PHP/MySQL – Zadanie: Zapisywanie danych z ankiety

 

Jest ju? do?? p?no i ja osobi?cie powoli przestaje poprawnie kontaktowa? nad najlepszym rozwi?zaniem, wi?c zostawi? zagadk? dla czytelnikw, mo?e kto? zna/wpadnie na super optymalne rozwi?zanie i zechce si? nim podzieli? :)

Sprawa wygl?da mniej wi?cej tak:

  • Mamy kilku ludkw, ka?dy z nich ma przypisany swj unikalny identyfikator i jest zapisany w odpowiedniej tabeli.
  • Ka?dy z ludkw mo?e sobie tworzy? ankiety, ktre te? s? zapisywane w osobnej tabeli.
  • Ka?da ankieta mo?e zawiera? nieograniczon? ilo?? pyta? r?nego typu: uzupe?nij pole tekstowe, test pojedynczego wyboru, test wielokrotnego wyboru itp. Czyli u?ywamy pl typu „text”, „radio”, „checkbox” i „selektw”. Pytania rwnie? s? zanotowane w osobnej tabeli.
  • Ka?de z pyta?, ktre wymaga wybrania jednej lub wielu opcji, posiada oczywi?cie zestaw dost?pnych odpowiedzi zapisanych w kolejnej tablicy. Jeste?my dobrzy i nie limitujemy ilo?ci odpowiedzi do wyboru.
  • Po klikni?ciu na przycisk „wy?lij” wszystkie pola formularza s? dost?pne dla naszego skryptu PHP, ktry musi to jako? umie?ci? w bazie danych. Mamy do dyspozycji identyfikator usera, id ankiety, id sesji, id ka?dego pytania i ka?dej ze zdefiniowanych odpowiedzi.

Zadanie: umie?ci? te dane w bazie danych tak, aby p?niej ka?dy ludek mg? sobie w dowolnej chwili popatrzy? w swoim panelu na statystyki ka?dej ze swoich ankiet i przejrze? wyniki poszczeglnych ankietowanych (rozr?nianych po id sesji) czy poszczeglnych pyta? (id pytania).

To ja mi?ego g?wkowania w niedzielny poranek ?ycz? i klikam na ??ko – czas spa? :) Dobranoc.

Wpis opublikowany 21 października 2006
Tagi: , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "PHP/MySQL – Zadanie: Zapisywanie danych z ankiety"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów