Google Analytics Benchmarking – Alexa / Megapanel the Google way?

 

Po ca?ym dniu w na uczelni / w trasie zasiad?em do pRaSSwki i natrafi?em na artyku? na yashke.com opublikowany dzi? oko?o po?udnia. A tam pod koniec takie oto zdania:

Jest te? inna mo?liwo?? – Google. Google ma mas? danych – Analytics, AdSense, AdWords i Google Toolbar. Gdyby chcia?o stworzy? raporty to mog?oby spokojnie zast?pi? Megapanel. Do tej pory Google nie dzia?a?o na tym polu i podobno Googlowi bardzo zale?y na tajno?ci danych, ktre zbiera. Wydaje mi si? jednak, ?e to si? zmienia. S? pierwsze jask?ki prognozuj?ce otwarcie si? Google na marketerw – np. ostatni news o tym, ?e Youtube b?dzie udost?pnia? statystyki ogl?dalno?ci zamieszczonych nich klipw.

By? mo?e Google zrobi co? takiego jak Alexa tylko znacznie bardziej precyzyjnego? Wtedy nasze lokalne, niedok?adne badania by?by niepotrzebne.

Ciekawy pomys? nieprawda?? No to czytajcie dalej…

Lec? po kolejnych pozycjach w Google Readerze (wr?, Czytniku Google :)) i co widz? na oficjalnym blogu Google Analytics? Benchmarking now available plus additional opt-in settings.

We’re happy to announce the launch of two related new Google Analytics features: a beta version of industry benchmarking and a data-sharing settings page. Both are designed to give our customers more choice and better control over their data. (…)

Industry benchmarking is a commonly requested new service that enables customers to see how their site data compares to sites in any available industry vertical. We believe this data will provide actionable insights by providing context for users to understand how their site is doing. For example, if you have a travel website and you get a spike in traffic on Mondays, you may want to know whether other travel sites get that same spike on Mondays.

Google Analytics Benchmarking

Czyli jak wypadamy na tle konkurencji? Alexowy zasi?g zast?piony realnymi danymi zanotowanych wy?wietle? innych badanych serwisw?

What is the benchmarking service?

Benchmarking is an optional Google Analytics service that shows how your website’s statistics compare against other industry verticals. In the beta version of this service, you are able to compare your site’s Visits, Pageviews, Pages per Visit, Bounce Rate, Average Time on Site, and New Visits data against benchmark data from categories of other participating websites. You can use this data to gain broader context for your site so you can identify additional opportunities to improve your site’s metrics.

Jak to dzia?a?

Jak trafnie zauwa?y? Kuba Filipowski w swoim artykule, ktrego fragment przytoczy?em na pocz?tku, Google raczej nie udost?pni?oby wszystkich danych bez zgody w?a?cicieli witryn. Dlatego udost?pnienie danych do funkcji Benchmarking b?dzie nast?powa?o wy??cznie za nasz? zgod?. Tu uwaga – uaktywnienie funkcji benchmarking b?dzie skutkowa?o dla wszystkich witryn (profilw) podpi?tych pod dane konto. Wszystkie dane b?d? agregowane i prezentowane jako anonimowy „t?um” – „inne witryny tego typu”. Nie b?dzie zatem sytuacji gdy konkurencja b?dzie mog?a sprawdza? wy??cznie nasze dane.

Google Analytics Bencharking

W wersji beta mo?na pono? porwnywa? liczb? wizyt, bounce rate, liczb? wy?wietle?, ?redni czas sp?dzony na stronie, stosunek wy?wietle? do odwiedzin i procent nowych u?ytkownikw. Napisa?em pono?, poniewa? na moim koncie wci?? nie widzia?em mo?liwo?ci w??czenia tej us?ugi, nawet po zmianie wersji j?zykowej na US English. Pe?na wersja ma oferowa? mo?liwo?? porwnania wszystkich dost?pnych teraz danych.

Wi?cej o us?udze Benchmarking mo?na poczyta? systemie pomocy.

Czy to w?a?nie to chce Google zaprezentowa? bloggerom w najbli?sz? ?rod? w Warszawie?

B?d? na pewno ?ledzi? to dalej.

Wpis opublikowany 5 marca 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google Analytics Benchmarking – Alexa / Megapanel the Google way?"

 1. Szczerze w?tpi?, czy o to chodzi. Nie przesadzajmy znowu, gdyby Google chcia?o co? TAK DUŻEGO (bo nie oszukujmy si?, co? co mia?oby pokona? statsy Alexy to z pewno?ci? killer), zrobi?oby to globalnie. A o konferencjach Google’a w ?rod? maj?cych miejsce na ca?ym ?wiecie nic nie s?ysza?em.

  Bardziej obstawiam na co? lokalnego, np. Google Blog Search po Polsku (i zorientowany na polskie blogi). W ko?cu to by idealnie pasowa?o do rodzaju tego zaproszenia.

  Autor komentarza, środa, 5 mar 2008 #

 2. U mnie ju? mo?na w??czy?, ale zaraz wychodz?, to nie mam czasu zapozna? si? z tym teraz ;) A przyda? by si? taki zamiennik dla Alexy :)

  Autor komentarza, czwartek, 6 mar 2008 #

 3. czemu wykasowa?e? o zaproszeniu?

  Autor komentarza, środa, 12 mar 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów