Kolejne spotkanie z HP ePrint

 

Jaki? czas temu, przy okazji opisywania HP Officejet 6500A Plus, wspomina?em te? o us?udze HP ePrint. To taki pomys? HP na rozszerzenie funkcjonalno?ci drukarki sieciowej, a mianowicie umo?liwienie drukowania dokumentw z praktycznie dowolnego urz?dzenia podpi?tego do sieci. Wystarczy wys?a? do drukarki e-mail z za??cznikiem do wydrukowania.

Z jednej strony wydaje si? to by? ciekawym rozwi?zaniem, ktre pozwala na ?atwe drukowanie z telefonw, tabletw czy laptopw, ktre s? „go?ciami” w naszej sieci. Nie trzeba instalowa? sterownikw, wgrywa? aplikacji do smartphone’w itd. Szybki mail i po chwili z drukarki wychodzi gotowiec. I nawet w ci?gu ostatniego miesi?ca mia?bym kilka sytuacji, w ktrych by si? to przyda?o:

  • Siostra nami?tnie drukowa?a prace na uczelni?, przychodzi?a, dawa?a pendrive’a, potem by?o szukanie pliku, czekanie a? si? wydrukuje… a tak by wys?a?a maila, a potem przysz?a po sam wydruk.
  • Pani ksi?gowa u jednego z klientw upar?a si? na papierow? faktur?, bo nie jest przekonana do maili. Ciekawe, czy gdybym wys?a? jej tego PDF-a wprost na jej drukark?, to by by?a zadowolona :)

Bo ?wiat bez papieru nie istnieje, wszystko musi by? na pi?mie, zarchiwizowane a segregatorkach itd.

Z tego co si? dowiedzia?em, po ostatniej aktualizacji us?ugi ePrint, mo?na w ko?cu ustawi? w?asny adres e-mail dla swojej drukarki, co powinno by? zdecydowanie ?atwiejsze w zapami?taniu od losowego ci?gu znaczkw. Nasz w?asny adres mo?e mie? od 6 do 30 znakw.

Nie zmieni?y si? natomiast pozosta?e parametry druku, czyli ograniczenie pojedynczej wiadomo?ci do 5MB i 10 za??cznikw, oraz wymogu, aby przesy?ane zdj?cia mia?y przynajmniej 100 DPI. Zw?aszcza to ostatnie mnie troch? boli, bo sporo materia?w, ktre ja bym osobi?cie chcia? sobie tak szybko drukn??, czyli np. wszelkie screeny z aplikacji mobilnych czy zrzuty stron WWW, maj? w?a?nie standardowo 72 DPI i po tradycyjnym wydrukowaniu wygl?daj? wystarczaj?co dobrze. A serwery HP odrzucaj?, bo si? nie mieszcz? w normie.

Chocia? pomys? HP ePrint jako taki jest ciekawy i mo?e faktycznie umo?liwi? czasem szybki wydruk, to na d?u?sz? met? np. w firmach, widz? tu du?o wi?cej kombinowania z konfiguracj? i utrzymaniem odpowiedniej polityki osb uprawnionych do druku, ni? zajmuje wys?anie maila ktremukolwiek pracownikowi z dost?pem do drukarki sieciowej.

W filmikach reklamowych wida? przyk?ady udost?pniania np. adresu drukarki klience, ktra chce co? u nas wydrukowa?. Albo szukanie kogo?, kto potrafi szybko doda? kolejny adres nadawcy do filtrowanej listy u?ytkownikw ePrint albo dajemy adres do otwartej drukarki i liczymy na to, ?e dalej nie wyp?ynie. Chyba, ?e codziennie firma zmienia maila. Albo zak?adanie skrzynki we w?asnej domenie, filtrowanie na naszym serwerze i dopiero forward na adres HP.

Bajer fajny, chocia? ja bym pewnie wola? ?eby w ka?dej drukarce by? modu? WiFi umo?liwiaj?cy druk z danej sieci lokalnej.

Albo jakie? publiczne punkty drukowania rozsiane po miastach, gdzie mo?na by w razie potrzeby szybko wydrukowa?. Ostatnio id?c do kina przypadkiem wydrukowa?em dwa razy ten sam e-bilet – ile jazdy potem by?o na bramce z odczytaniem kodu z drugiego biletu na mailu otworzonym na telefonie… :)

Wpis opublikowany 14 grudnia 2011
Tagi:
Kategorie: Inne, internet, komercyjne, miniblog, pop, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Kolejne spotkanie z HP ePrint"

  1. Na Twj problem rozwi?zanie znale?li autorzy drukniesz.pl – wirtualna drukarka online

    Autor komentarza, poniedziałek, 26 lis 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów