IV edycja „Biznes na Start” w Gda?sku

 

Chcesz za?o?y? firm?? Nie wiesz, jak si? do tego zabra?? A mo?e wszystko przemy?la?e? i wiesz czego Ci brakuje do uruchomienia w?asnego biznesu? Zg?o? si? do nas i zaprezentuj swoj? wizj?. Wybierzemy 20 najlepszych pomys?w. Pomo?emy wystartowa? ich autorom i b?dziemy ich wspiera? w pierwszych miesi?cach dzia?alno?ci. Zapraszamy do udzia?u w czwartej ju? edycji Biznes na start.

Biznes na start
Gda?ska Fundacja Przedsi?biorczo?ci zaprasza do skorzystania z us?ug Inkubatora Przedsi?biorczo?ci „Starter”.

Zg?oszenia do projektu tylko do 28 listopada.

Wszystkie osoby, ktre uko?cz? cykl szkole? oraz z?o?? biznesplan maj? mo?liwo?? wst?pienia do Inkubatora Przedsi?biorczo?ci Starter oraz skorzystania z profitw

Profity dla uczestnikw

Dla osb, ktrych biznesplany zajm? najwy?sze miejsca na li?cie rankingowej:

 • I miejsce – nagroda pieni??na w kwocie 5 000 z?
 • II miejsce – nagroda pieni??na w kwocie 3 000 z?
 • III miejsce – nagroda pieni??na w kwocie 1 000 z?

Pozostali uczestnicy projektu mog? liczy? na inne profity:

 • oferta powierzchni biurowej do wynaj?cia z 50% rabatem,
 • bezp?atne konsultacje z doradc? indywidualnym,
 • bezp?atne doradztwo specjalistyczne,
 • bezp?atne szkolenia specjalistyczne oraz spotkania w grupie cz?onkw inkubatora,
 • prowadzenie ksi?gowo?ci przez Fundacj? z 20% rabatem,
 • bezp?atna wizytwka firmy na stronie internetowej Fundacji,
 • preferencje przy rozpatrywaniu wnioskw w Pomorskim Funduszu Por?cze? Kredytowych, Pomorskim Funduszu Po?yczkowym, Powiatowym Urz?dzie Pracy oraz PFRON
 • zwolnienie z op?aty miesi?cznej za prowadzenie konta przez okres pierwszych sze?ciu miesi?cy od dnia zawarcia umowy konta w Lukas Bank(konto dla osb fizycznych w pakietach Wygodnym oraz LUKAS e-Konto Pro),
 • mo?liwo?? otrzymania po?yczki w rachunku w wysoko?ci 50% wynagrodzenia netto oraz zwolnienie z op?aty za przyznanie limitu po?yczki w rachunku w Lukas Bank,
 • zwolnienie z op?aty za wydanie karty g?wnej oraz karty dodatkowej w trybie normalnym w przypadku z?o?enia wniosku o kart? kredytow? VISA Classic w Lukas Bank,
 • zwolnienie z op?aty za wydanie karty g?wnej w przypadku z?o?enia wniosku o kart? kredytow? Maxima PLUS w Lukas Bank.

Szczeg?y dost?pne na stronie projektu

Wpis opublikowany 9 listopada 2007
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "IV edycja „Biznes na Start” w Gda?sku"

 1. Nagrody pieni??ne niezbyt wysokie, ju? du?o fajniejsza jest mo?liwo?? wynaj?cia biura z rabatem.

  Autor komentarza, środa, 15 cze 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów