IE7 beta1 – z czym do ludzi?

 

W?a?nie przeczyta?em recenzj? IE7 beta 1 for XP w serwisie ZDNet UK i stwierdzi?em, ?e po prostu musz? sam na w?asne oczka zobaczy?, jak to nowe cude?ko dzia?a… Pogooglowa?em wi?c chwil?, ?ci?gn??em 10mb paczk? z wersj?, ktr? da si? odpali? bez instalowania tego na trwa?e (w ko?cu nie wiadomo, jak wielki syf to b?dzie ;)) – link do paczki i stosowne info na Forum MsBetas.org. Odpali?em…

Co nowego?

Spece od IE zachwalali sobie, ?e nowy program b?dzie wzbogacony o mas? nowych „fjuczerw” – wszak?e jest to pierwsza powa?na aktualizacje Internet Explorera od bodaj 4 lat, czyli premiery naszego ukochanego IE6. G?wnymi zmianami, ktrych domaga?y si? rzesze u?ytkownikw, mia?y by?: przegl?danie w zak?adkach i obs?uga kana?w RSS. Webmasterzy natomiast domagali si? obs?ugi kana?w alpha w grafikach PNG oraz zaimplementowania w ko?cu (bo CSS2 wprowadzono raptem w 1998r.) poprawnej obs?ugi tzn. „Box model”. I co z tego wysz?o? Zacznijmy od samych zmian, pźniej napisz? co z nich wynik?o.

Dla webmasterw – co? si? poprawi?o…

Standard 32bitowego PNG z przezroczyst? warstw? opracowano bodaj w 1996r. Microsoft pono? obiecywa? wsparcie tego standardu ju? dla IE4 (pami?tacie t? wielk? aktualizacj? IE z okazji przechodzenia na Win98/Win98SE? To by?y czasy…), ale wci?? co? ?rednio pingowa?o. Po 9 latach sobie przypomnieli…

Je?li za? chodzi o CSS – naprawili tylko dwa b??dy, na ktre najbardziej skar?yli si? webmasterzy, tzw. „guillotine” i „peekaboo”. A reszta? Po co reszta? Cieszcie si?, ?e cokolwiek ruszyli?my… Czyli wci?? mamy olewany od 1998r. CSS2… Co to oznacza w praktyce? Że uprzedzam szanownych klientw, ?e ceny stron WWW b?d? wy?sze, bo zaczynam oficjalnie ?ci?ga? kas?, za dostosowywanie stron do „widzi-mi-si?” kIEpskich (?eby nie powiedzie?: badzIEwnych) „przegl?darek”.

Panele, niekoniecznie pod?ogowe

W XXIw. coraz popularniejsze sta?o si? przegl?danie w zak?adkach. Na czym to polega? Ano na tym, ?e masz otwarte jedno okno przegl?darki, natomiast wszystkie otwarte strony s? dost?pne w opisanych zak?adkach. Niewatpliw? zalet? tego rozwi?zania jest to, ?e na pasku zada? (to co? na dole, ci?gn?ce si? od przycisku „Start” to zegar) mamy tylko jedn? ikonk? przegl?darki, czyli wi?cej miejsca na inne ikony, czyli wi?kszy porz?dek. IE w ko?cu te? si? tego dorobi?o, chocia? uwa?anie tego za rewolucyjne rozwi?zanie, w momencie gdy zarwno Firefox jak i Opera obs?uguj? to od lat, mo?e conajmniej spowodowa? pojawienie si? zgryźliwego u?miechu na twarzy… ;)

Obs?uga RSS

RSS to ?wietna sprawa – pozwala na ?atwe ?ledzenie nowo?ci na Twoim ulubionym forum, w dzienniku internetowym czy cho?by na blogach. Sam tego u?ywam bardzo nami?tnie, chocia? bardziej w Thunderbirdzie – mam go stale uruchomionego, wi?c nie musz? trzyma? zak?adek RSS w Firefoksie. Ale niektrzy lubi? mie? swoje newsy pod r?k? i przegl?darka jest dla nich ca?ym ?wiatem. Ponadto, Firefox wprowadzi? specjaln? ikonk?, ktra uaktywnia?a si? w momencie, gdy przegl?darka wykrywa?a w kodzie link do kana?u RSS. Super rzecz – od razu wiesz, ?e strona ma tak? us?ug?, bardzo ?atwo dodawa?o si? do zak?adek itp.

Po odpaleniu IE7 beta1 okaza?o si?, ?e faktycznie ma on podobn? ikonk?. Wchodz? wi?c tu, na weblog i ze zdziwieniem patrze, ?e ikonka wci?? szara… No co jest? Przecie? FF spokojnie wykrywa typy RSS2, RSS0.92 i Atom… Po wczytaniu si? w news na ZDNet UK okaza?o si?, ?e ta funkcja b?dzie dost?pna najwcze?niej w IE7beta2. Fajnie. Pewnie kombinuj?, jakby to od razu po??czy? ze swoimi pomys?ami na Ms-RSS, a tutaj to tylko taka zapychajka miejsca w menu. W?a?nie – menu… dochodzimy do sedna.

Menu wywrcone do gry nogami

Microsoft od kiedy tylko wykrad? pomys? graficznego (okienkowego) interface’u, przyzwyczaja? nas do pewnego standardowego uk?adu. I tak od gry mieli?my pasek tytu?owy, pźniej menu (Plik, Edycja, Widok…. a? do Pomocy na ko?cu). Tak ma zbudowany interface chyba z 99% aplikacji na ?wiecie. Nast?pnie w przegl?darkach mamy pasek z ikonkami – domy?lnie: wstecz / dalej, refresh, strona startowa, ulubione/zak?adki. Pi?tro ni?ej: pasek adresu + przycisk „idź”. Pod tym odpowiednie panele. Po tygodniu obcowania z Windows, typow y u?ytkownik mg? ju? mniej wi?cej z pami?ci podawa? po?o?enie tych ikonek.

Jak wida? na za??czonym obrazku (98kb), ekipa IE postanowi?a zerwa? z wytyczonym przez firm? standardem.

Menu zjecha?o na sam d?, pod ikonki i pasek adresu. Jak dla mnie, jest to nijak sensowne rozwi?zanie i burzy naturalny porz?dek ?wiata… Co?, do czego przyzwyczajano mnie od ?adnych 13lat (pami?tam, ?e na moim pierwszym Win3.11 ju? tak wygl?da?y okienka) teraz nagle jest zmieniane, bo tak si? komu? chcia?o… I za nic w ?wiecie nie da si? tego przenie?? na stare miejsce!

Panele (albo „zak?adki” – te? mi ta nazwa pasuje, chocia? mo?e myli? z „bookmarkami”) – w Firefoksie obszar zak?adki le?y bezpo?rednio nad w?a?ciwym obszarem strony. Logiczne – gdy patrzymy np. na szaf? z dokumentami, to te? widzimy tylko zak?adki, a po wybraniu jednej z nich, od razu dostajemy tre?? dokumentu. Mo?na te? zrozumie? filozofi? w Operze – Mamy zak?adki, a pod nimi pasek z ikonkami, pole adresu, powi?kszenia itp. Jakby nie patrze?, ka?dy panel jest tam traktowany jako oddzielna ca?o??, ka?dy mo?emy osobno konfigurowa? itp.

A w IE7 znowu chyba zadzia?a?o jakie? prawo chaosu… Ka?dy panel mo?emy sobie r?cznie u?o?y?. Fajnie, tylko co mi z tego, ?e mog? sobie np. zamieni? miejscami menu programu z menu ikonek, skoro przy otwarciu nowego panelu znowu wyskoczy mi domy?lny uk?ad? Same ikonki – ze znanych nam zosta? domek (otwrz stron? startow?), gwiazdeczka (ulubione, bookmarki), historia i wsponiane wcze?niej wykrywanie RSSw. A gdzie „Zatrzymaj ?adowanie”/”Od?wie?”? Wci??o zupe?nie?

Nie, nie wci??o. Po prostu pi?knie si? ukry?o. Na samej grze, zaraz pod nasz? belk? z nazw? programu, mamy dwa przyciski: Wstecz i Dalej. Zaraz obok – d?uuuugi pasek adresu. I obok, pomi?dzy paskiem adresu a wyszukiwark?, jest malusie?ka ikoneczka odpowiedzialna za funkcj? „od?wie?”.

W?a?nie – wyszukiwarka. Firefox i Opera przyzwyczai?y mnie do malutkiego pola tekstowego, gdzie mog? sobie co? wpisa?, pacn?? [Enter] i w??czy mi si? wtedy moja ukochana wyszukiwarka. Tu chyba ma by? podobnie, nie dane mi tego jednak by?o sprawdzi?, bo za nic nie mog?em uruchomi? „Ustawie? wyszukiwania”. Niemal pewnym jednak b?dzie, ?e domy?lnym (je?li nie jedynym) dost?pnym silnikiem b?dzie wyszukiwarka msn – bo ikonki ich najwi?kszej konkurencji, Google, to sobie tam niestety nie wyobra?am. Szkoda.

Podsumowanie

A? ci?nie si? na usta (klawiatur??) stwierdzenie: mia?o by? wpaniale, a wysz?o jak zwykle. Znaj?c Microsoft, oficjalna wersja IE7 niewiele b?dzie si? r?ni? od tej bety. Poprawi? najpowa?niejsze wytkni?te b??dy, uruchomi? np. obs?ug? RSSw, a pozosta?e niedoci?gni?cia opisz? jako nowe rozwi?zania („It’s not a bug. It’s a feature”). Jest to po prostu poprawianie produktu na „odczep si?”, a dla zakochanych w produktach firmy z Redmond zarazem kolejny powd, dla ktrego warto zakupi? nowy system operacyjny – IE7 wymaga? b?dzie Windows XP z dodatiem Service Pack 2. U?ytkownicy Win98/Me/2000 wi?c b?d? musieli wci?? b?d? mieli tylko IE6.

Pierwsz? bet? IE7 idealnie podsumowuje ZDNet UK (przet?umaczone na nasze): „IE7 Beta dla WinXP nie jest zabjc? Firefoksa – daleko mu do tego. Ograniczona dost?pno?? IE7 tylko otworzy szerzej drzwi konkurencyjnym przegl?darkom do przej?cia jeszcze wi?kszej cz??ci rynku w najbli?szych miesi?cach.” Czego sobie i Wam ?ycz? :)

Browse happy! – zmie? swoj? kIEpsk? przegl?dark? na lepsz?!

Wpis opublikowany 16 września 2005
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "IE7 beta1 – z czym do ludzi?"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów