Gda?skMobile – System (Dez)Informacji Turystycznej dla Trjmiasta

 

Bardzo lubi? moje miasto. Uwielbiam ca?e Trjmiasto. Z olbrzymi? rado?ci? informuj?, pisz? o wszelkich inicjatywach maj?cych na celu promocj? Gda?ska, Gdyni i Sopotu. Powoli zaczyna si? sezon wakacyjny, Trjmiasto ma wiele do zaoferowania turystom… tylko trzeba to odpowiednio sprzeda?!

Dlatego boli mnie gdy widz?, ?e moje miasto wyda?o pieni?dze na przedsi?wzi?cie, ktre si? nie sprawdza


Gda?skMobile

O czym mowa? O projekcie GdanskMobile.com przygotowanym przez firm? MDWmobile. Na stronie w stopce wida? zapis © 2007-2008, premiera systemu mia?a miejsce na pocz?tku kwietnia tego roku (artyku? w prasie lokalnej), jest reklamowany na oficjalnych stronach Urz?du Miejskiego i Gda?skiej Organizacji Turystycznej (chocia? na tej ostatniej stronie jest tylko flash… bez aktywnego linku!) – nale?a?oby wi?c traktowa? produkt jako sko?czony i gotowy do u?ywania, prawda?

GdanskMobile

A GdanskMobile.pl?

System informacji turystycznej jest dost?pny pod adresem GdanskMobile.com. A gdanskmobile.pl? Adres oczywi?cie istnieje, tylko… kieruje w inne miejsce. Czyli autorzy systemu nie pomy?leli o tym adresie. mdwmobile.pl te? nie zarejestrowali, chyba jaki? wrodzony uraz do PeeLek ;)

Aplikacja czy WAP?

Gda?sk Mobile

Do wyboru mamy „aplikacj?” w Flash Lite do pobrania i „zainstalowania” na naszym telefonie (zobacz demo) lub wersj? WAP. „Aplikacja” wci?? wymaga po??czenia z netem, tak samo za ka?dym razem pobiera dane z serwera. Komu b?dzie si? chcia?o przebija? przez „instalacj?” (opis ni?ej) dla kolorowego menu i kilku fotek w tle?

Instalacja aplikacji w wersji Flash Lite
Kroki instalacji:

1. Pobierz na dysk aplikacj? dla konkretnego modelu telefonu (Dzia? Pobierz )
2. Rozpakuj pliku *.zip
3. Przenie? rozpakowany plik gdanskmobile.swf na telefon (kabel, port IRDA, Bluetooth)
4. W zale?no?ci od modelu oraz producenta telefonu r?ni? si? mo?e lokalizacja w jakiej nale?y umie?ci? wgrywany plik.

Tak? sam? funkcjonalno?? uzyskamy ??cz?c si? przez WAP, dost?pny praktycznie z ka?dego telefonu. A to jest przecie? tylko ksi??ka adresowa…

Zawarto??

Aplikacja Gdanskmobile zapewnia dost?p do aktualnych informacji kulturalnych oraz miejskich dotycz?cych wydarze? w Gda?sku, Gdyni oraz Sopocie. Stanowi ona jednocze?nie sprawdzone ?rd?o wiedzy na temat dost?pnej bazy noclegowej, gastronomicznej, sportowej i rekreacyjnej oraz pozosta?ych us?ug u?ytecznych z punktu widzenia turysty i dost?pnych w aglomeracji Trjmiejskiej.

Tych aktualnych informacji kulturalnych to bym na razie szuka? w innych serwisach… Jestem pewien, ?e pomi?dzy 1 czerwca a 1 wrze?nia b?dzie si? u nas dzia?o troch? wi?cej…

Gda?sk Mobile

Je?li chodzi o pozosta?? zawarto??, uzupe?nion? na razie widz? tylko kategori? „zakwaterowanie” w j?zyku polskim. Wpisy ograniczaj? si? do nazwy obiektu, adresu i ew. numeru telefonu. Hotelu raczej szukamy i rezerwujemy pokj przed wyjazdem, b?d?c na miejscu chcia?bym poszuka? jakich? knajpek i innych atrakcji, a tu puuuuustooo. Wersja angloj?zyczna jest praktycznie pusta (chocia? w przeciwie?stwie do wersji polskiej, pokazuje komunikat o braku rekordw, u nas ?aduje si? czysta strona).

Swoj? drog?, wpisy do katalogu s? p?atne, chocia? utrzymanie wpisu przez pierwsze 3 miesi?ce jest bezp?atne, dobre i to.

Gda?sk Mobile Cennik

Podsumowuj?c

Nie wiem jaki cel przy?wieca? GOT przy rozpisywaniu konkursu na ten projekt. Je?li celem mia?o by? dostarczenie informacji turystom, to GOT powinien zadba? o to ?eby w bazie by?y ju? jakie? obiekty, atrakcje, informacje…

A teraz wygl?da tak, ?e mamy pust? aplikacj? i na udost?pnianiu danych trjmiejskich firm turystom w Trjmie?cie zarabia… firma z Krakowa. I maj? jeszcze bezp?atn? reklam? na najwa?niejszych stronach miasta.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 3 czerwca 2008
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: internet, it, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Gda?skMobile – System (Dez)Informacji Turystycznej dla Trjmiasta"

  1. Witam,

    Bardzo fajnie, ?e kolejne miasto oferuje dost?p mobilny do swych zasobw, jak np. informacje, pogoda etc. JEdnak jaki jest sens stworzenia w tym wypadku wersji flash lite dla komrek, skoro to (x)html jest w?a?ciwym (docelowym) dla mobilnych platform.

    Tak, niepotrzebnie bajzel robi?.

    Autor komentarza, wtorek, 3 cze 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów