Europejska Stolica Kultury – logo promuj?ce Gda?sk

 

Wczoraj prezydent Gda?ska zaprezentowa? logo, ktre przez najbli?sze cztery lata ma reprezentowa? nasze miasto w staraniach o tytu? Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Maj?c w pami?ci „?mia?e”, „dramatyczne” i „nowatorskie” logo Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie, podchodzi?em do tego logo sceptycznie jeszcze zanim je zobaczy?em. Zawsze lepiej by? mile zaskoczonym ni? si? srodze zawie??, prawda? Tym razem nie by?o jednak mi?ego zaskoczenia…

To co? wy?ej to projekt, ktry zwyci??y? w konkursie na logo Gda?ska kandyduj?cego do miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Specjalnie wyr?ni?em taki d?ugi fragment. Żeby podkre?li? o jak presti?owy tytu? moje miasto walczy.

„G?wnym kryterium wyboru by?a wyrazisto?? artystyczna, a nagrodzona praca nie tylko jest ciekawa kolorystycznie, ale przede wszystkim pobudza wyobra?ni?. „

Tak twierdzi Anna Czekanowicz, z-ca dyrektora biura prezydenta Gda?ska ds. kultury, sportu i promocji. Hm… Moja pobudzona wyobra?nia widzi tam rysowan? odr?cznie ?upink? maj?c? przypomina? ?dk?, kontrastuj?c? z nim wyci?gni?t? gwiazd? o ostrych ko?cach i prawie idealnie okr?g?? kropk? maj?c? symbolizowa?… plamy na s?o?cu? Nie wiem, poddaj? si?. Niech si? wypowie na ten temat autorka pracy, 36-letnia Monika Krause, rodowita gda?szczanka i absolwentka grafiki na gda?skiej Akademii Sztuk Pi?knych

To piecz?? i uk?on w stron? tradycyjnych sztychw. Logo przedstawia kog?, symbole herbu gda?skiego: koron? lub z?ot? grzyw? lwa oraz dwa krzy?e. Dzi?ki ?ywym kolorom czujemy s?oneczn? zabaw? i rado??. Z kolei czarna linia i niebieskie nawi?zanie do Unii Europejskiej wprowadza do loga pewn? powag?.

Okiej… Niech no Pani Monice b?dzie. Pewnie kto? krzyknie: „De gustibus non est disputandum! Zrb lepsze, potem oceniaj!” i tak dalej. Dobrze, prosz?:

Moje Logo Gda?ska ;)

Je?li dobrze pami?tam (kolorki mog?y by? jako? inaczej), to co? tego typu zrobi?em w 5 czy 6 klasie podstawwki jako prac? na konkurs na logo miasta Gda?sk. T?umaczy?em to jako? tak: „Literka G bo to Gda?sk, korona i krzy?e w kolorach takich jak na herbie” – dorabiaj?c ideologi? na szybkiego – narysowa?em to na lekcji, bo trzeba by?o odb?bni? te 2 godziny plastyki. Praca si? nauczycielce spodoba?a, wys?a?a. Dosta?em wyr?nienie, jaki? album o Gda?sku ?mieszny i 6 na koniec roku z plastyki ;)

Pani Monika, absolwentka ASP zainkasowa?a za logo 20 000z?.

Nie wiem, ja si? mo?e na tej ca?ej sztuce nie znam… Dla mnie to logo wygl?da tak… hm… nie wygl?da… Nie przekonuje mnie po??czenie takiego stylu i s?w „kultura” czy „stolica”…

Poszuka?em troch? w sieci, w rywalizacji o ten tytu? bior? udzia? m.in. Toru?, Wroc?aw, Pozna?, Lublin, ?d?. To ostatnie miasto rwnie? ju? opracowa?o swoje logo:

Europejska Stolica Kultury - ?d?

Tu znowu wida? podobny pomys? jak w przypadku wspomnianego logo Igrzysk. Te? kanciaste, nawet bardziej. Je?li wejdziemy na oficjaln? stron? kandydata, to zobaczymy to logo w powi?kszeniu, w wersji „pikseloza”.

W ogle Gda?sk d?ugo nie mia? swojego logo, nawet w mniej oficjalnych publikacjach u?ywany by? herb (sama tarcza lub tarcza z lwami). Od pewnego czasu stosowane jest poni?sze logo. Mi si? w sumie podoba – proste, ?adne.

Gda?sk - morze mo?liwo?ci

A jak ju? jeste?my w Trjmie?cie i w temacie logotypw, to popatrzmy jeszcze na s?siadw.

Logo Sopotu

Sopot ma logo proste, dwukolorowe… Wida?, ?e to „kurort” i miasto dla artystw ;) Grunt, ?e kojarzy si? z pla?? :)

Zupe?nie inna sprawa to logo Gdyni:

Logo Gdyni

Ogromnie mi si? to logo podoba! Moim zdaniem jest to najlepiej zaprojektowane i u?ywane logo miasta jakie widzia?em. Wprowadzone zosta?o w 2000 roku i od tamtej pory pojawia si? na wszystkich materia?ach promocyjnych miasta. Nawet na stronie g?wnej Gdyni to w?a?nie logo zajmuje najwa?niejsze miejsce, nie herb.

Wpis opublikowany 16 czerwca 2007
Tagi: , , , , ,
Kategorie: wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Europejska Stolica Kultury – logo promuj?ce Gda?sk"

 1. Jakby Twoje logo dopracowa?, mg?by? konkurowa? z absolwentk? ASP :P

  A na serio to zwyci?skie logo wygl?da jakby zosta?o zrobione przez dziecko z podstawwki i to bez jakiej? wi?kszej zdolno?ci plastycznej.

  Poza tym zauwa?y?em, ?e Sopot tudzie? Gdynia maj? jak?? koncepcj? (np. u?ywaj? swojego loga wsz?dzie gdzie si? da) i si? jej trzymaj?, nie wymy?laj? nowych rozwi?za? itd. Nie to co Danzig :|

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 2. Samo logo takie z?e nie jest; nawet by si? mog?o mi spodoba?, gdyby nie ten nieciekawie „podkre?lony” napis u spodu. C?, czasy si? zmieniaj?, sztuka si? zmienia… tylko kto? chyba zapomnia? zmieni? miejsca poszukiwania artystw i ich p?ac.

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 3. Straszna lipa. :) Szczecin te? og?osi? przetarg na opracowanie wizerunku miasta, wi?c te? logo, przeznaczy? na wszystko 500k. A? boj? si?, ?eby logo nie sta?a si? puszka paprykarzu szczeci?skiego. ;)

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 4. powinny by? szproty :D
  albo makreeeela

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 5. Dzia?a na wyobra?ni?… Mi to wygl?da na u?miechni?tego cyklopa z dwoma z?bami ;) Logo Gdyni pi?kne, natomiast wszystkie pozosta?e by?y chyba w paincie robione ;)

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 6. pewnie to troche lokalny patriotyzm ale moje miasto Zielona Gra te? ma ?adny logotyp
  http://www.grono.zgora.pl/grafiki/loga_sponsorzy/zielona_gora.jpg

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 7. Jak kto? znajdzie w jakim? BIP-ie czy gdzie? info o takim przetargu na logo niech tu to opublikuje, prosz?. Guglam i tylko znajduj?, ?e taki albo siaki lokalny artysta zaprojektowa? i zainkasowa?. Nie chcia?bym wierzy?, ?e takie zlecenia id? po znajomo?ci. Troch? rynkowej konkurencji by si? przyda?o. Wszyscy pewno by?my zastartowali z 5-minutow? robot? o 20000 z?. ;)

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 8. Nadmieni? trzeba, ?e za ?d? by?o 15000 z?.

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 9. @czara – popieram w 100% ;) I tu chyba nawet nie chodzi o lokalny patriotyzm – to logo Zielonej naprawd? najbardziej mi si? podoba. Ciut wi?kszy screen (ale czarno-bia?y): http://www.izg.pl/fotki/artykuly/zielona_gora.png

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 10. Apropo logo ?odzi – dlaczego mi si? wydaje, ?e to w?a?nie tak ma by? w wersji powi?kszonej ? I to raczej nie jest pikseloza wtedy ;] Mnie od razu kojarzy si? z komputerami takie logo ;] Mnie osobi?cie logo ?odzi si? podoba, mo?e to ze wzgl?du na to, ?e w ?odzi mieszkam, ale nie porwnujmy go do loga IO w Londynie – w tamtym logo nie sz?o odczyta? napisu, a logo ?odzi wydaje mi si? czytelne – nazwa miasta jest do?? problematyczna bo zawiera a? trzy polskie znaki diaktryczne i wydaje mi si?, ?e ?adnie je wpleciono w ogln? kompozycj? ;]

  Mnie osobi?cie logo Gda?ska si? podoba (ewentualnie te niebieskie napisy bym wywali?), a Twoje logo Tomek, no c? nie obra? si?, ale zupe?nie mi si? nie podoba, no ale to dzie?o jak sam pisa?e? z podstawwki wi?c patrz?c z takiego punktu odniesienia to bardzo ?adne (no ale tylko w wypadku ucznia szko?y podstawowej) ;] Z pozosta?ych prezentowanych logotypw jeszcze ten Gda?sk ujdzie – ale te? bez rewelacji – w pozosta?ych dwch wypadkach wida?, ?e ju? maj? po par? lat ;]

  Ale jak to mwi? „o gustach si? nie dyskutuje” ;] Kto? inny powie co? zupe?nie odwrotnego ni? ja i w pewnym sensie b?dzie mia? racj?, bo zawsze znajdzie kogo? kto si? z nim zgodzi ;]

  Autor komentarza, sobota, 16 cze 2007 #

 11. Jak zobaczy?em to Twoje logo to pierwsze skojarzenie to.. Google ^_^ ale rzeczywi?cie by?oby lepsze ni? ten szit za 20kpln. Ale o gustach, nawet ludzi ktrzy co? oceniaj? i wybieraj?, nie dyskutuje si? bez powa?nych su.. yy, znaczy argumentw.

  Autor komentarza, niedziela, 17 cze 2007 #

 12. Ale tym „moim logo” to nawet nie zaprz?tajcie sobie g?owy – to by?o zrobione X lat temu „na odczepnego” ;)

  @Hieronim: A to te? prawda, informacje o organizowanizowanym konkursie s? bardzo s?abo nag?a?niane…

  Trwa jeszcze konkurs na logo Lublina 2016: http://www.lublin2016.pl/wiadomosci,1,73,Konkurs_na_LOGO_Lublina.html

  Autor komentarza, niedziela, 17 cze 2007 #

 13. Logo Gdyni faktycznie jest b. dobre.

  Jednak moje ulubione: http://www.infomaza.bielsko.pl/images/bb_logo.jpg

  Autor komentarza, niedziela, 16 wrz 2007 #

 14. W pe?ni popieram przedmwc?! Logo Bielsko – Bia?ej jest rwnie? wg. mnie jednych z najbardziej udanych:))

  Natomiast co do pozosta?ych wywodw… Rwnie? nie uwa?am loga gda?skiej kandydatury za fortunne (a ju? szczeglnie bawi? mnie porwnania, a najbardziej chyba to z nawi?zaniem do UE;). W samym znaku wida? jakby gdzie? tam pierwotnie przewija? si? jaki? g?ebszy zamys?. Ale chyba zgin?? gdzie? w chaosie elementw – bo to mnie najbardziej razi – tak samo jak i ?le skomponowane liternictwo.

  Nie obra? si? Tomaszu, ale Tobie jeszcze troch? brakuje ;) Ale rozumiem sam? ide? porwnia (i przy okazji pochwalenia si? wygran?, w ko?cu ka?dy to lubi:P)

  Jako cz?owiek, ktry z projektowaniem znakw ma na co dzie? do czynienia (czyli zarozumia?y artysta grafik, oczywi?cie) chcia?em jeszcze doda?, ?e logo ?ODZI rwnie? nale?y do moich faworytw :P – mo?ecie wierzy? na s?owo, jest naprawd? bardzo dobrze wykonane i co najwa?niejsze – PASUJE! (takie mam odczucie). Poza tym Gdynia i Sopot oczywi?cie s? OK, natomiast w tym przyk?adzie Gda?ska to bardziej nadaje si? jako koncepcyjny szkic do dalszych prac ni? logo:)

  Polecam ze swojej strony jeszcze logo Krakowa, ?eby, Ko?obrzegu… oraz ?ledzenie wydarze? zwi?zanych z konkursme na znak Lublina – tam to dopiero si? dzieje! :]

  Autor komentarza, poniedziałek, 26 lis 2007 #

 15. @Mac_Abra: ja to w podstawwce rysowa?em, z Imperionem raczej nie b?d? konkurowa? ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 26 lis 2007 #

 16. Spoko spoko, ja w liceum te? robi?em projekt w konkursie na logo dla szko?y (i bardzo mi si? podoba?!) – ale z perspektywy czasu ju? na nie tak dumnie na niego nie patrz?… ;) A u Ciebie jak na podstawwk? to chyba ca?kiem nie?le, wcale nie mia?em na my?li ?adnej negatywnej krytyki.

  P.S. Ale to portfolio co ma by? wkrtce to jendak si? pojawi, mam nadziej??

  P.S.2 Imperion zreszt? te? mia? si? zabra? za NOWE portfolio… i co? na razie mu nie idzie ;)

  Autor komentarza, piątek, 30 lis 2007 #

 17. Mi sie wydaje, ?e ze wszystkich logotypw najlepsze jest Lublin Europejska Stolica Kultury 2016: „Renesans Inspiracji”, pisane czcionk? Leonardo Da Vinci…. genialny swoj? drog? pomys?….

  Autor komentarza, środa, 6 lut 2008 #

 18. My?l?, ?e p. Monika Krause zainspirowa?a si? takim „dzie?em”-Georg Kolke: Nachtigal Kaffee – Logo-mo?na to zobaczy? na tej stronie http://www.museen-sh.de/ml/digi_einzBild.php?pi=795_2743&inst=795&mab_id=795&nameInst=Museum HAUS HANSESTADT DANZIG&page=6&action=vonsuche&r=65. ?atwo poszuka? w internecie inspiracji pod has?em logo Gda?ska, ale ?eby wybra? taki kawiarniany kicz ???

  Autor komentarza, niedziela, 4 sty 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów