Konferencja Inauguruj?ca Dzia?alno?? Regionalnego O?rodka Enterprise Europe Network w Sopocie

 

Regionalny O?rodek Enterprise Europe Network w Sopocie

Mo?e to kogo? zainteresuje, takie informacje rzadko zdobywaj? odpowiedni rozg?os. Dnia 22 wrze?nia 2008 roku, o godzinie 11.00 w Sali Herbowej Urz?du Miasta Sopot (ul. Tadeusza Ko?ciuszki 25/27), odb?dzie si? Konferencja Inauguruj?ca Dzia?alno?? Regionalnego O?rodka Enterprise Europe Network w Sopocie.

Zaproszenie jest skierowane w szczeglno?ci do przedsi?biorcw z regionu Wojewdztwa Pomorskiego, planuj?cych prowadzenie dzia?alno?ci na terenie Unii Europejskiej. W ramach seminarium przedstawione zostan? wszystkie niezb?dne wymogi formalne zwi?zane z wewn?trz wsplnotowym delegowaniem pracownikw oraz ?wiadczeniem us?ug. Wst?p wolny, jednak nale?y si? wcze?niej zg?osi? poprzez e-mail (een@swp.gda.pl) lub faxem (+48 58 524 50 51).

Szczeg?y na stronie http://een.sopot.pl/main.php?fid=422&pg=12&id_lang=0. Ze strony w tajemniczych okoliczno?ciach znikn?? szczeg?owy program… Poniewa? otrzyma?em go mailem, zamieszczam go wi?c w dalszej cz??ci wpisu.

Program konferencji

 • 11:00 – 11:10 – Powitanie
 • 11:10 – 11:25 – Czym jest Enterprise Europe Network? Historia, cele i zasady funkcjonowania sieci
 • 11:25 – 12:00 – Przedstawienie katalogu us?ug skierowanych do przedsi?biorcw, oferowanych w ramach sieci
 • 12:00 – 12:10 – Lokalny o?rodek EEN w Sopocie – sylwetka
 • 12:10 – 12:30 Przerwa kawowa
 • Seminarium: „Delegowanie pracownikw, oraz ?wiadczenie us?ug na terenie UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego”
 • 12:30 – 12:40 – Podstawy prawne ?wiadczenia us?ug na terytorium UE oraz EOG
 • 12:40 – 13:40 – Zasady delegowania pracownikw do pracy na obszarze UE i EOG, w tym rozlicznie ubezpieczenia spo?ecznego, zdrowotnego i podatkw
 • 13:40 – 14:00 – Dyrektywa „Us?ugowa”- New Approach do swobody ?wiadczenia us?ug? Zarys tematu
 • 14:00 – Zako?czenie

Czym jest Enterprise Europe Network?

Enterprise Europe Network to nowa, oglnoeuropejska sie? o?rodkw wspieraj?cych przedsi?biorczo??, ktra stanowi kontynuacj? i poszerzenie dotychczas funkcjonuj?cej sieci Euro Info oraz sieci Innovation Relay Centre. Enterprise Europe Network funkcjonuje w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjno?ci i Innowacji (CIP) na lata 2007-2013.

Misj? sieci jest pomoc mikro, ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwom w skutecznym funkcjonowaniu na rynku europejskim. Misj? t? EEN wype?nia dzia?aj?c na zasadach niekomercyjnych, przy wsparciu merytorycznym i finansowym Komisji Europejskiej, oraz sieci oko?o 500 lokalnych o?rodkw w ca?ej Europie.

Sopocki o?rodek Enterprise Europe Network funkcjonuje w ramach struktur Stowarzyszenia „Wolna Przedsi?biorczo?c”, posiadaj?c sw? siedzib? w Mikroinkubatorze Przedsi?biorczo?ci w Sopocie.

Wi?cej informacji na oficjalnej stronie: www.een.sopot.pl.

Wpis opublikowany 17 września 2008
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: offline, szkolenia, trjmiasto

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Konferencja Inauguruj?ca Dzia?alno?? Regionalnego O?rodka Enterprise Europe Network w Sopocie"

 1. Fajna strona. Dla zainteresowanych – przyk?ad dzia?alno?ci EEN w kujawsko-pomorskim: http://www.een.tarr.org.pl.

  Autor komentarza, środa, 17 wrz 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów