Plik czasopism vs plik z czasopismem, czyli wybr pomi?dzy papierem a e-wydaniem

 

eWydania czy papier

Planuj? zamwi? od czwartego kwarta?u kilka prenumerat r?nych pism, g?wnie tzw. „bran?owych”, po?wi?conych marketingowi i mediom („Marketing w praktyce”, „Brief”, „Marketing & more” itp.). Dlaczego? Żeby czyta? regularniej, troch? zaoszcz?dzi? (w prenumeracie zawsze taniej, a i zni?ki dla studentw mo?na jeszcze wykorzysta?), zyska? dost?p do archiwalnych wyda? i dodatkowych materia?w w serwisach tych wydawnictw.

I zacz??em si? zastanawia? czy przypadkiem nie zamwi? prenumeraty wyda? elektronicznych (e-wydania). Jeszcze taniej (takie 30% oszcz?dno?ci na jednym tytule pozwala na zamwienie kolejnego i zmieszczenie si? w okre?lonym bud?ecie), szybciej, wygodniej… Hm… w?a?nie, wygodniej?

Kiedy i jak czytam

Poruszam si? po Trjmie?cie g?wnie komunikacj? miejsk?. Tramwaje, autobusy, SKM (Szybka Kolej Miejska). Bo tak jest taniej, wygodniej i cz?sto du?o szybciej ni? samochodem. Do Gdyni na uczelni? jad? w jedn? stron?, w zale?no?ci od tego jak mi si? trafi przesiadka, 30 – 45 minut. Tramwajem do centrum Gda?ska docieram w p? godziny. Dojazd na drugi koniec miasta do Lady to jaka? godzinka.

Zamiast si? bezsensownie gapi? w tym czasie w szyb?, czytam. Czytam g?wnie w trasie. Papierowe wydanie sprawdza si? wtedy idealnie, wci?ni?ty gdzie? w k?t zwykle mam wystarczaj?co miejsca do utrzymania gazety.

E-wydanie jest mi w tym momencie zupe?nie nieprzydatne. Nawet je?li mam tego netbooka, ktry wa?y ledwo kilogram i na baterii wytrzymuje ca?y dzie?. Przecie? nie b?d? go wyci?ga? w tramwaju. Nie chodzi nawet o to, ?e kto? b?dzie chcia? mi go ukra??, ale o szans? na jego uszkodzenie. Ostre hamowanie, bezw?adnie lec?cy t?um i trach! komputerek na ziemi, zawiasy wy?amane, a na matrycy odcisk szpileczki stoj?cej obok pani.

Po to w?a?nie wymy?lili smartfony!

Przy rozdzielczo?ci 320×240 da si? ju? co? poczyta?. Na 2″ wy?wietlaczu E51 troch? ciasnawo, ale ju? w E75 cz?sto czyta?em r?ne artyku?y na stronach WWW, wi?c i e-wydania by si? da?o. Do tego s?uchawki na uszach i przy dobrej muzyce lec? przez ?wiat. I wszystko by?oby super, gdyby nie ma?e „ale”…

Czytnik wymaga systemu operacyjnego Microsoft Windows

E-wydania pozapisywane s? w r?nych formatach, ktre wymagaj? specjalnych czytnikw (e-Kiosk Reader, czytnik eGazety.pl, Zinio Reader…). A te dzia?aj? w ogromnej wi?kszo?ci tylko pod kontrol? systemu Windows, czasem te? MacOS. Nawet je?li kupi? w Nexto.pl wydanie zapisane w formacie PDF, to on rwnie? wymaga specjalnej wtyczki. Prenumeruj?c kilka czasopism b?d? musia? mie? zainstalowanych kilka r?nych czytnikw.

Wersje mobilne? eGazety.pl maj? aplikacj? dla iPhone, nad podobn? pracuj? spece z Zinio. Ale dla Symbiana ju? nic nie znajd?. Nawet tej wtyczki do e-wyda? w PDF sobie nie mog? do Adobe Reader LE doinstalowa?. Czyli jednak trzeba mie? telefon z jab?uszkiem ?eby korzysta? z dobrodziejstw mobilnego internetu…

Jak sobie radzi? inaczej?

Drukowanie artyku?w z oczywistych wzgl?dw wykluczam. Nie po to rozwa?am e-wydania ?eby potem jeszcze inwestowa? w tusz i zadrukowywa? kolejne ryzy papieru.

Cz??? pism umieszcza na swoich stronach pe?ne tre?ci artyku?w. Prenumerator loguje si? i mo?e czyta? co chce i kiedy chce. Poniewa? jest to czysty tekst, to przegl?darka w telefonie to sobie ?adnie sformatuje dopasowuj?c do ma?ego ekraniku i wszyscy s? zadowoleni. Minus: dop?acam za transfer potrzebny na wej?cie na ka?d? z podstron. I drugi minus: niestety nie wszystkie wydawnictwa tak dzia?aj?. Przyk?adaowo Newsweek czy Wprost publikuj? na swoich stronach tylko fragmenty / streszczenia artyku?w, po czym odsy?aj? do e-wydania wymagaj?cego ju? wspomnianego wcze?niej specjalnego czytnika.

Co wi?c wybra??

I z tym pytaniem w g?owie zbieram si? w?a?nie na kolejk? do Gdyni. Po drodze na stacj? zajd? jeszcze do kiosku po papierowe wydanie ktrego? z tygodnikw.

A co Wy by?cie mi doradzili? Je?li mieli?cie podobne dylematy, jak je rozwi?zali?cie? Czytacie jeszcze w ogle pras? i takie czasopisma, czy ju? tylko korzystacie z darmowych tre?ci publikowanych w internecie?

Wpis opublikowany 18 sierpnia 2009
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, media, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Plik czasopism vs plik z czasopismem, czyli wybr pomi?dzy papierem a e-wydaniem"

 1. Mo?na by jeszcze u?y? co? w rodzaju Amazon Kindle – http://pl.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • Kindle to jednak kolejny gad?et za konkretne pieni?dze, ktry znowu ma swoje w?asne formaty. Niby najnowsza wersja (DX, ta du?a 10″) ju? w pe?ni obs?uguje PDF, ale znowu jest kwestia tych DRMowych wtyczek…

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 2. Gdyby? mia? wystawi? E51 rzeteln? recenzj? to poleci?by? ten telefon innym? Pytam dlatego, ?e planuje zakup w?a?nie tego modelu.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • Z gry informuj?, ?e po prawie dwch miesi?cach z E75 moje wymagania co do telefonu znacz?co wzros?y :) Ekran w okolicach 2,5″, wbudowany GPS i aparat z lamp? i AF wpisa?em ju? sobie jako minimum.

   Ale teraz po powrocie do E51 wci?? jestem bardzo zadowolony. Telefon jest ma?y, lekki, 3.5G, WiFi, Bluetooth, czujk? o?wietlenia, bardzo wygodny w obs?udze (?wietnie rozplanowana klawiatura) i dopalany S60v3 – tak, to jest bardzo dobry zestaw. Minus: aparat. No niestety, s?abiutko tutaj, fotki ziarniste i kolor nijaki.

   Przyznaj?, ?e zaczynam si? powoli czai? na E52…

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 3. Wielkie dzi?ki za informacj? o mobilnym czytniku egazety.pl! Doskona?y pomys?, nie odpowiada mi tylko delikatne rozmycie czcionki w artyku?ach.

  Sama aplikacja w ci?gu kilkunasto minutowych testw zawiesi?a si? dwa razy.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 4. Nie kupuje ju? od dawna ?adnych czasopism. Jedynie jak jad? gdzie? poci?giem ale to rzadko si? zdarza. Nie lubi? prenumerowa? RSS stron typu newseek, tvn24 itp. Dlatego ?e za du?o informacji daj? mi na dzie? i jak nie mam czasu to po tygodniu poka?na suma si? uzbiera. Mam 14 lat (15 uko?cz? w listopadzie) i bardzo interesuje si? co dzieje na ?wiecie i w Polsce. Tak wi?c zostaje mi na ogl?daniu kana?u informacyjnego TVN24. Gdy? wiadomo?ci na TVP czy na Polsacie jako? mi nie przypad?y do gustu.
  Mam takie jeszcze pytanie. Mam telefon Samsung i550w i on ma Symbiana S60 w 3 edycji. Czy da si? tak przekonwertowa? plik pdf abym nie przewija? trackballem na wszystkie boki tylko abym zjezdza? ca?y czas w d?? Tak jest du?o razy wygodniej.
  Na blog wpad?em podczas wyr?nienia tego bloga u kominka przy wpisie o wp?ywowych blogach.
  Pozdrawiam :)

  PS. Blog ju? doda?em do czytnika RSS :)

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • Zale?y jakiej aplikacji u?ywasz, we wspomnianym przez Pana Tomka Adobe Reader LE masz co? takiego jak „reflow mode”.

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • Polecam tutaj do?? przewrotnie…. czytnik e-bookw na Symbiana. Wi?kszo?? z nich radzi sobie z typowym PDFem.

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 5. Zdecydowanie papier! Czytanie elektronicznych wyda? czegokolwiek jest wed?ug mnie nie do?? ze kompletnie niewygodne, to jeszcze niepraktyczne – na telefonie mimo, ?e da si? czyta?, to nie ma to porwnania do trzymania papieru w r?ce i czytaniu jak si? ma ochot?. I wersje papierowe *chce* si? czyta?, czego osobi?cie nie mog? powiedzie? o elektronicznych. Ugh, ci??kie mia?em prze?ycia z e-bookami.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 6. Mo?e jestem konserwa, ale do czytania (a nie przegl?dania) jednak jak na razie papier jest bezkonkurencyjny.

  Brakuje jeszcze w?a?nie jednolitej uniwersalnej platformy i jednak wi?kszych, przyjaznych oczom wy?wietlaczy. I cho? ta druga kwestia do?? szybko „sama” si? rozwi?zuje to na jedn? czy jednolit? platform? raczej d?ugo jeszcze poczekamy.

  Pomijaj?c fakt, ?e w nag?ej sytuacji, w dalszym ci?gu nie wyobra?am sobie telefonu w roli szarej, a niektre tytu?y jak najbardziej ;)

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • Viva konserwy! Viva zadrukowana celuloza! :)

   …ale jednak kredowanego papieru w „roli szarej” to sobie rwnie? nie wyobra?am ;)

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 7. Skoro my?lisz o kilku tytu?ach – przecie? mo?esz korzysta? jednocze?nie i z prenumeraty tradycyjnej i elektronicznej – te wydawnictwa, z ktrymi mia?yby pojawi? si? problemy w e-wydaniu mo?esz zamwi? w papierowej wersji.
  Domy?lam si?, ?e ju? rozwa?a?e? takie rozwi?zanie, wi?c pewnie znalaz?y si? te? tego jakie? minusy?

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • Oczywi?cie „mixed-mode” jest tutaj jak najbardziej mo?liwy, ale przez chwil? za?o?y?em sobie wykupienie samych e-wyda?.

   Na pocz?tku ucieszy?o mnie bardzo, ?e wszystkie rozwa?ane tytu?y oferuj? tak? opcj?. Potem zacz??em si? zag??bia? w szczeg?y, zestawia? z przyzwyczajeniami i wysz?o, ?e tak naprawd? to jakie? problemy b?d? z wszystkimi pozycjami.

   Oczywi?cie id?c na pewne ust?pstwa lub troch? wi?cej kombinuj?c (to na papierze, tu co? przekodujemy do Javy, tu przedrukujemy do PDF itd.) da si? wszystko jako? pogodzi?. Ale na 100% e-wyda? jeszcze chyba nie nadszed? czas.

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 8. Dlatego juz od dawna korzystam z mtoy.pl zeby nie miec problemu z platforma czy cos. moze nie tak wygodne, bo jednak tresc musze najpierw przeniesc do Java, ale pozniej spokojnie sobie czytam co mnie interesowalo wczesniej.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 9. Jak na razie papier minimalnie przewa?a w podr?y. Mimo to, rzadko korzystam z tradycyjnych gazet.
  Zwykle ma?o podr?uj?, dlatego zadowala mnie czytnik RSS w laptopie i czasopisma darmowe dost?pne w PDF. Je?li jestem gdzie? w trasie to wtedy si?gam po gazet?.
  Posiadam Noki? E51 i czytanie czegokolwiek na jej wy?wietlaczu jest dosy? m?cz?ce. Gazeta z kolei zawsze znajdzie miejsce w plecaku i mog? j? wyci?gn?? wsz?dzie. Jedyn? wad? czasopism jest cena. 20PLN za magazyn fotograficzny to IMHO troch? du?o. Zw?aszcza, ?e ca?kiem dobre magazyny mog? znale?? w internecie za darmo.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • @Pawe? Piaskiewicz: oj ma?y ten ekranik, ma?y. Zw?aszcza, gdy si? cz?owiek przesiada znowu z E75, ktry ma du?o lepszy wy?wietlacz. Ale czaj? si? powoli na E52… :)

   Wspomniany przez Ciebie w poprzednim komentarzu „typowy PDF” to faktycznie ma?e piwo, E51 nawet na preinstalowanym Adobe Readerze LE 1.5 sobie z nimi ?wietnie radzi. Tylko te zabezpieczenia (DRM) psuj? spraw?. ?ci?gn??em nawet triala najnowszej wersji (2.5) i tam niestety te? nic si? nie da zrobi?…

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 10. A czy jest program z funkcj? Reflow mode ale aby tekst by? poziomy a nie pionowy. Bo dziwnie ksi??k? mi zawija tekst i niezbyt si? czyta… Ale na pewno lepiej ni? przed u?yciem funkcji reflow mode.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 11. Od niedawna mam telefon ze symbianem i niektrych rzeczy jeszcze nie wiem. Adobe Readera LE 2.5 jest mo?liwo?? wrcenia na ostatni? stron? czytanej ksi??ki?

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • Dzisiaj pobra?em trial AR LE 2.5 i si? nim bawi?. Nie widz? opcji zapami?tania ostatnio wy?wietlonej strony, trzeba samemu pami?ta? i potem przeskakiwa? ju? do konkretnej.

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 12. @Tomasz Topa: Plikami z DRM si? nigdy nie bawi?em. Mo?e „przedrukowa?” przez wirtualn? drukark? do zwyk?ego PDFa? Da si?, czy niezbyt?

  A propos E51: ostatnio na Mobipocket Readerze w telefonie przeczyta?em 3 czy 4 ksi??ki. Boj? si? my?le?, jak makabryczny wp?yw mia?o to na moje oczy :)

  Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

  • Przedruk do czystego PDF… nie wpad?em na to od razu.

   Sprbowa?em przepu?ci? darmowy egzemplarz „Marketingu w praktyce” przez Bullzip PDF Printer, niestety nie ma lekko: „GPL Ghostscript error: „Redistilling encrypted PDF is not permitted.”. Pewnie da si? jako? obej??, ale wymaga kombinowania.

   Autor komentarza, wtorek, 18 sie 2009 #

 13. Ale komentarzy ;) a? nie chce si? czyta?…

  Co bym wybra?? Wersj? papierow?, e-wydanie nie daje szybkiej mo?liwo?ci latania po stronach celem porwnania, czego? przypomnienia z poprzedniej kartki, takie rozdzielczo?ci…
  Sam lubi? podczas spacerw, podr?y czyta? artyku?y na wyborczej i onecie, ale PDFy i inne takie s? bardzo nieergonomiczne…
  Sam pomy?l ile tekstu Ci si? na tym ma?ym ekraniku zmie?ci ;) Ja tam wol? papier i taki prenumeruj?…

  Autor komentarza, środa, 19 sie 2009 #

 14. Jezeli to sa zwykle PDFy to moze warto sprawdzic Foxit Reader na mobile ? Ja tak wlasnie na swojej Toshibie G900 jade i IMO daje rade :)

  „Dzisiaj pobra?em trial AR LE 2.5 i si? nim bawi?. Nie widz? opcji zapami?tania ostatnio wy?wietlonej strony, trzeba samemu pami?ta? i potem przeskakiwa? ju? do konkretnej.”
  Foxit Reader zapamietuje ostatnio czytana strone – na szczescie ;)

  Jedyny minus to dziury w drogach przez ktore autobus rzuca sie jak lodka na wodzie o_O

  Autor komentarza, środa, 19 sie 2009 #

 15. A kto? co? wie wi?cej na temat http://eclicto.pl/ ?

  Autor komentarza, środa, 26 sie 2009 #

  • Co? gdzie? znalaz?em, ?e podobno, jak bozia da i partia pozwoli, to wystartuje toto we wrze?niu.

   Autor komentarza, środa, 26 sie 2009 #

 16. Link do Twojej stronki znalaz?em w rankingu u kominka. I musz? przyzna?, ze to jest bardzo sympatyczna stronka.

  Autor komentarza, środa, 9 wrz 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów