Google AdSense rozliczane w euro

 

NOWE Raporty dotycz?ce Twoich dziennych zarobkw s? obecnie dost?pne w euro. Ju? dzi? zaktualizuj swoje konto, aby widzie? zarobki naliczone w euro. Dowiedz si? wi?cej…

Google AdSense w EURO

Taki komunikat wy?wietli? mi si? kilka dni temu w panelu Google AdSense. Od pewnego czasu Google wdra?a rozliczenia z programu AdSense w kolejnych walutach lokalnych. Do tej pory informowano o wprowadzaniu takich opcji w innych europejskich krajach (ostatnio rozliczenia w euro wprowadzono np. w Cyprze i Watykanie), teraz dopiero pojawi?y si? pierwsze wzmianki o Polsce. Chocia? PLN jeszcze nie znajdziemy na li?cie dost?pnych walut, to kwesti? przej?cia na euro warto przemy?le?.

Informacja ta jest do?? istotna zw?aszcza dla firm, poniewa? przy zmianie waluty podpisujemy umow? z Google Ireland Limited, a wi?c firm? z UE. A to ju? wp?ywa na sposb naliczania VAT.

Zmieniaj?c walut?, podpisujemy tak naprawd? now? umow?. W systemie pomocy wypisano najwa?niejsze zmiany w stosunku do poprzedniej.

 • Stron?, z ktr? wydawcy zawieraj? umow? jest Google Ireland Limited.
 • Waluta u?ywana w raportach na kontach AdSense wydawcw zmienia si? z USD na euro lub walut? lokaln? (w zale?no?ci od lokalizacji wydawcy).
 • Nowa umowa okre?la jasno, ?e to wydawcy s? odpowiedzialni za odprowadzanie wszelkich podatkw. Zwroty podatku VAT b?d? dokonywane wy??cznie na rzecz wydawcw z siedzib? w Irlandii.
 • Prawem obowi?zuj?cym nie jest ju? prawo kalifornijskie, ale prawo angielskie lub lokalne

Na wydawcw b?d?cych osobami fizycznymi chyba nie b?dzie to mia?o wielkiego wp?ywu (je?li czego? nie dostrzegam i si? myl?, sprostujcie), ale ju? dla firm b?dzie to znacz?ca zmiana w sposobie rozlicze?. Sama zmiana waluty to jedno, natomiast najwa?niejsze jest to, ?e drug? stron? umowy staje si? firma europejska, a zatem pojawia si? kwestia naliczania VAT-u.

Prg wyp?aty zosta? okre?lony na 70 euro.

Jeszcze poczytam now? umow? i troch? pogooglam przed przej?ciem na Euro. Jakie? sugestie dla „drobnego klikozarabiacza” rozliczaj?cego si? z US jako osoba prywatna metod? „na PIT-53”?

Wpis opublikowany 3 października 2009
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: google, internet, reklama, webmaster, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google AdSense rozliczane w euro"

 1. Tomku, przeszed?e? ju? na euro?

  Autor komentarza, czwartek, 15 paź 2009 #

 2. W?a?nie prze??czy?em si? na euro. Nalicza ju? w nowej walucie, nie ma r?nice w kwotach niewielkie. Zobaczymy jak si? b?dzie sprawowa?o.

  Autor komentarza, piątek, 16 paź 2009 #

 3. waluta przeliczana jest 2 razy, z dolara na euro i z euro na zlotego. oczywiscie tracimy na tym.

  Autor komentarza, poniedziałek, 16 lis 2009 #

 4. Witam,
  Gdy ju? dostan? przelew z Adsense w jaki sposb mam si? z nimi rozliczy?? Jestem osob? fizyczn?, niepracuj?c?,pe?noletni?, dalej si? ucze, nie posiadam dzia?alno?ci gosp. nigdy si? jeszcze nie rozlicza?em.
  Pozdrawiam

  Autor komentarza, poniedziałek, 30 lis 2009 #

 5. Witam! Dosta?am pierwszy przelew na 270 z?. W US kazali mi zarejestrowa? dzia?alno?? gospodarcz? ?eby si? tego rozliczy? :( Ja chyba usun? ca?e Google AdSense, bo 3 setki na rok, a k?opotu wi?cej ni? mys?a?am… i podatku w ogole nie zap?ac? :(

  Autor komentarza, wtorek, 8 gru 2009 #

 6. Wp?a? 19% podatku PIT, na koniec roku ujmij t? kwot? w wierszu „Inne”.

  Zdarzaj? si? nadgorliwe osoby w US.

  Autor komentarza, wtorek, 8 gru 2009 #

 7. * 18% oczywi?cie

  Autor komentarza, wtorek, 8 gru 2009 #

 8. Wprowadzenie rozliczania w euro to najlepszy jak do tej pory pomys? ludzi z Google. Szkoda tylko, ?e po tej zmianie zarobki jakby mniejsze ;)

  Autor komentarza, piątek, 30 wrz 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów