Marketing w chilijskiej kopalni

 

Przez ponad dwa miesi?ce pod ziemi? by?o uwi?zionych 33 chilijskich grnikw. Ka?dy etap akcji ratunkowej ?ledzi?y media z ca?ego ?wiata, natomiast ostatni dzie?, podczas ktrego wyci?gano uwi?zionych na powierzchni?, by? relacjonowany na ?ywo przez najwi?ksze stacje informacyjne.

Niejednego sprytnemu marketerowi przesz?a pewnie przez g?ow? my?l: „Jak tu delikatnie wykorzysta? sytuacj? ?eby zdoby? troch? rozg?osu?

Wiele firm na r?ne sposoby w??czy?o si? do pomocy przy akcji ratunkowej, inne zasypa?y grnikw prezentami. A o wszystkim natychmiast informowa?y media.

I do takiego krtkiego przegl?du prezentw zaoferowanych chilijskim grnikom zapraszam.

Newsem ostatnich dni jest telefon Samsung i7410, ktry umo?liwi? grnikom komunikacj? ze ?wiatem. Wbudowana kamera i mini-projektor umo?liwi?y im wideokonferencje, ogl?danie „na du?ym ekranie” filmw od rodzin czy mo?liwo?? ogl?dania filmw – czyli rozrywk?. Spotka?em si? te? z informacjami, ?e dostarczonym telefonem by? model Galaxy Beam GT-i8520.

Poniewa? g?o?niki w telefonach nie s? cudem techniki, firma Divoom sprezentowa?a swoje przeno?ne g?o?niki iTour-70 – ktre dzi?ki kompaktowym rozmiarom mo?na by?o zes?a? w kapsu?ach na d?.

Aby zapewni? uwi?zionym troch? rozrywki, Sony przekaza?o zestawy konsol PlayStation Portable. Nie ujawniono dok?adnie jakie gry zosta?y do??czone, ale najwa?niejsze, ?e odci?ga?y uwag? od ca?ej sytuacji i pozwala?y si? odrobin? rozerwa?.

Jeden z uwi?zionych grnikw jest fanem muzyki Elvisa Presleya. Gdy tylko dowiedzia?a si? o tym firma Elvis Presley Enterprises, wys?a?a zestawy p?yt z muzyk? i r?ne gad?ety „krla”. A do tego, wsplnie z Memphis Convention and Visitors Bureau, wystosowali zaproszenie do odwiedzenia muzeum Elvisa w posiad?o?ci Graceland (w Memphis, Tennessee). Wed?ug innych doniesie?, przewo?nik Delta Airlines zaoferowa? si? rwnie? pokry? koszty przelotu i zakwaterowania.

Swoje prezenty, ku pokrzepieniu serc grnikw, przygotowa?y rwnie? europejskie kluby pi?karskie. Podpisane przez graczy koszulki przes?a?y kluby Real Madryt i FC Barcelona. „Krlewscy” zaprosili rwnie? wszystkich na mecz rozgrywany na Santiago Bernabeu. Gdy b?d? ju? w Europie, b?d? rwnie? bardzo mile widziani na Old Trafford. Sir Bobby Charlton zaprosi? ich na mecz Manchester United.

G?o?no te? jest o firmie Oakley produkuj?cej sportowe okulary przeciws?oneczne. Ka?dy z grnikw otrzyma? od nich okulary, ktre pomog? ich oczom ponownie przyzwyczai? si? do ?wiat?a s?onecznego. I wszyscy nosz? je ca?y czas, a specjali?ci od marketingu szacuj? warto?? ekspozycji produktw tej firmy w mediach na dziesi?tki milionw dolarw.

O mniej rozg?osu zabiega firma UPS, ktra przetransportowa?a 25 ton sprz?tu i innych produktw niezb?dnych do sprawnego prowadzenia akcji ratunkowej.

W ostatnich dniach Steve Jobs (nazwany ju? przez media El Stevo) sprezentowa? ka?demu z uratowanych grnikw nowiu?kiego iPoda touch.

Na przed?wi?teczn? promocj? prbuje za?apa? si? te? bo?niacki producent obuwia – Bema. W ich fabryce z miejscowo?ci Banja Luka s? w?a?nie tworzone specjalne buty z ko?lej skry, ktre zostan? przes?ane grnikom jako prezent bo?onarodzeniowy. Taki „symboliczny komunikat, ?e grnicy powinni wej?? w nowe ?ycie w nowych butach”.

Wymy?laniem tak wyrafinowanej symboliki nie zaprz?ta? sobie g?owy chilijski biznesman, Leonardo Farkas, w?a?ciciel m.in. kilku sp?ek zwi?zanych z grnictwem. Wypisa? ka?demu z uratowanych czek o warto?ci $10.000.

Grnicy otrzymali rwnie? wiele zaprosze? na zagraniczne podr?e. Elmin, grecka firma zwi?zana z grnictwem, zaprasza na wycieczk? po greckich wyspach na morzach Egejskim i Jo?skim. Chilijski zwi?zek pi?karski zaprasza ich na wakacje w Korei Po?udniowej. W okresie bo?onarodzeniowym mog? skorzysta? z zaproszenia izraelskiego ministra turystyki i odby? pielgrzymk? do Ziemi ?wi?tej.

Nietypowe prezenty

W?rd prezentw, ktre otrzymali grnicy, znale?? te? mo?na du?o „nietypowych” rzeczy:

 • Japo?ska agencja kosmiczna (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) sprezentowa?a grnikom… po 5 zestaww kosmicznej bielizny, ktrej u?ywaj? astronauci.
 • Organizacja PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierz?t) przes?a?a jednemu z grnikw kosz zabawek i ?akoci dla psw. Uhonorowa?a w ten sposb jego zainteresowanie psem, ktrego zostawi? w domu wychodz?c na szycht?.
 • Lokalny przedsi?biorca z Santiago, firma Sushi xx zaoferowa?a ka?demu z uratowanych grnikw… roczny zapas sushi. Tej firmie oberwa?o si? jednak za ?erowanie na tragedii i prezes firmy musia? publicznie przeprasza?.

Co s?dzicie o takim marketingu?

Ci??ko nie przyzna?, ?e umo?liwienie kontaktu z bliskimi czy zapewnienie rozrywek w postaci cho?by konsol nie by?o istotnym czynnikiem pozwalaj?cym uwi?zionym zachowa? jak?? „normalno??” w tych warunkach. Firmy transportowe rwnie? nie raz s?u?y?y swoimi ?rodkami w transporcie pomocy humanitarnej.

Z drugiej strony mamy na przyk?ad sprzedawc? sushi czy producenta bamboszy z Bo?ni – ich gesty s? do?? dyskusyjne. Nie wspominaj?c o momentalnym zalewie internetowych sklepw koszulkami i innymi gad?etami zwi?zanymi z grnikami.

Co Wy s?dzicie o takich dzia?aniach marketingowych?

Wpis opublikowany 26 października 2010
Tagi: , , , , ,
Kategorie: marketing, media, offline, reklama, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Marketing w chilijskiej kopalni"

 1. Japo?czycy to jednak popieprzony nard. Niemniej jednak ch?opaki przynajmniej si? ob?owili. No powiedz, nie chcia?by? dosta? troch? sprz?tu? Nale?y Ci si? – siedzia?e? tam dwa miechy. Niech maj? co? od ?ycia – marketing nie marketing – mi?o ze strony firm ;)

  Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • Nigdy bym nie chcia? si? w ten sposb „ob?owi?”. Zgadzam si? z tym, ?e nie da si? przez 69 dni siedzie? pod ziemi? i nic nie robi? – konsole, filmy, rozmowy i tak dalej – rozumiem i bardzo dobrze, ?e kto? pomy?la? i im takie rzeczy zes?a? na d?.

   Ale ju? wysy?anie przez „el Stevo” iPodw po fakcie to troch? granie pod publiczk?. A „wchodzenie w nowe ?ycie” w butach z podupadaj?cej firmy z Bo?ni – ?arty. Gdzie? czyta?em, ?e ta fabryka ostatnio ci??ko prz?dzie i wida? z daleko, ?e chc? zwrci? na siebie uwag? mediw.

   Media zrobi?y z nich „gwiazdy”, a szara masa pragnie „gwiazd”.

   Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • Czyli albo masz za du?o pieni?dzy, albo sam nie wiem… daj? to bierz, bij? to wiesz ;) Gdybym siedzia? tam tyle dni i dawaliby mi sprz?t, to bym bra?. Dlaczego nie? Dlaczego s?dzisz, ?e powinni odmwi?? Czy zmieni?oby si? co?, gdyby odmwili przyj?cia tych „darw”? Nic by si? nie zmieni?o… Jedyny efekt przyj?cia „darw” to zwrcenie uwagi TV na to, ?e w ogle je dostali. Nic wi?cej. Nie zachowujmy si? jak pies ogrodnika (w sensie: Nie dajmy si? zareklamowa? dzi?ki nam firmom w TV). Oni robi? swoje, my mamy z tego profity.

   Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

  • Nie mog? powiedzie? ?ebym spa? na pieni?dzach, dlaczego tak s?dzisz?

   Okre?lenie „ob?owi? si?” jest bardzo negatywnie nacechowane. Sugeruje to, ?e oni tam poszli specjalnie po to ?eby zdoby? tyle tych rzeczy. A przecie? te „prezenty” to efekt ko?cowy strasznego wypadku i dwumiesi?cznego KOSZMARU. Pierwsze zapowiedzi dotycz?ce akcji ratunkowej mwi?y, ?e nie uda ich si? wyci?gn?? przed grudniem! A i zanim si? do nich jakkolwiek dokopali, to troch? czasu min??o.

   Kumpel kiedy? z?ama? sobie r?k?. Ziomki od razu ze ?miechem „no to? si? teraz stary dorobi?, z ubezpieczenia musia?o Ci sporo kasy skapn??!” – jak gdyby fakt, ?e przez miesi?c nie mg? si? normalnie, za przeproszeniem, po ty?ku podrapa?, nie mia?o znaczenia. I ten, jak mu tam? Bl? Piku?.

   „Rekompensata” to nie to samo co „ob?owienie si?”.

   Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

  • A wi?c wybacz – ?le to po prostu uj??em. Chodzi?o mi o fakt, ?e dostali w choler? rzeczy jako rekompensata.

   Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

 2. Poronione pomys?y nigdy nie maj? ko?ca i zawsze b?d? zaskakiwa? ;/

  Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

 3. Chmm… to mwisz, ?e raczej nie powinienem im proponowa? darmowych licencji na moj? wtyczk? Social Slider? ;)

  Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • Social Slider to co innego ;-)

   Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • OMG :P ale what is all about, we don’y speak americano :P

   Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

 4. Żerowanie na ludzkiej tragedii to najgorszy z mo?liwych sposobw wzbogacenia si?.

  BTW: „dlaczego nie ma opcji edytuj ?”

  Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

 5. To ja mo?e zobowi?zuj? si? do przes?ania im kompletu kredek ?wiecowych…

  Swoj? drog? ?adna zbitka – wpierw zasypa?o ich w kopalni, a potem zasypa?y ich prezenty. Życie takiego grnika jednak ci??kie jest. Pomijaj?c jednak zapas sushi czy kosmiczn? bielizn? – to, co by?o im na dole potrzebne (??cznie z PSP), to by?o im potrzebne i ju?. Dobrze, ?e dostali – a ?e przy okazji kto? sobie zrobi? reklam?? Trudno. Gdyby media o tym nie napisa?y, nie wiedzia?bym, jakiej marki s? te ich okulary. W?tpi? te?, aby Sony zaatakowa?o mnie plakatem z grnikami tn?cymi w jak?? gierk? na PSP.

  Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

 6. #facepalm

  Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

 7. Szczerze mwi?c, to poza tymi rzeczami, ktre pomog?y przetrwa? na dole i odpowiada?y za komunikacj? zewn. oraz pieni?dze, ktre niew?tpliwie im b?d? potrzebne, chcia?oby aby zapewniono im d?ugotrwa?e leczenie u najlepszych specjalistw.

  To niew?tpliwie rekord i najciekawsze do?wiadczenie, gdy? spe?niaj? si? te wizje z filmw sci-fi, kiedy to ludzie ni?szych kategorii musieli uciec do podziemia. Mozna to potraktowa? jako prb? odpowiedzi na za?o?enia zawarte w takich filmach..

  Autor komentarza, czwartek, 28 paź 2010 #

 8. Autor komentarza, piątek, 29 paź 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów