Samsung SH100 – ma?y aparacik z WiFi

 

Niedawno w moje r?ce wpad? Samsung SH100 – malutki kompakcik z jedn? ciekaw? jak na aparaty fotograficzne funkcj?: wbudowanym WiFi.

Bezprzewodowa ??czno?? oraz integracja z serwisami spo?eczno?ciowymi to nie tylko zupe?nie nowa jako?? w zakresie wrzucania „s?ita?nych fotek na Fejsika” :) Dzi?ki wbudowanym funkcjom podstawowej obrbki zdj??, mo?e s?u?y? jako przydatne narz?dzie dla osb, ktre musz? w pracy dokonywa? dokumentacji fotograficznej.

Zanim zaczn? opis…

Obfotografowa?em chyba ka?dy element tego aparaciku, ka?d? pozycj? menu itd. po czym… zgubi?em gdzie? folder z tymi zdj?ciami. Gdy w zesz?ym tygodniu pomi?dzy trzema laptopami, czteroma kartami pami?ci i dwoma pendrive’ami lata?y gigabajty najprzer?niejszych danych, gdzie? w ktrym? momencie jeden folder si? nie skopiowa?… Wstyd i amatorstwo, wiem. Dlatego w tym opisie b?d? musia? pos?u?y? si? fotkami aparatu pochodz?cymi z materia?w prasowych i innych ?rde?.

Ma?y, malutki…

Zacznijmy od wykonania aparatu, ktre stoi na przyzwoitym poziomie. Czarny matowy plastik dobrej jako?ci, srebrne wyko?czenia i smuk?o?? konstrukcji sprawiaj? bardzo pozytywne wra?enie.

To, co rzuca si? od razu w oczy, to wymiary urz?dzenia. Nie wspomn? nawet, ?e aparat jest zdecydowanie mniejszy od mojego telefonu bo to ?aden wyczyn :) Jego wymiary to 93 x 54 x 19 mm, a waga to zaledwie 110 g. Aparat nie tylko nie b?dzie zajmowa? wiele miejsca nawet w ma?ych damskich torebeczkach, ale i spokojnie zmie?ci si? w kieszeniach spodni. Z drugiej strony jednak ma?y aparat troch? uniemo?liwia pewny i wygodny chwyt podczas robienia zdj?cia i dla pewno?ci lepiej korzysta? z do??czonej do zestawu p?telki na nadgarstek.

Ze wzgl?du na niewielkie wymiary, do zapisywania zdj?? aparat wykorzystuje karty microSD zamiast tradycyjnych SD. Maksymalna wielko?? kart, z ktrymi poradzi sobie aparat, to 8 GB.

Jako?? zdj??, mo?liwo?ci aparatu

Jak na kompakcik, jako?? zdj?? jest zadowalaj?ca. Optyka 1/2.3 CCD, matryca 14.2 Mpix, 5x zoom optyczny. Zdj?cia dobrej jako?ci wychodz? nawet w trybie pe?nego automatu, chocia? brak stabilizacji obrazu mo?e wp?ywa? na efekty fotografowania.

Molo w Brze?nie

Do dyspozycji oprcz „automatu” (Smart Auto) s? te? tradycyjnie takie tryby jak programy tematyczne (plener, portret, sport itd.), wykrywanie twarzy, tryb makro. Jest te? opcja r?cznych ustawie?, w ktrej mo?na w pewnym stopniu manipulowa? podstawowymi ustawieniami (ekspozycja, ISO, balans bieli, sposb pomiaru ?wiat?a, ustawienia autofocusu itd.). Nie jest to oczywi?cie lustrzanka, wi?c nie ma co liczy? na spektakularne efekty przy manipulowaniu tymi parametrami, a wi?kszo?? u?ytkownikw pewnie b?dzie ogranicza?o si? do trybu auto i presetw.

Samsung SH100 posiada te? mnstwo bajerw, ktre umo?liwiaj? proste retuszowanie zdj?? wprost z aparatu – s? r?ne filtry (sepia, cz/b, negatyw, r?ne efekty soczewek), redukowanie czerwonych oczu, mo?liwo??, korekcja przebarwie? skry („Beauty Shot”), wstawianie ramek, proste fotomonta?e itd. Brakuje jeszcze tylko jakiego? prostego narz?dzia do kadrowania.

Rower Peugeot, Gda?sk Brze?no

Jest te? kilka sposobw na to ?eby prezentacja zdj?? by?a troch? mniej typowa. Oprcz tradycyjnego przegl?dania zdj?cie po zdj?ciu, jest te? galeria 3D i dynamicznie generowane albumy z motywami podr?niczymi czy imprezowymi. Te sposoby ogl?dania zdj?? na du?ym ekranie pewnie si? niektrym spodobaj?.

Obs?uga aparatu

Dost?p do wszystkich funkcji uzyskamy za pomoc? 3″ ekranu dotykowemu, ktry zajmuje prawie ca?y obszar z ty?u aparatu. Ekran jest oporowy, jego wielko?? wystarczaj?ca, chocia? osoby z wi?kszymi palcami raczej nie b?d? najszcz??liwsze podczas pisania na ekranowej klawiaturze. Paniom spraw? u?atwi? d?u?sze paznokcie :)

Je?li chodzi o uk?ad menu, wyra?nie wida? tu inspiracj? interfacem TouchWiz znanym z telefonw Samsunga, g?wne elementy to du?e kolorowe ikony. Menu mog?oby dzia?a? troszeczk? szybciej, chocia? mo?e tu by? troch? przyzwyczaje? do szybkiego i p?ynnego dzia?ania Androida.

Ty? Samsunga SH100

WiFi, czyli aparat w sieci

Przechodzimy do najwa?niejszej funkcji w aparacie, czyli wbudowanemu modu?owi WiFi:

 • Pod??czanie do sieci bezprzewodowej jest do?? proste – po wybraniu w menu ktrej?? opcji udost?pniania, aparat skanuje dost?pne sieci i umo?liwia pod??czenie do nich.
 • U?atwieniem jest automatyczne ??czenie z ostatnio u?yt? sieci?, dzi?ki czemu nie trzeba kolejny raz wklepywa? klucza do sieci itd.
 • Aparat przede wszystkim obs?uguje standard DLNA, dzi?ki czemu mo?emy ogl?da? zdj?cia udost?pnione z aparatu na tablecie, komputerze, telefonie, konsoli czy nowych telewizorach. Ogl?da?em fotki na du?ym ekranie za po?rednictwem PlayStation 3, dzia?a?o bez zarzutu.
 • Dla zaoszcz?dzenia baterii, modu? WiFi jest rwnie? automatycznie wy??czany, gdy przesy?anie lub udost?pnianie zdj?? zostanie zako?czone.

Integracja z Facebookiem, Picas?, YouTube

Skoro jest WiFi, to jest te? mo?liwo?? bezpo?redniego wgrywania zdj?? z aparatu na Facebooka czy Picas?, a filmikw na YouTube. W aparacie mo?na znale?? odpowiednie aplikacje, wystarczy zalogowa? si? przy pomocy danych z tych serwisw, aby mo?na by?o szybko wgrywa? multimedia. Jest te? opcja wysy?ania zdj?? przez e-mail.

Zdj?cie wrzucone na Facebooka

Jak wida? na powy?szym screenie, zdj?cia s? wgrywane do osobnego albumu, a w podpisie jest dodawana data zrobienia zdj?cia.

Opcja bardzo ciekawa, mo?na podzieli? si? zdj?ciami siedz?c w restauracji, hotelu, czekaj?c na lotnisku i w innych miejscach, gdzie coraz cz??ciej mo?na znale?? jaki? Hot-Spot itd. Żeby u?atwi? dzielenie si? zdj?ciami, Samsung dorzuca do aparatu roczny dost?p do sieci hotspotw Boingo umo?liwiaj?c bezp?atne uploadowanie multimediw z ponad 200 tysi?cy miejsc na ca?ym ?wiecie.

Bezproblemowo pod??czy?em aparat do mobilnego hotspota udost?pnionego na telefonie, dzi?ki czemu mog?em opublikowa? zdj?cia wprost z terenu. Jestem w stanie wyobrazi? sobie zastosowania zawodowe, gdzie zrobione zdj?cia mo?na od razu wys?a? e-mailem do biura. Jako?? lepsza ni? telefonem, kopia na karcie, a klient/szef ju? ma fotk? na ekranie komputera.

PGE Arena w Gda?sku

Bezprzewodowy wizjer… z ma?? rys?

Fajnym bajerem jest funkcja zdalnego wizjera, czyli mo?liwo?? wykorzystania ekranu smartphone’a z Androidem jako zdalnego wyzwalacza i podgl?du dla wizjera. Pomys? dobry, mo?na by to wykorzysta? przy tajniackich fotkach, zamiast samowyzwalacza, jako kamerk?… Instalujemy aplikacj? Samsung Remote Viewfinder z Marketu, ??czymy aparat z telefonem przez WiFi i ?miga. Szkoda tylko, ?e dzia?a to tylko z telefonem Samsung Galaxy… Szkoda, ?e Samsung nie zdecydowa? si? udost?pni? aplikacji innym telefonom z Androidem.

Inne uwagi

 • Samsung zastosowa? kabelek z w?asn?, nietypow? ko?cwk? zamiast typowego kabelka micro-USB. Trzeba wi?c wozi? ze sob? kolejny kabelek
 • Chocia? aparat potrafi nagrywa? filmy w rozdzielczo?ci HD (720p), na YouTube przesy?ane s? nagrania wy??cznie w rozdzielczo?ci 240p.
 • Samsung SH100 posiada akcelerometr, wykrywa u?o?enie aparatu podczas robienia i przegl?dania zdj??.
 • Niektre efekty s? naprawd? ca?kiem niez?e i robi? dobre wra?enie jak na taki ma?y kompakcik
 • Zastosowanie kart microSD mo?e zmieni? troch? przyzwyczajenia je?li chodzi o zgrywanie zdj??. Trzeba nosi? ze sob? kart?-przej?ciwk? do zwyk?ego SD ?eby skorzysta? z wbudowanych w laptopy czytnikw albo nosi? ze sob? dodatkowy kabelek.

Samsunga SH100 mo?na dosta? ju? za oko?o 400 z?otych. W tej cenie pewnie mo?na znale?? rwnie? inne niez?e cyfraki, jednak wed?ug mnie chyba warto rwnie? zerkn?? na cz??? p?ki, gdzie b?dzie le?a? ten model. Kompaktowe wymiary i wbudowane WiFi to wed?ug mnie przemawiaj? w tym przypadku na plus.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 17 sierpnia 2011
Tagi: , , , ,
Kategorie: gad?ety, Testy sprz?tu, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Samsung SH100 – ma?y aparacik z WiFi"

 1. „Chocia? aparat potrafi nagrywa? filmy w rozdzielczo?ci HD (720p), na YouTube przesy?ane s? nagrania wy??cznie w rozdzielczo?ci 240p.”

  Jako? mi sie nie chce w to wierzy? ?e aparat przed wrzuceniem filmu skaluje go do ni?szej rozdzielczo?ci. Co? mi si? wydaje ?e raczej youtube nie zd??y? przetworzy? filmu i kiedy sprawdza?e? by? dost?pny tylko w najni?szej rozdzia?ce a 720p pojawi?o si? troche p?niej…

  Autor komentarza, czwartek, 18 sie 2011 #

  • Troch? ?le uj??em, zaraz jako? lepiej opisz?. Chodzi o to, ?e mo?na przesy?a? na Youtube filmy 320×240, inne si? nie bardzo chc? przes?a?. Pewnie kwestia wielko?ci pliku, ale i tak dziwne i niezrozumia?e.

   Autor komentarza, czwartek, 18 sie 2011 #

 2. Nie przepadam za mini ma?pkami. Bo w praktyce jest to ciut wi?ksza komrka, gdzie ni? nie mo?esz zrobi? tylko nacisn?? spust.

  Wifi nie zapami?tuje sieci? Potrafi si? po??czy? tylko z ostatnim po??czeniem? Troch? dziwne, bo nawet na SD mg? by? jaki? plik z zapisanymi ustawieniami sieci.

  Fajna sprawa z t? obs?ug? via wifi aparatu. Znalaz? bym na to zastosowanie np. do robienia zdj?? lotniczych (aparat podpi?ty pod latawiec).

  Autor komentarza, czwartek, 18 sie 2011 #

  • Zapami?tuje wszystkie ustawione. Za ka?dym razem po sko?czonym korzystaniu z WiFi modu? jest wy??czany, a przy kolejnym wys?aniu automatycznie prbuje po??czy? z ostatnio u?ywan? sieci?. Je?li b?dziemy poza zasi?giem itd, to jednym klikni?ciem i tak b?dzie mo?na po??czy? si? z innymi zdefiniowanymi.

   Autor komentarza, czwartek, 18 sie 2011 #

  • Czyli nie ??czy si? jak android, ?e wszystkimi wcze?niej zdefiniowanymi?

   Autor komentarza, czwartek, 18 sie 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów