Znaczenie i funkcje inteligencji w rozwoju kapitalizmu

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Inteligencja techniczna

Jej zasługą było wynalezienie i zastosowanie maszyn, urządzeń przemysłowych, które doprowadziły do pojawienia się masowej produkcji. To z kolei wywołało dostępność wielu towarów, które wcześniej były powszechnie całkowicie nieznane i drogie, np. mydło.

Nowe technologie i techniki produkcji upowszechniły się za sprawą tej grupy, która nieustannie poszukiwała sposobów intensyfikacji produkcji, co ostatecznie wyraziło się wynalezieniem linii produkcyjnej.

Inteligencja artystyczna

Stylistyka i wzornictwo przemysłowe, bez którego nie można było kreować popytu. Wiążą się z tym również estetyka towaru i system jego pakowania.

Inteligencja medyczna

Jej zasługą jest uświadomienie przedsiębiorcom ogromnej ceny jaką płacili robotnicy za ciężkie warunki pracy. W sumie groziło to wymarciem robotników, stąd postulat stopniowego ograniczania czasu pracy i wyższych zarobków.

Strajki i inne formy oporu przekonały świat kapitału o ograniczeniu wyzysku. Od 1898 r. Obowiązuje 8-godzinny dzień pracy, który jest stopniowo redukowany.

Inteligencja finansowa

Przyczyniła się do stworzenia systemu rozliczeń i obsługi finansowej pracowników oraz podmiotów gospodarczych.

Inteligencja menedżerska

Pojawiła się w USA w połowie lat 50. XX w. i stanowiła efekt wyniesionych doświadczeń w procesie produkcji i zarządzania przedsiębiorstwami. W wyniku procesu wyodrębnienia się funkcji zarządzających przedsiębiorstwem, pojawiła się potrzeba zatrudniania menedżerów, którzy nie tylko zajmowali się zarządzaniem, ale również poszukiwaniem rezerw.

W 1940 r. James Burnham napisał dzieło pt. „Rewolucja menedżerska” w którym wskazał przedsiębiorcom na konieczność zrezygnowania z samodzielnego kierowania przedsiębiorstwem i zatrudnienia w tym celu innych pracowników, którzy skupiać się będą na metodach, funkcjach związanych z wspieraniem kierownictwa, co z pewnością przyczyni się do lepszych efektów.

Postulaty Burnhama szybko zostały zrealizowane przez przedsiębiorców. Motywem skłaniającym do zatrudniania menedżerów były potencjalne korzyści ekonomiczne i dlatego inteligencja tego typu tak szybko się rozwinęła.

Źródła zysku według Smitha

  • Kapitał » zysk
  • Praca » wynagrodzenie
  • Ziemia » zysk

Kapitał + ryzyko + praca = zysk + wynagrodzenie

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów