Google AdSense – Pay-Per-Action dost?pne dla wszystkich

 

28 czerwca poinformowano na blogu Inside AdSense o tym, ?e zosta?a rozbudowana oferta skierowa? o reklamy Pay-Per-Action. Dzisiaj podobna informacja ukaza?a si? rwnie? po polsku i jednostki skierowa? pojawi?y si? dost?pne rwnie? dla polskich kont. Ciekawe jak szybko zape?ni si? koszyk jakimi? ciekawymi pozycjami. A jak wygl?da dodawanie tych reklam? Poni?ej kompletna fotorelacja :)

Krok pierwszy: widzimy dost?pne kategorie produktw, ktre mo?emy doda? do tzw. koszyka. Mo?emy doda? ca?? kategori? (wtedy b?d? wy?wietlane z danej kategorii skierowania o najwi?kszej skuteczno?ci)…

AdSense PPA

…lub przejrze? i wybra? konkretne reklamy z danej kategorii:

AdSense PPA

Mamy wgl?d w szczeg?y ka?dej oferty. Znamy dok?adn? stawk?, ktra wp?ynie na nasze konto za ka?dego skierowanego u?ytkownika, ktry wykona okre?lon? czynno??. Ciekawi mnie tylko jedno: stawki s? podane w z?otwkach. Jak to zostanie przeliczone i wy?wietlone w pozosta?ych raportach?

AdSense PPA

W ka?dym koszyku skierowa? mo?emy umie?ci? maksymalnie 15 produktw i 10 s?w kluczowych/kategorii. Mo?emy wybra? format jednostki reklam, ktr? chcemy umie?ci? na stronie:

AdSense PPA

Gdy ju? dokonamy wyboru, przechodzimy do kolejnego kroku: wybieramy palet? kolorw oraz przypisujemy reklam? do okre?lonego kana?u. Co ciekawe, nie mamy tu do dyspozycji edytora palet dla reklam w formacie blokowym. Musimy niestety zestawy kolorw przygotowa? wcze?niej i zapisa? jako palet? niestandardow?.

AdSense PPA

No i to by by?o tyle. Dostajemy gotowy kod do wstawienia na stron? i zaczynamy promocj? :)

Poni?ej wrzucam przyk?adow? jednostk? reklam ze skierowaniami. Zgodnie z Terms of Service mog? Was zach?ca? do skorzystania z tej oferty, co niew?tpliwie pomi?dzy wierszami czyni? :)


Jak s?dzicie – czy reklamy Pay-Per-Action si? przyjm?? Czy b?d? cz??ciej wybierane przez reklamodawcw ni? dotychczasowe Pay-Per-Click?

Na razie czekamy na pierwsze oferty polskich reklamodawcw.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 3 lipca 2007
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google AdSense – Pay-Per-Action dost?pne dla wszystkich"

  1. A mnie si? wy?wietla jeszcze stara wersja i zamiast „wybierz opcje skierowa?” widz? „wybierz jednostk? skierowa?” tym samym podwjne dzi?ki za prezentacje :-)

    Autor komentarza, środa, 4 lip 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów