Google AdSense: koniec skierowa? promuj?cych AdSense

 

Wpis zosta? zaktualizowany 19 stycznia.

 

Jak podano dzisiaj na blogu Inside AdSense, w ostatnim tygodniu stycznia zmieniaj? si? zasady dotycz?ce skierowa? promuj?cych rejestracj? w Google AdSense.

Dla u?ytkownikw AdSense mieszkaj?cych poza Amerykami i Japoni?, zniknie mo?liwo?? umieszczania skierowa? AdSense. Od lutego ?adne konwersje wynik?e z tego skierowania nie b?d? ju? naliczane. Szkoda tych, ktrzy dopiero niedawno zacz?li reklamowa? AdSensy i nowi u?ytkownicy systemu, ktrzy zarejestrowali si? z naszego polecenia i nie osi?gn? do ko?ca miesi?ca minimalnego progu 100 dolarw. Pieni?dze te niestety przepadn?.

Aktualizacja dnia 19 stycznia

Google dosta?o troch? maili od u?ytkownikw i zmieni?o zdanie co do polecania AdSense:

The changes to referrals promoting AdSense will now depend on where your users are located, regardless of your location as a publisher. You’ll earn $100 for every user you refer to AdSense who is located in North America, Latin America or Japan when they generate $100 in AdSense revenue within 180 days and they remove all payment holds. You’ll no longer be paid for users you refer who are located elsewhere. These changes will go into effect the last week of January.

Zmiany obejm? te? u?ytkownikw z obu Ameryk, Japonii. Cofni?te zostaj? zmiany wprowadzone w lutym 2007 roku. Wraca pojedyncza stawka: 100 dolarw za ka?dego zarejestrowanego u?ytkownika, ktry w ci?gu pierwszych 180 dni rwnie? zarobi 100 dolarw. Koniec z bonusami w kwotach 5 i 2000 dolarw.

Je?li wi?c kto? si? jeszcze nie zarejestrowa? w programie i ma planach zarobienie pierwszych 100 dolarw w ci?gu najbli?szych dwch tygodni… ;)


Aktualizacja: Wczoraj wieczorem otrzyma?em maila od Google z informacj? w j?zyku polskim:

Witamy,

Nasz list dotyczy wa?nych kwestii zwi?zanych ze skierowaniami do
produktu AdSense. W ramach ci?g?ych prb optymalizacji ?rde?
przychodw naszych wydawcw, testujemy nowe funkcje podnosz?ce
przychody oraz modyfikujemy istniej?ce produkty, z ktrych nasi
wydawcy ju? korzystaj?. Tak w?a?nie dzieje si? ze skierowaniami
u?ytkownikw do rejestracji w programie AdSense. W wyniku
prowadzonego przez rok eksperymentu uznali?my, ?e istniej? inne
produkty, ktre przynios? wydawcom w Pa?stwa regionie wi?cej
korzy?ci. W zwi?zku z tym, w ci?gu najbli?szych tygodni
skierowania do programu AdSense zostan? wycofane. Nie dotyczy to
skierowa? do innych produktw i us?ug.

Je?li w Pa?stwa witrynie wy?wietlane s? obecnie jednostki
skierowania do rejestracji w programie AdSense, powinni Pa?stwo
zapozna? si? z poni?szymi informacjami, aby przygotowa? si? do
zmiany.

Na pocz?tku stycznia na Pa?stwa koncie przestanie wy?wietla? si?
opcja dodawania skierowa? do programu AdSense. Do ko?ca stycznia
b?d? Pa?stwo nadal otrzymywa? zarobki z tytu?u aktualnych
skierowa?
do wysoko?ci 100 USD, a potem program zostanie
ca?kowicie zako?czony.
Istniej?ce skierowania b?d? nadal
wy?wietla? si? na Pa?stwa stronach.

Do ko?ca stycznia powinni Pa?stwo usun?? ze swoich stron wszystkie
skierowania do programu AdSense. Skierowania, ktre nie zostan?
usuni?te, b?d? nadal wy?wietlane, ale konwersje nie b?d?
odnotowywane.
Sugerujemy, aby zamienili Pa?stwo skierowania do
programu AdSense na skierowania do innych produktw lub us?ug.

Dzi?kujemy za dotychczasowe skierowania u?ytkownikw do
rejestracji w programie AdSense. Przepraszamy za wszelkie
niedogodno?ci zwi?zane z t? zmian?.

Z powa?aniem,
Zesp? Google AdSense

Wpis opublikowany 19 stycznia 2008
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google AdSense: koniec skierowa? promuj?cych AdSense"

 1. Szkoda ze rezygnuja z skierowa? promuj?cych AdSense
  liczylem niedlugo na kolejne 100$

  Autor komentarza, środa, 9 sty 2008 #

 2. Troch? nie do ko?ca rozumiem… W adsense siedz? nie d?ugo, ale czy tu chodzi o drug? pul?, ktr? nabijaj? osoby zaproponowane przez Ciebie?

  Autor komentarza, środa, 9 sty 2008 #

 3. Dziwne, bo kto jak kto, ale pracownicy Google powinni wiedzie?, ?e to ?e jestem z Polski nie znaczy, ?e nie mam stron angloj?zycznych.. nie rozumiem dlaczego akurat amerykanie maj? mie? mo?liwo?? polecania a ja nie? Mamy takie same strony, hostujemy si? na tych samych serwerach, piszemy w tym samym j?zyku. WTF?

  Autor komentarza, środa, 9 sty 2008 #

 4. @Chumber: Pocz?tkowo skierowania dzia?a?y na zasadzie klasycznego modelu programu partnerskiego. Np. zarejestrujesz si? z mojego polecenia w AdWords i wydasz odpowiedni? kwot? – ja dostaj? prowizj?. Z racji specyficznego modelu AdSense, tutaj „prowizj?” s? pieni?dze wyp?acane mi w momencie gdy Ty, zarejestrowany z mojego polecenia, zarobisz odpowiedni? kwot?. Generalnie dobrze, ?e uda?o Ci si? wyrobi? jeszcze w tym miesi?cu ;)

  @Pawe?: Niestety Google stosuje to uproszczenie…

  Autor komentarza, środa, 9 sty 2008 #

 5. Niach niach :>

  Autor komentarza, piątek, 11 sty 2008 #

 6. To wszystko ma sens i napewno nie stracicie ja by?em wr?cz za zmianami

  Autor komentarza, piątek, 11 sty 2008 #

 7. Straci? nie stracimy, ale nie zarobimy. Dlaczego by?e? za zmianami (i za jakimi)?

  Autor komentarza, sobota, 12 sty 2008 #

 8. Google uleg?o i cz??ciowo przywrci?o skierowania:

  „The changes to referrals promoting AdSense will now depend on where your users are located, regardless of your location as a publisher. You’ll earn $100 for every user you refer to AdSense who is located in North America, Latin America or Japan when they generate $100 in AdSense revenue within 180 days and they remove all payment holds. You’ll no longer be paid for users you refer who are located elsewhere. These changes will go into effect the last week of January.”

  Autor komentarza, sobota, 19 sty 2008 #

 9. jak wida? wsz?dzie ci?cia, a pomoc z reklam przydatna
  pozdrowienia dla Tomka od dalekiego krewnego z E?ku

  Autor komentarza, sobota, 26 sty 2008 #

 10. Trudno, nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo, jak by nie bylo istnieje wiele firm na rynku, ktore tylko czekaja zeby uszczypnac odrobine rynku google i przypuszczam, ze niedlugo poznamy firme, ktora wypelni to z czego google rezygnuje.
  Pozdrawiam

  Autor komentarza, środa, 29 paź 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów