C++ dla początkujących

Ćwiczenia
Wojciech Szymański

 • Kategoria: Matematyka i C++
 • ISBN: 83-60061-55-6
 • Sposób dostawy: pobranie pliku
 • Liczba stron: 153
 • Wielkość pliku: 921 kB
 • Informacje: zobacz spis treści
 • Fragment: w przygotowaniu
 • Stara cena: 17.70 zł
 • Cena promocyjna: 12.70 zł
 • Dostawa: 0.00 zł

Jak szybko nauczyć się podstaw C++?

Wiem, że zastanawiasz się teraz dlaczego miałbyś kupić akurat ten eBook skoro na rynku jest ogromna ilość publikacji dotyczących języka C++. I dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji wysłuchaj mnie do końca.

Po pierwsze.

Podręcznik jest zbiorem przykładów ułożonych według stopnia trudności. Omówienie każdego z nich składa się z 3 części: kodu źródłowego programu, tekstu, który pojawi się na ekranie oraz opisu.

Dzięki szczegółowej analizie każdego przykładu, będziesz mógł zrozumieć a także zastosować C++ w praktyce.

Dodam, że w przeciwieństwie do tradycyjnej książki będziesz mógł kopiować kod źródłowy z omawianego przykładu i wklejać do używanego przez Ciebie edytora. Dzięki temu będziesz mógł od razu testować omawiany przykład.

Po drugie.

Dzięki eBookowi poznasz m.in.:

 • Instrukcje podstawowe: strukturę kodu źródłowego, znaki specjalne formatujące tekst, najczęściej używane operatory w C++ oraz typy zmiennych.
 • Pętle i wyrażenia warunkowe: „if”, „while”, „do while”, „for”, „switch” i „goto”.
 • Tablice: ogólne wiadomości na temat tablic, jak pobrać wartości poszczególnych elementów tablicy i wypisać je na ekranie, czym są tablice znakowe, jak kopiować zawartości tablic i wyszukiwać ciąg znaków w tablicy.
 • Funkcje: ogólne wiadomości na temat funkcji, jak przekazywać argumenty do funkcji przez wartość, w jaki sposób w jednej podfunkcji można wywołać drugą podfunkcję, na czym polega przeładowanie nazwy funkcji, kiedy stosować funkcję „inline” a także co to są argumenty domniemane.
 • Wskaźniki: ogólne wiadomości o wskaźnikach, zalety i wady wskaźników a także o wykorzystaniu wskaźników w praktyce.
 • Programowanie obiektowe: co to są klasy i obiekty, na czym polegają dane prywatne i publiczne klasy, jak stworzyć metodę danej klasy oraz na temat konstruktorów i destruktorów.

Spis treści

 1. Wstęp / 5-7
 2. Środowisko pracy / 8
  1. Czym jest kompilator / 8-9
  2. Wybór programu / 9-10
  3. Instalacja programu / 10-15
  4. Korzystanie z programu Dev-C++ / 15-21
  5. Omówienie najważniejszych funkcji programu / 22-24
  6. Wybrane skróty klawiszowe w Dev-C++ / 24-25
 3. Instrukcje podstawowe / 26
  1. Pierwszy program / 26-29
  2. Formatowanie tekstu / 29-32
  3. Działania na liczbach / 32-36
  4. Typy zmiennych, konwersja i zaokrąglenie / 36-38
  5. Kod ASCII / 39-40
  6. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wysokości w stopach na metry / 41
  7. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wieku w latach na dni / 42
  8. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wieku w latach na dni (dokładniejszy) / 43-44
 4. Pętle, wyróżnienia warunkowe / 45
  1. Instrukcja warunkowa „if”, zakres ważności zmiennych / 45-48
  2. Instrukcja warunkowa „while” / 49-50
  3. Zastosowanie praktyczne: obliczanie sumy i iloczynu wprowadzonych przez użytkownika liczb / 51-52
  4. Zastosowanie praktyczne: ustalanie najmniejszej i największej liczby spośród wprowadzanych / 52-53
  5. Instrukcja warunkowa „do while” / 54-55
  6. Instrukcja warunkowa „for” / 56-57
  7. Zastosowanie praktyczne: obliczanie silni podanej liczby / 58-59
  8. Zastosowanie praktyczne: wypisanie piramidy z gwiazdek / 59-60
  9. Instrukcja warunkowa „switch” / 60-62
  10. Instrukcja „goto” / 63-64
 5. Tablice / 65
  1. Wczytywanie elementów do tablicy i ich wypisywanie / 65-68
  2. Zastosowanie praktyczne: wypełnianie tablicy liczbami od 0 do 100, z krokiem co 10 / 68-69
  3. Zastosowanie praktyczne: obliczanie sumy wszystkich elementów tablicy / 69-71
  4. Tablica znakowa. Operator „sizeof” / 71-75
  5. Zastosowanie praktyczne: wyszukiwanie najmniejszej liczby w tablicy / 75-77
  6. Kopiowanie zawartości pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 77-78
  7. Kopiowanie zawartości pierwszej tablicy na koniec drugiej / 78-79
  8. Zastosowanie praktyczne: sprawdzanie czy dwie tablice są takie same / 80-82
  9. Wyszukiwanie ciągu znaków w tablicy / 82-84
  10. Zastosowanie praktyczne: sortowanie elementów tablicy / 85-86
 6. Funkcje / 87
  1. Ogólne wiadomości na temat funkcji / 87-91
  2. Przekazywanie argumentów do funkcji przez wartość / 91-93
  3. Zastosowanie praktyczne: wypisywanie kolejnych liczb naturalnych z podanego przedziału / 93-94
  4. Zastosowanie praktyczne: zwracanie wartości większej o 3 od wprowadzonej / 94-95
  5. Instrukcja „switch” w funkcji / 96-98
  6. Przeładowanie nazwy funkcji / 99-101
  7. Funkcja z argumentami domniemanymi / 101-104
  8. Funkcja „inline” / 104-106
  9. Rekurencja: funkcja Fibonacciego / 106-108
  10. Rekurencja: mnożenie / 108-109
  11. Rekurencja: potęga / 109-110
  12. Rekurencja: silnia / 111-112
 7. Wskaźniki / 113
  1. Ogólne wiadomości o wskaźnikach / 113-115
  2. Zalety i wady wskaźników / 115-117
  3. Zastosowanie praktyczne: wypełnianie tablicy liczbami parzystymi z przedziału od 0 do 28 / 118-119
  4. Zastosowanie praktyczne: podnoszenie liczby do kwadratu / 120-121
  5. Zastosowanie praktyczne: wypisywanie podanego znaku podaną ilość razy / 121
  6. Przekazywanie wyniku funkcji przez wskaźnik / 122-123
  7. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie zawartości pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 124-126
  8. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie „n” znaków pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 126-127
  9. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie zawartości pierwszej tablicy na koniec drugiej / 127-128
  10. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie „n” znaków pierwszej tablicy na koniec drugiej / 129-130
 8. Programowanie obiektowe / 131
  1. Klasy i obiekty / 131-135
  2. Dane prywatne i publiczne klasy / 135-139
  3. Metody klas – wprowadzenie / 139-142
  4. Konstruktory i destruktory – wprowadzenie / 142-144
  5. Konstruktor domniemany / 145-146
  6. Konstruktor kopiujący / 147-148
  7. Zastosowanie praktyczne: konstruktory / 149-151
 9. Skorowidz / 152-153
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów