MySQL User Conference 2006

 

Dnia 27 wrze?nia 2006 w Warszawie odb?dzie si? Konferencja techniczna MySQL (MySQL User Conference 2006). Partnerami konferencji s? RedHat i BusinessObjects.

W programie:

  • Firma MySQL AB – dzie? dzisiejszy oraz plany i kierunki na przysz?o??.
  • Dlaczego warto stosowa? baz? danych MySQL ? Porwnanie z innymi bazami SQL.
  • Architektura oraz mo?liwo?ci konfiguracji i implementacji bazy MySQL.
  • Baza danych MySQL a kwestia tzw. „High Availability”.
  • Migracja do bazy MySQL, jako efektywnej platformy bazo-danowej.
  • MySQL jako baza danych dla firm ma?ych, ?rednich i du?ych. Przyk?ady wdro?e?.
  • Omwienie produktw MySQL ze szczeglnym uwzgl?dnieniem MySQL Network.
  • RedHat – firma, produkty, plany i kierunki rozwoju oraz wsp?praca z MySQL.
  • BusinessObjects – MySQL jako wydajna i stabilna platforma rozwi?za? Business Intelligence.

Je?li nic si? nie wydarzy, to b?d? tam obecny. Zabieram si? do stolicy razem z delegacj? firmy CIS Nephax. Relacja z konferencji na pewno si? tu pojawi.

Rejestracja i szczeg?y: Connect Distribution

Wpis opublikowany 9 września 2006
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "MySQL User Conference 2006"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów