Platforma TVN24.pl Kontakt – prawie jak User Generated Television?

 

Od wczoraj na antenie TVN24 promuje „now? platform? komunikacji z internautami i widzami” – czyli tzw. TVN24.pl Kontakt.

TVN24.pl

Nasz? inspiracj? jest idea dziennikarstwa obywatelskiego. Ka?dy kto by? ?wiadkiem wa?nych wydarze? mo?e zosta? reporterem TVN24. Pe?na interaktywno?? i multimedialno?? to domeny Kontaktu TVN24.

– Wi?kszo?? z tych materia?w b?dzie trafia? na stron? tvn24.pl i na anten? TVN24 – mwi Jakub Sufin, redaktor naczelny tvn24.pl. – Mamy nadziej?, ?e ta formu?a wsp?pracy spowoduje, ?e wok? platformy powstanie spo?eczno?? ludzi, ktrzy b?d? z nami wsp?pracowa? na sta?e – dodaje.

ITI zainwestowa? w serwis spo?eczno?ciowy? Platform?, dzi?ki ktrej mg?by mog?aby konkurowa? z np. Wiadomosci24.pl czy Alert24.pl? System uploadu materia?w multimedialnych? Dedykowane rozwi?zania dla urz?dze? mobilnych, aby mo?na by?o z ka?dego miejsca na ?wiecie doda? materia?y bezpo?rednio komrki? Nie do ko?ca…

TVN24.pl Kontakt


TVN24.pl Kontakt

Ca?? platform? dost?pn? pod adresem http://www.tvn24.pl/kontakt/, wspomagaj?c dotychczasowe forum, tworz?… jeden adres e-mail (kontakt@tvn24.pl) oraz jeden warszawski numer telefonu (+48 22 324 24 24):

Kontakt TVN24 – to nowa platforma, za pomoc? ktrej widzowie i internauci b?d? mogli kontaktowa? si? z TVN24 i portalem tvn24.pl. Wystarczy wys?a? wiadomo?? na adres kontakt@tvn24.pl i trafi ona natychmiast do portalu tvn24.pl i dziennikarzy TVN24.

Oprcz adresu udost?pniamy tak?e numer telefonu: (+48 22) 324 24 24. Tam dziennikarze TVN24 czekaj? na informacje od Pa?stwa.

TVN24.pl Kontakt

Tiiaaaa…. O ile popieram oczywi?cie wszelkie formy interakcji z widzami i u?atwianie kontaktu z widzami, jednak… nazywanie tego „nowoczesn? platform?” jest chyba troch? na wyrost, nie?

Zw?aszcza, ?e nie ma tu ?adnej nowo?ci – po prostu zmieniono adres e-mail (wcze?niej by?y do dyspozycji adresy widzowie@tvn24.pl i portal@tvn24.pl), numer telefonu rwnie? by? ju? dost?pny od d?u?szego czasu. Zebrano to do kupy, dorobiono to brzydkie, zielonkawe, animowane logo i bach!

Przyjmowanie wszystkiego do jednej skrzynki to przecie? masakra… Dzisiaj od rana pokazuj? np. nades?ane kwiatki, ktre ju? zakwit?y pomimo wci?? panuj?cej astronomicznej zimy. Jak z tego wyszystkiego wyci?gn?? jak?kolwiek warto?ciow? informacj??

Warto tu przytoczy? jeszcze jeden pomys? u?atwiaj?cy kontakt z widzami, na ktry TVN24 wpad?o w czerwcu ubieg?ego roku. Pisa?em o nim w tek?cie o wymownym tytule Jak zniech?ci? u?ytkownika do nadsy?ania materia?w. Pozwol? sobie przypomnie? najwa?niejsze:

Filmy mo?na te? zamieszcza? na zewn?trznym serwerze ftp. Aby si? do niego zalogowa?, trzeba wpisa? w przegl?darce: ftp://217.153.131.237:2121

U?ytkownik: waptvn24

Has?o: Wa24Ap24tVn!#

Potrzebne informacje mo?esz zapisa? w pliku tekstowym.

I na koniec jeszcze grafika ilustruj?ca newsa o platformie. Kto? na szybkiego dorabia? w Paincie?

TVN24.pl Kontakt

Wpis opublikowany 26 lutego 2008
Tagi: , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Platforma TVN24.pl Kontakt – prawie jak User Generated Television?"

 1. Fakt faktem, ?adnej nowo?ci w tym nie ma. Jak napisa?e? „dorobiona” zosta?a grafika – prosta, ale przykuwaj?ca uwag? widzw.
  Mam wra?enie, ?e w?a?cicielom TVN24 chodzi?o o to, aby rozreklamowa? ten typ komunikacji widzw z reporterami (wcze?niej nie by?o to tak znane, jak teraz). Dzi?ki temu do TVN24 b?dzie nap?ywa? wi?cej dokumentw. A to niesie za sob? same plusy, chocia?by dla nas.

  Autor komentarza, wtorek, 26 lut 2008 #

 2. Marudzisz. Ciekawe dlaczego 80% Twoich komentarzy to wyszukiwanie problemw i negatywne oceny. Pewnie TVN nie zrobi? niczego odkrywczego. OK. Ale z drugiej strony je?eli inteligentnie te materia?y przegl?daj? i robi? z nich u?ytek, to nie ma znaczenia jakim to robi? kana?em.
  I niech Ci? g?owa nie boli o ich zdolno?? przetwarzania maili…

  Autor komentarza, środa, 27 lut 2008 #

 3. @Micha? (ten drugi, nie „Cihy” ;))
  Spjrz na to z drugiej strony: a? 20% to pozytywne i hurra optymistyczne posty :)

  Autor komentarza, czwartek, 28 lut 2008 #

 4. Taaa, dziennikarstwo obywatelskie. Media ch?tnie bior? od ludzi, ale same nie kwapi? si? z dawaniem. Cho?by w?a?nie TVN cz?sto wykorzystuje filmy z YouTube jednocze?nie ??daj?c usuwania fragmentw w?asnych programw.

  Autor komentarza, czwartek, 28 lut 2008 #

 5. Mam problem. Jestem w posiadaniu PRZEWODNIKA GOSPODARCZEGO
  wojewdztw: Kieleckiego,Krakowskiego i ?l?skiego z roku 1938-go.
  S? w nim reklamowane:firmy,sklepy,zawody i wszystko co by?o zwi?zane
  z gospodark? tamtego okresu.Np. w Krakowie zarejestrowanych by?o ponad
  pi?ciuset adwokatw.Mam swoje lata i nie chc? by te wiadomo?ci przepad?y.
  Je?li kto? uwa?a, ?e jest to wa?ne to prosz? o kontakt na nr. tel.0607750479.

  Autor komentarza, poniedziałek, 10 mar 2008 #

 6. U nas w ?mielowie woj. ?wi?tokrzyskie pogoda pi?kna .S?o?ce ?wieci ca?? moc? niebo bez chmurki.Siadamy w?a?nie do Wilkanocnego ?niadania.Alleluja Chrystus zmartchwsta?

  Autor komentarza, niedziela, 23 mar 2008 #

 7. Szanowni pp.Olszewski i Macierewicz-siwe w?osy nie zawsze oznaczaj? „m?dro??”!Odpu??cie sobie ju? t? polityk? i zajmijcie si? inn? dzia?alno?ci?,przeznaczon? dla starych ludzi(np.pisanie pami?tnikw p/h -Ja-jako by?y….,robtkami r?cznymi,czy bawieniem prawnukw etc.)Nie o?mieszajcie ju? swymi w”wyst?pami” kraju i w?asnej rodziny!!Wstyd wszak coraz wi?kszy nazywa? si? (cho?by przypadkowo!)Olszewska czy (nie daj Bg!!!!)Macierewicz!Zycz? spokojnej staro?ci !!!

  Autor komentarza, wtorek, 25 mar 2008 #

 8. PANI PROFESOR,DYNAMIT TEZ MIAL SLUZYC CZLOWIEKOWI.WATROBA,SERCE I INNE ORGANY ISTNIEJA ROWNIEZ TAK SAMO JAK MOZG. JESTEM PRZECIW

  Autor komentarza, sobota, 5 kw. 2008 #

 9. Co do dziennikarstwa obywatelskiego to coraz bardziej zbiera ono rzesze swoich fanw. Dla przyk??du podam nowo powstaj?cy portal http://www.spogets.com

  Autor komentarza, sobota, 5 kw. 2008 #

 10. W Manitobie w Canadzie przed wczoraj spadl snieg jest zimno i dzisiaj zaczal topnienc

  Autor komentarza, sobota, 26 kw. 2008 #

 11. W S?ubicach s?onecznie i +10 stopni.Pozdrawiam.

  Autor komentarza, niedziela, 4 maj 2008 #

 12. Jestem oburzona tym dra?stwem, ktry pokazywali?cie w TVN24, a dot.faceta, ktry u?mierci? ?osia. To w naszym kraju jest nienormalne, jest tyle mo?liwo?ci, ?eby zwierz? przetransportowa? do Puszczy, ale nie, typ z broni? wie najlepiej co nale?y zrobi? . Żal mi strasznie tego ?osia,po prostu nie mie?ci mi si? w g?owie,?e co? takiego si? zdarzy?o. Życz? facetowi – mordercy jak najgorzej.

  Autor komentarza, wtorek, 13 maj 2008 #

 13. By?em szeregowym w wojsku w stanie wojennym i moim prze?o?onym by? gen.Jaruzelski.Czy jak ipn za?o?y spraw? a s?d ska?e genera?a za prowadzenie grupy przest?pczej o charakterze zbrojnym to ja te? pjd? siedzie? -w ko?cu to rwnie? mn? dowodzi? gen. Jaruzelski!

  Autor komentarza, środa, 14 maj 2008 #

 14. Bia?y marsz
  Kolejna pi?kna inicjatywa w walce z maltretowaniem dzieci…tylko,?e nikt nie powiedzia? s?owa JAK zareagowa? ,?eby dziecko nie oberwa?o jeszcze mocniej od rozsierdzonych rodzicw , bo „przynosi im publicznie wstyd”.
  Kiedy? tak? krewk? mamu?k? w akcji spyta?am,czy dobrze si? czuje zn?caj?c si? nad s?abszym.Reakcja matki-Widzisz gwniaro jaki wstyd mamusi przynosisz ,policzymy sie w domu.
  Mo?e dobrze by?oby zorganizowa? oglnopolsk? akcj? Jak pomaga?-?eby nasza reakcja by?a skuteczna , nie upokarza?a jeszcze bardziej bitego dziecka i uspokoi?a rozsierdzonych opiekunw
  Katarzyna

  Autor komentarza, sobota, 24 maj 2008 #

 15. Szanowny panie Jakubie co za zmiana. Nowa fryzura , nowy styl.FAJNIE.

  Autor komentarza, czwartek, 26 cze 2008 #

 16. Obserwuj?c to co dzieje si? w telewizji i w ?yciu – mo?emy stwierdzic jedno – zapomina si? o jednostce podstawowej tj .o cz?owieku . Wsz?dzie stara sie oszukiwac prostego cz?owieka -ktry nie ma sie teraz gdzie zwrocic z pomoc? -aby nie by? oszukiwany . korzystaja tylko ludzie b?d?cy na stanowiskach – ktrzy naginaj? prawo dla w?asnych potrzeb i znaja je -a natomiast dla normalnego cz?owieka prawo jest tematem TABU . Na uczciwego cz?owieka potrafi sie znalezc -BAT – i zgodnie z tym powiedzeniem – -daj mi cz?owieka a znajd? na niego paragraf . podwyzszane s? zaraobi dla osb czynnych zawodowo a zapomina si? o ludziach – ktrzy stracili zdrowie i lata i teraz borykaja si? z ?yciem za marne pieniadze -i nie podwyzsza sie im emerytur i rent . Prbuje si? udawac ?e pomaga sie im zwi?kszaj?c dotacj? dla instytucji zwanej PRON . Ale zapominamy o tym ?e pomoc ta nigdy nie dotrze do osb potrzebuj?cych – ale jest w du?ej mierze wykorzystywana przez tzw. kumoterskie podej?cie pracownikw PRON . W zwiazku z ca?? sytuacj? mo?na to okreslic tylko s?owami wiersza : Polsko Ty ach Polsko – z?osc mi? na to bierze – teraz si? juz chylisz ku ruin ruderze …. Dawniej ?e? ?wieci?a w blaskach -tego s?onca – ros?as tego w si?? -od konca – do konca …. Okres Twej ?wietno?ci – jest juz bardzo krtki -a to Pewnej Grupy – rz?dw mierne skutki itd. itd. Rodzi si? wi?c pytanie —– czy znajd? si? osoby – ktre zaczn? my?lec o tym ?e wszystko idzie nie w tym kierunku co trzeba – tylko w kierunku dobrobytu dla osb na STANOWISKACH ??????? . Chociaz wiadomo – ?e najlepiej jest rz?dzic rozbitym spo?ecze?stwem . Z powa?aniem -Bogumi?

  Autor komentarza, środa, 23 lip 2008 #

 17. To co nasi politycy wyprawiaja to jest skanda!
  Ludzie w polsce nie maja za co zyc,a oni tylko zajmuja sie ta szmira.Czy nie mozna tego ugrupowania pisowskiego
  wyeliminowac z rzadu?Jak moga rzadic ludzie ktorzy za komuny byli partyjniakami w roznych ugrupowaniach partyjnych? czy naprawde nikomu nie zalerzy na spokoju i komforcie lepszego zycia?

  Autor komentarza, piątek, 25 lip 2008 #

  • Jesli takie rzeczy piszesz to wogole nie wiesz kto jest w rzadzie troche sie doksztalc. Nie pisz takich glopot bo sie osmieszasz.

   Autor komentarza, środa, 18 sie 2010 #

 18. byc moze temat sie powtorzyl ok!to napisze zwiezle.
  j.kaczynski oraz ziobro dawno powinni poniesc odpowiedzialnosc karna,iwyladowac w pierdle.

  Autor komentarza, piątek, 25 lip 2008 #

 19. ten ziobro ma duzo na sumieniu ze tak tlumaczy sie!opowiada o korupcji w Krakowie ,atakuje PO ale o swoich
  intryganckich wyczynach ani slowa.
  jednym slowem winny zawsze tlumaczy sie.

  Autor komentarza, piątek, 25 lip 2008 #

 20. A tak na marginesie,to korupcja jest wszedzie.
  gdyby ktos poweszyl w miescie Slups,to mogloby byc bardzo goraco.Tam sa rzeczywiste realia,a nie to co Ziobro opowiada.

  Autor komentarza, piątek, 25 lip 2008 #

 21. Pani PITERA podpisa?a si? pod k?amstwem w TBSach Bia?ystok.
  Po?wiadczy?a nieprawd?. Wystarczy?y jej tylko stwierdzenia prezydenta
  Truskolaskiego. To na tym polega pani praca? To wstyd!
  Z TBS dzi?ki Truskolaskiemu uby?o 30 mieszka? dlam jego znajomych
  jego zast?pcw i Izabeli Pietruczuk. U ostatniej trzeba bylo da? dowod wdzieczno?ci
  aby dosta? mieszkanie. TBSy s? prywatna w?asno?ci? PO….

  Autor komentarza, czwartek, 7 sie 2008 #

 22. PANI PITERA I PAN TUSK d0o ch0olery czy kto? wreszcie zajmie sie
  kradzie?a mieszka? w TBS Bia?ystok.
  Przez 10 lat rzadzil tu prezes Jaroslaw Parzyszek. Truskilaski odwolal go.
  W jednym dniu zosta? odwolany i jednocze?nie otrzymal nagrody za najladniejsze TBSy w Polsce. Przesta?cie dranie niszczy? porzadnych ludzi.
  Zebrali?my ponad 5 ty?.podpisow z ?adaniem przywrceniia p.PARZYSZKA
  na stanowisko prezesa TBS. Truskilaski specjalnie usun?l prezesa i specjalnie
  umie?ci? tu Izabele Pietruczuk aby dobra? sie do mieszka?.
  Pisali?my Do Tuska Pitery Komorowskiego itd. Olano nasze pro?by i apele.
  My jednak dalej prowadzimy walke. KOntrole z polecenia Truskiolaskiego
  nic nie wykaza?y. No sam na siebie nie znajdzie nic. Ale te? poprosili?my
  o pomoc CBA. Z rozmow z nimi wiemy ze potwierdzaja nasze zarzuty, a
  Pitera robi cyrk i podpisuje jakie? pismo,ktore wisi w TBS ,?e nie stwierda
  nieprawid?owo?ci. Gdfzie pani ma honor, do czego pani si? bierze, Idz pani
  jak najdalej od wszystkich,lbo szkodzi pani tylko jak Truskoilaski i jego
  ?apowkark? Pietruczuk…..

  Autor komentarza, czwartek, 7 sie 2008 #

 23. wydaje mi sie ze Rosja wycofuje sie z Gruzji gdyz Medwiedew dowiedzial sie ze Kaczynski sie tam wybiera a z nim nikt nie ma ochoty rozmawiac!hahahhahaha

  Autor komentarza, wtorek, 12 sie 2008 #

 24. mo?e to wszystko prawda i co z tego? Kto to analizuje?

  Autor komentarza, środa, 20 sie 2008 #

 25. Panie Jarku,
  z przyjemnoscia dzisiaj wlaczylam telewizor.Uwielbiam Pana sluchac i ogladac.Cenie Pana za dowcip , swobode i inteligencje.To niesamowite , z jaka przyjemnoscia sie Pana slucha.Sukcesow!!!!!!!

  Autor komentarza, niedziela, 14 wrz 2008 #

 26. ogl?daj?c program prosto z polski o pijaczku ktry straci? wzrok bo sie przewroci?,jestem za?amany ?e pokazujecie takie ?eczyw tv,przecie? oni cayli cz?a rodzinka chce wy?udzic pieni?dze od lekarza pogotowia,wetyd kto dopuszcza do takich zeczy.

  Autor komentarza, czwartek, 23 paź 2008 #

 27. No wie Pan! Co to za budynek? Przecie? to wie ka?dy doros?y Polak! – To jedna z nowych siedzib ZUS-u!

  Autor komentarza, sobota, 8 lis 2008 #

 28. panie.jarku.wypowiedz.o.polakach mieszkajocych.na.grejponcie.usa.jest.nie.na.miejscu.brak.wiadomosci.nie.nasladuj.red.rymanowskiego.inie.wcinaj.sie.podczas.rozmowy.jak.majtki.wdu.

  Autor komentarza, sobota, 21 mar 2009 #

 29. MAM 53 LATA.JESTEM M?ODY I DOSTA?EM ESEMESA OD PANA PREZYDENTA.
  MAREK B.

  Autor komentarza, sobota, 2 maj 2009 #

 30. Irytuje mnie Wasz sposob podawania informacji:a mianowicie J.Kaczynski to wg.Was byly premier lub Prezes PiS.Natomiast O Premierze piszecie lub mowicie TUSK.Czy to jest wg.Was w porzadku?Przeciez podstawowa kindersztuba wystarczy zeby o aktualnym Premierze nie mowic nawet u Cioci na imieninach per TUSK!Zachowujecie sie jak przedluzone ramie PiS bo Oni robia to celowo.Czy to tak trudno zachowywac sie poprawnie?Pozdrawiam serdecznie.Wasz telewidz.

  Autor komentarza, niedziela, 10 maj 2009 #

 31. Panowie realizatorzy ,zmie?cie kolor t?a paska bie?acych w programie TVN 24 na inn KOLOR lub podobny
  jaki jest stosowany w innych stacjach.Pasek O innym
  ni? bia?ym tle b?dzie bardziej czytelny dla s?abiej
  widz?cych widzw. DZI?KUJ?

  Autor komentarza, wtorek, 16 cze 2009 #

 32. Chcia?am powiedzie? ?e Panowie prowadz?cy na zmian? program „Wstajesz i wiesz” s? doskonali w tym co robi?. Pe?en profesjonalizm a przy tym tyle humoru i luzu. Dodam te? ?e Panie przedstawiaj?ce wiadomo?ci w niczym nie ust?puj? Panom. Duety wy?mienite, a? mi?o oglada?.

  Autor komentarza, wtorek, 28 lip 2009 #

 33. W?a?nie obejrza?am uroczyst? odpraw? wart w telewizji imusz? powiedzie?,?e jestem zdegustowana tym co zobaczy?am. Zastanawia mnie gdzie s? premier,minister spraw zagranicznych i prezydent Warszawy w tak wa?nym dla NARODU POLSKIEGO ?wi?cie? czy?by pojechali zaj?? sobie miejsca w pierwszym rz?dzie na koncercie Madonny? Moim zdaniem to nie ?adnie je?li tak wa?ne osoby wysy?aja swoich zast?pcw …

  Autor komentarza, sobota, 15 sie 2009 #

 34. ogl?da?em oko?o godz 10-40 wypowiedz na ?ywo z Kielc targu wojskowego pan redaktor si? zgrywa? z kole?anki jakie wozy bojowe widzi za sob? ktrych mia?a prawo nie wiedzie? i nie wiedzia?a ale on nie lepszy by? sam nie wiedzia? chcia? nie wiem si? pokaza? czy co zrobi? kwas ma?y kole?ance z pracy jak mg? tak zrobi? oczekuje o godz 11-30 przeprosin jej na antenie na tvn24 bed? si? przyglada? przepraszam za moja pisownie

  Autor komentarza, poniedziałek, 31 sie 2009 #

 35. tvn razem z pisem dzia?aj? r?ka w r?ke brawo..]]]

  Autor komentarza, wtorek, 6 paź 2009 #

 36. Bulwersuje mnie sprawa niszczenia parkw w Zielonej Grze a szczeglnie ostatniego najstarszego Parku Piastowskiego, za?o?onego jeszcze na pocz?tku XIX w. przez Niemcw a daj?cego nazw? ca?emu osiedlu, b?d?cemu jego zielonymi p?ucami i daj?cymi otoczenie s?ynnemu amfiteatrowi imienia Anny German. Inne miasta obwodnice komunikacyjne robi? dooko?a osiedli a nawet miast, natomiast nasz Prezydent Kubicki postanowi? ruch wprowadzi? na osiedle pomi?dzy bloki niszcz?c bezpowrotnie najstarsz? cz??? parku niwecz?c jego niepowtarzalny urok i powoduj?c katastrofalne odwodnienie. Ruch ko?owy b?dzie odbywa? si? drog? przebiegaj?c? przez park w bezpo?redniej blisko?ci amfiteatru, pomi?dzy blokami, natomiast ludzie spaceruj?cy z ma?ymi dzie?mi, mieszka?cy osiedla, id?cy na msz? do ko?cio?a (po drugiej stronie jest budowany ze sk?adek mieszka?cw osiedla ko?ci? franciszkanw) b?d? musieli przemierza? park tunelem. Zachwyt Prezydenta budzi, ?e b?dzie to pierwszy tunel w Zielonej Grze ! Tylko jaki jest sens spacerw po parku podziemnym tunelem, ktry prawdopodobnie szybko zmieni si? w podziemn? toalet? ? Czego nie zniszczy?a komuna to dokonuje obecny Prezydent tworz?c zamiast pi?knego, historycznego parku piek?o okolicznym mieszka?com .By?a alternatywa obwodnicy kilkaset metrw dalej, ale szybkie rozwi?zania przedwyborcze i wi?ksze koszty finansowe zniszczy?y park !!!

  Autor komentarza, wtorek, 3 lis 2009 #

 37. Swi?to rwe
  Wg statutu Zwi?zku Polakw w Niemczech „Polska jest nasz? Matk?. O matce nie mwi si? nigdy zle.”
  Uw?aczanie godno?ci matki za pieni?dze kongresu USA by?o niegodziwe i niecne.
  Metody rwe okre?lam wg wzoru xrwe; gdzie pod x mo?na podstawi? dowolne s?owo z repertuaru senatora Niesio?owskiego i pos?a Palikota.

  Pytanie: kiedy znw b?dziemy ?wi?towa? wyzwolenie Warszawy i 22 Lipca?
  Odpowiedz: skoro tylko historycy z IPN udowodni?, ?e to Amerykanie wyzwolili Warszaw? i zdobyli Berlin z I i II armi? WP.
  To jest ?arcik z audycji „kurkiewy” radia tokfm.

  Autor komentarza, czwartek, 21 sty 2010 #

 38. moj komentarz juz jest

  Autor komentarza, czwartek, 21 sty 2010 #

 39. Wypowied? Piotra Suski [prawnik]
  Na forum internetowym > Apokalipsa 2012
  wisniewski

  Jeste? jak ten ko? poci?gowy z klapkami na oczach, ktremu twoi guru wyprali mzg i przenie?li do krainy fantazy.Żyjesz w tym urojonym ?wiecie jak gnom i czekasz na obiecane cuda. Oczywi?cie nie doczekasz si? ich bo twoi guru z tej ?miesznej sekty ?wiadkw jehowy to czystej wody wcielenia szatana. Ty, jako fanatyk, nie przyjmujesz w dyskusji argumentw drugiej strony, potrafisz tylko obra?a?. Dajesz pi?kne ?wiadectwo ?wiadkom jehowy. Je?li wszyscy jeste?cie tacy to, tym razem jak przyjd? do mojego domu nawraca? to, obiecuje ci to, wjad? na kopach.

  A do NB#R Administratora

  Protestuj? przeciwko zamieszczaniu na tym forum inwektyw rzucanych przez wisniewskiego na ?wi?ty Ko?ci? Katolicki i Katolikw, oraz szarganiu z b?otem
  najwi?kszego Polaka w ca?ej naszej historii Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II, ktremu, mi?dzy innymi, Polska zawdzi?cza wolno??. Przypominam, ?e „wisniewski”, jak wszyscy podpisa?, ?e b?dzie przestrzega? regulaminu tego forum. Tymczasem admin toleruje ?amanie regulaminu i pozwala na obra?anie przez tego ?miecia Wszystkich Prawdziwych Polakw. Jednocze?nie ostrzegam, ?e szarganie imienia
  ?wi?tych dla Polakw ludzi, miejsc i uczu? jest, w my?l kodeksu karnego, przest?pstwem, przest?pstwem, ktre jest na tym forum tolerowane. Informuj? administratora, ?e jestem prawnikiem i je?li nie zbanuje „janwisniewski68” ju? w
  poniedzia?ek 1.03.2010r z?o?? na wasze forum doniesienie o pope?nieniu przest?pstwa. Nazywam si? Piotr Suski.
  _________________
  „Niechaj ci co zwykli mwi? prawd? nie licz? na niczyje poparcie na tym ?wiecie.” – Monteskiusz

  Post zosta? pochwalony 0 razy (Je?li uwa?asz, ?e ten post zas?uguje na pochwa??, kliknij tutaj)
  Powrt do gry
  Zobacz profil autora Wy?lij prywatn? wiadomo??

  Autor komentarza, piątek, 19 mar 2010 #

 40. janwisniewski68

  Autor komentarza, piątek, 19 mar 2010 #

  • Zabi?a ich nienawi?? do Rosjan !!

   Autor komentarza, poniedziałek, 12 kw. 2010 #

 41. Dzi?, w tak tragicznym dniu, wszyscy musimy przyzna? z pe?nym obiektywizmem, zarwno przeciwnicy jak i zwolennicy, ?e nasz prezydent, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, by? wielkim polakiem, wielkim cz?owiekiem i wielkim patriot? ktry kocha? swj kraj, kocha? Polske, i chcia? dla mniej jak najlepiej. Pani Jadwigo mo?e by? Pani dumna z syna!!

  Autor komentarza, sobota, 10 kw. 2010 #

 42. Witam.
  Slowko o powodzi ale od strony Warty .Pracuje w KWB ADAMOW w Turku. Od rana isnieje realne zagro?enie zalania jedenej z trzech odkrywkj naszej kopalni .
  Od rana trwaj? prace na obrona odkrywki
  pracowanik KWB Adamw

  Autor komentarza, wtorek, 25 maj 2010 #

 43. Moga smieszyc wypowiedzi PANOW pulkownikow i generalow jak rowniez dziennikarzy/ktorzy wojsko widzieli nazdjeciu/ ze w/w dowodcy to same aniolki,ktorzy nie wykorzystuja swojego stanowiska do wymuszania swoich celow.Swidczy o tym wypowiedz mjr.Ireneusza Wolinskiego w telewizji z pulku obslugujacegoVIP.Rownierz incydent z lotem do Gruzji swiadczy o tym jak to wyglada/co sie stalo z pilotem ktory nie chcial leciec tam a pan prezydent nalegal ? / Bo przewaznie powiedzenie takich przelozonych jest powiedzenie:nie gadajcie tylko wykonujcie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 31 maj 2010 #

 44. Moje zdziwienie nie mia?o granic, kiedy we wtorek 01.06.2010r. ok. 2140 w audycji prowadzonej przez red. Rymanowskiego p?k. (nazwiska na szczescie nie pami?tam) o?wiadczy?, ?e prowadzenie dyskusji o np. miejscu l?dowania samolotu mi?dzy pasa?erami (najwy?szym stopniem lub funkcj?) a pilotami jest STANDARDEM. O zgrozo !!! Ow p?k by? szefem szkolenia pilotw. Z jego opini? zgodzi? sie gen. Koziej – szef BBN-u.
  Panowie wy?si oficerowie. Przyjmnijcie do wiadomo?ci, ?e jedyn? osoba podejmuj?c? decyzje jest dowdca – kapitan samolotu. I to oczywiscie bez dyskusji z pasa?erami – nawet gdyby w?rd nich by? sam prezydent kraju. A? nie chce mi si? wierzy?, ?e co? takiego us?ysz?em z ust tak wysokich rang? oficerw. Pozdrawiam Redakcje TVN24

  Autor komentarza, wtorek, 1 cze 2010 #

 45. Stan w Nowym S?czu:
  http://www.tv-ns.pl

  Autor komentarza, sobota, 5 cze 2010 #

 46. Chcesz miec podsluchy w swoim domu lub ABW czy inne sluzby wczesnie rano pod swoimi drzwiami to glosuj naPiS i J.Kaczynskiego-powodzenia.

  Autor komentarza, środa, 16 cze 2010 #

 47. wstyd mi za polakw ktrzy s? pod pa?acem jestem katoliczka , wstyd

  Autor komentarza, wtorek, 3 sie 2010 #

  • Wybacz im bo to tak naprawd? nie ich wina s? to ludzie zniewoleni pozbawieni wolnej woli i samodzielnego my?lenia. Przez nich dzia?a niegodziwy i jego demony. I nikt ich od tego ju? nie wyzwoli, do ko?ca ich dni.

   Autor komentarza, środa, 4 sie 2010 #

 48. dlaczego polityka wkrada si? w nasze serca a nie rozum

  Autor komentarza, wtorek, 3 sie 2010 #

  • anusia1 witaj bardzo co? m?drego napisa?a? w pe?ni si? podpisuje pod twoimi s?owami je?eli mog?.sam udzielam si? politycznie w moim mie?cie i wiem ?e polityka powinna by? jak najdalej od ludzi zbyt du?o spraw o nas bez nas je?eli rozumiemy te s?owa.patrze si? w tv i widz? ?e jako pa?stwo nie mamy problemw walczymy o jakie? zwyk?e sprawy bez du?ego znaczenia a s? ludzie dzieci chore g?odne ktrymi powinni?my si? zaj?? a nie walk? z krzy?em o krzy? du?a cz??? tamtych osb pod pa?acem sama nie rozumie czemu tam s?…

   Autor komentarza, czwartek, 19 sie 2010 #

 49. Nie bjcie si? Krzy?a !!
  Bg ustami proroka Jeremiasza rozdz.10
  bstwa i ba?wochwalcw

  1 S?uchajcie s?owa, ktre Pan mwi do was, domu Izraela!
  2 To mwi Pan:
  Nie przyswajajcie sobie post?powania pogan
  ani nie obawiajcie si? znakw niebieskich*,
  mimo ?e obawiaj? si? ich poganie.
  3 * Albowiem to, co wzbudza l?k u pogan, jest niczym,
  jako ?e jest drewnem wyr?banym w lesie,
  obrobionym d?utem, r?kami rze?biarza.
  4 Zdobi si? je srebrem i z?otem,
  umocowuje si? za pomoc? gwo?dzi i m?otka,
  by si? nie chwia?o.
  5 [Krzy?e] te s? jak strachy na ptaki w?rd pl ,
  nie mwi?,
  trzeba je nosi?, bo nie chodz?.
  Nie bjcie si? ich, gdy? nie mog? zaszkodzi?,
  ani s? zdolne czyni? dobrze.
  CZY STARCZY CHARYZMY PREZYDENTOWI I RZ?DOWI ŻEBY USUN?? KRZYŻ ????
  Je?li nie>przegra ca?y nard.
  Gdyby?cie strzegli tak jak krzy?a przykaza? Boga to dzi? byliby?cie wielkim narodem..

  Autor komentarza, środa, 4 sie 2010 #

 50. Je?eli za daleko do z?o?enia kwiatw na Wawelu, przenie?? Prezydenta i tablic? do Warszawy.
  Krakus

  Autor komentarza, czwartek, 12 sie 2010 #

 51. TVN-TVN24 jako media to pierwsza liga gratuluje pomys?u kontaktu z widzami…

  Autor komentarza, czwartek, 19 sie 2010 #

 52. Potwierdzam

  Autor komentarza, czwartek, 19 sie 2010 #

  • osobi?cie by?bym bardzo szcz??liwy gdybym mg? do??czy? jako reporter do tvn

   Autor komentarza, czwartek, 19 sie 2010 #

 53. mia?em ostatnio przyjemno?? fakt po raz kolejny pozna? reporterw tvn-u mieli?my powdz w gubinie opinia pozytywna s? bardzo otwarci na normalne relacje mi?dzy ludzkie jako reporter regionalnej tv nie odczu?em przepa?ci ?e jestem gorszy pomimo tego jak wiadomo ?e tvn to pierwsza liga-dzi?kuje

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 sie 2010 #

 54. super strona pozdrawiam tvn

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 sie 2010 #

 55. Jak tak tego wszystkiego slucham ten calej zaklamanej polityki i tego wstretnego zaklamania ze strony kosciola to obrzydzienie mnie bierze,ta cala manipulacja umylsami ludzi to jest poprostu wstretne,ale jak wiemy to najwieksza bron wszechswiatow i niestety bardzo skuteczna wiekszosc ludzi w tyh czasach i nie tylko niepotrafi juz myslec wlasnym mysleniem tylko to jest wazne i prawda co powiedza media, ale niestety tego tak szybko nie idzie wytepic.Chialbym po krotce na pisac i przekazac ludziom ktorzy sa ciezko zaklamani przez kosciol katolicki czy ktos kiedys zastanowil sie nad tym jakie zaklamanie glosza pracownicy kosciola jak mozna powidziec,ze oni to wlasnie glosza wiare Jezusowa no coz to prawda nieukrywam ale gloscic to potrafi kazdy nawet laik tylko w tym rzecz ze zapomienili o czynach Jezusa zeby tak jeszcze czynili tak jak czynil Jezus to by bylo dobrze ale niestety ta wiara jest tylko gloszona.Czy ktos z was drodzy chrzescijanie zastanowil sie nad tym gleboko pewnie nie a moze i bardziej prosciej jest nie myslec o tym ale jak wiemy moze nie wszyscy przeciez Jezus nauczajac religi nie pobieral za to oplat,ze ja chodzil od domu do domu gleszac swoja wiare czy placomno mu za to NIE robill to z przekonania i mozna by wiele innych rzeczy powiedziec w przeciwienstwie do tego kosciola ktory jest tylko wielka obluda i zaklamaniem ale narod tego i tak nie chce zrozumiec a pracownicy kosciola ciesza sie w ukryciu z tego i opracowuja coraz to nowe cenniki za uslugi koscielne i za GLOSZENIE WIARY JEZUSOWEJ.A tak naprawde zeby chociaz w malym stopniu czynili to czynil Jezus a nie tylko glosili i manipulowali ludzmi bylo by przyjemnij na tym swiecie.Pozdrawiam

  Autor komentarza, wtorek, 7 wrz 2010 #

 56. o korupcji pisza niektorzy komentarze czy nie wiecie ze to teraz normalnosc przeciez w takim kraju gdzie jest anarchia i bezlad to normalnosc przeciez to jrest wlasnie KAPITALIZM kto cwanszy ten wyplywa na wody a uczciwy to wiadomo glupiec w takim systemie i musi zginac,jest wiele przykladow na ten temat ale zabraklo by pewnie zycia zeby o tym pisac w kazdym miescie w kadej malej miescinie siedza zlodzieje na stanowiskach i pastwia sie nad biednymi i co dziwne, nikogo to nieinteresuje no bo jak kto tego wyslucha.Ludzie obudzcie sie i zacznicie myslec o wlasnych problemach,bo to i tak nic nie da, za daleko to wszystko zaszlo a ciezko jest zaczynac od poczatku.Moge podac maly przyklad Kudowa Zdroj miejscowosc uzdrowiskowo wypoczynkowa kto tam rzadzi, burmistrz od wielu lat ten to dopiero prawdziwy zlodziej i wszyscy o tam wiedza a jak przyjdzie do wyborow wszyscy glosuja na niego smieszne ale ktorego razu zapytalem mieszkanca tego miasteczka dlaczego tak sie dzieje odpowiedzal a kogo mamy wybrac przeciez inni kadydaci i tak nie maja szans a pozatym kazdy cicho szepta widzac dokladnie ze to oszust i na dodatek wieloletni alkocholik, skorupowany, typ ale coz maja zrobic siedza cichutko bo sie boja i tak jest wszedzie.Pozdrawiam

  Autor komentarza, wtorek, 7 wrz 2010 #

 57. witam panstwa

  Autor komentarza, środa, 8 wrz 2010 #

  • to jest fajne

   Autor komentarza, środa, 8 wrz 2010 #

 58. Fakt korupcja to dzisiaj normalno?? w swoim ?yciu spotykam si? z tym na codzie? fakt robi? to te? moi znajomi ubolewam nad tym ?e nie ma uczciwo?ci przy konkursach czy innych tematach fakt nie powinienem osobi?cie ubolewa? nad tym ale jednak sprawiedliwo?? powinna by? dla ka?dego a nie tylko dla wybranych ale nie dopuszczajmy pisu do w?adzy bo osobi?cie nie chc? po raz kolejny aby by?o mi g?upio za politykw mojego pa?stwa jak przy ?p Blidy gdzie jest wi?cej pyta? ni? odpowiedzi…

  Autor komentarza, środa, 8 wrz 2010 #

 59. temat wspaniala unia europejska!i co nagle kryzys wielkie potegi maja problemy ekonomiczne i robia sobie doswiadczenia na prawach pracowniczych pani merkel szefowaa sarkozi nastepny dupek mieszkam w grecji i te wszystkie pomoce i ucinanie to jest niezgodne ze wszystkimi prawami robotnikow i dlatego panowie rzadzacy polska jak najdalej od euro!

  Autor komentarza, czwartek, 9 wrz 2010 #

 60. gdy wejdzie euro w polsce koniec kropka no niby wg pana tuska jestesmy na mapie zielona oaza ok wchodzi rp do unii prosze mi podac przelicznik zl na euro klaniam sie

  Autor komentarza, czwartek, 9 wrz 2010 #

 61. polska zawsze byla krajem o wspanialych tradycjach i nigdy nie bylo pogodzenia do kierunku na lewo a p. malinowski przypomina mi dobrego wujka gierka i niech jeszcze zawola pomozecie!ludzie !

  Autor komentarza, piątek, 10 wrz 2010 #

 62. faktem jest ?e euro wspolna waluta jest nie unikniona ale zgadzam si? odczujemy to nie jeste?my oczywi?cie bogatym narodem jak premier tak my?li ok ale nie ka?dy ma takie dochody… euro wejdzie poniewa? musi ale nie spieszmy si? z tym.ws tradycji mamy tak jak obr?czki o ktrych zapominamy-symbol ktry zaczyna traci? na znaczeniu…

  Autor komentarza, sobota, 11 wrz 2010 #

 63. Wyczyta?am zdanie ,ktre chcia?abym sprostowa? ,mianowicie polityka nie wkrada si? ani w nasze serca ,ani w rozum ,ona z naszych rozumw robi po?mu?d?ki.To jest niestety ?enada.

  Autor komentarza, wtorek, 14 wrz 2010 #

 64. W?a?nie dowiedzia?em si? z rozmowy p. Ku?niara z p. Wasserman, ?e jest ona prawnikiem. Po jej wypowiedzi na temat usuni?cia krzy?a mog? tylko stwierdzi?, ?e medycyna jest bezsilna w takich przypadkach i tylko szkoda kosztw poniesionych przez pa?stwo na wykszta?cenie tej pani… Bo?e chro? nas przed takimi przedstawicielami Temidy… vide Lech Falandysz…

  Autor komentarza, czwartek, 16 wrz 2010 #

 65. pozdrawiam czy jescze bedziemy mieli do czynienia z takimi kretynami jak palikot to zakrawa na cyrk ! czy pan dusk spi czy tez jest kretynem

  Autor komentarza, czwartek, 23 wrz 2010 #

 66. to; dusk; pochodzi od donalda!

  Autor komentarza, czwartek, 23 wrz 2010 #

 67. poswiecenie tyle czasu antenowego kretynowi to tez fajne . mielismy juz warchola leppera teraz mamy idiote ! brawo !

  Autor komentarza, czwartek, 23 wrz 2010 #

 68. Jak wy ma?o wiecie

  Autor komentarza, piątek, 24 wrz 2010 #

 69. pozdrawiam pytanie polska to zielona oaza w EE i wszystko tak idzie dobrze to dlaczego zastosowuje sie ciecia ekonomiczne jak w innych krajach tzn tylko niemcy sa na plus i rzadza wraca stare! a moze ameryce sie nie podoba ze dolar dostaje w dupe ich przegrane wojny i kombinacje!ten temat mozna rozszerzyc!ee wspaniala organizacja miliardy euro do dyspozycji kwitnace gospodarki i nagle krach kryzys! cos jest nie tak kto kogo oszukuje .

  Autor komentarza, środa, 29 wrz 2010 #

 70. Prosz? Pa?stwa,tak nie mo?na.Media nie s? od kreowania rzeczywisto?ci,lecz od jej przedstawiania,lub komentowania.Dzi? od rana be?koczecie o wicemarsza?ku sejmu z PJN.Nikt o tym nie mwi,tylko Wy.Po co psu? atmosfer? i judzi?.Czy naprawd? ci??ko si? Wam pracuje,gdy panujw zgoda w polityce?To nie tylko sensacie,lecz chodzi o Polsk?.NIE CZYŃCIE ZADYMY!

  Autor komentarza, czwartek, 25 lis 2010 #

 71. jest w tym troch? prawdy tv nie powinna kreowa? ale sami tego nauczyli?my media wystarczy aby?my zmienili program sygnalizowali co chcemy ogl?da? je?eli tego nie robimy to przemy?lmy gdzie jest problem i jak go zwalczy?

  Autor komentarza, czwartek, 25 lis 2010 #

 72. Towarzyszu Kalisz i pawle gra?- przesta?cie ple?? bajki( wg was dla naiwnych) w sprawie rzekomo prawid?owo prowadzonego ?ledztwa o katastrofie smole?skiejJeste?cie niewiarygodni,??cznie z tymi, ktrych usi?ujecie reprezentowa? Za swoje k?amstwa, panie urbanie II powiniene? dosta? order or?a bia?ego.Przyjdzie jednak taki czas, ?e b?dziesz hau,hau -co? nak?ama?.A o gro??cych wypadkach samochodowych i nie tylko ostrzeg? te panie europose? Landsbergis na publicznym przes?uchaniu w Brukseli, o czym wszyscy wiedz?, tylko wy gracie g?upa.Przecie? by?y ju? r?ne wiadome „wypadki”-nawet w strze?onych wi?zieniach.Stosowane s? r?ne metody „nieszcz??liwych” wypadkw w celu pozbycia si? niewygodnych ?wiadkw.

  Autor komentarza, niedziela, 12 gru 2010 #

 73. pocaluj pana w tylek

  Autor komentarza, środa, 16 mar 2011 #

 74. Musze powiedzie? ?e nie jest tak do ko?ca jak pan twierdzi .Niby interesujecie sie tym co sie dzieje na zewn?trz ale podajecie do wiadomo?ci tylko to co wam wygodne .Tak bardzo potrzebowa?am pomocy i nikt nie kiwn?l nawet palcem .Nam wszystkim jest pilnie potrzebna pomoc a nikt nie robi nic rzeby to zatrzymac.Przeprowadzaj? do?wiadczeniaq na ludziach o czym napewno i wy doskonale wiecie a udajecie Niemcow bo boicie sie narazi? rzadowi.To jest niewporz?dku ?e ci najbiedniejsi sa skazani na tak? przemoc.Robienie z ludzi wariatw to dewiza pa?stwa demokratycznego .To rz?d ktory po trupach brnie do celu tak za?lepiony wojn? o sto?ek ?e nie przebieraj? w ?rodkach.Wstyd, sandal ,?obuzeria.

  Autor komentarza, środa, 16 mar 2011 #

 75. Przypadkiem przys?uchiwa?am si? p. Katarzynie Krzy?anowskiej – …., komentuj?cej ?lub Wiliama i Kate i o zgrozo!!!! us?ysza?am, ?e pokrewienstwo miedzy nimi w ktrym? pokoleniu pochodzi od „KRÓLI” angielskich; co za plama! odmian? przez przypadki polskiego rzeczownika „krl”; nie nale?y chyba myli? z „krlikami”.Pani Katarzyno, prosz? przypomnie? sobie odmiane przez przypadki tego rzeczownika; w koncu nale?a?o sie troche przygotowac do komentowania tej tematyki.
  Życz? jak najmniej tego typu wpadek / nie przystoi!!/

  Autor komentarza, piątek, 29 kw. 2011 #

 76. jestescie daremni serio zarabiacie za duzo kasy ludzi macie gdzies ma byc bezrobocie zapraszacie samy takich co chciace zaproscie mnie mowicie o czy chcecie aby wam bylo dobrze szkoda slow jestescvie daremni

  Autor komentarza, środa, 2 maj 2012 #

 77. niech przestanie sie wysmiewac z dzialkowcow ten lalus redaktorek wstajesz i wiesz niech sie cieszy ze ma taka platna prace i moze kupic sobie domek z basenem na terenie dzialek biednych ludzi

  Autor komentarza, środa, 11 lip 2012 #

 78. burza o radary a wystarczy jezd?i? zgodnie jak okre?laj? znaki drogowe.Wszystkim maruderom co radary przeszkadzaj? daj? pomys? ?eby negowali wszystkie znaki to b?dzie wolnoAMERYKANKA ja przejecha?em ponad 1,5 mil km i zap?aci?em tylko i a? jeden mandat.Piraci to tylko wy teraz macie problem.ja jestem za bezpiecze?stwem na drogach

  Autor komentarza, piątek, 11 sty 2013 #

 79. Bije z tego bloga naturalnoscia i szczeroscia. Ciesza mnie takie posty, zgadzam sie z kazdym zdaniem.

  Autor komentarza, sobota, 25 kw. 2015 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów