Powstanie i rozwój partii politycznych

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Powstanie i rozwój partii politycznych – jako narzędzia prowadzącego do wzrostu bogactwa klasy kapitalistycznej.

Partie polityczne

Podstawowe elementy definiujące partię polityczną:

 • idea (ideologia, postulaty ekonomiczne)
 • wódz (przywódca)
 • sympatycy (członkowie)
 • organizacja (struktura)
 • pieniądze (fundusze)
 • propaganda (agitacja)
 • program
 • chęć do zdobycia władzy w kraju

Powstanie partii zrzeszających kapitalistów

Koterie arystokratyczne

Nieformalne zrzeszenia najbogatszych przedsiębiorców oparte na więzi rodzinno-towarzysko-zawodowej. Początkowo ich celem było poszukiwanie sposobów osłabienia państwa feudalnego, które stwarzało przeszkody prawne na drodze do bogacenia się. Nie miały charakteru trwałego ani systemowego, co wynikało z jeszcze niskiego stanu świadomości politycznej.

Kluby elitarne

Stanowiły już grupę formalną najbogatszych kapitalistów, którzy spotykali się w ekskluzywnych miejscach w celu wyrażenia konkretnych postulatów ekonomiczno-politycznych wobec rządzących. W spotkaniach klubowych uczestniczyła inteligencja ekonomiczno-humanistyczna, która „wynalazła” instytucję partii politycznej, której wcześniej nie znano. Partia oznaczała część całości.

Ta nowa forma została przyjęta przez świat kapitału, co wkrótce zaowocowało pojawieniem się partii elitarnych

Partie elitarne

Umiejętność podejmowania trafnych decyzji nieformalnych przywódców „klubowych”, którzy organizowali spotkania. Na etapie tym, przedsiębiorcy zdołali już przy pomocy inteligencji dostrzec słabości państwa feudalnego, tkwiące w skostniałym systemie prawa. Wszystko to razem skłoniło ich do powołania partii i przedstawienia postulatów całej klasy kapitalistycznej.

Partie masowe

Stanowiły efekt pomyślnego przebiegu działalności partii elitarnych, które zdołały stać się partnerami politycznymi szlachty feudalnej i decydować w parlamentach o kształcie państwa. To skłoniło w sumie pozostałych do zaangażowania się w działalność partyjną. Przedsiębiorcy dysponując siłą polityczną zdobyli prawa polityczne, tj. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach parlamentarnych. W ten sposób ich przedstawiciele wyszli z propozycjami nowych rozwiązań prawnych w ciałach ustawodawczych, które to po zażartej walce, zostały przyjęte. W ten sposób prawo kapitalistyczne (ustawy) stopniowo zaczęło zastępować feudalne.

 • partie liberalne
 • partie konserwatywne
 • partie chrześcijańsko-demokratyczne
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów