du?o taniej :)

  :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 136. Mj partner u?ywa tradycyjnej, gdy? nie mia? okazji wyprbowa? elektrycznej. Mo?na kupi? w ciemno, ale nie ka?dy mo?e sobie finansowo pozwoli? na takie eksperymenty. Wiem, ?e ch?tnie by j? zamieni? na elektryczn? ze wzgl?du na podra?nienia po tradycyjnym goleniu maszynk?. Jednak s?usznie zauwa?y?e?, ?e cena do najni?szych nie nale?y. Bardzo chcia?abym mu podarowa? tak? golark?, ale nie sta? mnie na taki prezent. Prosz? o wsparcie w postaci upominku:)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 137. u?ywam maszynki tradycyjnej poniewa?
  -nie mam czasu aby kupi? elektryczn?
  -jak si? zatn? to nic mnie nie boli a wygl?dam wtedy w jaki? specyficzny sposb ?e laski na to lec?
  -mj znajomy porazi? si? pr?dem … a pozatym to nie mam kasy :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 138. a

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 139. Ja u?ywa?em maszynki elektrycznej ale tylko przez jakie? p? roku i szczerze mwi?c bardzo si? do niej przyzwyczai?em, ale niestety na dniach odmwi?a pos?usze?stwa i nie przesta?a dzia?a? ehh pech to pech:( teraz jestem zmuszony do u?ywania tradycyjnych maszynek do golenia o szczerze powiedziawszy ci??ko jest mi si? do nich przyzwyczai?. Tak wi?c przegl?daj?c strony natkn??em si? w?a?nie na ten konkurs i pomy?la?em sobie czemu nie warto by by?o sprbowa? mo?e uda?o by mi si? wrci? do dawnych nawykw. Dzi?kuje za uwag?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 140. Zdecydowanie jestem za golark? elektryczn?, bo dzi?ki niej:
  – nie sp?niam si? do pracy
  – nie musz? chowa? zaci?? pod koszul?
  – nie oblegam ?azienki

  A przede wszystkim ma same zalety!
  No i czego si? nie robi dla kobiety;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 141. Podobno starych drzew si? nie przesadza, tak samo nie zmienia si? po 40 latach golenia upodoba? … mam 60 lat -sko?czy?em w?a?nie w marcu, i nie znam nic innego jak jednorazowe golarki czy te? wcze?niej epok? temu p?dzel z w?osami do golenia plus taka metalowa golarka ktr? mo?na by?o sobie krzywd? zrobi? jak kto? by? w tej kwestii nowicjuszem . Teraz wesz?a nowa era i z ch?ci? sprbowa?bym elektrycznej golarki – to nic ?e na emeryturze mam wi?cej czasu i na golenie pewnie te? kto? powie – ale to nic – chcia?bym sprbowa? !

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 142. U?ywam teraz jednorazwek. Maszynka musi by? u?yta tylko raz, aby skra nie z?apa?a ?adnych „niedoskona?o?ci”. Bior? udzia? w konkursie poniewa? nosz? si? z zamiarem zakupu golarki elektrycznej poniewa? moja ?ona ca?y czas suszy mi g?owe, ?e ju? nie ma gdzie swoich kosmetykw uk?ada?, bo le?? moje maszynki :P

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 143. Wypowiem si? w imieniu mojego niezadowolonego tatusia ;-) u?ywa on maszynek jednorazowych, poniewa? zakup golarki elektrycznej jest zbyt du?ym wydatkiem jak narazie. I ostro na to narzeka! A to ?e si? zaci??, a to ?e pianki brak (a u?ywa jej hektolitry), a to ?e maszynka si? zapcha?a, a to ?e jej zapomnia? kupi?… narzeka te? na koszty zakupu wielu maszynek w czasie roku! I narzeka na zanieczyszczenie ?rodowiska w zwi?zku z ich cz?stym wyrzucaniem. Cz?sto powtarzam, ?e oszczedzaj?c w kupowaniu ich ju? dawno sta? by go by?o na golark? elektryczn?. Wszystkie moje argumenty przemawiaj? za technologi?, ktra baaaardzo u?atwia nam i ?ycie i dba o nasze nerwy :) dlatego apeluje, oszcz?dzajcie i kupujcie golarki elektryczne! Mj tata te? nied?ugo tak zrobi! (mam nadziej?, nied?ugo ;-)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 144. Mj m??czyzna u?ywa golarki elektrycznej,jednak z tego co wiem dla niego nie ma chyba zbyt wielkiej r?nicy,bo kiedy trzeba u?yje te? „jednorazwk?”. Dla mnie,jako kobiety r?nica jest du?a, i czuje si? j? dos?ownie,nawet przy ca?owaniu;):D

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 145. Jednorazwko! Puchy marny! Ty? mym utrapieniem, ty? powodem mej kobiety ?ez. Skuszony korzystn? cen?, urokiem Twym, prostot? i ?atwo?ci? w obs?udze zwabiony.. pad?em ofiar? przemocy tej. Przez lata by?em Twym niewolnikiem. Odda?em Ci mj cenny czas! Ile razem drg przebytych? Ile kropel krwi wylanych? Moja kobieta jest mi ?wiadkiem.. to ona leczy?a rany przez Ciebie zadane. Ale jak wida?, takie m?ki by?y nam pisane. Lecz wiedz, ?e Twoje dni s? ju? policzone. Dzi? odkry?em Tw? nast?pczyni?, ktra bliska memu sercu si? sta?a i na zawsze ju? w m? pami?? si? wpisa?a. Krlow? elektryczno?ci j? zw?. Ona jedyna wie, czego pragn? m??czy?ni. Ona jedyna godna zaj?cia honorowego miejsca na p?ce mej, bo dzi?ki niej mo?e by? mi w ?yciu l?ej. Jest ca?kiem ?adna, zgrabna i powabna. Goli nale?ycie, co sprawi?o, ?e w?a?nie j? pokocha?em nad ?ycie!

  p.s. … rozmarzy?em si?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 146. Na dzie? dzisiejszy u?ywam tradycyjnych maszynek tzw.jednorazwek.Chcia?bym bardzo kupi? Philipsa elektryczn?,ale jako? zawsze jakie? inne wydatki…No ale jak nie wygram to b?d? musia? jednak kupi? poniewa? takie jednorazwki ju? mnie strasznie denerwuj?…!
  Co chwila jakie? zaci?cia! tu kawa?ek papierka trzeba przylepi? bo si? zaci??em lub plaster!
  Chyba dam sobie z tym spokj w ko?cu i zamieni? na elektryczn?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 147. Dawno, dawno temu,
  nie u?ywa?em nawet kremu
  i par? dobrych lat wstecz
  my?la?em po co mi ta rzecz?!

  By?em g?upi i m?ody,
  pod nogami same k?ody.
  Kremy, maszynki i inne mazid?a,
  by?y dla mnie niczym kadzid?a!

  U?ywa?em tylko brzytwy ostrej,
  jak ostrze no?a prostej.
  Czasem ma twarz by?a mocno skaleczona,
  i nigdy z wysypki nie doleczona.

  Dopiero me dziewcz? pozna?em pon?tne,
  musia?em u?y? co? za przyn?t?.

  ?wiat ca?y swj zmieni?em
  i z t? lask? si? o?eni?em.
  Wkrtce wszystko si? zmieni?o
  i ?ycie mi si? odmieni?o!

  Kobieta moja zmiany wprowadzi?a
  i od starych zwyczajw stopniowo odwodzi?a.
  Maszynk? ostr? i wiekow?,
  zast?pi?a nowsz?, elektryczn? i stylow?!

  Ma skra blask swj w mig odzyska?a,
  bardziej ?wie?a i g?adsza tak?e si? sta?a.
  Do ?ask powrci?y kremy i inne cude?ka,
  bez ktrych cz?owiek tak szybko wymi?ka.

  Ju? zawsze m? ?onk? s?ucha? b?d?
  i nigdy ju? zwyk?ej maszynki nie nab?d?!!!

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 148. U?ywam tradycyjnych maszynek, ale chc? zmieni? na elektryczn? poniewa? goli dok?adniej i nie trzeba si? m?czy? ka?dego ranka, lepiej pospa? d?u?ej.
  Za tydzie? mam urodziny by?by to idealny prezent, my?l?, ?e wielu moich znajomych we?mie przyg?ad ze mnie gdy zobaczy jakie efekty daje maszynka Philips i pobiegna do sklepu by kupic.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 149. u?ywam zwyk?ych jednorazwek poniewa? nie stc mnie na zakup super golarki

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 150. U?ywam golarki elektrycznej bo jest wygodna.Zwyk?? cz?sto nie chcia?o mi goli? codziennie ,a tak mo?na si? goli? czytaj?c gazet?,albo gapi? w telewizor.Gdy si? spieszy?em to zawsze si? zaci??em,a tak z elektryczna nie ma takich problemw.Po prostu jest lepsza do golenia.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 151. Mam tradycyjn? bo nie znalaz?em takiej elektrycznej, ktra by mnie zadowoli?a, ot po prostu.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 152. Mj kochany jaskiniowiec lubuje si? w tradycyjnych maszynkach do golenia. Dlaczego? Szczerze mwi?c ci??ko mi to ogarn??… Jako i? sama jestem wiern? fank?, a zarazem u?ytkowniczk? depilatorw i innych ‚inteligentnych’ urz?dze? elektrycznych, nie potrafi? zrozumie? jego przywi?zania do ‚jednorazwek’.
  Jak na prawdziw? kobiet? przysta?o, postanowi?am rozwik?a? t? nurtuj?c? mnie spraw? i przeprowadzi?am ma?e, domowe ?ledztwo…
  …Pewnego zimowego ranka, gdy mj ma??onek jeszcze g?o?no chrapa?, zakrad?am si? do ?azienki w celu przeprowadzenia ma?ego eksperymentu… Gdy w moich d?oniach widnia?a ju? tajemnicza ‚jednoczesciwka’ do pomieszczenia wkroczy? On-uroczy, acz zaro?ni?ty jaskiniowiec. W ten oto sposb zosta?am przy?apana na gor?cym uczynku, ale nie podda?am si? i zmieszana szybko zapyta?am: ‚Kochanie ale jak Ty mo?esz tego u?ywa??’. Odpowiedz by?a zaskakuj?ca: ,,A czym mam si? goli??’ Nie my?le? tylko prosz?, ze mj kochany samiec nie wie o istnieniu takich wynalazkw jak golarka elektryczna. Po d?u?szej rozmowie dowiedzia?am si?, ?e On po prostu nie wpad? na to,i? takie urz?dzenie mo?e by? przydatne,ba a nawet wygodne w codziennej eksploatacji. Ufa? i wielbi? swoj? jednorazwk?, nie dopuszczaj?c do ?wiadomo?ci reklam i artyku?w z prasy, ktre opiewa?y pod niebiosa ‚elektryka’.
  Historia zako?czy?a si? w ten sposb,ze mj jaskiniowiec od tamtej pory marzy o nowym Philipsie SensoTouch, a ja zbieram pieni??ki na ten cudowny prezent. Mam nadziej?, ze zd??? jeszcze przed jego zbli?aj?cymi si? urodzinami :-)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

  • Czemu? o podpisie tak fa?szywy s?d
   Czy?by powsta? w umy?le pod w?osami blond?

   Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 153. Dlaczego moja wypowiedz zosta?a podpisana jako RAFAL CIERNIAK?
  W takim razie pisze jeszcze raz…
  Mj kochany jaskiniowiec lubuje si? w tradycyjnych maszynkach do golenia. Dlaczego? Szczerze mwi?c ci??ko mi to ogarn??… Jako i? sama jestem wiern? fank?, a zarazem u?ytkowniczk? depilatorw i innych ‘inteligentnych’ urz?dze? elektrycznych, nie potrafi? zrozumie? jego przywi?zania do ‘jednorazwek’.
  Jak na prawdziw? kobiet? przysta?o, postanowi?am rozwik?a? t? nurtuj?c? mnie spraw? i przeprowadzi?am ma?e, domowe ?ledztwo…
  …Pewnego zimowego ranka, gdy mj ma??onek jeszcze g?o?no chrapa?, zakrad?am si? do ?azienki w celu przeprowadzenia ma?ego eksperymentu… Gdy w moich d?oniach widnia?a ju? tajemnicza ‘jednoczesciwka’ do pomieszczenia wkroczy? On-uroczy, acz zaro?ni?ty jaskiniowiec. W ten oto sposb zosta?am przy?apana na gor?cym uczynku, ale nie podda?am si? i zmieszana szybko zapyta?am: ‘Kochanie ale jak Ty mo?esz tego u?ywa??’. Odpowiedz by?a zaskakuj?ca: ,,A czym mam si? goli??’ Nie my?le? tylko prosz?, ze mj kochany samiec nie wie o istnieniu takich wynalazkw jak golarka elektryczna. Po d?u?szej rozmowie dowiedzia?am si?, ?e On po prostu nie wpad? na to,i? takie urz?dzenie mo?e by? przydatne,ba a nawet wygodne w codziennej eksploatacji. Ufa? i wielbi? swoj? jednorazwk?, nie dopuszczaj?c do ?wiadomo?ci reklam i artyku?w z prasy, ktre opiewa?y pod niebiosa ‘elektryka’.
  Historia zako?czy?a si? w ten sposb,ze mj jaskiniowiec od tamtej pory marzy o nowym Philipsie SensoTouch, a ja zbieram pieni??ki na ten cudowny prezent. Mam nadziej?, ze zd??? jeszcze przed jego zbli?aj?cymi si? urodzinami :-)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 154. Tak u?ywam ale papieru toaletowego nie.Poniewa? nasi przodkowie nie u?ywali.Wole elektryk? i wygram

  PS KUPA

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 155. U?ywanie elektrycznej maszynki jest wygodniejsze, bezpieczniejsze i z pewno?ci? oszcz?dniejsze.

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 156. Mj ch?opak niestety goli si? zwyk?a maszynk?, przez co cz?sto powstaj? zaci?cia, ktre nie wygl?daj? za estetycznie. Pojawia si? tak?e podra?nienie, ma?e krosteczki, ktre doprowadzaj? mnie do szale?stwa, poniewa? bardzo d?ugo nie chc? znikn?c. B?d?c partnerk? swojego m??czyzny i bezpo?rednim obserwatorem jego skry ?mi? twierdzic, ?e maszynki s? m?sk? (i damsk?) zmor?, ktra powinna odej?c w zapomnienie dzi?ki golarkom elektrycznym. Niestety jeszcze nie uda?o mi si? uszcz??liwic elektryczn? golark? mojego lubego, ale mam nadziej?, ?e organizator konkursu zlituje si? nad strasznym m?skim losem mojego kochanego, szczeglnie bior?c pod uwage fakt, ?e cz?sto podkradam mu jego jednorazwki, przez co ch?opak potem chodzi zaro?ni?ty do nast?pnej wizyty w drogerii;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 157. U?ywam golarki elektrycznej gdy? jest ona skuteczniejsza szybciej si? goli oraz mo?na fajnie wystylizowa? zarost jest nieporwnanie lepsza od zwyk?ej golarki

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 158. Ja napisze zamiast mojego faceta.
  Goli si? bidulek jednorazwkami, zacina si? szczeglnie na krtani, pod lini? szcz?ki i nienawidzi goli? si? pod nosem. (Zaci?cia nazwa?abym ?ci?ciami, bo bywa ?e ?cina sobie z w?osem kawa?ki skry) Nie tnie samego czubka brody, bo tam w?osy zostawia i jest uroczo :) Ja osobi?cie nie cierpi? tego d?wi?ku skrobania, zwykle uciekam z ?azienki. Wiele osb poleca?o mu maszynki elektryczne, ale on nie chce wyda? kasy na co? niesprawdzonego… paradoks taki, bo jak inaczej sprawdzi? dzia?anie maszynki elektrycznej. No, chyba ?e j? mu wygram :) My?l?, ?e nawet z nowoczesn? maszynk? b?dzie robi? takie fajne miny przed lustrem podczas golenia…

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 159. Mam trudny zarost i wra?liw? skr?.Je?li nie ogol? si? do godz.11 rano to potem nie mam co ju? prbowa?, podra?nienia s? zbyt du?e.Na co dzie? u?ywam zwyk?ej maszynki z wymiennymi ostrzami, ale czasem, jak trzeba by? wygolonym po po?udniu(z regu?y mam ju? lekki zarost po porannym goleniu) mam maszynk? elektryczn? do?? ju? wys?u?on?,ale po niej podra?nienia s? nieporwnywalnie mniejsze.Jestem ciekaw,czy taka wypasiona golarka da?aby rad? z moim porannym zarostem, do tej pory nie trafi?em na tak?. Mo?e szuka?em na nie tej p?ce?

  Autor komentarza, poniedziałek, 27 gru 2010 #

 160. Z mego pierwszego zarostu bardzo dumny by?em,
  lecz trwa?o to do momentu kiedy si? ogoli?em.
  Niestety moja duma zmieni?a si? w przera?enie,
  kiedy w ko?cu poj??em co znaczy zwyk?e golenie.
  Bo gdy z niecierpliwo?ci? czeka?em na studniwk?,
  pierwszy raz zakupi?em dla siebie jednorazwk?.
  Zamkn??em si? w ?azience, w??czy?em super muzyk?
  i sw? o goleniu teori? zamieni?em w praktyk?.
  O tym co tam si? dzia?o wol? ju? nie wspomina?,
  bo nikt by nie uwierzy? jak mo?na si? pozacina?.
  Dobrze, ?e moj? pierwsz? prb? z jednorazwk?,
  wykona?em na miesi?c przed swoj? studniwk?.
  Na mj widok dziewczyna zareagowa?a krzykiem,
  nie posz?aby z pewno?ci? na bal z takim befsztykiem.
  Tak wi?c przez ca?y miesi?c goi?em te swoje rany,
  nie chcia?em si? wcale goli?, wi?c by?em zaniedbany.
  W?a?nie wtedy od ojca dosta?em rad? praktyczn?,
  ?e jest ?atwiejsze golenie maszynk? elektryczn?.
  Jeszcze do dzi? pami?tam jak wielkie by?o zdziwienie,
  kiedy poczu?em, ?e jednak przyjemne bywa golenie.
  Szybko, bez ?eli,bez pianek i tak?e bez krwi w ?azience
  i za to me podzi?kowanie sk?adam na Wasze r?ce.
  Bo elektryka Philipsa od wielu lat ju? u?ywam
  i zabieram go wsz?dzie ze sob? tam gdzie bywam.
  Marz? by teraz sprbowa? Philipsa Senso Touch cuda
  i pozostaje mi wierzy?, ?e konkurs wygra? si? uda.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 161. Kiedy? na 14 urodziny dosta?em swoj? pierwsz? golark? jednocz??ciow?. Tak si? ucieszy?em i polubi?em g?adk? skr?, ?e goli?em si? 2x dziennie. Niestety podra?ni?em skr? i w ci?gu 3 dni moja twarz zamieni?a si? w pizz? z powodu intensywnego tr?dziku, z ktrego lecz? si? do dzi?.

  Od tego czasu gol? si? maszynk? i nie wygl?dam jak cz?owiek s?o?.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 162. Jestem nastolatkiem , u?ywam golarki tradycyjnej ktra bardzo niszczy cer? i powoduje powstawanie wypryskw ;/ a goli? si? trzeba … dlatego chcia?bym zamieni? golarke tradycyjn? na elektryczn? … jest to oszcz?dno?? czasu i mojej biednej twarzy . maszynka elektryczna jest bardziej precyzyjna i lepiej dostosowuje si? do twarzy .

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 163. TO DO WYGRANIA ROZUMIEM JEST UŻYWANA GOLARKA SKORO J? TESTOWA?E?:D:D:D

  POZA TYM NIE JEST TO ŻADEN NAJNOWSZY MODEL, GDYŻ TAKIM JEST SENSO TOUCH 3D

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 164. Przez 30 lat u?ywam zwyk?ej maszynki gdy? nigdy nie by?o mnie sta? na zakup elektrycznej wi?c Prosze.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 165. Witam,

  Obecnie u?ywam golarki elektrycznej wy??cznie. Jej zalety w porwnaniu z konkurencj? w postaci „jednocz??ciwek” to: szybko?? golenia, ekonomia czasu i pieni?dzy, mobilno?? poprzednich zalet, mo?liwo?? przy niektrych modelach golenia na mokro (lepszy efekt), w zaawansowanych modelach efekt zbli?ony do „zwyk?ej golarki”. Kiedy? u?ywa?em tylko „jednorazwek”, ale wraz z rozwojem technologii, elektryczne golarki bardzo zbli?y?y si? jako?ci? golenia do jednorazwek.

  Szcz??liwego Nowego Roku,
  Pozdrawiam

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 166. U?ywam maszynki tradycyjnej, ze wzgl?du na twardy zarost, ale z ogromn? ch?ci? zamieni?bym j? na elektryczn?- ze wzgl?du na mniej podra?nie? i brak zaci??.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 167. Jak na tradycjonalist? przysta?o u?ywam do golenia zawsze ‚jednorazwki’. Nigdy nie u?ywa?em elektrycznej maszynki i mo?e dlatego uwa?am ?e w tradycyjny sposb jest ogoli? si? lepiej. Na pewno jednocze?ciwk? szybciej usuwa si? zarost, a je?eli si? gdzie? niedogol? i tego w por? nie zauwa?? szybko ponownie z szafki wyci?gam maszynk?, ciach i ju? w?osw nie ma. Gorzej by by?o z elektryczn?. Po niezauwa?onym niedok?adnym goleniu zwin??bym kabel wyczy?ci?bym i schowa?bym maszynk? do szuflady i ooo jeszcze kawa?ek zarostu. i czas zmarnowany na rozk?adanie sprz?tu i ponowne jego czyszczenie. Ale mo?e jak bym sprbowa? ogoli? si? elektryczn? okaza?oby si? ?e jest wygodniejsza. Trzeba przetestowa? ;)

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 168. Uwielbiam jak mj narzeczony goli si? elektryczn? maszynk? gdy? robi to cz??ciej, z wi?ksz? przyjemno?ci? a ja mog? si? cz??ciej przytula? i nie musz? wyobra?a? sobie go w roli wampira po posi?ku :). Dzidzia na ktr? czekamy te? b?dzie zachwycona.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 169. Witam

  Mj m?? u?ywa zwyk?aej golarki ale zawsze marzy?a mu si? eletryczna a ?e zawsze s? inne wydatki szkoda wyda? pieni?dze na golark?. Wi?c chcia?abym dosta? tak? golark? aby da? j? mojemu m??owi w prezencie.Dzi?kuj? i pozdrawiam.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 170. M?? u?ywa zwyk?ej golarki jednak bardzo ?adko, zajmuje mu to zbyt du?o czasu pianka brudzenie si? dlatego nie lubi tej czynno?ci, golarka elektryczna to by?oby to dzi?ki czemu nie drapa?by mnie przy poca?unkach ;)

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 171. Mj m?? u?ywa jednorazowych maszynek. Dlaczego? A sk?d mog? wiedzie?. Goli si? tylko dwa razy w tygodniu (le?), i przez reszt? czasu chodzi zaro?ni?ty jak nie powiem kto. I wzbrania si? od kupienia mu elektrycznej , twierdz?c,?e musia?by cz??ciej, ?e pr?d, ?e zaczerwienienia, ?e to , ?e tamto. Ancymon!! A ja i tak mu wygram elektryczna , bo jak facet ogolony i g?adki to mmmm sama przyjemno??. A jak nie wygram to kiedy? kupie. Tak? dobr?, energooszcz?dn?, ktra nie pozostawia podra?nie?. No i kropka.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 172. u?ywam tylko i wy??cznie maszynki elektrycznej, poniewa? w stanie wskazuj?cym u?ywanie maszynki tradycyjnej mog?o by by? tragiczne w skutkach…

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 173. u?ywam tylko i wy??cznie maszynki elektrycznej, gdy? w stanie wskazuj?cym u?ywanie tradycyjnego odpowiednika mog?o by by? tragiczne w skutkach…

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 174. Wolalbym elektryczna.Dawniej mialem taka z CCCp.Chdzila jak czolg ale byla skuteczna.Chetnia bym wrucil do takiego golenia.Zadnych fedzdzelkow,kremow,wody.Najwazniejsze zeby byla dokladna.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 175. Hihi, odpowiadam za zaro?ni?tego pana :)

  Zaro?ni?ty Pan, zwany odt?d ZP, u?ywa maszynek jednorazowych. Wynika to chyba mniej z przekonania, a bardziej z tego, ?e golarki elektrycznej po prostu nie posiada. My?l? jednak, ?e s? powody, szczeglnie dwa g?wne, ktre dzia?aj? bardzo na niekorzy?? „jednorazwek” i gdyby istnia?a taka mo?liwo?? ZP przerzuci?by si? na elektryczn? golark?. Po pierwsze wi?c cz?sto zdarza si?, ?e ZP si? zatnie i krwawi. Ostatnio zdarzy?o si? to w dzie? Wigilii i zamiast s?ysze? radosne „dzwoni? dzwonki sa?” dobiega?y do mnie brzydsze s?owa … Po drugie, hm, ZP cz?sto z?o?ci si?, bo maszynki podbiera mu … ?ona. Hihi, czyli ja. No c?, potrzeba matk? wynalazku :)

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 176. Jak golenie, to tylko tradycyjnie. Nawet nie maszynk? – u?ywam brzytwy. Do jednorazwek zrazi?a mnie historia kumpla. Ot? goli? si? ch?opina ow? maszynk?, sko?czy?, wszystko pi?knie ?adnie, wyszed? przed dom, po?lizgn?? si? na lodzie i z?ama? r?k?. Kto? powie, ?e te zdarzenia nie maja ze sob nic wsplnego – ale on z?ama? r?k? krtko po tym, jak goli? si? jednorazwk?! Dla mnie to wystarczaj?cy powd, aby porzuci? jednorazwki na rzecz brzytwy. Do golarek elektrycznych te? jestem zra?ony – kumpel raz takiej u?ywa? i nawet si? nie zorientowa?, jak przez kabel wesz?a mu do mieszkania grupa elektrykw z elektrowni Be?chatw. Zanim kumpel sko?czy? si? goli? opr?nili mu lodwk? i, co gorsza, barek. Tak?e ja w sumie podzi?kuj? za t? golark?, co to j? obieca?e?. Acz w sumie… w sumie jako student to cudw w lodwce nie mam ;) a „barek” jest opr?niany na bie??co. To wiesz co? Jednak mnie te? licz przy wyborze tego szcz??liwca :)
  Peace.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 177. Mia?em kiedy? golark? elektryczn?, star?, szar? i przebrzyd??.
  Nie wierzy?em, ?e si? uda ni? ogoli?, pr?dzej zguba.
  Lecz mine?o kilka latek i przekona?em si? do golarek.
  Teraz jestem ju? ich fanem zw?aszcza tych z sensoTouche-em.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 178. U?ywam golarki tradycyjnej i z ch?ci? bym j? zamieni? gdyby nie to ?e mam bardzo wra?liw? cer? i maszynka elektryczna, ktra by si? do niej nadawa?a kosztuje niestety dla mnie zbyt du?o.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 179. elektryczna maszynka to jest to, czeste wyjazdy za granice i mieszkanie w samochodzie, gdzie pod r?k? nie ma nieraz wody by sie ogolic jednorazowka,ale jest golarka na akumulatorek i spokojnie sie mozna ogolic i dalej wygladac jak czlowiek

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 180. Witam.
  Maszynki elektrycznej u?ywam od lat pi?ciu. Zakupu dokona?em bardziej z ciekawo?ci i jakie? zaskoczenie. Wbrew r?nym opiniom urz?dzenie dzia?a wy?mienicie. Pomimo twardego zarostu osi?gam efekt „pupci niemowl?cia”, co potwierdza (rwnie? zaskoczona) moja dziewczyna. W tej chwili korzystam z drugiego egzemplarza z lepszym trymerem, te? precyzyjnie dzia?aj?cym dodatkiem. Chocia? jestem tradycjonalist? w kwestii stylu, nie omieszka?em troch? poeksperymentowa?. Nie wrci?em do metody konwencjonalnej ani razu i nie zanosi si? na to.
  Pozdrawiam.

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 181. – Wyzwanie faceta XXI wieku –

  Dla dziadka brzytwa – dla mnie to ma?o,
  Dla ojca – funkcjonalna tradycja – ja wci?? chc? wi?cej…
  Wyzwaniem dla mnie niech si? stanie po??czenie:
  – nowoczesnej brzytwy,
  – komfortu (wygody),
  – bezpiecze?stwa,
  – funkcjonalno?ci,
  – estetycznego wygl?du,
  – prostoty obs?ugi,
  – skuteczno?ci i precyzyjno?ci.
  Takie po??czenie to dopiero marze? spe?nienie,… ktre tylko zi?ci? mo?e n o w o c z e s n a golareczka, zapewniaj?ca spokj i rado?? porannej toalety n o w o c z e s n e m u m??czy?nie, ?yj?cemu w zabieganym n o w o c z e s n y m ?wiecie.
  A rady Ojca i Dziadka mimo, i? szanuj?,…tym razem pod nimi si? nie podpisuj?:)

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 182. Oczywi?cie chodzi?o mi o nowoczesn? elektryczn? golareczk?

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 183. A ja u?ywam tradycyjnej :P dlaczego ?? bo nie potrafi? si? zdecydowa? na elektryczn?. Niby wszystkie dobre, wszyscy si? chwal? jakie to wspania?e golarki produkuj? a tak naprawd? nie s? pewnie nic warte….

  Autor komentarza, wtorek, 28 gru 2010 #

 184. Ja podobnie jak wy?ej nie mia?em okazji sprbowa?, dlatego gole si? normalna maszynk? tylko ?e na baterie ( z wibracjami ?eby golenie by?o mniej odczuwalne). nie wiem gdybym mia? okazje sprbowa? elektrycznej i faktycznie okaza?aby si? lepsza to pewnie bym si? przerzuci? :)

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 185. Z elektryczn? mo?na wi?cej,
  zawsze pewnie le?y w r?ce,
  goli? mo?na ni? co dnia,
  bo baterie ona ma!
  Kupisz raz, u?ywasz do woli,
  Je?li Ci tylko zarost pozwoli,
  Bo gdy j? zdob?d? to co dzie? rano,
  Goli? si? b?d? by by? ?ysym jak kolano!

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 186. Wol? maszynki tradycyjne, poniewa? podobnie jak do zmywarek do naczy? nie jestem przekonany do maszynek elektrycznych. Po pierwsze nigdy nie prbowa?em u?ywa? maszynki elektrycznej, wi?c jest to do zmienienia w przysz?o?ci. Po drugie uwa?am, podobnie jak jeden z poprzednikw, ?e golarki elektryczne nie maj? w sobie tego ducha prostoty i gol? najzwyczajniej mniej dok?adnie. Po trzecie obawiam si? zaci?? ze strony wiruj?cego ostrza – pomimo os?ony, jako? nie ufam urz?dzeniom elektrycznym. Podobnie jak no?yczkom fryzjerki, ktra gdy jej no?yczki nie szarpi? i szczypi? to z gry przeprasza, a gdy ci?gn? to nawet tego nie zauwa?a.

  Nie mniej jednak, moje jednocz??ciwki po jednym goleniu s? do odstawienia na p?k?, co z przyczyn ekonomicznych nie ma miejsca i u?ywam tej samej maszynki jeszcze 5-7 razy. ;) (Tote? okre?lenie jednorazwki jest tu nieadekwatne. Pr?dzej maszynki pierwotnej jako?ci :P ).

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 187. elektryczna – szybko latwo przyjemnie

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 188. Ja osobi?cie u?ywam golarek tradycyjnych. Co prawda nie tak tradycyjnych jak jeden z komentuj?cych (ktry u?ywa brzytwy), ale nie ma tam ?adnego pod??czenia do pr?du. Oczywi?cie nie jest to jednocz??ciwka o ktrej, wspomina wi?kszo?? osb. Jest do golarka jednej z bardziej znanych firm w Polsce, wyposa?ona w wymienne ostrza. Ma ona wg. mnie dobry stosunek jako?ci do ceny.

  Czemu jej u?ywam a nie czego? innego?
  Po pierwsze mg?bym powiedzie?, ?e mj przypadek nie wiele r?ni si? od przypadku autora.
  Kiedy? zakupi?em sobie jakiego? elektryka. Niestety nie by?o to nic markowego. Podobnie oprcz ha?asu i poboru pr?du nie robi?o raczej nic. Golenie tym badziewiem by?o d?ugotrwa?e, ma?o komfortowe a efekty by?y marne o ile by?y jakie? w ogle.
  Jednocz??ciwki nie odpowiadaj? mi ze wzgl?du na ich kiepskie wykonanie. Ostrza mo?e i s? OK, ale je?li chodzi o swobod? poruszania si? g?owicy to jest ona albo zerowa, albo bardzo s?aba.

  Z rozmw ze znajomymi uda?o mi si? wywnioskowa?, ?e r?nie jest z zadowoleniem z elektrykw. Jedni mwi?, ?e golenie jest powolne, g?o?ne i jednak jako? jest s?absza ni? w zwyk?ych golarkach. Inni za? chwal? je za komfort golenia bez u?ycia pianki czy ?elu.

  My?l?, ?e wiele zale?y od ceny, ktra dyktuje jako??. S?ysz?c o golarkach za 1000z? z zazdro?ci? wzdycham – mo?e takie golarki daj? faktycznie komfort, ale raczej szybko tego nie sprawdz?.

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 189. witam:) mj m??czyzna u?ywa golarki elektrycznej i wiem ?e nie zamieni jej na inn? poniewa? ma bardzo delikatn? skr? twarzy a ta mu jej nie podra?nia i dok?adnie usuwa zarost w?osek po w?osku dzi?ki czemu jego twarz jest delikatniejsza rowniez dla mnie:)

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 190. Ja u?ywam tradycyjnej golarki ale chcia?bym sprbowa? golarki elektrycznej.Podobno jest o niebo lepiej gdy? nie zacina i goli si? szybciej a efekt jest bardzo dobry.

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 191. Mj m??czyzna goli si? jednorazwk?, gdy? jest tradycjonalist?. Czasem si?ga te? po brzytwe…

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 192. @el?bieta ko?odziej: „usuwa zarost w?osek po w?osku”
  To nie depilator, ona nic nie usuwa, raczej przycina. Chyba ?e u?ywa depilatora.

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 193. Mj m??czyzna u?ywa elektrycznej golarki i z pewno?ci? zamieni?by j?…. na inn? elektryczn?. Codzienne golenie jest chyba jego „najwi?ksz?” mi?o?ci?, dlatego im ?atwiej i szybciej, tym lepiej.

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 194. Kilkudniowy zarost jest sexy, ale w niektrych sytuacjach… „ostry seks” nabiera zupe?nie nowego znaczenia. Dlatego te? mam nadziej?, ?e pomo?ecie mi zmieni? golark? mojego faceta, on nie lubi jednorazwek, elektrycznej nie ma, a ja cierpi?.

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 195. M?? ma bardzo delikatn? skr? podatn? na podra?nienia.Kiedy uzywa? maszynek „jednorazowek” to by? istny horror…pozacinany,zaczerwienienia,czerwone krosty wygladalo to okropnie i dlugo schodzi?o…odkad zaczal uzywac elektrycznej maszynki tej samej firmy co prezentowana senso touch tylko ze starszy model by?o o niebo lepiej :) zero podraznien,zaciec i podobnych problemow. Poprostu super:) Niestety maszynka ma „pare”?adnych lat i trza by by?o wymienic na nowszy model :)

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 196. Ca?y czas zastanawiam si? ktra maszynka lepsza… elektryczna czy te? zwyk?a :] Z tego? oto powodu moj? twarz zdobi bujna broda :] :P

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 197. Golenia jednorazwk? nigdy nie traktowa?em jako przyjemno??, raczej jako konieczno??. U?ywanie maszynki elektrycznej, za ka?dym razem u?wiadamia mi, ?e prozaiczna, codzienna powinno?? m??czyzny, dostarcza tak?e przyjemno?ci. Wwczas i pocz?tek dnia wygl?da sympatyczniej.

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 198. Mj m?? u?ywa maszynki elektrycznej. Nie pozwoli?a bym mu u?ywa? maszynki jednorazowej poniewa? przy takiej jest du?e prawdopodobie?stwo zaci?cia si?. Wydaje mi si?, ?e u?ywanie maszynki elektrycznej jest przyjemniejsze i bardziej po?yteczne. Od kiedy nie kupujemy maszynek jednorazowych to nie ma wymwek typu, ?? si? sko?czy?y:(

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 199. TO BY?O Z 16 LAT TEMU-PAMI?TAM TO JAK DZI?. DOSTA?EM W PREZENCIE NA URODZINY MASZYNK? ELEKTRYCZN? (ZAKUPION? OD PRZYJACIÓ? ZE WSCHODU) NO PO PROSTU BY?EM ZACHWYCONY TYM PREZENTEM I KAŻDEMU SI? CHWALI?EM.AŻ DO MOMENTU PIERWSZEGO GOLENIA PO KTÓRYM PRZEZ 2 DNI NIE WYCHODZI?EM Z DOMU!-MAAASAKRA.ODSPRZEDA?EM TO CUDO KOLEDZE Z INTERNATU KTÓREGO PO KILKU DNIACH DO?? ŻE TWARZ PIEK?A TO JESZCZE GO PR?D POKOPA?.OD TAMTEJ PORY JA I ADAM UŻYWAMY TYLKO MACH3. PO TYCH PRZYKRYCH DO?WIADCZENIACH CHO? WIEM ŻE TO S? INNE TECHNOLOGIE NIŻ OD” PRZYJACIÓ? ZE WSCHODU”TO CI?ŻKO MI JEST SI? PRZE?AMA? DO ZAKUPU I UŻYWANIA MASZYNKI ELEKTRYCZNEJ. DARO.

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 200. Co dzie? rano przed lusterkiem
  Wymachuj? swym bioderkiem
  Robi? takie wygibasy
  Że a? bol? mnie kulasy
  Pod nosem nuc? rado?nie
  I patrz? jak w?s mi ro?nie
  Bo odk?d maszynki elektrycznej u?ywam
  Megarelaksu przy goleniu za?ywam
  Dzi?ki temu prezentowi od ?ony
  Ju? nie jestem ca?y pokaleczony
  I znw czuj?, ?e ?y? mi si? chce
  A ?onka z zachwytu wo?a „Och, yeah!”
  Do ??ka cz?sto mnie zaci?ga
  Tak J? ma g?adka facjata poci?ga
  I cho? sam w to nie wierz?
  To wyzna? musz? szczerze
  Radosne wiod? ?ycie
  I wieczr i o ?wicie
  A rankiem jak mantr? powtarzam w ?azience
  Chc? tylko Philipsa i nie potrzebuj? nic wi?cej

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 201. K?ci?y si? maszynki do golenia zawzi?cie
  Ktra ma u facetw wi?ksze wzi?cie
  Mwi?a ta zwyk?a – zielona
  Że ka?dy zarost pokona
  A ta z dwoma ostrzami twierdzi?a
  Że wszystkie zakamarki b?dzie goli?a
  Za to ta z g?wk? ruchom? si? focha
  Bo twierdzi, ?e j? ka?dy men kocha
  Rankiem gdy ?wiat?o rozb?ys?o…zapad?o wielkie milczenie
  Bo Mateusz wszed? do ?azienki i zabra? si? za golenie
  Ka?d? obejrza?, wzi?? do r?ki
  Lecz stwierdzi? „koniec udr?ki”
  I zza pazuchy wyci?gn?? „krlow?” wszystkich golarek
  To Philips, mili pa?stwo, prym wiedzie w?rd innych marek
  Moja wybranka – Senso Touch si? zwie
  Ona najlepiej ogoli mnie
  Stare maszynki miny skwasi?y
  I z tej zgryzoty si?… pot?pi?y!

  Autor komentarza, środa, 29 gru 2010 #

 202. U?ywam golarki elektrycznej, poniewa? golenie idzie ?atwiej, nie powoduje zaci?? i podra?nie?. Wychodzi taniej. No i moja ?onka po ogoleniu si? maszynk? elektryczn? cz??ciej ni? zwykle mnie przytula, ca?uje, patrzy g??boko w oczy:) A to jest cudowne:) Tak?e tylko i wy??cznie golarka elektryczna. Ale przyda?aby si? w?a?nie taka nowiutka Philipsa:)

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 203. U?ywam maszynki tradycyjnej i maszynki elektrycznej.
  Na codzie? rano u?ywam elektrycznej, jednak elektryczna nie zast?pi tradycyjnej i dlatego raz w tygodniu tradycyjna ma piersze?stwo.
  Codzienne mieszanie tych dwojga jest niewskazane, ale wszystko zale?y od maszynki elektrycznej.
  Moja maszynka ma problem z wyko?czeniem, czyli zostaje drobny zarost i trzeba si? nam?czy? aby go usun??, mo?e Philips ma co? nowego i mo?e to zmieni??

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 204. Od ponad roku u?ywam golarki ?adowanej elektrycznie. Jestem bardzo zadowolony gdy? nie mam ju? podra?nie? na skrze, nie mam mo?liwo?ci ?eby si? „zaci??” i co najwa?niejsze nie musz? lata? co chwile po jednorazwki a zazwyczaj by?o tak, ?e kiedy najbardziej je potrzebowa?em to si? ko?czy?y. Golenie golark? jest nieco d?u?sze od tradycyjnego, jednak jest bardzo czyste (mg?bym nawet si? goli? maj?c marynark? na sobie) i nie trzeba pianki. Jednym s?owem polecam wszystkim, ?eby sprbowali!

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 205. Czy jest lepsza jednorazwka czy golarka elekrtyczna? My?l?, ?e jednak rozwj najnoeszych technologii dla komfortu naszych m??czyzn, pozwala nam przej?? na zdecydowanie wy?szy poziom, a zatem lepszy jest drugi wariant. Czemu? Starczy sprbowa? samemu. Jednorazwka, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na jako?ciowe golenie, ale tylko jednorazowe, pod czas nast?pnego golenia rezultaty s? du?o gorsze. Czy to nie jest fajnie, pozwolic golarce samej dostosowywa? si? do krztaltu twojej twarzy i po prostu si? zrelaksowa? obserwuj?c rewelacyjne rezulaty na prawd? jako?ciowego golenia? Ka?dy ranek stanie si? cudem i rado?ci? dzi?ki nowoczesnemuu wynalazkowi. M??czy?ni z klas? i odpowiedniego poziomu gol? si? golark? elektryczn?, bo jest niezawodna, dok?adna i ?atwa w obs?udz?. Pytanie jest nastepuj?ce: Czy ty te? chcesz do??czy? do tego ekskluzywnego grona? (pytanie skierowane wy??cznie do m??czyzn ;)

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

  • No i mj m??czyzna goli si? jednorazwk?, ale wiem, ?e bardzo chc? mie? golark? elektryczn?. :)

   Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 206. Ja u?ywam i elektrycznej i tradycyjnej.
  Mam delikatn? skr? a zarost twardy. Jak („drzewiej”) prbowa?em u?ywa? tylko tradycyjnej to bez zaci?cia si? nie obesz?o, a wiadomo jak to wygl?da, ta krew… brrrr…
  Sprbowa?em wi?c elektrycznej. Pocz?tki te? nie by?y ?atwe (tak z jeden miesi?c) – co prawda bez zaci??, ale szyja zaczerwieniona by?a… oj by?a (ca?e szcz??cie ?e tak ?atwo dzi? o koj?ce balsamy po goleniu)! Po tym miesi?cu jednak skra przywyk?a i ju? nie widz? mo?liwo?ci aby si? oby? bez mojej elektrycznej golarki. A je?li si? bardzo ?piesz? albo skra jaka? taka nieprzyjazna, wilgotna i elektryczna „nie dogoli” to nie ma jak szybciutka poprawka tradycyjn? i efekt murowany – szybko, sprawnie i dok?adnie – i o to chyba w tym ca?ym goleniu chodzi, prawda?

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 207. Tradycja po??czona z innowacyjnoscia, czyli…skok w bok ku nowoczesno?ci.

  Maszynka do golenia, to jeden z tych produktw, bez ktrych m??czyzna nie wyobra?a sobie porannych czynno?ci piel?gnacyjnych. Problem odwieczny i powracaj?cy- czym i jak si? goli?? Poniewa? jestem ju? dojrza?ym m??czyzn? po 40-tce, w swoim dotychczasowym ?yciu wykorzystywa?em niemal?e wszystkie mo?liwo?ci golenia, pocz?wszy od brzytwy, ktrej zalety pokazywa? mi mj dziadek, poprzez maszynki tradycyjne (najzwyklejsze na ?yletki) czy jednorazowe/wielocz??ciwki wszelkiego rodzaju -najpopularniejsze obecnie a sko?czywszy na maszynkach elektrycznych – doskona?ego narz?dzia, za pomoc? ktrego mog?em odkry? swj styl i nowego siebie.
  Dzi? po latach mog? stwierdzi?, ze brzytwa- to rozwi?zanie dla twardzieli. Wymaga czasu, czasu, czasu, dok?adno?ci, cierpliwo?ci, zaanga?owania i odpowiedzialno?ci.
  Maszynka tradycyjna – wygodne, niedrogie i efektywne rozwi?zanie, jednak wymaga czasu (a tego mnie dzisiaj najbardziej brakuje), dodatkowo nale?y pami?ta? o zachowaniu higieny (oczywi?cie w odniesieniu do sprz?tu). Pomi?dzy ostrzami zostaj? resztki pianki, naskrka, zarostu, a to idealna po?ywka dla wszelkiego rodzaju paskudztw (p?niej mo?e to skutkowa? wypryskami, pryszczami, w?grami i innymi nieprzyjemno?ciami).
  Do niedawna materialnym atrybutem m?sko?ci by? samochd, jednak dzi?, coraz cz??ciej, jest nim tak?e zadbany wygl?d, za? nieod??cznym elementem codziennej toalety – golarka elektryczna. Zauwa?y?em, ?e i moje preferencje zacz??y ulega? zmianie. Id?c z duchem czasu i mnie nie wystarczy ju? tylko funkcjonalno??, zaczynam upatrywa? nowatorskich rozwi?za? wizualnych ale i szybko?ci, i precyzji w dzia?aniu. (i tu zdecydowana przewaga golarki elektrycznej)
  Jak nie trudno zauwa?y?, wsp?czesne golarki elektryczne to nie tylko nowoczesne brzytwy, to komfort (wygoda – zb?dne okazuj? si? pianki czy kremy) i bezpiecze?stwo dla u?ytkownika. Swoj? przewag? nad tradycyjnymi zawdzi?czaj? nie tylko temu, ?e szybko usuwaj? zb?dne ow?osienie z okolic twarzy, ale przede wszystkim temu, ?e s? skuteczne, precyzyjne i bezpieczne. Wsp?czesne maszynki elektryczne s? wytworami dopracowanymi w najmniejszych szczeg?ach, s? niemal?e perfekcyjne, nie tylko pod wzgl?dem funkcjonalno?ci, ale rwnie? formy. Nie bez znaczenia jest te? ich estetyczny wygl?d, prostota obs?ugi oraz wygoda u?ycia. Ponadto to doskona?e narz?dzie za pomoc?, ktrego wymodeluj? i ukszta?tuj? swj zarost, ktry ostatnio wraca do ?ask. Żeby jednak zdobi?, a nie szpeci?, trzeba o niego odpowiednio dba?. A tradycyjn? maszynk? by?oby to bardzo utrudnione, pokusi?bym si? nawet powiedzie?, ?e n i e m o ? l i w e.
  Z moich wieloletnich obserwacji stwierdzam, ?e wsp?czesna, zaawansowana technologia daleko odbiega ze swoimi propozycjami od znanych wszystkim brzytw, czy tradycyjnych maszynek. To nowy wymiar golenia. Teraz codziennie ze spokojem i ?atwo?ci? mog? przyst?pi? do porannej toalety u?ywaj?c wielofunkcyjnej golarki elektrycznej. Polecam wszystkim zatwardzia?ym tradycjonalistom…Pami?taj raz sprbujesz a uzale?nisz si? na wieki!
  Pozdrawiam serdecznie, „starszy tester”…a jednak m?ody duchem i cia?em.

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 208. U?ywam golarki tradycyjnej gdy? jest to kwestia przyzwyczajenia i pewnej tradycji. Kiedy? u?ywano do golenia samych ?yletek, czy nawet no?y. P?niej golarek tradycyjnych ktre obecnie s? wypierane stopniowo przez te elektryczne. Co jednak jesli odetna pr?d? Trzeba wyj?? na wa?ne spotkanie a nie wypada si? nie ogoli?. Wtedy mo?na si? ogoli? golark? tradycyjn?, nawet je?li jest to wieczr to przy ?wiecy. Elektryczna wtedy przegrywa :)

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

  • Zawsze jednorazwk? mo?na mie? w zapasie a co do zarostu trzy dniowy pono? najmodniejszy wi?c nie jest to przekonywuj?cy mnie powd.

   Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 209. Ja przez wiele lat u?ywa?em tradycyjnej golarki, ale kiedy dosta?em w prezencie elektryczn? , by?em pod wra?eniem! Boli mniej, wi?ksze efekty, przyjemno?? obs?ugi! Nie id? ju? z ci??kim sercem do ?azienki, tylko zrelaksowany i spokojny na to, co mnie czeka. Niepotrzebne s? ?adne pianki, czyli kolejne wydatki. Chowam j? g??boko, wi?c wiem, ?e moje dzieci nie skalecz? si?. Technika jak zwykle mnie zaskoczy?a :) chcia?bym otrzyma? nowego elektryka, poniewa? mj jest na wyczerpaniu, a nie chc? si? rozstawa? z t? ukochan? maszyn?! Pozdrawiam

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 210. Ja u?ywam elektrycznej z uwagi na zalety wy?ej oraz ni?ej wymienione w komentarzach. Ten komentarz jest w swoim rodzaju alegori? maszynki elektrycznej, zawiera multum zalet zawartych w krtkim i prostym tek?cie. Nat?ok reszty komentarzy, wymienione wady, to nic innego jak maszynka tradycyjna.

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 211. Oczywi?cie golarka elektryczna. Jak si? ni? ogol? mam buzi? g?adk? i przyjemn? jak ” pupcia niemowlaka”,a jaka przyjemno?? golenia wtedy przytulenie do kochanej osoby to sama przyjemno??. A jak chwali mnie za to ?ona, ?e jestem tak mi?y w dotyku .

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 212. No c?, ju? prawie koniec konkursu. Ale, kto pisze ostatki ten pi?kny i g?adki.

  Oto fragment mojego pami?tnika. Tak naprawd? to nie mam pami?tnika, ale przecie? nikt nie musi o tym wiedzie?.

  Poniedzia?ek: Zaci??em si? przy goleniu. No tak, t?pa maszynka. Zreszt?, nic dziwnego ?e t?pa, skoro z jakiego? powodu wystawa?a z niej trawa. Poza tym to ju? czternasty raz t? jednorazwk?. Mo?e czas na lepszy model? Widzia?em kiedy? taki program: balon golony t?p? maszynk? p?ka?. Nie pami?tam czy ten golony ostr? mia? mniej zarostu.

  Wtorek: Kupi?em now? jednorazwk? i zaci??em si? przy goleniu. No tak, przecie? jeszcze si? nie st?pi?a. Jest ostra jak brzytwa… mogliby da? jakie? ostrze?enie. P?niej chcia?em sprawdzi? czy rzeczywi?cie jest taka ostra i zaci??em si? w palec.

  ?roda: Znw si? zaci??em. Jak o tym my?l?, to nic dziwnego. W ko?cu ta nowa maszynka ma 9 ostrzy. Ktre? musia?o mnie dopa??.

  Czwartek: Rano zabrak?o kremu do golenia. Nie mia?em jednak wyboru – nie pjd? przecie? do pracy wygl?daj?c jak jaki? brodaty india?ski wdz. Ogoli?em si? na sucho. Bola?o. W?a?ciwie wydepilowa?em sobie twarz. W pracy powiedzieli ?e jestem tak czerwony ?e wygl?dam jak jaki? india?ski wdz.

  Pi?tek: Moja maszynka ju? si? st?pi?a. I znowu wystaje z niej trawa. W pracy mamy dzi? casual friday wi?c nie ogoli?em w?sw.

  Sobota: Wolno??! Dwa dni bez golenia. Żona narzeka, ale nie ust?pi?.

  Niedziela: Żona zapyta?a czy nie widzia?em jej maszynki do golenia swetra. Pe?en z?ych przeczu? zapyta?em czy to nie ta moja. Nie – odpowiedzia?a – ta jest do trawnika.

  Poniedzia?ek: Mam do??. Noworoczny plan: kupi? elektryczn? maszynk? do golenia i kosiark?. I nigdy ich nie zamienia?!!!

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 213. u?ywam elektrycznej maszynki go golenia od 9 lat i w?a?nie przyszed? na ni? czas!przez chwil? pomy?la?em o tradycyjnej maszynce ale szybko mi przesz?o.Elektryczna maszynka to wg mnie oszcz?dzony czas,pieni?dze,?atwo?? golenia w(prawie) ka?dej sytuacji i nie zamierzam tego zmienia? !!!

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 214. Do tej pory u?ywam maszynki klasycznej ale postanowi?em j? zmieni? na elektryczn?. Maszynka elektryczna zdecydowanie u?atwia ?ycie i nie trzeba si? martwi?, ?e zabraknie kremu, ?elu czy pianki do golenia. Maszynka elektryczna ma wiele zalet, jest mi?dzy innymi praktyczna, wygodna, prosta w u?yciu i bardziej bezpieczna. Jej s?abo?ci? jest tylko konieczno?? dost?pu do pr?du.

  Autor komentarza, czwartek, 30 gru 2010 #

 215. Aktualnie u?ywam maszynki manualnej, dlaczego? bo wszystko co mnie otacza staram si? zast?pi? w?a?nie wygodn? elektronik?. automatyczna skrzynia biegw, mikrofalwka, fotokomrka itd, itp. i chocia? troch? tradycji chcia?em pozostawi? w tej przyjemno?ci golenia, a? do dzi?, gdy ujrza?em maszynk? SensoTouch 2D RQ1160, to naprawd? godna rzecz, ktra stworzy now? tradycj? w mym goleniu

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 216. Jako facet, gr bywalec
  Ceni? sobie ponad wszystko
  By najprostszym wr?cz sposobem
  Wyda? walk? atawizmom
  Takim w?a?nie jest mj zarost
  Mam od wiekw go po przodkach
  Czy z elektryczn? maszynk?
  Kto? ju? ma?piszona spotka??

  Zarost zgol? kiedy zechc?
  Bo klasykiem – w dobrym tonie
  Jest go niszczy? bezpr?dowo
  Wisz?c w?rd drzew na ogonie
  Lustrem mo?e by? ka?u?a
  Zwyk?? wi?c maszynk? w ?apie
  Twarzy o wygl?dzie Yeti
  Nadam wygl?d – Homo Sapiens

  Elektryczna za? maszynka
  To wygoda ponad wszystko
  Ale przy niej niewie?cieje
  Ca?e m?skie towarzystwo
  M?czy? swych bicepsw nie chce
  Zaci?? si? panicznie boi
  Zastanawiam si? – kto za nich
  W?dlin? lub chleb pokroi???

  Krzykn?! Zbud?cie si? faceci
  Do no?ykw wr?cie – lecz
  Wielu bli?ej do k?dzieli
  Sta? was by uchwyci? miecz?
  Ja i?? nie chc? na ?atwizn?
  I suwerenno?ci traci?
  I nie b?dzie elektrownia
  Mym goleniem si? bogaci?!

  Ewolucja jednak idzie
  Wiec by? mo?e – to mj s?d
  Tak jak w?gorz elektryczny
  Sam wytworz? sobie pr?d
  Wtedy – samowystarczalny
  Elektrycznie zgol? si?
  Lecz na razie tym nowinkom
  Mwi? tu stanowczo – nie!!!

  Wol? zarost ogniem spali?
  Jak Rzymianin – trze? pumeksem
  I to wzgl?dem estetyki
  B?dzie dla mej ?ony gestem
  No pomy?lcie wi?c panowie
  Czy golenie pjdzie ?atwo
  Gdy brak cz??ci do maszynek
  I gdy wam wy??cz? ?wiat?o???

  P.S.
  Gdybym jednak by? zmuszony
  Ży? w nowoczesno?ci ramach
  To pod??czy? j? potrafi?
  Przy rowerze – do dynama!
  Kierownic? – ujm? w jedn?
  A maszynk? – w drug? d?o?
  No i starczy bym si? wystrzyg?
  Etap na Tour de Pologne!!!

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 217. ja wole maszynke elektryczna bo robi to swoje bzzzzzzzzzz…. :D

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 218. Od zawsze u?ywa?em zwyk?ych maszynek i nawet mi nie przeszkadza?o to, ?e od czasu do czasu si? zaci??em ale moje postanowienie na nowy rok to krok w nowoczesno?? i maszynka elektryczna :). Je?li nie wygram trudno, pjd? i kupi? ;)))

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 219. Przez ostatni tydzie? czyta?em wszystkie opinie, ktre pojawia?y si? w komentarzach, zaobserwowa?em ciekawe rzeczy.

  Po pierwsze wi?kszo?? z was u?ywa na przemian dwch maszynek. Po co? Ja mam elektryka Philipsa i Gillette Fusion Power, elektryka u?ywam co 2 dni a tradycyjna czeka na specjalne okazje, ktre zdarzaj? si? 1-2 razy do roku, to tak rzadko, ?e wypada?oby napisa?, ?e u?ywam tylko elektryka.

  Kilka pa? wspomina o tym, ?e ich m??czy?ni u?ywaj? tradycyjnej maszynki, ale po goleniu wygl?daj? jakby walczyli z jakim? potworem. Te panie lamentuj? nad tym i prosz? o zmian? golarki na elektryka. Je?li wasz facet wygl?da tak jak opisujecie to nie trzeba zmienia? mu maszynki tylko trzeba zmieni? faceta, bo to nie wina maszynki, tylko facet nie umie si? goli?! Przez wiele lat u?ywa?em tradycyjnej maszynki i nie mia?em ?adnych problemw z zaci?ciami i innymi…

  Pianki, ?ele, kremy to nie utrapienie jak wielu z was pisze, to b?ogos?awie?stwo. Niektrzy boj? si? wody, nie lubi? si? moczy?, ale te specyfiki pozwalaj? osi?gn?? o wiele lepszy rezultat po goleniu poniewa? zmi?kczaj? zarost. Argumentem jest stracony czas, ale kobieta gol?ca nogi, pachy czy wiadomo co te? po?wi?ca czas a nawet wielokrotnie wi?cej czasu, wi?c prosz? panowie nie rbcie z siebie m?czennikw, te 2 minuty wi?cej to nie koniec ?wiata, a po u?yciu „wspomagaczy golenia” w postaci ?eli, pianek itp. wasza skra ma lepsz? kondycj?! Do tego r?nica w czasie golenia jest niewielka, bo by dobrze si? ogoli? elektrykiem trzeba nim troch? po twarzy poje?dzi?.

  Wierszyki, rymowanki i inne… Ludzie, to nie jest konkurs na Mickiewicza XXI wieku! Przyznam, ?e kilka (mo?na policzy? na palcach jednej r?ki) rymowanek czyta?o si? fajnie, bo by?y na jakim? poziomie, jednak w wi?kszo?ci przypadkw liczba sylab si? nie zgadza, rymy s? wymy?lane na si??, odbiorca niejednokrotnie gubi si? w tre?ci…

  Leszek jako pierwszy poruszy? temat brzytwy, co mnie zainteresowa?o, zacz??em szuka?, czyta?, porwnywa?, nawet by?em gotw po kolejnej wyp?acie kupi? sobie brzytw?. Jednak wymi?k?em, stwierdzi?em, ?e nie znajd? teraz czasu na golenie brzytw?, niemniej temat jest ciekawy i stricte m?ski, wi?c na pewno jeszcze do niego wrc? w swoich rozwa?aniach za jaki? czas (liczony raczej w perspektywie kilku lat).

  Nie mo?na powiedzie?, ?e elektryk jest lepszy od tradycyjnej maszynki ani na odwrt, poniewa? wszystko zale?y od preferencji pacjenta, ja sam nie potrafi?bym wybra?, dla mnie i jedna i druga ma swoje wady i zalety, stawiam je na rwni.

  Z pocz?tku pomy?la?em, ?e nie b?d? bra? udzia?u w tym wy?cigu szczurw, ale obejrza?em kilka prezentacji na YouTube o tej golarce, poczyta?em kilka newsw i jest to kolejny krok w dziedzinie golarek elektrycznych, nie lada gratka dla takiego gad?eciarza jak ja.
  Dlaczego chcia?bym wygra? t? maszynk?? Jest to pierwsza generacja maszynki, ktra ??czy zalety maszynki elektrycznej, wolnej od zaci?? na skrze pacjenta, z tradycyjn? maszynk?, do ktrej u?ywa si? ?elu, pianki czy innego czego? do golenia, co zmi?kcza zarost, przygotowuje skr? na natarcie maszyny tn?cej. Wiadomo, ?e efekt golenia elektrykiem (przynajmniej wczesnymi) jest jako?ciowo gorszy od tradycyjnej maszynki, gdzie specjalne preparaty przygotowuj? zarost i skr? do golenia. Philips SensoTouch 2D i 3D mog? to zmieni?, bo umo?liwiaj? golenie na mokro. Je?li nie uda mi si? wygra? to na pewno b?d? si? zastanawia? nad kupnem w?a?nie czego? takiego kiedy moja maszynka odmwi pos?usze?stwa.

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 220. U?ywam golarki elektrycznej, poniewa? jest bardzo wygodna i dosy? dok?adnie goli si? ni?!
  Nie zamieni?bym sie na golark? tradycyjn?, poniewa? golarka tradycyjna jest dro?sza w u?ytkowaniu ( bo cz?sto trzeba ja wymienia?) mniej dokladniej goli ni? elektryczna i niewygodnie sie ni? goli!

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

  • Dro?sza? 1 (dobry) no?yk miesi?cznie daje +/- 40-50PLN rocznie dopiero czyli po 10 latach dojdzie do ceny przyzwoitej maszynki elektrycznej… I to przy za?o?eniu ?e nie trzeba w niej nic wymienia? czy konserwowa? w serwisie (a podejrzewam ?e po takim czasie to ju? raczej wymiana ca?ego urz?dzenia)

   Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 221. Wydawa? by si? mog?o ?e ze wzgl?du na powierzchni? golon? :D rozs?dnie by?oby gdybym u?ywa? maszynki elektrycznej… A tu nie, jeszcze taka mi si? nie trafi?a ktra by nie podra?ni?a ;)
  Trjostrzowe (?eby nie by?o krypciochy) „klasyczne” no?yki wydaje si? niezast?pione od czasu gdy pojawi?y si? na rynku.

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 222. Przyszed? czas na ostatni mj komentarz w tym temacie :) Jak ju? wspomina?em wcze?niej, u?ywam naprzemiennie klasycznej maszynki Gilette i elektrycznej podrby Brauna kupionej lata temu na ruskim rynku. Ktr? wol?? Ci??ko powiedzie?. Generalnie wol? si? goli? maszynk? elektryczn? z tego wzgl?du, ?e jest to „czyste” golenie. Nie musz? p?niej wyd?ubywa? resztek piany zza uszu czy z nosa. je?eli jednak chodzi o dok?adno??, to ta moja podrbka Brauna chowa si? daleko w lesie za klasycznym ostrzem, nad czym bardzo ubolewam.

  Ale nie rbmy z tego wy?cigu szczurw. Niech ten konkurs b?dzie dla wszystkich dobr? zabaw? bez wym?drzania si? i kopiowania m?drych cytatw ze strony producenta.

  I tak w?a?nie chcia?bym zako?czy? ten komentarz pewnym optymistycznym akcentem, nad ktrym pracowa?em dzisiaj od samego rana:

  Mp3: http://pliki.wiecek.biz/philips/golarkowa-piosenka.mp3
  Tekst: http://goo.gl/uliF1

  Mam tylko cich? nadziej?, ?e nie b?d? brane pod uwag? zdolno?ci wokalne ;)

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

  • A tak to mniej wi?cej wygl?da od strony technicznej: http://screen.piszczy.pl/2010-12-31_155808.jpg

   Pierwsze dwie ?cie?ki, to gitara lewa i prawa (s? delikatnie przesuni?te wzgl?dem siebie), p?niej wokal i chrki lewe i chrki prawe. Na samym dole jest ?cie?ka z zako?czeniem ca?ego utworu :)

   Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

  • Na zg?oszenia czekam do p?nocy, tak pro forma. Ale fakt, ?e mam t? mp3-k? zap?tlon? w odtwarzaczu mo?e sugerowa? faworyta… ;)

   Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 223. @?ukasz jeste? moim faworytem!

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

  • Ta ta ra, ta ta ra ta, ta :D

   Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 224. Jako fanatyk Apple gol? si? nie-elektryczn? … bo Apple jeszcze nie zacz??o produkowa? golarek (iShave ?) ;)

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

  • Ale… zwyk?ych maszynek Apple te? nie produkuje, wi?c nie powiniene? si? goli? w ogle :D

   Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 225. Chyba, ?e skrk? od jab?ka :)

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 226. Maszynka tradycyjna – rzecz straszliwa!
  Sprawia, ?e jestem osoba bardzo marudliwa.
  Czasu mego nie oszcz?dzi,
  Zarostu mroki skutecznie nie wyp?dzi.
  Niezadowolony przez ni? wiecznie,
  Nie najlepszej o niej posiadam zdanie.
  Elektrycznej maszynki przetestowania jestem ??dny,
  My?l?, ?e krok to ca?kiem rozs?dny.
  Dlatego tradycj? porzuci? planuj?,
  Elektryczne cude?ko mnie uratuje.
  Pami?tajcie Panowie! Tradycyjnej maszyki posta? du?o gorsza,
  Wi?c na elektryczn? nie ?a?ujmy grosza.
  Uwolnienia nadesz?y najlepsze czasy,
  I by? wreszcie z ?ycia rady!

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 227. Gol? si? golark? elektryczna i jestem z niej zadowolony.Nie zamieni? jej na inn? nawet za namow? ?ony.Zaci?? nie mam na skrze dzi?ki mej maszynce wcale i czuj? si? z tym doskonale!

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 228. U?ywam 5 ostrzowej Gillet Fusion i boje si? zmieni? na elektryczn?. Co mnie tak objedzie jak zwyk?e, ostrze, chce mie? ci?gle twarz jak pupka niemowlaka, a nie jak papier ?cierny. Ale gdybym dopad? tak? elektryczn? maszynk? co goli jak ostrzowa to czemu nie- ale to chyba niemo?liwe. Jak my?licie?

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 229. Kobiety lubi? ostrych facetw… zatem brzytwa w d?o?, ooo w?a?nie przeci??em sobie skro?.
  A moja kobieta mwi, ?em sknera, bo Philips Sensor Touch wcale du?o energii nie pobiera.
  A ja my?l?, ?e Ona chce brzytw? sobie przyw?aszczy? i w swej torebce codziennie taszczy?… ci?gle powtarza, ?e na Nowy Rok musi zrobi? ostre postanowienie poprawy… no przecie? bez brzytwy nie da rady…
  to jest zamach na moja brzytw?, kto wygra wojne, a kto tylko bitwe?

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 230. Jest Sylwester, a my siedzimy w domu…, bo mj M?? Micha? nie ogoli? si?, zez?o?ci?am si? i zastrajkowa?am, wi?c niewyszli?my na imprez?, siedze w szlafroku w necie i czytam o golarkach, chyba wypada?oby wygra? taka super maszyn? SIEMENS, mo?e mi wybaczy, ?e sp?dzi? ten wieczr z pilotem do telewizora w r?ku… ale w sumie jakby si? ogoli? to nie by?oby tej draki :)))

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 231. Co jaki Simens??? Chyba za du?o wypi?am, oni nie robi? golarek chyba (mo?e dla owieczek) :))) Oczywi?cie Philps, ten od depilatora i czajnikw :)))

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 232. U?ywam jednorazwki bo tylko im ufam. Czy warto zaufa? Philips SensoTouch? By? mo?e kiedy? si? przekonam:)

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 233. Jak pokazuje przyk?ad konkursu Pandy, ostatni b?d? pierwszy. A ?e nie mam nic dzi? do roboty i siedz? na domwce, spokojnie mog? startowa? na ostatniego.

  I ?eby by?o do?? formalno?ci „Ja chc? :)”

  A teraz jedziemy z tym goleniem.

  Jako nie maj?cy swojej drugiej po?wki nigdy nie zwraca?em szczegln? uwag? w sprawie golenia. Po prostu nie mia?em potrzeby by? g?adki, temu goli?em si? jedynie jak by?a potrzeba lub stawa?em si? za bardzo rumcajsowaty.
  Niestety golenie takiego zarostu to jednak by? do?? spory problem. Gdy? takiej ilo?ci ow?osienia nie dawa?y rad? jednorazowe golarki. Cho? nie mia?em problemu z zaci?ciami, do?? cz?sto musia?em wspomaga? si? maszynk? do w?osw (ostrze „zerowe”) by wyrwna? szanse z natur?. A czasem samo „trymerowane” wystarczaj?cy efekt wizualny.

  Jednak rok temu, na gwiazdk? postanowi?em zrobi? sobie prezent i kupi? maszynk? do golenia. Akurat b?d?c w sklepie dla idiotw (po czajnik dla babci) kupi?em sobie siatkowe Brauna series 1 (170). My?l?c i? podobnie jak w reklamach b?dzie ?atwiej i szybciej si? goli?. „?atwiej” jest chyba tylko dla tego i? nie musz? pami?ta? o zapasie jednorazwek. Bo czasowo wychodz? podobnie albo gorzej.
  Niestety listwa gol? ma jednak k?opoty z goleniem powierzchni nie p?aski np podbrdka czy gard?a. A co za tym idzie trzeba do?? mocno si? gimnastykowa? by si? dok?adnie ogoli?, wliczaj?c w to naci?ganie skry na bardziej p?askie rejony twarzy.

  Temu te? chcia? bym odsta? SensoTouch 2D RQ1160 by zyska? dodatkowe dwa wymiary golenia. I zako?czy? w ko?cu trymerowe oszustwo, na porz?dnego nie przymusowego golenia z w?asnej woli.

  A teraz szcz??liwego nowego roku :>
  A ja id? zaj?? si? szampanem.

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 234. Mj m??czyzna od kiedy pami?tam u?ywa pomara?czowych maszynek jednorazowych. Do frustracji doprowadzaj? mnie porozrzucane w ?azience zatyczki i zu?yte plastikowe „narz?dzia gol?ce”. Mwi ?e „jakbym mia? to bym si? goli? elektryczn?”. Wrzucam grosz do ?winki skarbonki, jednak poma?u co? idzie to zbieranie. Narzeczony za kilka minut b?dzie obchodzi? swoje 27 urodziny, wi?c maszynka elektryczna by?aby idealnym prezentem a zawarto?? ?winki skarbonki mog?abym przeznaczy? na przyjemno?ci dla ca?ej naszej trjki.

  Autor komentarza, piątek, 31 gru 2010 #

 235. Po lekturze wielu tre?ci
  Wyzna? mog? ca?kiem szczerze
  Pe?no g?osw tu niewie?cich
  Że a? obrzydzenie bierze
  Wszyscy dosta? chc? maszynk?
  Wiec swe spostrze?enie wtr?c?
  Pe?no tu nieudacznikw
  I ?a?osnych ?ycze? koncert
  Co rusz to si? ktry? zatnie
  Heroicznie walczy z pian?
  A golenie to katorga
  Dramat gdy nadchodzi rano
  Mo?na wsp?czu? tu kobietom
  Że w dbaj?cych o og?ad?
  Zamiast w domu mie? m??czyzn?
  Maj? niezaradn? bab?!!!

  Autor komentarza, sobota, 1 sty 2011 #

 236. I ko?czymy konkurs. Za zaanga?owanie, niebanalne wykonanie i wykr?cone poczucie humoru w piosence… no nie mo?e by? innego rozwi?zania, jak golarka dla ?ukasza Wi?cka :)

  Panie Wi?cek, prosz? podes?a? swj aktualny adres :)

  A ja sobie pos?ucham jeszcze tego niebanalnego songa :)

  Autor komentarza, sobota, 1 sty 2011 #

  • Super! Naprawd? si? ciesz? z tej wygranej, bo sam bym sobie raczej nie sprawi? takiego drogiego prezentu i dalej bym si? m?czy? z tym moim rupieciem :)

   A jak by? mia? jeszcze jak?? maszynk? do strzy?enia do wystawienia w konkursie, to daj koniecznie zna? :D A ja ju? powoli zaczn? pisa? s?owa :D

   (adres ju? polecia? na maila)

   Autor komentarza, sobota, 1 sty 2011 #

  • Adres przekazuj? odpowiednim osobom z Grupy Heureka, ktra sta?a za ca?? kampani?.

   Autor komentarza, sobota, 1 sty 2011 #

 237. Panie ?ukaszu: Gratuluj? wygranej. W?a?nie zyska? Pan nowiutk? golark? a wraz z ni? gdzie? ponad 200 nowych wrogw. ;-)
  Swoj? drog?, nie wiedzia?em, ?e mamy w Polsce tylu poetw..

  Autor komentarza, sobota, 1 sty 2011 #

 238. A wszystkim raz jeszcze dzi?kuj? za udzia? w konkursie i zapraszam do odwiedzania bloga rwnie? w nowym roku – na pewno si? rwnie? jakie? konkursy trafi? :)

  Autor komentarza, sobota, 1 sty 2011 #

 239. Szfak, znowu nie wygra?em… Oby? pryszczy od tej maszynki dosta? ;)

  Autor komentarza, sobota, 1 sty 2011 #

 240. Fajowa ta maszynka, dla mnie to tylko marzenie.
  Sam u?ywam niestety tradycyjnej maszynki na ?yletki.
  Nie sta? mnie na jednorazwki, a w szczeglno?ci na elektryczn? maszynk?, ale fajnie by?o by mie? taki sprz?cik. Dla mnie wygl?da jak odjazdowy statek kosmiczny.
  Na pytanie czy wymieni?bym swoj? ?ylet? na taki sprz?cior odpowiadam TAKKKKKKKKKKKKKKK.
  Mam do?? tej starej skorupy, ostatnio gol?c si? na szybkiego, tak pojecha?em sobie po szyi, ?e teraz ka?dy pyta si? mnie co mi si? sta?o. Pewnie my?l? ?e chcia?em si? pocharata?. Ale jedno jest pewne gol?c si? tak? maszynk? jak? posiadam nale?y zachowa? szczegln? uwag?. Tym bardziej nie nale?y niej rozkr?ca?, aby lepiej bra?a wi?kszy zarost. :0

  Autor komentarza, czwartek, 20 sty 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów