Google AdSense – Z czym to si? je?

 

Ostatnio kilka osb mnie pyta?o, o co chodzi z tymi reklamami Google, ktre pojawiaj? si? na r?nych stronach. Postaram si? wi?c opisa? pokrtce co i jak. Mam nadziej?, ?e zach?c? przez to do przyst?pienia do tego programu, mo?e kto? dzi?ki temu dorobi sobie troch? do pensji / kieszonkowego :)

Co to za reklamy?

Podstaw? programu Google AdSense s? reklamy tekstowe. Plusem tego rozwi?zania jest to, ?e ?aduj? si? one o niebo szybciej ni? grafiki i nie denerwuj? tak u?ytkownikw Twojej strony jak wielkie, mrugaj?ce bannery, znienawidzone PopUpy czy (coraz bardziej nielubiane) animacje flash na osobnych warstwach.

Mniejsze zdenerwowanie u?ytkownikw i dobrze dobrana tre?? reklam zwykle zwi?kszaj? ilo?? klikni?? w bannery, a co za tym idzie – zwi?kszaj? dochody z reklam. „Dobrze dobrana tre?? reklam” – o co chodzi?


Reklamy kontekstualne – co to znaczy?

To jest chyba jeden z najwi?kszych atutw tych reklam – s? one dobierane do tre?ci na Twojej stronie! Jak si? to dzieje? Specjalny robot Google (przedstawia si? jako MediaRobot) indeksuje Twoj? witryn? i analizuje jej zawarto??. Nast?pnie na podstawie specjalnego algorytmu, dobiera reklamy tak, aby mo?liwie najtrafniej odpowiada?y odbiorcom.

Po co to wszystko? Ano po to, ?eby zwi?kszy? ruch i przychody z kampanii reklamowych. Je?li potencjalny odbiorca trafi? na Twoj? stron?, na ktrej przyk?adowo s? umieszczone informacje o koniach, stadninach itp. to znaczy, ?e jest zainteresowany tym tematem. Sam sobie dopowiedz, czy w tym momencie by?by bardziej zainteresowany reklam? np. firmy produkuj?cej derki dla koni czy tak?, ktra zachwala us?ugi motoryzacyjne? W?a?nie!

Zarabianie w Internecie przy pomocy Google AdSense – jak?

Program Google AdSense oferuje reklamodawcom r?ne formy reklamy. Reklamodawcy mog? okre?li? ile pieni?dzy chc? przeznaczy? na wy?wietlenie danej jednostki reklamy, jak cz?sto ma si? ona pojawia?, na jakich stronach, czy wydawca ma zarabia? za samo wy?wietlenie reklamy, czy te? klikni?cie i przej?cie na stron? wydawcy. Reklamodawca okre?la te? dok?adnie, na jakie s?owa kluczowe na stronach maj? by? wy?wietlane reklamy.

I analogicznie, daje r?ne formy zarobku wydawcom reklam. Typowym sposobem jest po prostu wybranie preferowanego rozmiaru reklam, kolorystyki itp. i umieszczenie odpowiedniego skryptu na swoich stronach. I to koniec – reszt?, czyli sprawdzeniem Twoich stron i dostarczeniem do nich odpowiednich reklam, ju? zajmuje si? Google. Ju? mo?na zacz?? sprawdza? statystyki zarobkw :).

Ale mo?esz te? na przyk?ad umie?ci? na swojej stronie interface do wyszukiwarki Google. Jest to bardzo przydadna rzecz, gdy? nie tylko mo?esz na tym zarobi?, ale jeszcze da? swoim u?ytkownikom przydatne narz?dzie, ktre spowoduje, ?e b?d? cz??ciej odwiedzali Twoj? stron?.

Co trzeba zrobi?? Umie?ci? na swojej stronie prosty formularz, sk?adaj?cy si? z pola do wpisywania zapyta? i przycisku do ich zatwierdzania. Dzia?a on na identycznej zasadzie jak wersja znana ze strony g?wnej Google. Plusem jest to, ?e mo?esz sobie doda? na stron? z wynikami doda? logo swojej strony, dostosowa? kolorystyk?, no i oczywi?cie przychody z reklam, ktre b?d? pojawia? si? w formie linkw sponsorowanych, b?d? naliczane na Twoje konto.

To by by?y chyba podstawy… Je?li kogo? zaciekawi?o, to postaram si? nied?ugo opisa? to wszystko bardziej szczeg?owo :)

Wpis opublikowany 4 listopada 2005
Tagi: , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google AdSense – Z czym to si? je?"

  1. temat stary jak ?wiat – zesz?oroczny ?nieg. ale je?li chodzi o ostatni akapit – mnie zaciekawi?o :)

    Autor komentarza, poniedziałek, 23 sty 2006 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów