AVX Hosting ma nowego w?a?ciciela

 

Dzisiaj ok 19:00 otrzyma?em maila z informacj?, ?e AVX Hosting ma nowego w?a?ciciela: ArtNet Sp. z o.o. z Gda?ska, w?a?ciciel np. easyisp.pl. Mam nadziej?, ?e jako?? si? ciut poprawi i nie b?dzie ju? tak cz?stych awarii, bo nie lubi?, gdy klient do mnie dzwoni o 7:00 rano z pytaniem, czemu mu poczta nie dzia?a…

Szanowni Pa?stwo !

Mi?o nam poinformowa?, ?e w wyniku konsolidacji polskich firm hostingowych,
platforma hostingowa AVX Hosting z dniem 06.11.2006 roku zostaje przej?ta
przez Artnet Sp. z o.o., jedn? z najszybciej rozwijaj?cych si? firm
hostingowych w Polsce.

W zwi?zku z powy?szym, od dnia 06.11.2006 stron? kontynuuj?c? ?wiadczenie
dla Pa?stwa us?ug hostingowych b?dzie Artnet Sp. z o.o.* (www.artnet.pl).

W dniu 06.11.2006 (poniedzia?ek) w godzinach od 04.00 do 06.00 nast?pi
przeniesienie serwerw do Data Center Artnet Sp. z o.o. B?dziemy d??y? do
tego, aby przerwa w ci?g?o?ci ?wiadczenia us?ug przez AVX Hosting by?a jak
najkrtsza.

Z dniem 06.11.2006 zmienia si? rwnie? nr rachunku bankowego, na ktry
nale?y dokonywa? wp?at za ?wiadczone us?ugi hostingowe:

Artnet Sp. z o.o., ul. Wa?y Piastowskie 1, 80-855 Gda?sk
nr rachunku bankowego: Nordea Bank Polska S.A., 36144013450000000005368626

W razie jakichkolwiek pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy od poniedzia?ku o
kontakt z Biurem Obs?ugi Klienta AVX Hosting: e-mail: biuro@avx.pl, Tel.
(058) 733-10-07, tel./Fax (058) 307-42-85

*Sp?ka Artnet jest czo?owym trjmiejskim dostawc? us?ug internetowych.
Firma powsta?a w 1996 roku oferuj?c swoim klientom kompleksowe rozwi?zania
informatyczne oraz profesjonalne us?ugi internetowe. W 1997 roku Artnet
zosta? koncesjonowanym operatorem sieci internet, otrzymuj?c koncesj?
ministra ??czno?ci na ?wiadczenie us?ug telekomunikacyjnych.

Artnet oferuje klientom szerok? gam? us?ug, m.in. dost?p do Internetu,
us?ugi hostingowe oraz us?ugi telefonii VoIP.

Artnet jest powszechnie znany m.in. ze stworzenia i prowadzenia wsplnie z
Polsk? Akcj? Humanitarn? witryny www.pajacyk.pl.

Dzia?aj?c od wielu lat na rynku us?ug internetowych, Artnet uzyska? wiele
nagrd i wyr?nie?. W 2002 roku serwis www.pajacyk.pl wyr?niony zosta?
przez Ministra ??czno?ci nagrod? „Wydarzenie Roku w Internecie”.

W 2005 roku sp?ka Artnet zaj??a wysokie 20 miejsce w rankingu Technology
Fast50 Central Europe, organizowanym przez mi?dzynarodow? firm? doradcz?
Deloitte. Ranking ten obejmuje najszybciej rozwijaj?ce si? firmy
technologiczne z krajw Europy ?rodkowej. W tej edycji do rankingu zosta?o
zg?oszonych ponad 1000 firm z Europy ?rodkowej.

Wpis opublikowany 5 listopada 2006
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "AVX Hosting ma nowego w?a?ciciela"

  1. Wsp?czuje. Kto mg? to ju? dawno uciek? z easyISP (np. ja). Odsy?am na WHT.

    Autor komentarza, poniedziałek, 6 lis 2006 #

  2. No ja szczerze mwi?c to ju? dawno swoje prywatne strony na hostingi w USA wywali?em – Site5 i DreamHost. W Polsce na AVX zosta?y mi tylko dwa konta, gdzie s? strony dwch klientw – kupi?em tam konta jeszcze za czasw najwi?kszej ?wietno?ci tej marki, ale bior?c pod uwag? fakt, ?e nied?ugo im wygasa umowa… pozmienia si? troch? uk?ad si? :)

    Autor komentarza, poniedziałek, 6 lis 2006 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów