JustProto – prototypowanie w przegl?darce [zaproszenia]

 

Na wczorajszym 3Campie ekipa z DeSmart zaprezentowa?a swoje nowe dzie?o: webow? aplikacj? JustProto pozwalaj?c? na budow? prototypw wprost w przegl?darce WWW, a nast?pnie ich ?atwe udost?pnianie.

JustProto.com

W niedalekiej przysz?o?ci planowa?em i tak bli?sze zapoznanie si? z r?nymi aplikacjami u?atwiaj?cymi prototypowanie, wi?c prezentacja JustProto odby?a si? w idealnym dla mnie czasie i od razu po wyst?pieniu podj??em decyzj? o przetestowaniu tego rozwi?zania.

Jestem laikiem je?li chodzi o tego typu aplikacje, osoby pracuj?ce na prototypach od d?u?szego czasu pewnie b?d? mog?y powiedzie? du?o wi?cej. Ja po dwch godzinach zabawy z JustProto mog? stwierdzi?, ?e aplikacja prezentuje si? ca?kiem nie?le.

Tworzenie kolejnych elementw w projekcie jest proste, ca?o?? dzia?a szybko i sprawnie. Interface jest prosty i przejrzysty. Podanie linku do danego projektu to kwestia copy&paste z paska adresu przegl?darki, wszelkie wprowadzone przez nas zmiany s? momentalnie widoczne, wi?c wystarczy zwyk?e F5 w przegl?darce aby zobaczy? now? wersj?. O niebo wygodniejsze od przesy?ania zaktualizowanego pliku mailem i ?adowanie do desktopowego programu.

Wydaje mi si?, ?e takie co? mo?e si? sprawdzi? w codziennej pracy. Przez 60 dni triala na pewno przetestuj? dzia?anie na jakim? projekcie realizowanym przy wsp?pracy ludzi z innych cz??ci kraju.

Zaproszenia

Dosta?em gar?? (dos?ownie) zaprosze? ze specjalnym kodem wyd?u?aj?cym okres prbny do 60 dni. Gdyby kto? chcia? takowy kod otrzyma?, prosz? o info w komentarzu – wy?l? na podany e-mail. Do dyspozycji mam oko?o 20 takich zaprosze?.

justproto zapki

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 28 stycznia 2009
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, software, startupday, webdesign, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "JustProto – prototypowanie w przegl?darce [zaproszenia]"

 1. Mo?na prosi? zaproszenie do testw? :>

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 2. Hej, ch?tnie skorzystam :)
  Pawe?

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 3. ?adnie prosz? :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 4. ja prosz? jeszcze ?adniej ni? marsjaninzmarsa :) i z gry dzi?kuje :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 5. Ja te? z ch?ci? przyjm? takie zaproszenie.

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 6. Je?eli Tomku jeszcze dysponujesz to poprosz?.

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 7. Ja te? poprosz?, z gry dzi?kuje :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 8. Je?eli masz jeszcze jakie? zaproszenie to poprosi?bym o takowe. :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 9. Je?eli s? jeszcze zaproszenia to poprosz?. ;-)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 10. Ch?tnie te? bym przetestowa? :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 11. ja chc?, ja chc?! :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 12. jest jeszcze jakie?? ^^ dzieki z gory

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 13. Ja te? poprosz? o zaproszenie ;>

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 14. Je?li s? jeszcze jakie? do dyspozycji, ch?tnie przygarn? ;)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 15. Jak mo?na to poprosz? o zaproszenie

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 16. Ja te? chc?, je?li mo?na ;)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 17. nie wiem czy si? za?api?, ale poprosz?.

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 18. To ja te? bardzo ?adnie bym prosi? :-)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 19. Je?li mo?na prosz? o kod promocyjny.
  Wygl?da to dosy? ciekawie.

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 20. Jak jeszcze Ci si? nie sko?czy?y, to b?d? wdzi?czny za zaproszenie :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 21. Ja rwnie? poprosz?. :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 22. S? jeszcze? jak tak to poprosz?

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 23. Jakby jeszcze by?y prosz? o jedno:)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 24. Wow, zainteresowanie spore.

  Wszystkie posiadane kody przed?u?aj?ce okres testowy do 60 dni rozes?ane, reszta b?dzie musia?a testowa? szybciej, tzn. wyrobi? si? w miesi?c. Zaproszenia rozsy?a?em z u?yciem wyrafinowanego algorytmu – tzn. przed drug? kaw? ;)

  Mam nadziej?, ?e po testach wypowiecie si? i podpowiecie mi (mailem, tu w komentarzu, na blogu + trackback…) czy us?uga warta swojej ceny, czy lepiej skorzysta? z konkurencyjnych rozwi?za? online czy bardziej si? rozejrze? za desktopowymi aplikacjami.

  Raz jeszcze dzi?ki dla Radka za gar?? zaprosze?.

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 25. i want! s? jeszcze zapki?

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 26. Rwnie? poprosz? zaproszenie :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 27. to je?li jeste? jeszcze przed drug? kaw? (w co szczerze w?tpi?) to te? za zaproszenie si? nie obra?? :)

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 28. Je?li jeszcze s? to poprosz? kod. Z gry dzi?kuj?.

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

 29. Ja ju? napisa?em w komentarzu ciutk? wy?ej, wszystkie kody rozes?ane.

  Wersja testowa jest wci?? dost?pna dla wszystkich pod adresem http://www.justproto.com/signup/standard/ – okres prbny trwa po prostu krcej

  Autor komentarza, środa, 28 sty 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów