Nowy layout dla miniPortalu

 

Mam nieziemsk? zagwostk?. Potrzebny jest nowy layout dla miniPortalu Harcerskiego. Z za?o?enia jest to portal, z praktyki „wortal”. G?wnymi odbiorcami b?d? harcerze, wi?c musz? si? pojawi? motywy zieleni. I na dodatek wiekow? grup? docelow? s? dzieci i m?odzie? (11-17 lat), wi?c musi by? wi?cej kolorystyki ni? przy znanych nam portalach horyzontalnych. I musz? to by? kolory „ciep?e”.

Teraz kolejne cuda – serwisy grupy .harcerski.pl powinny mie? spjny wygl?d. Obecnie je?li popatrzymy na Śpiewnik harcerski, Sklep harcerski, Ranking harcerski, RSS Harcerski czy wr?cz sam miniPortal, widzimy kolorow? woln? amerykank?. A powa?ne serwisy powinny mie? spjn? grafik?.

Mamy ju? ustalone nowe logo, takie jak na obecnym miniPortalu. Pozosta?e serwisy b?d? mia?y zmieniany tylko pierwszy cz?on domeny. I takie logo trzeba umie?ci? na wszystkich serwisach. Oczywi?cie kolorystycznie mo?e si? lekko zmienia?.

Kolejne wa?ne za?o?enie: Layout i nawigacja musz? by? banalnie proste. Tu nie chodzi ju? o maksymalne webusability, to musi by? naprawd? „obs?ugiwalne” przez ka?dego. Czyli wszystko wyraźne, czytelne, intuicyjne. Linki wyodr?bniaj?ce si? (inny kolor, podkre?lenie), ?cie?ka gdzie obecnie jeste? w serwisie, linki powrotu.

Layout musi by? przejrzysty i prosty. Bez przyt?aczaj?cej ilo?ci grafik czy innych cudw. Mo?na stworzy? cuda przy pomocy CSS. Layout powinien by? te? „liquid”, czyli dopasowywa? si? do rozdzielczo?ci przegl?darki, przy czym jako minimum przyjmujemy 800×600. Oczywi?cie przy 1600×1200 to te? musi by? czytelne i przejrzyste. Eh, gdyby badzIEw potrafi? obs?ugiwa? min-width i max-width…

Przegl?daj?c kilka serwisw, mg?bym stwierdzi?, ?e obecnie najbardziej trafiaj?cym do mnie wygl?dem, jest layout Interii – naprawd? jest to „Przyjazny portal”. Klasyczne menu po lewej, wyeksponowana wyszukiwarka (o to chodzi, nauczymy dzieci, jak si? korzysta z wyszukiwarek!), w miar? przejrzysty podzia? na dwie kolumny przy pozosta?ej cz??ci strony g?wnej, delikatne cieniowanie. O co? takiego mi chodzi.

Onet zrobi? to troch? inaczej, tzn. wyszukiwarka pod logo (ale ich jest du?o mniejsze…), podzia? na dwie kolumny i menu w po?owie strony, czyli trzeba przejecha? przez wszystkie „newsy”, ?eby dosta? si? do szczeg?owego menu. Jak dla mnie, te menu jest jednak ciut za nisko. Ale uk?ad mi si? podoba.

Wirtualna Polska – profesjonalna. Bardzo profesjonalna. I dlatego ten uk?ad niestety odpada w moim przypadku. Menu jak w przypadku Onetu, ale wy?ej. Wyszukiwarka rwnie? dobrze widoczna, logo w lewym grnym rogu, jak nale?y. Ale to lay stricte portalu horyzontalnego…

A inne serwisy? DobreProgramy.com – mwimy o skrce zielonej. Fajnie to to nawet zrobione, dobrane. Tylko ci??ko by?oby wple?? jakie? motywy harcerskie w taki nowoczesny uk?ad :/ Te elementy jakby nie prbowa?, ?rednio pasuj?. Gdyby je zbytnio zmodyfikowa?, to albo krzyki, ?e tak nie wolno, albo nikt nie wy?apie o co chodzi. A jak zostawi? tradycyjnie… to ni pasi za nic.

A jak to si? robi zagranic?? Homepage Yahoo jest bardzo funkcjonalny i przejrzysty. Ale jednak te kanciaste kszta?ty nie wywo?uj? tak pozytywnego wra?enia jak lekko zaokgr?glone rogi itp.

Znajdzie si? jaki? grafik, ktry chcia?by poeksperymentowa?? Od razu uprzedzam, ?e gotwk? to my nie dysponujemy. Mog? zaoferowa? s?aw? i chwa?? (te serwisy jednak troche osb ogl?da, link do jakiego? portfolio itp. to ?aden problem), koszulk? mP + inne gad?ety „firmowe” :)

Wpis opublikowany 23 października 2005
Tagi: , , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nowy layout dla miniPortalu"

  1. Alpha wierzymy w Ciebie:)

    Autor komentarza, niedziela, 23 paź 2005 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów