Zarządzanie kryzysowe – Metody wspomagające rozwiązywanie trudnych problemów

Tematy prezentacji z zarządzania kryzysowego – Metody wspomagające rozwiązywanie trudnych problemów.

 • Burza mózgów (Brainstorming). – wybrane – Natalia & T.Topa
 • Odwrócona burza mózgów (Reverse Brainstorming).
 • Synektyka (Synectics). – wybrane – Dominik & Dziki
 • Analogie Gordona (Gordon method).
 • Sprawdzanie listy (Checklist Method).
 • Swobodne skojarzenia (Free Association).
 • Wymuszone związki (Forced Relationships).
 • Metoda grupowego notatnika (Collective Nogtebook Method).
 • Heurystyki (Heuristics). – wybrane – T.Bizewski & Szymon
 • Metoda naukowa (Scientific Method).
 • Analiza wartości (Value Analysis).
 • Lista atrybutów (Attribute Listing).
 • Wykreślanie macierzy (Matrix Charting).
 • Podejście wielkiego marzenia (Big-Dream Approach).
 • Analiza parametryczna (Parameter Analysis).
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów