PayPal dla Androida

 

Korzystam z p?atno?ci PayPal ju? od dawna, natomiast od kilku dni bawi? si? rwnie? aplikacj? PayPal przygotowan? dla Androida.

W?rd mo?liwo?ci aplikacji m.in.: dost?p do bie??cego salda i historii transakcji, wysy?anie pieni?dzy oraz ??dania zap?aty na wybrany adres (odbiorcw p?atno?ci mo?emy wybra? z listy kontaktw – je?li oczywi?cie mamy przy danym kontakcie wpisany jego adres e-mail), zlecanie wyp?aty ?rodkw na dodane wcze?niej konto bankowe, rozliczanie wsplnych rachunkw czy przesy?anie p?atno?ci poprzez „b?cni?cie” telefonw.

Rozliczanie wsplnych rachunkw

Ciekawym rozwi?zaniem jest system rozliczania rachunkw. Cz?sto p?aci jedna osoba, a potem zaczyna si? zabawa w oddawanie pieni?dzy. P?ac?ca osoba wystukuje na swoim telefonie ostateczn? kwot? i liczb? osb bior?cych udzia? w rozliczeniu. System domy?lnie podzieli kwot? na rwne cz??ci, ale mo?na naturalnie dopasowa? warto?ci odpowiednim osobom. Wpisujemy ich adresy mailowe i po chwili dostaj? ??dania zap?aty konkretnej kwoty.

Przelew przez „bump”

Je?li dwie osoby chc?ce si? rozliczy? maj? urz?dzenia z Androidem lub iPhone, mog? dokona? przelewu przy pomocy „b?cni?cia” („bump”) telefonw. Na obu urz?dzeniach nale?y uruchomi? aplikacj? i zbli?y? je do siebie – aplikacja wykryje sparowanie i pieni?dze przelec? pomi?dzy telefonami. Bardziej cool ni? PayPass :)

Funkcje przesy?ania pieni?dzy przy pomocy b?cni?cia telefonw czy rozliczania rachunkw przez PayPal wykorzystamy mo?e raz czy dwa podczas wyj?cia na piwo z grup? innych geekw :) Oprcz tego aplikacja pozwala na przyjemny i prosty dost?p do naszych kont w PayPal.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 7 września 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: android, gsm, internet, software, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "PayPal dla Androida"

 1. Czym telefon wykrywa to zbli?enie do „bump”?

  Autor komentarza, wtorek, 7 wrz 2010 #

  • Akcelerometr i G-sensor odczytuj? kierunek „b?cni?cia”, do tego aplikacja dorzuca przybli?on? lokalizacj? odczytan? z sieci GSM, koduje to i wysy?a paczk? informacji na serwery Bump Technologies (w chmur?). Drugi telefon robi to samo. I je?li serwery wykryj? par? pokrywaj?cych si? danych – paruj? urz?dzenia.

   Twrcy zapowiadaj?, ?e wszystko jest szyfrowane i bezpieczne, a za algorytmami stoi m.in. cz?owiek z doktoratem w mechanice kwantowej, wi?c z troch? wi?kszymi komrkami te? sobie powinien poradzi? :)

   Wi?cej mo?na poczyta? na stronach http://www.bu.mp

   Autor komentarza, wtorek, 7 wrz 2010 #

  • Czyli do bumpni?cia trzeba mie? tam konto? Czy wszystko ju? jest w aplikacji?
   No i online musz? by? wszyscy kontrahenci, a nie jak via mail zbieraj?cy sk?adki.

   Autor komentarza, środa, 8 wrz 2010 #

  • Nie trzeba mie? dodatkowego konta, aplikacja PayPal wykorzystuje API Bu.mp i sama wszystko obs?uguje.

   W AppStore / Android Market powinna te? by? dost?pna aplikacja „Bump”, ktra umo?liwia w ten sam sposb wymian? plikw czy kontaktw pomi?dzy telefonami. Fajna zabawka.

   Wszyscy standardowo dostaj? na maila PayPalowe wezwanie zap?aty. On-line musz? by? osoby, ktre chc? zap?aci? na miejscu poprzez „bump” albo chc? na miejscu przy pomocy mobilnego PayPala zap?aci?.

   Autor komentarza, środa, 8 wrz 2010 #

 2. Fajne ;) cho? prawdziw? warto?? ma dla ludzi maniakalnie korzystaj?cych z PP. Ja w sumie uzywam sporadycznie, celem odebrania kasy z reklam, czasem do zap?acenia za jak?? reklam?, pieni??kw na PP nie przetrzymuj?.

  Ale opcja rozliczania si? za pobyt w knajpie ze znajomymi fajna sprawa, do?? cz?sto wychodz? ze znajomymi i potem sie rozliczamy na maila, przesy?aj?c arkusz kalkulacyjny z zaznaczeniem co kto komu winien. Normalnie wy?sza matematyka. A tak mo?na by tylko wpisa? kwot? i cyk. Problem w tym ?e nie wszyscy znajomi (?miem zaryzykowa? ?e z realnych bliskich mo?e nikt) maj? konto na PP. Nawet zaawansowani komputerowo mog? nie mie?.

  Autor komentarza, wtorek, 7 wrz 2010 #

 3. Oprcz tego widz? i? masz nowy szablon.
  + fajny „gad?et” z odpinanym Zobacz rwnie?

  Natomiast na stronie g?wnej sitebar jest wy?szy ni? cz??? ?rodkowa. Tak wi?c b?dziesz tam ?adowa? jeszcze jakie? reklamy typu 125*125

  Autor komentarza, środa, 8 wrz 2010 #

 4. Dzie? dobry mam pytanko!?BARDZO PROSZ? O ODPOWIEDŻ

  Moja siostra tak samo jak ja zacz??a zarabia? przez internet. Zarobi?a 50$ ktre chce wyp?aci?.I tu nie wiemy co zrobi? poniewa? siostra nie ma konta w banku.posiada tylko konto paypal.
  Rozwa?amy 2 mo?liwo?ci :

  1.) przelew z jej konta paypal na moje konto paypal (ktre podpi?te jest pod mj rachunek w mbanku-ekonto)
  2. pod??czenie jej konta paypal pod mj rachunek

  Tylko nie wiem co mo?na? sama zarabiam w necie od nie tak dawna i nic podobnego nie robi?am! Prosz? o pomoc

  Autor komentarza, niedziela, 19 wrz 2010 #

  • Najlepiej by by?o oczywi?cie ?eby ka?da osoba posiada?a w?asne konto PayPal po??czone z w?asnym osobistym kontem bankowym…

   W opisanym przypadku najwygodniejsza chyba b?dzie opcja numer jeden – zrobi? przelew pomi?dzy kontami PayPal.

   Autor komentarza, niedziela, 19 wrz 2010 #

 5. dzi?kuj? za pomoc
  bardzo dzi?kuj? XD

  Autor komentarza, niedziela, 19 wrz 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów