Jakie zdj?cia dodajemy do CV?

 

Jaki? czas temu pracowa?em dla pewnej firmy rekrutacyjnej nad prost? baz? przechowuj?c? dane kontaktowe i CV kandydatw. Pami?tam jak zachwyci?y mnie adresy e-mail wpisane do bazy – naprawd? ci??ko by?o znale?? adres nie tyle wygl?daj?cy „profesjonalnie”, co powa?nie. Panie uwielbia?y zdrobnienia („asienka”, „wiolcia”, „ewelincia”, „karolcia”…), panowie gustowali raczej herosach z komiksw i filmw („spiderman”, „vegetta”, „rambo”…). Wszyscy za to mieli wielki dar do uzupe?niania tych loginw o dziwne zestawy cyferek, ktre czyni?y te maile wyj?tkowymi i niemo?liwymi do zapami?tania. Zw?aszcza w domenach typu @amorki.pl czy @buziaczek.pl.

Wczoraj natrafi?em na artyku? w e-biznes.pl, przygotowany przez pracownikw serwisu praca.pl (co dziwne, nie mog?em go znale?? w ich sekcji artyku?w…), ktry porusza temat zdj?? dodawanych do CV. Pozwol? sobie zacytowa? fragmenty, aby zach?ci? do przeczytania ca?o?ci.

50% CV – ludzi rozpoczynaj?cych poszukiwanie pracy – do??cza zdj?cie, ktre zamiast zach?ca? do kontaktu z pracodawc? po prostu go rozbawia, w skrajnych przypadkach wzbudza nawet z?o?? i poczucie kpiny.

(…)

M?oda dziewczyna, mocno zalotnie spogl?da ze zdj?cia, jej dekolt zajmuje wi?kszo?? kadru, a ogl?daj?cy mo?e nawet odnie?? wra?enie, ?e sfotografowa?a si? nago.

(…)

Ma?o tego, wyrazisty jest tak?e trend umieszczania w CV zdj??, na ktrych kandydaci otoczeni s? wianuszkiem znajomych. Pytanie czy dzielenie si? wra?eniami z wakacji czy studniwki to dobry kierunek do nawi?zania dobrych relacji z przysz?ym pracodawc?.

(…)

Du?a firma ze ?l?ska, zajmuj?ca si? doradztwem finansowym, odebra?a nawet CV m?odej kobiety, ktra ubiegaj?c si? o posad? asystentki zarz?du, do??czy?a do dokumentw zdj?cie, na ktrym le?y naga, przykryta jedynie p?atkami r?.

Ca?o?? dost?pna pod adresem http://www.e-biznes.pl/inf/2008/24236.php

Nie wiem czemu, ale od razu przyszed? mi na my?l niezapomniany blog Fotka Pe eL (p?niej przeniesiony na Pingera)… Mo?e kiedy? jaki? pracownik dzia?u HR stworzy Rekrutacja Pe eL… :)

Wpis opublikowany 12 września 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: internet, prywata, rotfl

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Jakie zdj?cia dodajemy do CV?"

 1. fajnie by by?o, ale niestety, ustawa o ochronie danych osobowych

  Autor komentarza, piątek, 12 wrz 2008 #

 2. zapomnij Tomku o Rekrutacja PE ;) gdy? wwczas by?oby z?amaniem ustawy o ochronie danych, mimo ze dana osoba tak? klauzul? podpisuje :)

  Autor komentarza, piątek, 12 wrz 2008 #

 3. Nie dajmy si? zwariowa?. Co? jest ci?gle nie tak z naszym rynkiem pracy, skoro w ka?dym bran?owym portalu specjali?ci staraj? si? przekona? ludzi, ?e od tego, jak wyjdziesz na zdj?ciu albo w ktrym miejscu cv wpiszesz dat? urodzenia, zale?y ca?a kariera.

  W cytowanym tek?cie jest fragment „– Pracodawca ogl?da potencjalnego pracownika w swobodnej pozie, w kurtce przerzuconej przez rami?, nast?pnie w oczy rzuca si? swobodny, wyluzowany wzrok – opowiada ekspertka. Jednak zdarzaj? si? pomys?y wprost przeciwne np. 40-latek sfotografowany z rocznym dzieckiem na r?ku, bynajmniej nie aplikuj?cy o posad? niani.” – hmm, czy zdj?cie z dzieckiem na r?ku totalnie wyklucza bycie ?wietnym i skutecznym managerem? Ja raczej pomy?la?abym, ?e cz?owiek ma do siebie dystans, wie, co jest w jego ?yciu najwa?niejsze, nie wstydzi si? swojego ?ycia, ma udane ?ycie rodzinne i jest dumnym ojcem.

  Pomys?, ?e go?? z zarzucon? kurtk? mo?e nie by? skuteczny w pracy to jaka? pseudopsychologia i wyci?ganie wnioskw nie z tych elementw cv, z ktrych wyci?ga? si? je powinno. No ale zawsze mo?na otworzy? „ekskluzywn? szko?? prowadz?c? kursy przygotowania si? do zrobienia i umieszczenia zdj?cia w cv”.

  Autor komentarza, piątek, 12 wrz 2008 #

 4. ja w swoim CV mam zdjecie z dyplomu
  a fakt ze czasem ludzie potrafia bardzo nieodpowiednie zdj?cia doda? do CV, tak samo jest z tym co w swoich CV pisz? ;)

  Autor komentarza, piątek, 12 wrz 2008 #

 5. Zaczynam traci? wiar? w ludzi.
  Co do maili – to niestety ju? si? o tym przekona?am, gdy ogl?da?am podania na studia moich znajomych…
  Ale zdj?cia do cv z mega dekoltem albo znajomymi?
  Szanujmy si?…

  Autor komentarza, piątek, 12 wrz 2008 #

 6. Co do maili – dlaczego np. pani Joanna Kowalska nie mo?e mie? adresu ‚asienka_kowal123456789@buziaczek.pl’? Dlaczego musi koniecznie mie? powa?nie wygl?daj?cy adres? Czy on ?wiadczy o pani Joannie?

  Autor komentarza, piątek, 12 wrz 2008 #

 7. W chwili kiedy ka?dy mo?e mie? dziesi?tki bezp?atnych maili oczywiste dla mnie jest to ?e osoba ktra powa?nie przygotowuje si? do jakiej? posady i zale?y jej na pracy do?o?y odrobin? starania i do celw rekrutacyjnych po?wi?ci 10 minut na za?o?enie jednej powa?nie wygl?daj?cej skrzynki e-mail w stylu imie.nazwisko@jakisportal.pl.

  A odno?nie ciekawych CV to na stanowisko copywritera dosta?em kiedy? kilkunastostronicow? „rozk?adwk?” gdzie dziewczyna ubrana by?a w same szpilki ktre przes?ania?y intymne cz??ci jej cia?a;)

  Autor komentarza, piątek, 12 wrz 2008 #

 8. Ciekawe jest te? na jakiej podstawie przeprowadzono takie badanie. Standardowa klauzula w CV mwi wyra?nie, ?e dane s? udost?pniane wy??cznie w celach rekrutacji. A tu prosz? wykorzystano je rwnie? do bada?…

  Autor komentarza, sobota, 13 wrz 2008 #

 9. @Thuringwethil zgadzam si? z Tob?. Pierwsza prawda jest taka, ?e wielu HRw to strasznie sztywni ludzie (wystarczy poczyta? sobie niektre dyskusje na GL). A druga prawda – ?e przer?ne korpo maj? swoje wytyczne i cz?sto odrzucaj? rzeczy ktre nie pasuj? do ich szablonu. No ale wtedy trzeba sobie zada? pytanie – czy rzeczywi?cie chc? w takim miejscu pracowa?.

  Tak wi?c kochani, precz ze sztywniactwem, wrzucajcie do swoich CV ciekawe fotki! :)

  Autor komentarza, niedziela, 14 wrz 2008 #

 10. dziewczyna ubrana by?a w same szpilki ktre przes?ania?y intymne cz??ci jej cia?a;)
  Jak UBRANE szpilki mog? przykrywa? intymne cz??ci cia?a? :)

  Autor komentarza, środa, 8 paź 2008 #

 11. „zdj?cia dziewczyn w topach” :D no nie mog?am si? powstrzyma? ;)

  Autor komentarza, piątek, 5 gru 2008 #

 12. Tutaj te? jest ca?kiem sensownie opisana kwestia za??czania swojego zdj?cia: http://www.cvtips.pl/c-v/porady/cv-zalaczyc-zdjecie-czy-nie.html

  Ja osobi?cie dodaj? swoj? fotografi?, ale tylko i wy??cznie legitymacyjn?.

  Autor komentarza, wtorek, 7 gru 2010 #

 13. Ostatnio czyta?am ksi??k? „Doskona?e CV” autorstwa Max’a Eggert’a – by?o tam napisane, ?eby zdecydowanie nie umieszcza? w CV swojego zdj?cia. Jak ma si? taka kwestie do np. takiego poradnika: http://www.artykuly.net.pl/index.php/czy-zalaczac-zdjecie-do-cv/ ? To skoro lepiej nie zamieszcza? swojego zdj?cia CV, to po co jednak doradza? jak takie zdj?cie powinno wygl?da??

  Autor komentarza, czwartek, 9 gru 2010 #

 14. Bardzo fajny wpis!
  Ja jako rekruter ostatnio pope?ni?em wpis o czcionkach u?ywanych w CV:
  http://www.careego.pl/197/czcionki-kroj-i-wielkosc-czyli-stworzyc-stylowe-cv/
  Zapraszam!

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 lut 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów