Nie b?d? m?drzejszy od nauczyciela

 

Co? l?ejszego na pocz?tek tygodnia. Przegl?daj?c przy porannej kawie digga wpad? mi pod kursor link pt. „Why I got Detention…”. Jest to skan notki do rodzicw pewnego dzieciaka, ktry musia? zosta? po lekcjach. Za co? Ma?y Alex nie zgadza? si? z nauczycielk?, ?e kilometr jest d?u?szy od mili! Ca?a reszta klasy nie zg?asza?a zastrze?e? do tej teorii, a tu jeden ?mia? podwa?y? autorytet nauczyciela i pos?dzi? j? o k?amstwo…

Pomimo tego, ?e mia? racj?, krzykliwa reakcja Alex-a by?a zlekcewa?eniem autorytetu i kompletnym brakiem szacunku dla swojej szko?y. W przysz?o?ci Alex powinien po prostu zaakceptowa? moj? nauk? bez oporw.

Uwaga od nauczyciela

How typical mo?na by powiedzie? :) Sam pami?tam, ?e w gimnazjum mia?em sprzeczki z kobiet? od j?zyka angielskiego. Twierdzi?a, ?e oyster to stru?, natomiast sam? ostryg? nazywa?a ostrich. Nic, takie s?wka zdarza si? pomyli?. Jaki? czas p?niej z kolei na pytanie jednej z uczennic o angielskie s?owo oznaczaj?ce kaloryfer odpowiedzia?a bez wachania: fridge. Z lekka zd?bia?em, bo mnie od ma?ego uczono, ?e fridge to jednak urz?dzenie dzia?aj?ce wr?cz odwrotnie do kaloryfera, ten za? to radiator tudzie? heater. Nie omieszka?em podzieli? si? t? uwag? z nauczycielk?, na co otrzyma?em odpowied?: „No co Ty?! Fridge to kaloryfer, lodwka to przecie? refrigerator!”

W obu przypadkach pos?u?y?em si? Vademecum Prawdy Przeokrutnej, czyli pierwszym z brzegu s?ownikiem pol-ang/ang-pol… Do ko?ca roku mia?em si? tylko pojawia? na zaj?ciach, nawet gdybym mia? siedzie? cicho i nic nie robi?, bo ocen? mia?em ju? wystawion?… :)

Wpis opublikowany 27 listopada 2006
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nie b?d? m?drzejszy od nauczyciela"

  1. Ale w sumie refrigerator te? mo?na t?umaczy? na lodwk? :)

    Autor komentarza, poniedziałek, 27 lis 2006 #

  2. Zdarza sie najlepszym ;)

    Autor komentarza, poniedziałek, 27 lis 2006 #

  3. Ale? oczywi?cie, ?e „refrigerator” to lodwka! Ba, „fridge” to tylko „zdrobnienie” tego s?owa. Piku? w tym, ?e tej kobiecie kto? chyba ?le to wyt?umaczy? i by?a ?wi?cie przekonana, ?e te dwa s?owa s?u?? do opisu dwch zupe?nie odmiennych urz?dze? :)

    Autor komentarza, poniedziałek, 27 lis 2006 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów