Bada Developer Challenge – wygraj 100 000 PLN lub 300 000 USD!

 

Konkurs Samsung Bada Developer Challenge

Samsung szykuje si? do premiery swojego najnowszego systemu operacyjnego dla telefonw komrkowych: bada. Pierwszy telefon sterowany nowym systemem, Samsung S8500 Wave, by? pocz?tkowo zapowiadany na kwiecie?, obecnie jego premier? przesuni?to na czerwiec tego roku.

Je?li Bada ma walczy? z iPhonem, platform? Android czy Windows Mobile / Windows Phone, potrzebuje aplikacji, z ktrych b?d? korzysta? u?ytkownicy nowych telefonw. Wzorem Google (Android Developer Challenge) oraz Nokii (OVI Developers Challenge), Samsung chce zainteresowa? programistw swoj? now? platform?, organizuj?c konkurs Bada Developer Challenge.

17 maja wystartowa?a zarwno polska, jak i mi?dzynarodowa edycja konkursu. W rodzimej edycji nagroda g?wna wynosi 100 000 PLN, a ca?a pula nagrd wynosi blisko p? miliona z?otych. Je?li natomiast postanowimy powalczy? z ca?ym ?wiatem, mo?emy wygra? nawet 300 000 USD lub inne atrakcyjne nagrody z puli 2,7 miliona dolarw.

Harmonogram polskiej edycji Bada Developer Challenge

 • 17.05.2010 – rozpocz?cie konkursu
 • 30.07.2010 – ostateczny termin nadsy?ania aplikacji konkursowych
 • 16.08.2010 – zako?czenie konkursu i og?oszenie zwyci?zcw

A przynajmniej wydaje mi si?, ?e to jest prawid?owy harmonogram… Na r?nych polskich podstronach konkursu s? zupe?nie wymieszane daty. Raz og?oszenie wynikw jest 16 czerwca (1,5 miesi?ca przed terminem nadsy?ania zg?osze? :)) gdzie indziej jest jaki? zupe?nie inny harmonogram („Na Wasze aplikacje czekamy od 23.03.2010 do 30.06.2010. Og?oszenie wynikw nast?pi do 30.06.2010”) chocia? linijk? ni?ej jest ju? ten „poprawny”.

Kategorie w polskiej edycji Bada Developer Challenge

 • Spo?eczno?ci – „Stwrz aplikacj?, ktra u?atwi kontakt z bliskimi! S?owa klucze: randki, przyjaciele, rodzina, komunikatory, spo?eczno?ci, blogi.”
 • Gry – „Jaka aplikacja najlepiej umili?aby Ci czas? S?owa klucze: puzzle, platformwki, zr?czno?ciowe, sportowe, strzelanki, karty, edukacja.”
 • Narz?dzia – „Aplikacje funkcjonalne, u?atwiaj?ce i umilaj?ce nam ?ycie oraz codzinenn? prac?. S?owa klucze: biznes, lokalizacja, zdalne sterowanie, fitness, finanse, email, grafika, wideo, waluty.”
 • Informacja i rozrywka – „B?yskawiczny przep?yw informacji i idei. S?owa klucze: wiadomo?ci, pogoda, muzyka, film, TV, ksi??ki, turystyka, kluby, restauracje, teatry, sztuka.”

Nagrody w polskiej edycji Bada Developer Challenge

 • Miejsce 1. – 100 000 PLN
 • Miejsca 2-4. – 50 000 PLN
 • Miejsca 5-9. – 30 000 PLN

Dodatkowo przyznane b?d? premie dla trzech najlepszych aplikacji w ka?dej z kategorii: odpowiednio 5000, 3000 i 1000 PLN. I jeszcze dla ka?dego laureata po telefonie Samsung Wave.

Global Samsung Bada Developer Challenge

Kategorie mi?dzynarodowej edycji Bada Developer Challenge

W mi?dzynarodowej edycji (global) jest zdecydowanie ciekawiej. Wi?cej kategorii, wi?cej szans na wygran? i oczywi?cie zdecydowanie wy?sze wygrane. Wi?ksza konkurencja? Eee, przecie? nasza aplikacja b?dzie najlepsza :)

 • Mates and dates – „How do people manage their social (and love) life in the mobile world? Keywords: Dating, friends, communication”
 • Entertain me – „What kind of an application makes the time pass by or simply make you smile? Keywords: Games, puzzles, media, music, film, TV, fun”
 • Freaks and geeks – „An active interest in technology is now considered cool. Keywords: Hard-core games, studying, learning, computing, technology, Otaku, advanced utilities”
 • Easy life – „What kind of an application helps us make the most of our spare time and enjoy it more? Keywords: Shopping, restaurants, location, remote control, fitness, tourism, pets, parents, children”
 • In the workplace – „What kind of an application can make us more productive, profitable and perhaps less reliant on the physical office? Keywords: In a meeting, behind the desk, on PC, out of office, news, diary, schedules, etiquette, medical, truckers, musicians”
 • On the road – „Wherever we go, our mobile is with us, both at work and at free time. Keywords: Productivity, communication, office applications, expenses, email, touring and travel, news, blogs”
 • Older and wiser – „Mobiles are not only for the young, or simply for entertainment and fun. Keywords: Reference, research, information, collecting, parenting and babies, recreation, art”
 • Down to business – „What kind of an application or service can generate revenue? Keywords: mobile shop-fronts, subscription, commerce services, billing”

Nagrody mi?dzynarodowej edycji Bada Developer Challenge

Tu jest o co powalczy?. Przewidziano nagrody dla 300 najlepszych aplikacji, w tym jedna zdob?dzie tytu? The Samsung bada Champion. W konkursie wydzielono dwa etapy: „symulacji” oraz „urz?dzenia”. A podzia? nagrd prezentuje si? nast?puj?co:

 • The Samsung bada Champion – 300 000 USD + Samsung Wave
 • Pierwsze miejsce w ka?dej z kategorii – 100 000 USD + Samsung Wave
 • Drugie miejsce w ka?dej z kategorii – 60 000 USD + Samsung Wave
 • Trzecie miejsce w ka?dej z kategorii – 40 000 USD + Samsung Wave
 • Wyr?nienia w etapie „urz?dzenia” („device phase”): 56 x 8 000 USD + Samsung Wave
 • Wyr?nienia w etapie „symulacji” („simulator phase”): 210 x Samsung Wave

Harmonogram mi?dzynarodowej edycji Bada Developer Challenge

Dodatkowe etapy konkursu oznaczaj? pewn? modyfikacj? harmonogramu:

 • 17.05.2010 – rozpocz?cie konkursu, otwarcie rejestracji
 • 1.06.2010 – rozpocz?cie przyjmowania aplikacji do fazy „symulacji”.
 • 31.07.2010 – zako?czenie przyjmowania aplikacji do fazy „symulacji”
 • 31.08.2010 – og?oszenie 300 laureatw etapu „symulacji” oraz wskazanie w?rd nich 90 aplikacji, ktre przechodz? do kolejnego etapu
 • 01.09.2010 – 10.09.2010 – dostarczenie telefonw Samsung Wave 300 laureatom
 • 10.09.2010 – 15.10.2010 – drugi etap konkursu: przetestowanie 90 wybranych w pierwszym etapie aplikacji na prawdziwym urz?dzeniu, wprowadzanie poprawek i przes?anie gotowych projektw
 • 16.10.2010 – 15.11.2010 – ocenianie nades?anych aplikacji
 • 16.11.2010 – ostateczne og?oszenie wynikw

Bada Developer Challenge Early Bird Submission

Kontrowersja: early bird submission

Z jednej strony ciekawym, a z drugiej kontrowersyjnym pomys?em s? dodatkowe punkty dla najszybciej nades?anych aplikacji. Je?li zg?osimy aplikacj? do pierwszego etapu do 5 czerwca, dostaniemy bonusowe 8 punktw. Zg?oszenia wys?ane w ka?dym kolejnym tygodniu b?d? zyskiwa?y jeden bonusowy punkt mniej.

Nie znamy oczywi?cie dok?adnie skali wed?ug ktrej s? oceniane aplikacje, ale dla mnie, jako potencjalnego u?ytkownika ko?cowego takiej aplikacji, wi?ksze znaczenie maj? te 2-3 tygodnie po?wi?cone na dopracowanie aplikacji, a nie pisanie na szybko ?eby zdoby? punkcik wi?cej.

Kryteria oceny aplikacji

I jeszcze najwa?niejsze na koniec: kryteria oceny aplikacji, ktrymi b?d? kierowali si? jurorzy:

 • Niepowtarzalno?? – Jak unikatowa i pomys?owa jest sams aplikacja oraz sposb, w jaki wykorzystuje mo?liwo?ci telefonu i platformy bada?
 • Potencja? rynkowy – Czy aplikacja ma szans? zdoby? klientw i odnie?? sukces na rynku?
 • Funkcjonalno?? – Czy aplikacja pracuje szybko, efektywnie i stabilnie?
 • Walory u?ytkowe – Czy aplikacja jest intuicyjna, przyjazna u?ytkownikowi i ?atwa w obs?udze?
 • Projekt graficzny – Czy aplikacja wygl?da profesjonalnie i estetycznie oraz jak wykorzystuje mo?liwo?ci graficzne telefonu?

Powodzenia!

Powodzenia wszystkim startuj?cym zarwno w polskiej jak i mi?dzynarodowej edycji. Je?li wystartujecie w konkursie, pochwalcie si? w komentarzach lub pode?lijcie info o projekcie :) A projektuj?c jak?? rewolucyjn? aplikacj?, pami?tajcie te? o wersji Androidowej ;)

A mo?e kupi? Samsunga Wave…

Zastanawiam si? te? nad zakupem Samsunga S8500 Wave… Cena urz?dzenia powinna si? waha? w okolicach 1600 z?, mo?e kupi? aby porwna? z Androidem. Chodzi mi te? po g?owie zakup u?ywanego iPhone’a, jakiego? telefonu z Windows Mobile, Symbianem, mo?e te? jakie? BlackBerry i pobawienie si? mobilnymi aplikacjami na r?nych platformach. Ale do tego trzeba posiedzie? troch? nad bud?etem. B?d? informowa? na bie??co :)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 19 maja 2010
Tagi: , , , , ,
Kategorie: android, bada, ciekawostki, gsm, internet, it, konkursy, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Bada Developer Challenge – wygraj 100 000 PLN lub 300 000 USD!"

 1. Brak wielozadaniowo?ci, brak mo?liwo?ci tworzenia serwisw (demonw), brak wielu kluczowych notyfikacji w API (np. wiadomo?ci przychodz?ce), brak modelu bezpiecze?stwa i uprawnie? dla aplikacji, brak, brak.

  Jak tylko managerowie odpowiedzialni za produkt odbior? swoje premie, system bada zostanie u?miercony.

  Autor komentarza, środa, 19 maj 2010 #

 2. A mo?e kupisz Palma Pre? Na Allegro nwka kosztuje ok. 1300z?, a u?ywane 900-800 (chocia? teraz kto? nwk? wystawi? za ponad 2 tys.). Telefon bardzo dobry, jestem z niego zadowolony. Palm Pre = iPhone – wady iPhone :) Obs?uguje multitasking (chocia? w 4.0 iPhone te? b?dzie obs?ugiwa?, ale dopiero teraz?), b?dzie obs?ugiwa? Flasha, a tak oglnie to 256MB RAM-u, procesor 600MHz, 8GB pami?ci wewn?trznej, GPS, Wi-fi, 3G, multitouch, akcelerometr, mo?liwo?? wyj?cia baterii ;) oraz to, co najwa?niejsze: webOS. System dopracowany, ma par? b??dw, ale s? one na bie??co poprawiane. Wad? Pre jest slider (ale po 2 dniach si? dociera) oraz krtki czas pracy na baterii (oko?o dzie?, czasem dwa). Mimo wszystko polecam go wszystkim, bierzcie pki jest tani w Polsce (w czerwcu firm? Palm przejmuje HP, wi?c my?l?, ?e wprowadzi urz?dzenia z systemem webOS na polski rynek, m.in. tablet – nast?pca HP Slate), bo nie wiadomo co potem b?dzie :) Wi?cej informacji tu: http://www.palm.com/us/products/phones/pre-family.html
  Gdyby kto? mia? jakie? pytania co do tego telefonu to s?u?? pomoc?. Wystarczy si? skontaktowa? lub tu zamie?ci? komentarz.

  Autor komentarza, środa, 19 maj 2010 #

  • O, w?a?nie, zapomnia?em te? doda? Palma Pre, po przej?ciu przez HP webOS mo?e troch? od?y?. Dzi?ki za przypomnienie.

   Generalnie kr??y mi po g?owie taki niecny plan zakupienia po telefonie (nawet u?ywanym) obs?ugiwanym przez ka?d? z najpopularniejszych platform. Wtedy mia?bym prawdziwe porwnanie w kwestii mo?liwo?ci poszczeglnych aplikacji. Tylko musz? na to te kilka tysi?czkw od?o?y?…

   Autor komentarza, środa, 19 maj 2010 #

 3. Hmm, chyba nie warto ;) Chyba ?e mo?na zrobi? tak – znale?? par? osb, ktre maj? po jednym telefonie z danym systemem i umwi? si?, by ka?dy przeprowadzi? podobne testy (ew. nagra? krtki filmik) – np. szybko?? dzia?ania, obs?uga e-maili, liczba aplikacji dost?pnych w katalogu itd.

  Autor komentarza, środa, 19 maj 2010 #

 4. Ciekawy konkurs si? zapowiada. Samsung nie szcz?dzi? na nagrodach z tego co widz?. Wreszcie samsung postawi? na rozwj, bo swego czasu nieco zacofany by?. My?l?, ?e osob?, ktra wygra czeka wielka kariera, szkoda, ?e sam nie mam takich zdolno?ci. Swoj? drog? ciekawe ile faktycznie p?niej zmieni si? w samsungach.

  Autor komentarza, środa, 19 maj 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów