Plan Numeracji Krajowej wed?ug Interii

 

Interia w dziale „Nowe Technologie” wyskoczy?a przedwczoraj z newsem „Numery telefoniczne z 10 cyframi„. W tej notce mo?na znale?? zdania (pogrubienia moje):

Urz?d Komunikacji Elektronicznej planuje wprowadzi? rewolucyjne zmiany w numeracji telefonw stacjonarnych i komrkowych.

(…)

Wed?ug nowego Planu Numeracji Krajowej Dla Publicznych Sieci Telefonicznych do ko?ca 2008 roku wszystkie numery telefonw b?d? 10-cyfrowe, poprzedzone zerem.

Czytaj?c tak? notk?, wi?kszo?? ludzi reaguje zapewne s?owami „Co? Znowu wi?cej cyfr? Nie chce!” i ruszy na ulice krzycz?c i protestuj?c. Nie zastanawiaj?c si? zupe?nie nad tym, ?e przecie? ju? od kilku miesi?cy jego numer telefonu sk?ada si? z 10 cyfr

Co ciekawe, Prezes Urz?du Komunikacji Elektronicznej, p. Anna Stre?y?ska wyda?a stosowny komunikat jeszcze przed ?wi?tami. Wystarczy po?wi?ci? kilkadziesi?t sekund na przeczytanie, ?eby odnie?? wra?enie, ?e redaktor Interii nie do ko?ca wiedzia? o czym pisze.

W zwi?zku z licznymi pytaniami o prace nad nowym Planem Numeracji Krajowej Prezes UKE informuje:

Rozporz?dzenie zmieniaj?ce PNK wydaje minister w?a?ciwy w sprawach ??czno?ci, wi?c zmiana je?li nast?pi, to jedynie za jego zgod?. Zmiana nast?pi w II po?owie 2008 roku, obecnie trwaj? prace koncepcyjne, legislacyjne a operatorzy musz? mie? odpowiedni czas na dostosowanie si? do zmian.

Klienci sieci stacjonarnych b?d? nadal u?ywali w sieciach stacjonarnych dotychczasowych 10-cyfrowych numerw, tak wi?c dla klienta nic si? nie zmieni od strony wybierania numeru – mamy za? nadziej?, ?e doprowadzi to utworzenia jednej strefy taryfikacyjnej w kraju (dla abonentw zniknie poj?cie strefa numeracyjna) a tym samym do obni?enia op?at za po??czenia telefoniczne.

Druga cz??? zmian to zmiana numerw komrkowych poprzez dodanie jednej (i dla wszystkich sieci tej samej) cyfry zamiast zera na pocz?tku numeru. Po tej cyfrze b?dziemy rozpoznawa?, ?e dzwonimy do sieci komrkowych. Zmiana nie spowoduje konieczno?ci zmiany kart SIM dla klientw.

W wyniku zmian uzyskamy tak?e du?e rezerwy numeracyjne na nowe us?ugi i nowe sieci.

Czyli w skrcie – co przynios? te zmiany?

 • Numery stacjonarne zostaj? takie jakie by?y, wybieramy 10 cyfr jak obecnie
 • Pierwsze trzy cyfry (np. 058 dla Trjmiasta i okolic) nie b?d? ju? formalnie numerem kierunkowym. W praktyce zapewne dalej numery zaczynaj?ce si? od 058 b?d? kojarzone z moj? wiosk?, bo nie widz? sensu robienia totalnej rewolucji w konfiguracjach central. Jednak pozwoli to na…
 • Zniesienie podzia?u na strefy numeracyjne, czyli jedna p?aska stawka zamist dotychczasowych rozmw lokalnych i mi?dzymiastowych
 • Zmiana numerw w sieciach komrkowych – no, tu faktycznie b?dzie troch? zabawy. Zamiast dotychczasowych numerw typu 0-50x… czy 0-60x… b?dzie np. 1-50x… czy 2-60x…. Z jednej strony pozwoli to na wydzielenie dla sieci komrkowych ca?ego zakresu numerw (np. 7-xxx xxx xxx), a z drugiej czeka nas sp?dzenie ca?ego dnia nad edycj? ksi??ki adresowej, zmiany na wizytwkach, materia?ach reklamowych itp.

Wpis opublikowany 7 stycznia 2007
Tagi: , , , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Plan Numeracji Krajowej wed?ug Interii"

 1. Same zmiany na plus, nie da si? ukry?. Trzeba przyzna?, ?e Anna Stre?y?ska od dawna ju? wie co robi i robi to zdecydowanie :)

  Autor komentarza, niedziela, 7 sty 2007 #

 2. W sumie mi to w niczym nie przeszkadza, dobry pomysl, ale oby nie skonczylo sie tylko na tym, dobrze by bylo gdyby na naszym rynku telekomunikacjnym powstalo wiecej komorkowych sieci wirtualnych, i dobrze by bylo gdyby zniesli podzial na „w sieci/poza siec” a zastapili to niskimi stawkami jak w jednej sieci dotychczas… Czas pokaze, narazie mozemy pomarzyc ;)

  Autor komentarza, niedziela, 7 sty 2007 #

 3. czyli zalozmy ze 1xxxxxxxxx to plus 2xxxxxxxxx to era itd.
  a co bedzie z mozliwoscia przeniesienia numeru? bez sensu to sie wydaje :/

  Autor komentarza, niedziela, 7 sty 2007 #

 4. @chmurli: Nie nie, wszystkie numery do wszystkich sieci komrkowych b?d? si? zaczyna?y od tej samej cyfry. Ktrej? Nie zosta?o to jeszcze ustalone.

  Wiadomo natomiast, ?e numery do sieci stacjonarnych maj? si? zaczyna? od „0”.

  Czyli problemw z przenosinami numerw w sieciach komrkowych nie powinno by?.

  Autor komentarza, niedziela, 7 sty 2007 #

 5. @chmurli – to b?dzie raczej co? w tym stylu:

  0xxxxxxxxxx – tel. stacjonarne
  1xxxxxxxxxx – tel. komrkowe
  2xxxxxxxxxx – teleaudio
  itp

  W sumie bardzo dobry pomys?.

  Autor komentarza, niedziela, 7 sty 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów