iPad 2 jest… po prostu ju? jest.

 

Chyba ju? ca?y ?wiat wie o dzisiejszej premierze nowej wersji najpopularniejszego na ?wiecie tabletu – Apple iPad 2.

Specyfikacja nowego tabletu nie jest wielkim zaskoczeniem. W zasadzie dok?adnie to samo zaproponowali konkurenci: dwurdzeniowy procesor, lepszy uk?ad graficzny, wydajn? bateri?, dwie kamery…

Czy ktokolwiek jednak zagrozi pozycji lidera, ktr? zajmuje Apple?

Nie ukrywam, ?e Android bardzo przypad? mi do gustu. Mam go w swoim telefonie, by? te? w tabletach, ktre mia?em: od starego Archosa 5 IT, przez chi?sko-polskiego tPada, bardzo solidnego francuskiego Archosa 70 IT, a? po nowiute?kiego i nowatorskiego Adama. Ale mia?em rwnie? kontakt z produktami Apple i bardzo mi si? one podoba?y.

Jestem wi?c w stanie (a przynajmniej staram si?) zachowa? pewn? obiektywno??. I chocia? kibicuj? Androidom, jestem pewien, ?e iPad b?dzie sprzedawa? si? du?o lepiej ni? inne urz?dzenia.

iPad 2 b?dzie si? dobrze sprzedawa?, poniewa? jest nowy i jeszcze lepszy. iPad „jedynka” b?dzie si? dalej dobrze sprzedawa?, poniewa? b?dzie ta?szy i… wci?? bardzo fajny.

A oprcz tego:

 • „iPad” jest cz?sto u?ywane jako synonim dla s?owa „tablet”. Byli pierwsi, wi?c wszystko b?dzie „podrbk? iPada” lub „iPad killerem”.
 • iPad 2 b?dzie tak samo dobry jak konkurencyjne urz?dzenia z Andoidem. Apple A5 to plus minus odpowiednik uk?adu Tegra 2 (oba bazuj? na architekturze ARMv7). Pozosta?y sprz?t rwnie? zbli?ony.
 • iPad 2 to produkt Apple. A to daje +111111 do lansu, promocji i fajno?ci ;)
 • …oraz faktu, ?e developerzy ch?tnie pisz? na niego aplikacje dopasowane do tabletw.
 • Sprawdzony kszta?t i rozmiar ekranu, teraz w odchudzonej, l?ejszej formie
 • Uda?o si? utrzyma? cen? pierwszego iPada. W tym wypadku Motorola Xoom wydaje si? jeszcze dro?sza.
 • iPad 2 b?dzie dost?pny do kupienia ju? za kilkana?cie dni, a nie tygodni czy kilka miesi?cy. W tej chwili mo?na kupi? tylko Motorol? Xoom, a pozosta?e tablety pokazane na tegorocznym Mobile World Congress b?d? dost?pne najwcze?niej pod koniec tego p?rocza.
 • Wspomina?em ju? o dost?pno?ci dedykowanych aplikacji i dodatkowym lansie za opublikowanie czegokolwiek na iPada? :)

Wpis opublikowany 2 marca 2011
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, gad?ety, tablety, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "iPad 2 jest… po prostu ju? jest."

 1. Jakie? kompleksy na tle Apple? Zale?y dla kogo – lans bans. Dla nie ktrych, wbrew pozorom… Iphone to po prostu telefon, iMac to komputer itd.

  Ale skoro Tobie si? wydaje lansem… to hmmm, jak uwa?asz :)

  Autor komentarza, środa, 2 mar 2011 #

 2. Osobi?cie nie lubi? produktw Apple ze wzgl?du w?a?nie na ten „lansiarski” klimat roztaczany na 360 stopni dooko?a. Dlaczego „lansiarski”? A to dlatego, ?e powsta?a swoista moda posiadania „iCzego?” o fanatyzmie (patrz: ludzie koczuj?cy 2 tygodnie pod sklepem, ?eby kupi? nowego iFona) nie wspominaj?c. Oczywi?cie – Maci maj? swoje zalety w wydajno?ci itp., ale obstawiam, ?e ok. 80% osb kupuje te sprz?ty, bo im si? podobaj? lub te? teraz s? modne i wypada mie? jakie? „jab?ko”.

  A co do lansu z pisaniem dedykowanych aplikacji dla iP**** (wstaw dowolne urz?dzenie) to zaczyna si? powoli temat analogiczny do reklamowania fb na prawo i lewo w postaci „wi?cej szczeg?w na facebook.com/nazwa_firmy” co si? swoj? drog? nie spodoba?o KRRiT. Takie uproszczenia powoduj?, ?e cz??? osobnikw b?dzie uwa?a?o, ?e internet = facebook, bo tam przecie? „wszystko/wszyscy jest/s?”. A wracaj?c do Apple to podobnie pojawia si? stereotyp smartfon = iPhone i tworz?c aplikacje „only for iPhone” tylko si? to pog??bia.

  Autor komentarza, czwartek, 3 mar 2011 #

 3. Nie mam nic „i”, ale mam wra?enie, ?e „mod?” i „lans” stworzyli sami u?ytkownicy (na pewno w Polsce, nie wiem jak za granic?). Firma jak firma, nie zauwa?y?em, ?eby prbowali w ten sposb promowa? swoje produkty.

  Autor komentarza, czwartek, 3 mar 2011 #

 4. Nie mam nic przeciwko produktom Apple, a ju? zdecydowanie nie czuj? jakich? kompleksw.

  Produkty tej firmy maj? pewn? otoczk? i opini? takich bardziej… „bardziej”. Stylowych, ciekawszych, lepszych, premium. Z pewno?ci? w pewnym stopniu to tylko efekt polityki marketingowej firmy.

  Ka?dy nowy produkt Apple wywo?uje zdecydowanie wi?ksze zainteresowanie mediw ni? produkty konkurencji. Podobnie informacja, ?e jaka? firma wypuszcza iOS-ow? wersj? swoich produktw.

  Ale oczywi?cie pisanie aplikacji na platformy Apple to nie tylko lans, ale i konkretne pieni?dze. Na aplikacjach dla iOS si? po prostu zarabia, nic wi?c dziwnego, ?e ka?dy prbuje co? z tego uszczkn??.

  Autor komentarza, czwartek, 3 mar 2011 #

 5. Jest co raz lepiej :)

  iPad2 i tak ma wi?cej funkcjonalno?ci ni? mogli?my si? spodziewa?.

  Czas dzia?a na korzy?? potencjalnych u?ytkownikw. Ceny spadn?, w szczeglno?ci „chi?szczyzny”. W czerwcu uka?e si? beta Win8; mo?e Creative wypu?ci taba o specyfikacji zblizonej do dzisiejszych „prymusw”.
  Ka?dy znajdzie co? dla siebie.
  Wiosna zapowiada si? bardzo inetyresuj?co :)
  All best
  Zex

  Autor komentarza, czwartek, 3 mar 2011 #

  • przepraszam za literwki.
   Zex

   Autor komentarza, czwartek, 3 mar 2011 #

 6. Takie bzdury klepiesz Tomku drogi…

  „Byli pierwsi, wi?c wszystko b?dzie „podrbk? iPada” lub „iPad killerem””
  Bzdura, by?y tablety wcze?niej, jak i smartfony. Ale wiadomo co zrobi? Apple, i dlaczego wszyscy staraj? si? im DORÓWNA?.

  Poza tym pami?taj, ?e sprz?t (wspomniany procesor) to nie wszystko, ale wa?ne jest co go nap?dza i jak to jest dopieszczone.
  To jak kiedy? porwnywanie PCetw z Playstation, ktre by?y 2x wolniejsze, a gry ?miga?y bez porwnania.

  Autor komentarza, czwartek, 3 mar 2011 #

  • To tak jak z Kolumbem. Wikingowie byli wcze?niej w Ameryce, ale co z tego? „iPad by? pierwszy” to nie bzdura, tylko co najwy?ej skrt my?lowy. Bez iPada nie by?oby teraz takiego wysypu tabletw od ka?dego producenta.

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • Nie zmieniajmy rzeczywisto?ci jak politycy.
   Wcze?niej by? chocia?by Microsoft Tablet PC (2002), czy 2 dekady wcze?niej system operacyjny z mysl? o tabletach – PenPoint OS

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • @matipl Ja uwa?am, ?e iPhone by? pierwszym urz?dzeniem dotykowym w ktrym mo?na powiedzie?, ?e ekran dzia?a? wreszcie prawid?owo. Przez wiele lat mieli?my najr?niejsze prby podej?cia do tematu, jednak nikt nie chcia? tak naprawd? u?ywa? rysikw. My?l?, ?e w?a?nie to by?o innowacyjne. Apple stworzy?o prosty dobrze dzia?aj?cy dotykowy interfejs opakowany w ?adne stylowe aluminiowe urz?dzenie, dost?pne tylko na rynku ameryka?skim. Mo?na powiedzie?, ?e to by? iPod z mo?liwo?ci? dzwonienia, a nie telefon. Po roku, aby zarazi? nim ca?y ?wiat musieli dorzuci? GPS, MMSy i przede wszystkim AppStore. Gdyby nie zach?cili programistw, aby zarabiali na ilo?ci, to by?by to produkt jak ka?dy inny. A nagle okaza?o si?, ?e ca?y ?wiat pisze aplikacje w?a?ciwie tylko pod iPhone’a. Dopiero w momencie, w ktrym ca?a platforma by?a tak pot??na, mo?na by?o zaryzykowa? z tabletem. Gdyby Apple wprowadzi?o iPada w 2007 roku, nie by?oby ?adnej rewolucji, nikt by nie chcia? pod to pisa? softu. Bo nie oszukujmy si?, ale o ile ka?dy przekona si? do smartfona, to wiele osb nie czuje potrzeby posiadania tabletu. W domu komputer, w terenie smartfon, ktry mo?na schowa? do kieszeni. Tablet wg mnie nie jest urz?dzeniem mobilnym w sensie, aby korzysta? z niego w ruchu. Jak dla mnie jako osoby, ktra przemieszcza si? w?a?ciwie tylko samochodem. Jedyne miejsce, gdzie jestem w stanie go u?ywa? to w domu na kanapie, w ??ku, ewentualnie w kawiarni. Tak?e w 100% gad?et, ktry mg?bym zast?pi? prawdopodobnie netbookiem.

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • s?usznie @macnow.
   Przy okazji nale?y doda?, ?e najpierw Apple my?la? w?a?nie o iPadzie, ale ba? si? reakcji rynku i postanowiono wej?? powoli (iPhone).

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • @matipl A AppStore dla Macw to jest d?ugofalowa strategia, aby teraz jak?? cz??? z tych 200 mln kont AppStore/iTunes Store przyci?gn?? do komputerw z Jab?uszkiem ;) Przez ostatnie 3 lata wychowali pot??n? mas? programistw pisz?cych pod ich platform?. Skoro narz?dzia developerskie te same, j?zyk ten sam, to nie mo?e by? inaczej, to musi prze?o?y? si? wkrtce na wysyp setek tysi?cy programw na Maca. Podejrzewam, ?e gdyby Apple udost?pni?o Mac OS innym producentom, rezygnuj?c z cz??ci dochodw ze sprz?tu, zamieniaj?c je na dochody z oprogramowania, to kl?ska Microsoftu by?aby tylko kwesti? czasu ;)

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • @macnow: niestety widzia?em kilka „ciekawych” aplikacji w AppStore :/ ktre wygladaj? jakby licealista robi?…
   Mam nadziej?, ?e dla Makw b?dzie rwnie dobry sklep merytorycznie jak dla iOS.
   Obecnie to 50/50, ale dopiero co wystartowa? 2 miesi?ce temu.

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • @matipl Wystartowa? 2 miesi?ce temu, oprogramowanie na komputery tworzy si? troch? d?u?ej ni? na telefony. Wydaje mi si?, ?e nie wcze?niej jak po roku b?dzie wida? dopiero czy ten model si? sprawdzi? po raz drugi. Jeszcze kontynuuj?c moj? poprzedni? my?l. Pami?tacie jak wygl?da? rynek komputerw zanim pojawi? si? Windows? Tak jak Intel da? nam architektur? x86, Microsoft wyznaczy? pewne standardy dla oprogramowania, Facebook obecnie wyznacza pewien kierunek rozwoju internetu. Tak teraz Apple chce, aby po??czy? ?wiat urz?dze? mobilnych z komputerami i nie tylko (AppleTV). ?atwe przesy?anie tre?ci mi?dzy wszystkimi urz?dzeniami, to by?o wielokrotnie podkre?lone na przedwczorajszej prezentacji. Cz?owiek nie chce czyta? specyfikacji, czy urz?dzenie ma kilkana?cie r?nych portw (HDMI, USB, SD… tutaj te? technologia Apple Thunderbolt jako po??czenie USB 3.0 i HDMI). Ja chc? u?ywa? sprz?tu, a nie si? podnieca? jego konfiguracj?. Wszystko sprowadza si? do tego, ?eby zmniejszy? ilo?? czynno?ci dodatkowych i wiedzy potrzebnej do ich wykonania. Aby pos?ucha? muzyki nie zastanawia? si? nad konfiguracj? streamingu, czy udost?pnianiem folderw/mapowaniem dyskw. Spjrzmy na przeci?tnego „g?upiego” u?ytkownika. Ilu z waszych znajomych szuka?o na internecie oprogramowania (Java, Symbian) do swojej komrki? Sytuacja wygl?da identycznie w przypadku komputerw. Informacje o nowych programach roznosz? si? g?wnie poczt? pantoflow?. Wi?kszo?? nie potrafi niczego samemu znale?? i korzystaj? z tego co otrzymali z komputerem albo polecili/zainstalowali im znajomi. Gdzie do cholery jest Market dla Windows? W Microsofcie nikt nie ma wyobra?ni? Przecie? Apple tego nie wymy?li?o w 2008 roku to od zawsze funkcjonowa?o w Debianie/Ubuntu.
   Troch? si? rozpisa?em, ale tak ja to widz? … :(

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • Naj?mieszniejsze jest to, ?e od dawna Windows ma swj Marketplace, ale nigdy nic ciekawego tam nie znalaz?em poza ich komercj?.
   Ciekawy jest projekt z aplikacjami webowymi, ale to inna bajka.

   Instalacja u Apple jest pi?kna, oglnie u?ytkowanie. Nie trzeba w?a?nie si? martwi? jak co? dzia?a, jak co? zrobi?.
   Jedyne co mi sie nie podoba to Ustawienia na iPhone ;) za du?o klikania aby w?aczy?/wy??czy? WiFi/modem inter.

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • @matipl imo na takie opcje w?/wy? bluetooth, wifi, 3g, hotspota jest doskona?e miejsce tam gdzie s? kontrolki od sterowania ipodem i blokowaniem orientacji, mogliby do?o?y? z lewej now? „kart?” na to, czyli dost?p 2x home i palcem 2x w prawo ;)

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • oj tak :) by?oby mi?o
   ja np. z tego iPod skrtu nie korzystam.

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

 7. Ja bym to odczyta? jako odniesienie do zaistnienia tabletw w ?wiadomo?ci og?u, ot skrt my?lowy…

  Autor komentarza, czwartek, 3 mar 2011 #

 8. Pardon za uproszczenie i zmienianie rzeczywisto?ci. Oczywi?cie, ?e takie urz?dzenia by?y wcze?niej. Archos 5 Internet Tablet – http://tomasz.topa.pl/archos-5-internet-tablet.html – by? dost?pny od sierpnia 2009, prace nad CrunchPadem/The JooJoo te? by?y prowadzone od 2008 roku.

  Oczywi?cie chodzi?o mi o takie slate’y, ktre mia?y szans? trafi? do masowego odbiorcy i zdoby? tak? popularno??.

  Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • ;)
   Wiele wcze?niejszych urz?dze? mog?o by? bardziej powszechnie u?ywane gdyby wi?ksza determinacja firm. Ale np. taki MS mia? inne produkty na g?owie.

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

 9. Panowie , ale po co dywagowa? o urz?dzeniach ktre mo?e i by?y wcze?niej ale ich popularno?? by?a znikoma (lub znana bardzo w?skiemu gronu odbiorcy i za kosmiczne pieni?dze) b?d? or?ni?te z funcjonalno?ci (Tablet PC to smiech by?). Wcze?niejsze urz?dzenia to by?y notki (wa??ce po 2 kilo i lepiej z wci?ni?tym na chama ekranem dotykowym). Fajnie ?e by?y ale to dopiero IPAD spowodowa? rozpowszechnienie urz?dze? typu tablet ze wzgl?du na zasi?g globalny a dzi?ki bazie oprogramowania wyrwna? z ziemi? TYPOWE tabletowe zabawki bo tak nale?y traktowa? Archosa 5 IT …

  Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • „dopiero IPAD spowodowa? rozpowszechnienie urz?dze?”
   prawda, ale pierwszy nie by? na rynku i nale?y o tym pami?ta?. To tylko zwi?ksza rang? firmy Apple, potrafi?o zrobi? CO? z byle czego.

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

 10. Uprasza si? o nie karmienie trolla.

  ;p

  Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • sam jeste? troll.
   My to wiemy, kto by? pierwszy itp.
   Ale taki Newsweek, Fakty, Wiadomo?ci p?niej powtarzaj? takie brednie i trzeba z tym walczy?.

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • Hmmm… dorzu? jeszcze, ?e jestem „cyklist?” :)

   Yare yare…

   Przepraszam, sam prosi?em a brn?…
   Milkn?.
   Zex
   SPECT!!

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

 11. Panowie .. Sam mia?em kilka zabawek na Tablet PC w tym os?awionego TC1100 (smiej? sie zawsze ludziki jak porwnuj? go z IPADem) i gdyby nie by? takim ci?zkim przegrzewaj?cym sie i niedopracowanym sprz?towo klocem (problem z portami i to straszny) to pewnie bym go u?ywa? do dzis …

  Apple jest mistrzem przerobienia czegokolwiek w co? czego da si? u?ywa? (takie ipody tacze czy w?a?nie IPAD).. Żeby nie by?o u?ywam Ipoda Tacza , Samsunga Galaxy S i Onyx Booxa 60 … patrz?c na cen? u?ywki ipoda tacza k?adzie on wszystko jako kombajn , a ?e ogranicza nas tylko do Itunes to ca?kowicie inna bajka .. Zaraz b?dziemy mieli powtrk? w postaci WM 7 (dedykowana aplikacja i Zune Marketplace) , takie apple z logiem MS …

  To ?e Apple zrobi?o co? co jest POWSZECHNE nie znaczy od razu ?e jest BE i na z?o?? NIE b?dziemy tego kupowa? ..

  Lubi?em mojego Archosa 70 dopuki nie okaza?o si? ?e wszystko chodzi na Galaxy S jak nale?y a na archosie nie bardzo (70% gier nie chcia?a sie uruchomi? albo uruchamia?a si? nie tak jak trzeba, programy rwnie?) za to hardware mia? Archos 70 pierwsza klasa (lekki, por?czny, z ekranem pojemno?ciowym z multitacz no i kompletem portw typu USB czy HDMI)

  Problem tabletw kiedy? polega? na tym ?e NIE da?o si? ich u?ywa? JEDN? r?k? i bez rysika (poza wyj?tkami i jak si? mialo r?k? ze stali)

  Aktualnie jest to jak najbardziej mo?liwe i czekamy tylko na dopracowanie OSu (czy to andek czy IOS ale przed wszystkim andek) …

  Galaxy Tab by?by idealny (taki du?y Galaxy S ale 7 cali z 1024×600) gdyby MIA? stacj? dokuj?c? z HDMI i USB .. ale nie ma niestety ..

  Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

  • Stacja dokuj?ca z HDMI i USB?? Je?li mg?bym biega? po domu, b?d? ogl?da? film i tab komunikowa?by si? przez b-t to ok, ale jeszcze nie potrafi? sobie tego wyobrazi? :( (d?wi?k ok, ale obraz?)

   Tabw jest co raz wi?cej, w co raz lepszej konfiguracji sprz?towej, gorzej z softem (dlatego osobi?cie jestem za winem) – ka?dy znajdzie co? dla siebie :)

   Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

 12. Autor komentarza, piątek, 4 mar 2011 #

 13. A ja tam mam swojego chinolka Huawei Ideos S7 i jako? nie potrzebuj? iPada bo ten tani chi?czyk naprawd? mi sie dobrze sprawuje i jako? ten lans do mnie nie przemawia. Tak samo pki co nie kupi? iPhone tylko kupi? Samsunga Galaxy S, ktry niczym nie ust?puje produktowi Apple w wr?cz go przewy?sza przy ni?szej cenie wi?c po co mam przep?aca? i robi? z siebie lansiarza tylko dlatego, ?e to jest na topie. Dobry zamiennik produktw spod znaczka nadgryzionego jab?uszka oraz literki „i” te? jest w cenie i ma swoj? warto??.

  Autor komentarza, czwartek, 24 mar 2011 #

 14. Czy mi si? zdawa?o, czy te? iPad 2 ma dzi? pojawi? si? w sklepach w Eurolandzie?

  Autor komentarza, piątek, 25 mar 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów