Kalkulator.java

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Banalny program, który liczy sumę, różnicę, iloczyn i iloraz dwóch liczb.

import javax.swing.*; // wczytanie biblioteki graficznej swing
import java.awt.*; // wczytanie biblioteki graficznej awt
import java.awt.event.*;

public class Kalkulator
{
 
 public static void main(String args[])
 {
  Okno okno=new Okno(); // tworzymy nowy obiekt typu Okno (dalej będziemy o nim mówić "okienko"), który zaraz stworzymy
  okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // zamknięcie okienka ma być jednoznaczne z zamknięciem programu
  okno.setVisible(true); // nasze okienko ma być widoczne
 }
} 

class Okno extends JFrame // tworzymy nowy obiekt "Okno"
{
 public Okno() // "konstruktor" czyli główna funkcja danej klasy o takiej samej nazwie co klasa. Określa właściwości okienka
 {
  setTitle("Kalkulator"); // Nadajemy nazwę okienka (będzie się wyświetlać na niebieskim pasku programu)
  setSize(160,250); // Określamy wymiary okienka w pikselach (160 szerokości, 250 wysokości)
  
  
  MojPanel p=new MojPanel(); // Tworzymy nowy obiekt typu "MójPanel" (dalej nazywamy go "panel"), który zaraz stworzymy
  Container powzaw=getContentPane(); // tworzymy obiekt "powzaw" który stanowi powierzchnię okienka. 
  powzaw.add(p); // do tej powierzchni dodajemy panel, który stworzyliśmy dwie linijki wyżej
 }
}
 
class MojPanel extends JPanel // tworzymy nowy obiekt MójPanel
{
 
 JTextField a;   // definiujemy zmienną "a" typu "pole tekstowe" dla pierwszej liczby
 JTextField b;   // definiujemy zmienną "b" typu "pole tekstowe" dla drugiej liczby
 JTextField wynik; // definiujemy zmienną "wynik" typu "pole tekstowe" dla wyniku
 
 // Zmienne te definiujemy bezpośrednio w klasie, żeby były dostępne dla wszystkich funkcji w tej klasie
 
 public MojPanel() // "konstruktor" czyli główna funkcja danej klasy o takiej samej nazwie co klasa. Tu tworzymy fizycznie nasz "panel"
 {
  setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // określamy układ elementów w panelu. 
                        // Tu: FlowLayout, czyli wszystkie elementy są wyrównane do lewej strony
                        // każdy kolejny element będzie "doklejany" do poprzedniego z prawej strony

 
  JLabel lab1=new JLabel("Liczba a");  // Tworzymy etykietkę tekstową "lab1"
  add(lab1);               // i dodajemy ją do naszego panelu
  
  a=new JTextField("",12);        // Tworzymy nowe pole tekstowe przypisane do zdefiniowanej wcześniej zmiennej "a"
  add(a);                // i dodajemy go do naszego panelu
  
  JLabel lab2=new JLabel("Liczba b");  // Tworzymy etykietkę tekstową "lab2"
  add(lab2);               // i dodajemy ją do naszego panelu
  
  b=new JTextField("",12);        // Tworzymy nowe pole tekstowe przypisane do zdefiniowanej wcześniej zmiennej "b"
  add(b);                // i dodajemy go do naszego panelu
    
  
  JButton plus=new JButton("+");    // Tworzymy przycisk " + " o nazwie "plus"
  add(plus);              // i dodajemy go do naszego panelu
  
  JButton minus=new JButton("-");    // Tworzymy przycisk " - " o nazwie "minus"
  add(minus);              // i dodajemy go do naszego panelu
  
  JButton mnozenie=new JButton("*");  // Tworzymy przycisk " * " o nazwie "mnozenie"
  add(mnozenie);            // i dodajemy go do naszego panelu
  
  JButton dzielenie=new JButton("/");  // Tworzymy przycisk " / " o nazwie "dzielenie"
  add(dzielenie);            // i dodajemy go do naszego panelu
  
  // Mamy już elementy kalkulatora, teraz musimy stworzyć coś, co będzie ciągle monitorowało
  // co też się dzieje z naszymi przyciskami. Do każdego z nich stworzymy więc specjalny "podsłuch"
  
  ActionListener sl1=new Dodaj();    // Tworzymy "podsłuch" o nazwie "sl1" w postaci funkcji Dodaj()
  plus.addActionListener(sl1);     // i podpinamy go pod przycisk o nazwie "plus"
  
  ActionListener sl2=new Odejmij();   // Tworzymy "podsłuch" o nazwie "sl2" w postaci funkcji Odejmij()
  minus.addActionListener(sl2);     // i podpinamy go pod przycisk o nazwie "minus" 
  
  ActionListener sl3=new Pomnoz();   // Tworzymy "podsłuch" o nazwie "sl3" w postaci funkcji Pomnoz()
  mnozenie.addActionListener(sl3);   // i podpinamy go pod przycisk o nazwie "mnozenie" 
  
  ActionListener sl4=new Podziel();   // Tworzymy "podsłuch" o nazwie "sl4" w postaci funkcji Podziel()
  dzielenie.addActionListener(sl4);   // i podpinamy go pod przycisk o nazwie "dzielenie" 
  
  
  JLabel lab3=new JLabel("wynik");   // Tworzymy etykietkę tekstową "lab1"
  add(lab3);              // i dodajemy ją do naszego panelu
  
  wynik=new JTextField("",12);     // Tworzymy nowe pole tekstowe przypisane do zdefiniowanej wcześniej zmiennej "wynik"
  add(wynik);              // i dodajemy go do naszego panelu
  
  }
 
 class Dodaj implements ActionListener  
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) // wykryj zdarzenie - kliknięcie
  {
   long n=Integer.parseInt(a.getText()); // Pobierz zawartość pola tekstowego "a", zamień na liczbę typu "long" i przypisz do zmiennej "n"
   long m=Integer.parseInt(b.getText()); // Pobierz zawartość pola tekstowego "b", zamień na liczbę typu "long" i przypisz do zmiennej "m"
   long suma=n+m; // wykonaj działanie
   wynik.setText(""+suma+" "); // podstaw wartość do pola tekstowego "wynik"
  }
 }
 
  class Odejmij implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) // wykryj zdarzenie - kliknięcie
  {
   long n=Integer.parseInt(a.getText()); // Pobierz zawartość pola tekstowego "a", zamień na liczbę typu "long" i przypisz do zmiennej "n"
   long m=Integer.parseInt(b.getText()); // Pobierz zawartość pola tekstowego "b", zamień na liczbę typu "long" i przypisz do zmiennej "m"
   long roznica=n-m; // wykonaj działanie
   wynik.setText(""+roznica); // podstaw wartość do pola tekstowego "wynik"
  }
 }
  
 class Pomnoz implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) // wykryj zdarzenie - kliknięcie
  {
   long n=Integer.parseInt(a.getText()); // Pobierz zawartość pola tekstowego "a", zamień na liczbę typu "long" i przypisz do zmiennej "n"
   long m=Integer.parseInt(b.getText()); // Pobierz zawartość pola tekstowego "b", zamień na liczbę typu "long" i przypisz do zmiennej "m"
   long iloczyn=n*m; // wykonaj działanie
   wynik.setText(""+iloczyn); // podstaw wartość do pola tekstowego "wynik"
  }
 }
   
 class Podziel implements ActionListener
 {
  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie) // wykryj zdarzenie - kliknięcie
  {
   long n=Integer.parseInt(a.getText()); // Pobierz zawartość pola tekstowego "a", zamień na liczbę typu "long" i przypisz do zmiennej "n"
   long m=Integer.parseInt(b.getText()); // Pobierz zawartość pola tekstowego "b", zamień na liczbę typu "long" i przypisz do zmiennej "m"
   float iloraz=(float)n/m; // wykonaj działanie. Zwróć uwagę na typ "float". (float) przed działaniem zamienia wartość na liczbę zmiennoprzecinkową
                // przez co poprawnie wyświetla ułamek
   wynik.setText(""+iloraz); // podstaw wartość do pola tekstowego "wynik"
  }
 }
 
 
 
 
 
 
}Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów