Blog Forum Gda?sk 2011 – do zobaczenia, chocia? po cz??ci rozumiem Przemka Paj?ka

 

Ju? nied?ugo, czyli w dniach 15-16 pa?dziernika odb?dzie si? w Gda?sku druga edycja konferencji Blog Forum Gda?sk, w ktrej ponownie b?d? uczestniczy?.

I to uczestniczy? ca?kiem aktywnie, bo zosta?em zaproszony do panelu dyskusyjnego „Marketing na blogach ka?dy robi? mo?e (troch? lepiej, lub troch? gorzej)„. Obok mnie zasi?d? Natalia Hatalska, Segritta, Mirek Po?yniak oraz Grzegorz Marczak.

Pami?tam, ?e zgadzaj?c si? na udzia? w panelu, odpisa?em „byle tylko nie sprowadzi?o si? znowu tylko do sprzedajno?ci”, co ju? przerabiali?my w zesz?ym roku. Maj? by? omawiane konkretne przypadki, ciekawi ludzie i ciekawa dyskusja. Mam nadziej? ;)

Rejestracja na konferencj? ko?czy si? 29 wrze?nia, wi?c jest jeszcze szansa na wzi?cie udzia?u w tym dwudniowym wydarzeniu.

Program konferencji

Program konferencji opublikowa? u siebie Mediafun – nie wiem jeszcze sk?d go ma, bo na oficjalnej stronie konferencji nic nie zosta?o opublikowane, ale wygl?da na w miar? oficjalny :)

„Mizianie si? po majciorach”

Nie sposb te? nie odnie?? si? do wpisu Przemys?awa Paj?ka, ktry w dosadny sposb napisa?, dlaczego nikogo z redakcji Spider’s Web nie b?dzie w Gda?sku na konferencji. Po cz??ci zgadzam si? z Przemkiem je?li chodzi o zaproszonych prelegentw.

Zawsze, gdy tylko gdzie? w mediach czy na konferencjach pojawia si? temat blogosfery, pojawiaj? si? te same nazwiska i nazwy blogw. Najwi?cej czasu po?wi?ca si? tym kilkunastu (kilkudziesi?ciu?) blogom technologicznym i oko?omarketingowym, ktre gdzie? ju? raz zaistnia?y i pozwoli?y zarobi? troch? groszy. Czasem pojawi si? troch? przyk?adw blogw kulinarnych, kilka szafiarek i mo?e jaki? bloguj?cy polityk. ?atwo wtedy odnie?? wra?enie, ?e blogosfera to malutki kr?g wzajemnej adoracji. Taka prawda.

A blogosfera jest przeolbrzymia i zawiera miliony blogw poruszaj?ce r?norakie tematy. Na samej platformie Onetu zosta?o za?o?onych ponad p?tora miliona blogw i na pewno gdzie? w?rd tych s?ita?nych blogaskw nastolatek pisz?cych o swoich g?upich nauczycielkach w gimnazjum, znajdzie si? wiele ciekawych pozycji. A blox, wordpress.com, bloog.pl i masa innych blogw?

Ale bardzo ci??ko mi si? zgodzi? z tym, ?e kompletnie nie warto przyje?d?a?, bo „nic z tego nie wyniknie, bo wynikn?? nie mo?e”. Na wszystkich konferencjach bran?owych pojawiaj? si? nowe i odkrywcze tematy? Na ?adnej konferencji prasowej i prezentacji nowych produktw nie powtrzy? si? ?aden temat czy nie pojawi? si? ?aden bana?? Kto nigdy z ma?ej pierd?ki nie zrobi? wielkiego halo, niech pierwszy rzuci kamieniem…

Dla mnie zawsze jednym z najistotniejszych elementw takich konferencji by? networking, mo?liwo?? poznania nowych osb, pogadania ze znajomymi z innych cz??ci kraju. Fakt, nie bywam na wielu konferencjach, bo przecie? do/z Gda?ska trzeba „ca?? Polsk? przemierzy?”, ale z ka?dej stara?em si? wynie?? co? wi?cej ni? tylko kolejn? smyczk? od identyfikatora.

Oprcz tych kilku „dy?urnych gwiazd, ktre spotka? mo?na na ka?dej podobnej imprezie”, pojawi si? na pewno wielu innych blogerw, z ktry warto b?dzie porozmawia?. I dla tych kilku spotka? na pewno b?dzie warto podskoczy? do centrum Gda?ska.

Wpis opublikowany 27 września 2011
Tagi: , , , ,
Kategorie: blog, ciekawostki, internet, konferencje, prywata, social media, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Blog Forum Gda?sk 2011 – do zobaczenia, chocia? po cz??ci rozumiem Przemka Paj?ka"

 1. Cwaniak. Z Gda?ska i tak masz wsz?dzie bli?ej, ni? ja z Zielonej ;) A i w samym Trjmie?cie ci?gle co? si? dzieje :)

  Autor komentarza, wtorek, 27 wrz 2011 #

 2. Z tego co pami?tam Paj?ka w zesz?ym roku nie by?o. I nie wiem na jakiej podstawie takie os?dy wydaje. Tzn. wiem. Chodzi o lans i zajebisto??. I znowu si? uda?o. W ?enuj?cy sposb zdoby? rozg?os.

  Jasne kilka paneli w zesz?ym roku rzeczywi?cie nie by?a super interesuj?ca. Szkoda tylko, ?e Przemkowi ju? nie przeszkadza zupe?nie bezbarwny wyst?p Ewy w nudnym i nic nie wnosz?cym panelu ko?cz?cym tegoroczny infoShare. Te? z tymi samymi nudnymi twarzami. Ca?e szcz??cie nie mia?em jeszcze okazji by? na konferencji z udzia?em Paj?ka. Bo s?uchaj?c o raz milionowy o jego odkrywczej erze post-pc chyba bym…

  Ja Blog Forum polecam wszystkim – w?a?nie ze wzgl?du na networking… i ?wietn? organizacj? imprezy.

  Autor komentarza, wtorek, 27 wrz 2011 #

 3. @Tomasz Topa:
  naprawd? nie musisz si? martwi? ;-) panel, w ktrym bierzesz udzia? nie b?dzie o „sprzedajno?ci” ale podyskutujemy o praktycznych aspektach akcji marketingowych na blogach (a przyk?ady b?d? i dobre, i z?e – do tego z obu stron, wtopy blogerw tak?e)
  co do wpisu Przemka Paj?ka – no comments! – bo to strza? Przemka we w?asne kolano; dla mnie najsmutniejsze jest to, ?e kto? pisze o imprezie, na ktrej osobi?cie nie by? wi?c os?d jest „z powietrza”
  ja w zesz?ym roku by?em i mam bardzo pozytywne wspomnienia http://mirekpolyniak.wordpress.com/2010/12/13/blog-forum-gdansk-2010-migawki/ – nawet dla samego Solisa na ?ywo warto by?o! a ile ciekawych osb mog?em pozna? w realu :-)

  Autor komentarza, środa, 28 wrz 2011 #

 4. Dobry tekst. Szkoda tylko, ?e tegoroczna impreza zbieg?a si? z RuPy’11 w Poznaniu. Mo?e za rok :)

  p.s. Tomek – szuka?em na ko?cu tekstu „lubi? to” i nie znalaz?em. Okaza?o si?, ?e musz? przeskrolowa? z powrotem na gr?. Taka sugestia :)

  Autor komentarza, środa, 28 wrz 2011 #

  • A z prawej strony taki buttonik przecie? si? przewija ci?gle… :)

   Autor komentarza, środa, 28 wrz 2011 #

 5. Jakby mnie zaprosili, to te? bym przyjecha? (albo i nie) ;-)

  Autor komentarza, czwartek, 20 paź 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów