Jak w ci?gu jednej nocy zarobi? 7,5 miliona dolarw, czyli DreamHost si? t?umaczy

 

DreamHost opublikowa? wyt?umaczenie jak dosz?o do tego, ?e wszyscy klienci dostali wezwania do zap?aty przed czasem. Jak to zwykle bywa, system dzia?a? sprawnie – zawini? czynnik ludzki.

DreamHost new record on sales

Taaaak… Josh Jones, czyli cz?owiek obs?uguj?cy system p?atno?ci, gdy zobaczy? powy?szy wykres dzisiaj rano, musia? kilka razy przetrze? oczy ze zdumienia. A zaraz potem u?wiadomi? sobie, ?e ma problem…

Na oficjalnym blogu (poprzednio poda?em linka do DreamHostStatus.com, zapomnia?em, ?e maj? dwa niezale?ne) opublikowano wyja?nienia dotycz?ce b??dnych billingw.

I thought to myself, “When did we start upgrading these controllers anyway?”

I couldn’t remember. But, since the biller is super-safe and robust anyway, I went ahead and ran it for 2008-12-31, 2008-12-30, 2008-12-29, 2008-12-28, 2008-12-27, 2008-12-26, and 2008-12-25, just for the hell of it.

Notice Anything?

Don’t feel bad if you didn’t. I kind of missed it myself.

THOSE SHOULD HAVE BEEN 2007!!

(…)

So what happened?

Well, that super-robust and stable biller did what it was programmed to do, it ran as though today was December 31st, 2008!

And what did it see? Well, it saw a whole lot of accounts (essentially all of them) who for some unknown, mysterious reason hadn’t been charged at all for eleven and a half months!

W skrcie po polsku:

Dla osb, ktre nie przepadaj? za j?zykiem angielskim, wyt?umaczenie w skrcie:

Po wymianie sprz?tu na cz??ci serwerw okaza?o si?, ?e modu? obs?uguj?cy p?atno?ci nie dzia?a poprawnie na platformie 64-bit i od kilku dni nie by?y ?ci?gane wszystkie op?aty.

Modu? szybko zaktualizowano i uruchomiono r?cznie skrypty odpowiedzialne za billing. Luzik, wszystko posz?o sprawnie dla dni od 1 do 14 stycznia 2008 roku. Cacy, koniec pracy.

Ale admin chcia? by? lepszy i dla pewno?ci chcia? uruchomi? skrypt dla ostatniego tygodnia grudnia – cz?owiek nie pami?ta? po prostu dok?adnie kiedy by?y wymieniane graty w serwerze, a poniewa? modu? ma zabezpieczenia przed podwjnym naliczaniem op?at i w razie czego nic si? nie stanie, to poci?gn?? skryptem dla kont, ktre powinny p?aci? w dniach 25 – 31 grudnia 2008.

W?a?nie – go?ciu wpisa? rok *2008* zamiast 2007 i system wyrzuci? mu list? osb, ktre w przysz?e ?wi?ta b?d? zalega?y za op?acenie serwerw…

…ilu z Was ma konta op?acone d?u?ej ni? na rok?

No to teraz siedz? i zlecaj? zwroty. W chwili gdy Josh Jones pisa? post na blogu, na konta DreamHost sp?yn??o ponad 7,5 miliona dolarw.

Go?ciu ju? chyba nigdy w ?yciu nie odpali ?adnego skryptu bez przeanalizowania tysi?c razy ka?dego znaku w kodzie…

Updated: Jak wyj?? ca?o z tej wpadki?

Polecam kolejny post Tomasza Skrskiego w ktrym wytyka b??dy pope?nione podczas wyja?niania sprawy nieprawid?owych p?atno?ci. Ja bym do tamtej listy (Homer, dowcipki, „stay tuned”) doda? jeszcze linkowanie do fotki sprawcy zamieszania. Zw?aszcza do takiej fotki…

To ten cz?owiek jest sprawc? zamieszania... ale fotka do kitu

Chocia? szczerze mwi?c, oficjalny profil na stronach DreamHost nie jest lepszy…

DreamHost nigdy nie traktowa? powa?nie kontaktw z klientami (mo?ecie sprawdzi? archiwum ich bloga, newslettery itp. nigdy nie dotar?em cho?by do po?owy tych g?upot), ale jednak gdy rozchodzi si? o powa?ne pieni?dze, jaka? powaga powinna zosta? zachowana…

A ja trzeci rok dzia?am na serwerach Site5… ;)

Banner, 468x60px

Wpis opublikowany 15 stycznia 2008
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Jak w ci?gu jednej nocy zarobi? 7,5 miliona dolarw, czyli DreamHost si? t?umaczy"

  1. no to troch? ch?opaki strac? na pracy i kosztach operacji bankowych… swoj? drog? jak to ?atwo zgarn?? w stanach par? baniek i zwia? gdzie?, gdzie jurysdykcja stanw nie si?ga:)

    Autor komentarza, wtorek, 15 sty 2008 #

  2. O. ta fotka mi umkn?la. Wkurzy?bym si? jeszcze bardziej. Dzi?ki.

    Autor komentarza, wtorek, 15 sty 2008 #

  3. Wprawdzie sam dzier?awi? hosting na DH (Lanooz nie kl??a, czyli chyba jest OK :)), ale ta sytuacja jest tak niezwyk?a, ?e w pewnym momencie dla kogo? z zewn?trz naprawd? robi si? kuriozalna. Czuj? si?, jakbym ?mia? si? z pogrzebu, bo 7,5 mln dolarw to do?? pot??ny „ups”… :|

    Autor komentarza, wtorek, 15 sty 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów