Fragmentacja Androida w Polsce

 

Google regularnie publikuje wykresy dotycz?ce fragmentacji Androida na rynku. Zestawienie jest przygotowywane na podstawie logw z Android Market i dotyczy rynku globalnego.

Dzi?ki uprzejmo?ci Tomasza Zieli?skiego, autora Transportoida (o ktrym pisa?em w kwietniu i do dzisiaj regularnie u?ywam), mo?emy zobaczy? jak prezentuje si? rozk?ad wersji Androida w?rd polskich u?ytkownikw.

Źrd?o danych mo?na uzna? za ca?kiem reprezentatywne: aplikacja jest darmowa, przeznaczona wy??cznie na polski rynek, zosta?a pobrana ponad 25 000 razy, a dane pochodz? z logw serwera udost?pniaj?cego aktualizacje rozk?adw.

Wersje systemu Android – grudzie? 2010

Zacznijmy od najbardziej aktualnych danych. Google przygotowa?o zestawienie globalne na podstawie danych z ostatnich dwch tygodni grudnia, dane od Tomasza oparte s? na prbie 6600 pobra? aktualizacji z ca?ego miesi?ca:

Android Globalnie (Google, Android Market) Polska (Transportoid)
1.5 4.7% 3%
1.6 7.9% 10%
2.1 35.2% 48%
2.2 51.8% 39%
2.3 0.4% 0.42%

Wypadamy troch? gorzej od oglno?wiatowej ?redniej je?li chodzi o udzia? wersji 2.2 FroYo, ale nowe telefony z Androidem dopiero zaczynaj? u nas zdobywa? popularno?? (a ich cena z pewno?ci? rwnie? ma znaczenie).

Wersji 2.3 Gingerbread na razie nie ma co bra? pod uwag?, poniewa? wci?? jest dost?pna dla niewielkiej grupy wybra?cw… A jak widz? informacje, ?e uda?o si? uruchomi? porty tej wersji na Nokii N900 czy iPhone 3Gs, a o oficjalnych aktualizacjach dla androidowych telefonw cisza…

Na wykresie wida? jak zmienia? si? udzia? poszczeglnych wersji Androida w ci?gu minionego roku.

Z drugiej strony, je?li popatrzymy na list? najpopularniejszych modeli telefonw i dost?pne dla nich oficjalne aktualizacje, udzia? FroYo powinien by? i tak ca?kiem nie?le oceniony.

Prawie 60% u?ytkownikw Transportoida posiada jeden z pi?ciu poni?szych telefonw:

 • Samsung i5700 Spica (1.5 → 2.1)
 • Samsung i9000 Galaxy S (2.1 → 2.2)
 • LG GT540 Swift (1.6 → 2.1)
 • HTC Desire (2.2)
 • HTC Wildfire (2.2)

Spica trzyma si? ci?gle mocno, Swift i Wildfire to troch? nowsze i ta?sze modele, ktre dzi?ki promocji operatorw mog?y trafi? do nowych odbiorcw Androida. A Galaxy S i Desire to ju? zdecydowanie wy?sza p?ka, wi?ksze gabaryty i z pewno?ci? bardziej zaawansowani odbiorcy.

Ale i du?o starsze telefony typu Magic, Hero czy nawet Dream ci?gle trzymaj? si? nie?le, chocia? zdecydowanie ich czas powoli przemija (co wida? na tym diagramie).

P?atne aplikacje i pakiety danych

Tomasz dorzuci? jeszcze wyniki ankiety przeprowadzonej w?rd u?ytkownikw p?atnej wersji Transportoida. Pyta? m.in. o liczb? zakupionych p?atnych aplikacji z Marketu oraz w jakim zakresie wykorzystuj? internet w telefonie.

Odpowiedzi nades?a?o oko?o 350 osb, a najciekawsze informacje to:

 • 50% ankietowanych zakupi?o do tej pory od 2 do 5 aplikacji,
 • dla jednej trzeciej Transportoid by? pierwsz? zakupion? aplikacj? – ciekawe jaki wp?yw na to mia? fakt, ?e za Transportoida mo?na zap?aci? tradycyjnym przelewem?
 • telefon 60% ankietowanych jest stale po??czony z internetem i posiadaj? wykupione du?e pakiety danych
 • 22% ankietowanych ??czy si? z internetem przez telefon sporadycznie

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 18 stycznia 2011
Tagi: , , , , ,
Kategorie: android, ciekawostki, google, internet, software, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Fragmentacja Androida w Polsce"

 1. No to jestem w dumnych 10%…

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

  • Mo?e warto pozagl?da? na XDA i pomy?le? o aktualizacji jakim? nieoficjalnym ROM-em? :)

   Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 2. Fajne zestawienie, ca?kiem dobrze dobrana aplikacja testowa (bezp?atna, przydatna, dzia?a offline, cz?sto si? aktualizuje).

  Gdyby jeszcze uda?o si? wyci?gn?? dane z aplikacji Onet Wiadomo?ci, aPajacyk, Ling.pl, SpeedAlarm, Allegro, Ipla i Bankomaty (te? przekroczy?y 10 tysi?cy pobra?) czy Gadu-Gadu (ponad 50-250 tysi?cy pobra?), to obraz by?by pe?niejszy.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 3. A ja akurat zaliczam si? do tej niszowej grupy, ktra z netem ??czy si? okazjonalnie. A to za sprawa baterii, bo niestety Wildfire ma do?? spory rozrzut czasu pracy na baterii. Z w??czonym netem 3G chodzi ok 8-10h, ale ju? z wy??czonym 3-4 dni :/ I b?d? tu online.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 4. „Źrd?o danych mo?na uzna? za ca?kiem reprezentatywne”

  Nie mo?na, nikt z rodziny, kto posiada Androida nie korzysta z marketu…
  Niestety Android, to nie iOS ?eby mo?na tak dalekie wnioski wyci?ga? ze sklepu moim zdaniem.

  Autor komentarza, środa, 19 sty 2011 #

 5. A propos Transportoida. Zawsze zastanawia?o mnie po co tej aplikacji dost?p do po??cze? telefonicznych czy te? informacji osobistych. Widz? ma?y zwi?zek z udost?pnianymi funkcjonalno?ciami.

  Autor komentarza, piątek, 3 cze 2011 #

 6. Hmm zaciekawi?o mnie, ?e a? 60% osb w polsce ca?y czas korzysta z internetu. Widocznie nie tylko ja lubi? mie? ca?y czas dost?p do e-maila i stron www :)
  Jednak maj?c abonament trzeba strasznie uwa?a? na us?ug? internetu, bo nie maj?c wykupionego pakietu danych mo?na strasznie polecie?!

  Autor komentarza, niedziela, 14 sie 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów