Zarz?dzanie kryzysowe – Metody wspomagaj?ce rozwi?zywanie trudnych problemw

Tematy prezentacji z zarz?dzania kryzysowego – Metody wspomagaj?ce rozwi?zywanie trudnych problemw.

 • Burza mzgw (Brainstorming). – wybrane – Natalia & T.Topa
 • Odwrcona burza mzgw (Reverse Brainstorming).
 • Synektyka (Synectics). – wybrane – Dominik & Dziki
 • Analogie Gordona (Gordon method).
 • Sprawdzanie listy (Checklist Method).
 • Swobodne skojarzenia (Free Association).
 • Wymuszone zwi?zki (Forced Relationships).
 • Metoda grupowego notatnika (Collective Nogtebook Method).
 • Heurystyki (Heuristics). – wybrane – T.Bizewski & Szymon
 • Metoda naukowa (Scientific Method).
 • Analiza warto?ci (Value Analysis).
 • Lista atrybutw (Attribute Listing).
 • Wykre?lanie macierzy (Matrix Charting).
 • Podej?cie wielkiego marzenia (Big-Dream Approach).
 • Analiza parametryczna (Parameter Analysis).
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów