Samochodowe instalacje zasilania gazem

Aleksander Sowa

 • Kategoria:
  Samochody
 • ISBN: 83-60061-49-1
 • Sposb dostawy: pobranie pliku
 • Liczba stron: 92
 • Wielko?? pliku: 1284 kB
 • Informacje: spis tre?ci
 • Cena: 17.70 z?

Dlaczego niektrzy kierowcy nie maj? problemu z du?ymi wydatkami na benzyn?

…gaz niszczy silnik…

…jazda na gazie, to jakby jazda na bombie…

…auto na gaz jest o wiele s?absze…

ILE takich opinii s?ysza?e?? No w?a?nie – s?ysza?e?, ale ile sam wiesz na temat instalacji gazowych (i potrafisz odr?ni? prawd? od fa?szu).

Je?li tutaj dotar?e?, to znaczy, i? wiesz na
pewno jedno: samochd na gaz, to mniejsze wydatki na utrzymanie
samochodu. I oczywi?cie masz racj?.

Ale czy wiesz, jak eksploatowa? samochd, aby
zapewni? Ci d?ugotrwa?e korzy?ci p?yn?ce z posiadania instalacji
gazowej? Tego m.in. dowiesz si? z poradnika Samochodowe instalacje zasilania gazem.

A co konkretnie poznasz? Dzi?ki poradnikowi:

 • dowiesz si? na temat samochodowych instalacji LPG i CNG,
 • poznasz budow? instalacji I, II, III i IV generacji,
 • poznasz elementy sk?adowe instalacji LPG,
 • dowiesz si? jakie s? typowe niedomagania instalacji, a tak?e przyczyny i sposoby ich usuni?cia,
 • poznasz odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania dotycz?ce instalacji gazowych,
 • poznasz charakterystyk? paliw gazowych – LPG i CNG,
 • dowiesz si? jak dzia?a silnik zasilany paliwem gazowym,
 • dowiesz si? jak samodzielnie regulowa? instalacj?,
 • poznasz wyniki bada? jakie przeprowadzono na
  terenie poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, ktrych
  przedmiotem by?o przetestowanie zbiornikw samochodowych, nape?nionych
  gazem propan-butan,
 • poznasz przepisy prawne reguluj?ce kwesti? monta?u instalacji gazowych w pojazdach.

 

Aby? mg? ?atwiej zrozumie? tre??, autor obrazuje omawiane zagadnienia przyk?adami w postaci zdj?? i schematw. Jest ich a? 40!

A zatem.

Je?li masz samochd na gaz lub zastanawiasz si? nad monta?em instalacji w swoim samochodzie, to ten poradnik jest dla Ciebie.

FAKT: Samochd wyposa?ony w instalacj?
gazow? LPG jest du?o ta?szy w eksploatacji od pojazdu z silnikiem
benzynowym czy silnikiem Diesla. Eksploatacja samochodu nap?dzanego
gazem CNG jest jeszcze ta?sza. Koszt przejechania 100 km w polskich
realiach to zaledwie kilka z?otych!

Ca?kiem nie?le, co?

A teraz pomy?l, czy sta? Ci? na to, aby przej?? oboj?tnie wobec wiedzy, ktra pozwoli Ci zaoszcz?dzi? pieni?dze zwi?zane ze z?? eksploatacj? samochodu z instalacj? gazow? i wydatkami na benzyn??

Spis tre?ci

 1. Wst?p / 5
 2. Co to jest paliwo gazowe? / 6-13
 3. Historia / 14
 4. Zasada dzia?ania silnika spalinowego zasilanego paliwem gazowym / 15
 5. Samochodowe instalacje LPG / 16-18
 6. Samochodowe instalacje CNG / 19-28
 7. Budowa instalacji I generacji / 29-30
 8. Budowa instalacji II generacji / 31-32
 9. Budowa instalacji III generacji / 33-34
 10. Budowa instalacji IV generacji / 35-37
 11. Elementy sk?adowe instalacji LPG
  1. Zbiornik i wielozawr / 38-43
  2. Elektrozawr benzynowy / 43-44
  3. Elektrozawr gazowy / 45
  4. Reduktor / 45-47
  5. Prze??cznik / 47-48
  6. Mikser (mieszalnik, mieszacz) / 48-51
  7. Emulator / 51-53
  8. Attuator / 53-54
  9. Komputer steruj?cy / 54-56
  10. Klapa przeciwwybuchowa / 56-57
  11. Wtryskiwacze / 57-59
  12. Pozosta?e / 59-62
 12. Zatankuj LPG za granic? / 63
 13. Najcz??ciej zadawane pytania / 64-67
 14. Zalecenia eksploatacyjne dla u?ytkownikw instalacji LPG / 68
 15. Regulacja instalacji / 69-70
 16. Typowe niedomagania instalacji, przyczyny i sposoby ich usuni?cia

  / 71-72
 17. Bezpiecze?stwo / 73-75
 18. Gaz a ekologia / 76-77
 19. Przepisy prawne / 78-85
 20. Gaz w zimie / 86
 21. Przysz?o?? / 87-88
 22. Strony internetowe – ?rd?a / 89-90
 23. Źrd?a inne / 91
 24. Zako?czenie / 92
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów