GoDaddy.com zabra?o klientowi domen??

 

Udziuolo podrzuci? mi wczoraj link do artyku?u opowiadaj?cego o domenie FamilyAlbum.com zarejestrowanej w?a?nie w GoDaddy.com. O co chodzi? Domena ta nagle zmieni?a w?a?ciciela i GoDaddy.com mia?o w tym niestety udzia? z powodu… zbyt restrykcyjnego przestrzegania zasad.

Mwi si?, ?e nadgorliwo?? jest gorsza od faszyzmu. W tym przypadku widzimy, ?e doprowadzi?a ona do do?? nieprzyjemnej sytuacji.

W?a?ciciel domeny FamilyAlbum.com wpisa? w danych domeny b??dny adres e-mail (nie znalaz?em dok?adnej informacji czy by?a to przypadkowa literwka, czy co? pokroju nospam@nospam.com). W ka?dym razie pozosta?e dane (adres i numer telefonu) by?y poprawne. Regulamin rejestracji domen typu .com (a praktycznie i w przypadku wszystkich pozosta?ych TLD) wymaga podania prawdziwych danych, pod kar? usuni?cia domeny.

Poniewa? GoDaddy.com obs?uguje ogromn? liczb? domen, podejrzewam, ?e kto? musia? to zauwa?y? i zg?osi? do GoDaddy. Osoba pracuj?ca w GoDaddy zastosowa?a si? do standardowej procedury, czyli wys?a?a maila do w?a?ciciela domeny z poleceniem poprawienia danych w okre?lonym czasie. Skoro adres w formularzu by? b??dny, to e-mail nie mia? prawa dotrze? do w?a?ciciela domeny, a co za tym idzie, dalej nie by? ?wiadomy problemu i nie poprawi? adresu. Min?? jaki? czas, GoDaddy nie zanotowa?o faktu poprawienia danych wi?c trzymaj?c si? dalej zasad usun??o domen?.

A teraz najlepsza cz???: co si? dalej sta?o z t? domen?? GoDaddy jak i wielu innych rejestratorw oferuj? us?ug? backorder. Na czym ona polega? P?acimy z gry oko?o 19 dolarw i sk?adamy zamwienie na np. domen? google.com. Że jest zaj?ta? Fakt, ale kiedy? przecie? musi wygasn??. I je?li ta domena z jakiegokolwiek powodu wyga?nie, GoDaddy b?dzie prbowa?o j? dla nas zarejestrowa?. I tak si? te? sta?o w tym przypadku.

Kto? znalaz? b??d w danych rejestracyjnych popularnej domeny (albo takiej, ktra mu by?a potrzebna), zap?aci? za backorder i zg?osi? to do rejestratora. Domena wygas?a „z powodw formalnych”, czyli wrci?a do puli domen wolnych, czyli ta osoba j? dosta?a. Kto? Nikt nie wie, dane nowego rejestratora zosta?y utajnione. A domena stoi teraz zaparkowana na GoDaddy i nowy w?a?ciciel zarabia na reklamach.

Gdyby GoDaddy nie ograniczy?o si? do standardowej procedury (co by?o w tym przypadku po prostu g?upie: wysy?a? maila na niepoprawny adres, z nakazem podania prawid?owego adresu, bo kto? zg?osi? go jako niepoprawny…), a np. zadzwoni? do cz?owieka… C?, nawet najlepszym si? zdarza… Tak czy siak, ja tam dalej b?d? trzyma? domeny, u innych rejestratorw te? mia?em r?ne ciekawe akcje… Wsz?dzie jest tak samo :)

Wpis opublikowany 3 marca 2007
Tagi:
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "GoDaddy.com zabra?o klientowi domen??"

 1. „Nikt nie wiem, dane nowego rejestratora zosta?y utajnione.”

  Hmmm, a mnie kiedy? informowano, ?e nie mo?na utajnia? danych w takich domenach… hmmm….

  Autor komentarza, niedziela, 4 mar 2007 #

 2. Nie mo?na w taki sposb jak z .pl, gdzie w danych WHOIS pojawia si? „Abonent: dane niedostepne”.

  Ale w przypadku domen globalnych i na to znaleziono sposb – firmy rejestruj?ce domeny pod swoj? nazw?. Najlepszy przyk?ad: Domains by Proxy, Inc. wsp?pracuj?ce z GoDaddy. Us?uga taka stoi ?rednio 6-9 dolcw za rok. Sam kiedy? wykupi?em z ciekawo?ci dla jednej domeny, chcia?em zobaczy? jak to wygl?da, a dorzucali za bodaj 2$ do przed?u?enia). Dane we WHOIS wygl?daj? wtedy nast?puj?co:

  Registrant:
  Domains by Proxy, Inc.
  DomainsByProxy.com
  15111 N. Hayden Rd., Ste 160, PMB 353
  Scottsdale, Arizona 85260
  United States

  Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com)
  Domain Name: FAMILYALBUM.COM
  Created on: 28-May-02
  Expires on: 28-May-08
  Last Updated on: 05-Feb-07

  Czyli nie wiemy kto jest faktycznym w?a?cicielem. Mam nadziej?, ?e to „utajnianie” nie by?o zbyt wielkim semantyczym nadu?yciem ;)

  Autor komentarza, niedziela, 4 mar 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów