LG Swift 3D P920 – trwymiarowy ekran i dwurdzeniowy procesor w jednym telefonie

 

LG dostarczy?o mi kolejny smartphone z wy?szej p?ki. Po LG Swift 2X P990, ktry jako pierwszy zosta? wyposa?ony w dwurdzeniowy procesor, teraz w moje r?ce trafi? telefon LG Swift 3D P920.

Ten model wyposa?ony zosta? w dwie kamery 5 MP z ty?u telefonu, ktre umieszczone obok siebie pozwalaj? nagrywa? filmy i robi? zdj?cia 3D. Te mo?na nast?pnie ogl?da? na telewizorach 3D lub bezpo?rednio na stereoskopowym ekranie telefonu bez dodatkowych okularw.

Specyfikacja techniczna

LG Swift 3D P920 ma zbli?on? konfiguracj? do LG Swift 2X P990 i mo?na by je spokojnie porwnywa? ze sob? jako urz?dzenia z tej samej p?ki. Gdy si? przyjrzymy szczeg?om, mo?na dostrzec kilka r?nic.

 • Dwurdzeniowy procesor TI OMAP 4430 1 GHz
 • 512 MB RAM DDR2
 • 4.3″ stereoskopowy, pojemno?ciowy ekran dotykowy o typowej rozdzielczo?ci 480×800
 • 8 GB pami?ci wewn?trznej, w tym oko?o 1 GB na aplikacje, a reszta przeznaczona na multimedia
 • Obs?uga pe?nego zakresu cz?stotliwo?ci GSM (850/900/1800/1900) i UMTS (900/1900/2100), HSPA+ 14.4 Mbps
 • WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 3.0 + EDR
 • wyj?cie miniHDMI, micro-USB 2.0, slot kart pami?ci microSD do 32 GB
 • Bateria Li-Ion o pojemno?ci 1500 mAh
 • Dwie kamery 5 MP z ty?u z lamp? LED, plus przednia kamerka 0.3 MP do wideorozmw
 • A-GPS, radio FM (*), akcelerometr, ?yrokompas, czujnik zbli?ania
 • Zainstalowany system Android FroYo 2.2.2

LG Swift 3D vs Swift 2X

Wykonanie telefonu

Je?li LG Swift 2X by? ju? du?y i wiele osb zwraca?o uwag? na jego wielko??, to w przypadku LG Swift 3D mamy do czynienia z ogromnym telefonem – jest szerszy, d?u?szy i grubszy od poprzednika. Jego wymiary to 128 x 68 x 11.9 mm, a wa?y blisko 170 g.

Wszystko za spraw? 4.3″ ekranu pokrytego Gorilla Glass, ktry zajmuje znaczn? cz??? przodu telefonu. Podobnie jak w innych telefonach LG zaprezentowanych w ostatnim czasie, rwnie? w Swift 3D zastosowano dotykowe przyciski umieszczone pod ekranem, a podczas „wciskania” reaguj? drobn? wibracj?. S? one umieszczone jednak do?? nisko i osoby o mniejszych d?oniach mog? mie? pewne problemy z pewnym uchwyceniem telefonu i wygodnym obs?ugiwaniu ekranu kciukiem.

Gra i lewa kraw?d?

Spd telefonu pozbawiony zosta? jakichkolwiek portw lub innych elementw. G?o?nik dla multimediw zosta? umieszczony na spodzie telefonu. Na lewej kraw?dzi znajdziemy porty USB i HDMI ukryte pod za?lepkami – zapewniaj? one bardziej estetyczny wygl?d i zabezpieczaj? przed dostawaniem si? do ?rodka brudw. Na grnej kraw?dzi znajdziemy gniazdo s?uchawek i w??cznik. Z prawej strony znajdziemy przyciski regulacji g?o?no?ci oraz dedykowany przycisk 3D, ktry uruchamia specjaln? aplikacj? spe?niaj?c? rol? trjwymiarowego launchera dla aplikacji i funkcji 3D.

Stereoskopowy ekran 3D

„Trjwymiarowy ekran” wcale nie oznacza, ?e ca?y system jest nagle wy?wietlany w trzech wymiarach. G?wny pulpit, launcher i praktycznie ca?y system Android jest nadal 2D. Efekt trjwymiarowo?ci zobaczymy wy??cznie w specjalnie przygotowanych do tego aplikacjach lub ogl?daj?c zdj?cia b?d? filmy nagrane w technologii 3D.

Z?udzenie trjwymiarowo?ci na ekranie powstaje za spraw? na?o?enia na siebie dwch prawie identycznych obrazw, ka?dy przedstawia jednak dany obiekt widziany z odrobin? innego k?ta. Stereoskopowy ekran posiada w sobie specjaln? warstw?, ktra pozwala wy?wietla? te obrazy „przechylone”, ka?dy dla innego oka. Dzi?ki temu nie potrzebujemy do tego specjalnych okularw z kolorowymi szkie?kami albo filtrami, ktre przyciemniaj? raz jedno raz drugie oko. Tak wygl?da zrzut ekranu zrobiony w aplikacji 3D:

Tak wygl?da obraz 3D

Pewnym minusem jest to, ?e najlepszy obraz 3D zobaczymy maj?c ekran wy??cznie w orientacji poziomej i patrz?c idealnie na wprost – odchylenie ekranu na boki powoduje przek?amania. Dlatego te? ci??ko jest pokaza? taki efekt na normalnym ekranie lub zwyk?ym nagraniu. Trzeba si? te? przyzwyczai? do odpowiedniego patrzenia na ekran ?eby widzie? te efekty. Patrzenie pod nieodpowiednim k?tem nie tylko bardzo psuje efekt, ale rwnie? szybko m?czy wzrok. W ogle d?u?sze patrzenie na taki obraz mo?e powodowa? bl g?owy i przed ka?dym za?adowaniem filmu / zdj?cia / aplikacji domy?lnie pojawia si? przypomnienie o robieniu przerw.

Komunikat o zm?czeniu oczu

Je?li chodzi o sam ekran jako-taki, to jest wielki, czu?y i mi?y w dotyku. Porwnuj?c jednak z LG Swift 2X, przy podobnym poziomie pod?wietlenia, kolory wy?wietla odrobin? mniej ?ywe i ca?o?? jest odrobin? ciemniejsza. Chocia? domy?lam si?, ?e to urok ekranu 3D i nie mo?na mie? wszystkiego idealnego w ka?dych warunkach.

Dwie kamery, czyli w?asne foto / wideo 3D

Telefon posiada z ty?u dwie kamery umieszczone obok siebie, dzi?ki czemu mo?na rwnie? samemu pstryka? fotki i kr?ci? filmy – oczywi?cie zarwno w 2D jak i 3D, aplikacja aparatu posiada specjalny prze??cznik. Zdj?cia 3D zapisywane s? w formacie JPEG Stereo, filmy 3D jako mp4 prawdopodobnie z odpowiednimi nag?wkami. W zale?no?ci od formatu, ograniczeniem dla nagra? jest 1080p@24fps (dla 2D) lub 720p@30fps (dla 3D). Analogicznie ze zdj?ciami 3D – z 5 MP robi si? efektywnie oko?o 3 MP.

Nagrania 3D mo?na wys?a? wprost do YouTube, ktre rozpoznaje takie nagrania i potrafi je przekonwertowa? i wy?wietla? w r?nych formatach – dwukolorowe, z interpolacj? albo bez efektu 3D. Zobaczcie sami na przyk?adowym nagraniu.

Ty? LG Swift 3D

Wydajno?? telefonu

W modelu LG Swift 3D producent zrezygnowa? z procesora Tegra 2 i zast?pi? go uk?adem TI OMAP 4430. Jest to rwnie? dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz. Z tego, co uda?o mi si? wyczyta? w r?nych serwisach, zasadniczymi r?nicami w stosunku do uk?adu NVidii s?:

 • dwukana?owy kontroler pami?ci
 • obs?uga nowych instrukcji ARM pozwalaj?cych na akceleracj? obrbki audio i wideo
 • podrasowany dodatkowo przez LG uk?ad graficzny (GPU) PowerVR SGX 540.

Wed?ug r?nych testw daje to wzrost wydajno?ci wzgl?dem uk?adu Tegra 2 o kilka-kilkana?cie procent. Zainteresowanych technicznymi szczeg?ami odsy?am do materia?u w serwisie AnandTech, pozosta?ym zapewne wystarczy informacja, ?e bardzo wydajny uk?ad zosta? zast?piony jeszcze wydajniejszym.

Oznacza to wi?c, ?e system dzia?a z rewelacyjn? pr?dko?ci? – p?ynne scrollowanie launchera, przegl?darka, Google Maps, Google Earth itd. Rwnie? preinstalowane gry 3D chodz? p?ynnie.

3D Guide - tworzenie obrazw

Oprogramowanie LG

Telefon dzia?a w oparciu o system Android 2.2.2 Froyo z nak?adk? LG, tak? sam? jak w przypadku innych urz?dze? tej serii. I interface ten wygl?da nawet fajnie, chocia? ze wszystkich tego typu rozwi?za? wci?? najbardziej przypada mi do gustu HTC Sense. LG Polska zapowiada aktualizacj? systemu do wersji 2.3 we wrze?niu tego roku, kiedy jednak ostatecznie wyjdzie – nikt nie wie. Gingerbread dla LG Swift 2X mia? si? pojawi? pierwotnie w kwietniu, potem termin by? przek?adany na maj, lipiec i teraz mwi si? o jesieni…

 • Dalej nie podoba mi launcher LG w ?adnej z trzech dost?pnych postaci – podzia? na kategorie (tre?ci 3D, preinstalowane, zainstalowane przez u?ytkownika) jest niepotrzebny, a pozosta?e dwa tryby te? jako? nie umywaj? si? do LauncherPro.
 • LG zrezygnowa?o z w?asnych wersji aplikacji dla Facebooka i Twittera i zamiast tego s? preinstalowane „oficjalne” wersje z Marketu
 • LG App Advisor w dalszym ci?gu sugeruje te same 8 aplikacji i jest kompletnie nieprzydatne
 • W menu pojawi?a si? aplikacja LG World, ktra ma by? chyba dodatkowym marketem zawieraj?cym multimedia i aplikacje wybrane przez LG. Polska nie jest oficjalnie wspierana, wi?c zarejestrowa?em si? na u?ytkownika brytyjskiego Orange. Zwyk?e aplikacje mnie nie interesowa?y, wi?c skierowa?em si? od razu do 3D Zone, gdzie w?rd gier i aplikacji znalaz?em… 6 pozycji i do tego drugie tyle filmikw 3D. Na razie s?abo.
 • Galeria 3D mo?e i wygl?da fajnie, ale wygodniej korzysta si? z tej zwyk?ej, „p?askiej”
 • Natomiast gry Gameloftu i przyk?adowe filmiki, ktre s? zainstalowane na telefonie jako demo dla efektw 3D, s? dobrane super. Lets Golf 2 czy NOVA pokazuj? g??bi?.

Galeria - zaznaczone materia?y 3D

Inne uwagi

 • Na stronach LG mo?na znale?? informacj?, ?e model posiada Radio FM. Zabrak?o jednak aplikacji do jego obs?ugi.
 • G?o?nik od multimediw potrafi zawy? do?? g?o?no, jednak w okolicy maksa nie brzmi ju? idealnie
 • Wspomniany wcze?niej dedykowany przycisk 3D uruchamia aplikacj? „Przestrze? 3D” i potrafi prze??cza? aparat/kamer? pomi?dzy trybami 2D/3D. Wydaje mi si? jednak, ?e bardziej by si? przyda? jako spust migawki
 • Jako?? zdj?? robionych aparatem nie jest powalaj?ca, ale i tak jest lepiej ni? w przypadku LG Swift 2X, gdzie jako?? fotek mo?na uzna? za bardzo przeci?tn? (lub fataln?, gdy we?miemy pod uwag? w?o?one tam 8 MP)
 • Czas pracy na baterii ze sta?ym po??czeniem z internetem? No tak typowo, czyli ko?o jednego dnia, czyli przeci?tnie. Dopracowano troch? zarz?dzaniem energii przy bezczynno?ci, przez noc zesz?o zaledwie kilka procent, ale gry 3D wyci?gn? ostatnie soki z baterii w kilka godzin.

LG Swift 3D vs Swift 2X - z ty?u

3D – super sprawa czy zb?dny bajer?

No i przechodzimy do sedna sprawy – czy warto p?aci? wi?cej za bajery 3D?

 • Na pewno nie jest to niezb?dny element, bez ktrego bym ju? nie kupi? kolejnego telefonu…
 • …ale gry z 3D wci?gaj? i robi? wra?enie. O ile oczywi?cie nie zaczn? bole? oczy od z?ego patrzenia:)
 • Przez pierwszy dzie? na pewno b?dzie si? prbowa?o nagra? w 3D wszystko co si? rusza dooko?a
 • Na pewno taki telefon zrobi wra?enie na imprezie czy spotkaniu ze znajomymi, gdzie na pewno ka?demu si? spodobaj? efekty.
 • Ale po pewnym czasie 3D jako takie przestanie ju? bawi? (i nie pij? tu wy??cznie do krtkiego czasu pracy na baterii :))
 • Brakuje ciekawych materia?w 3D – wybr gier, filmw czy aplikacji potrafi?cych zrobi? jaki? sensowny u?ytek z tej technologii jest w tej chwili mizerny.

Najwa?niejsze pytanie to co robi? z fotkami / filmami 3D? Mo?na je sobie obejrze? na ekranie telefonu i… tyle? Ile osb w?rd znajomych ma jakie? ekrany 3D? Mam chwilowo u siebie 46″ calowy telewizor 3D z okularami, po pod??czeniu telefonu przez HDMI i uruchomieniu nagrania na wielkim ekranie czu? g??bie 3D. Ale za kilka dni wrci „p?aski” obraz i si? sko?czy.

Gdy wy?l? komu? filmik albo zdj?cie, to zobaczy obok siebie dwa obrazy. Ewentualnie mog? wrzuci? te fotki do serwisu typu Sphereo, ktry animuje te stereoskopowe obrazy, ale te? si? tego jako? specjalnie fajnie nie ogl?da na ekranie – zobaczcie kilka przyk?adw oprcz tego pingwina:

Dla mnie wi?c na razie tego typu telefon to tylko bajer. Bardziej doceniam dwurdzeniowy procesor, wola?bym du?o lepszy „zwyk?y” aparat i zdecydowanie pojemniejsz? bateri?.

Zapraszam do zadawania pyta? w komentarzach – telefon jeszcze u mnie troch? b?dzie, wi?c b?d? w stanie odpowiedzie? na nie i uzupe?ni? co trzeba.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 22 sierpnia 2011
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: android, gad?ety, gsm, hardware, Testy sprz?tu, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "LG Swift 3D P920 – trwymiarowy ekran i dwurdzeniowy procesor w jednym telefonie"

 1. Prbuj? ten filmik z N8C ogl?dn??, i szczerze o chyba widz? t? 3D. To ca?kowicie kolorw nie widz?. No chyba i? ?le ustawi?em sobie okularki. Okulary z „Kaczora Donalda” to s? czerwono-cyjanowe?

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 sie 2011 #

 2. Witam wszystkich internautw.
  Mam ten telefon od miesiaca i przez pierwsze p? dnia by?em zachwycony. Ale si? zawiesi?. Mowie sobie -to nic. Od tego czasu telefon zawiesza si? regularnie przynajmniej raz na 2 dni. Katastrofa, wracam do htc. Odradzam szczerze.
  Pozdrawiam Marcin

  Autor komentarza, sobota, 27 sie 2011 #

 3. Posiada?em wiele topowych modeli telefonw ale ten od dwch miesiecy, ca?y czas zaskakuje mnie pozytywnie. TELEFON NIGDY NIE ZAWIESI? SI? itp. :-) Pozdrawiam wszystkich potrafiacych obs?ugiwa? takie telefony.

  Autor komentarza, piątek, 2 wrz 2011 #

  • Mi tez sie nigdy nie zawiesil… Jak koledze powyzej sie cos sypie to niech odda go na gwarancji. Jak nie ma to pech… Jak kupie nowy samochod i zatre silnik to powiem nie kupujcie tej marki bo to syf… Android ma to do siebie ze nieumiejetna obsluga moze uszkodzic system… wgrywanie pierdol bez certyfikatow np. Sa to rzadkie przypadki ale sa… Tak uszkodzilem androida w galaxy i w serwisie za nowego softa zaplacilem 50pln.

   Autor komentarza, czwartek, 22 lis 2012 #

 4. Twoja odpowiedz kolego jest k?sliwa. Zawieszanie sie nie ma nic wspolnego z umiejetnoscia jego obslugi.

  Autor komentarza, niedziela, 4 wrz 2011 #

 5. Popieram pana Rados?awa.
  Telefon nigdy mi si? nie zawiesi? ^^

  Autor komentarza, wtorek, 18 paź 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów