5 tematw, dla ktrych nie poszed?em na Blog Forum Gda?sk 2011

 

Patrz?c na program konferencji i maj?c w pami?ci zesz?oroczn? edycj? lub inne oko?oblogowe spotkania, wiedzia?em, ?e pojawi si? gdzie? 5 typowych „problemw”:

 • Przysz?o?? blogosfery
 • Czy blogi umieraj? (Facebook, Twitter, G+)
 • Reklama na blogach
 • Blogi zast?puj?ce dziennikarstwo
 • Obiektywno?? blogerw

Nie by?em na Blog Forum dla paneli o reklamie czy prezentacji o „umieraj?cej blogosferze”, ktr? zabija Facebook czy Twitter. Nie poszed?em tam dla nudnawych warsztatw technologicznych (sorry, to si? nie powtrzy). Plusem BFG jest co? innego.

Na Blog Forum s? zapraszani bardzo r?ni blogerzy. Siedz?c ci?gle w swoim naturalnym ?rodowisku (albo w?asnym sosie) marketingowo-technologicznym, nie interesujemy si? innymi dziedzinami. Mo?liwo?? poogl?dania prezentacji czy porozmawiania z szafiarkami czy blogerkami kulinarnymi pokazuje jak r?ne priorytety posiadaj? r?ne bloguj?ce grupy.

Dla jednych liczy si? sam fakt publikacji newsa, drudzy sk?aniaj? si? ku g??bszym tre?ciom. Na blogach kulinarnych mo?e si? wydawa?, ?e wa?niejsza od samych przepisw jest jako?? zdj?cia pokazuj?cego przygotowane danie oraz sposb jego podania. Modne panie s? zawsze modne. Kobiety potrafi? te? rozpozna?, ktry blog ma dusz? (tudzie? jaja). Warto czasem wyj?? poza marketingowo-techniczn? sfer? blogowania i popatrze? na spo?eczno?ciowe elementy. I nie chodzi tu tylko o wtyczk? do like’owania.

Widok na Gda?sk

O samej konferencji: organizacja, miejsce

Podobnie jak w zesz?ym roku, tak i teraz trzeba pochwali? organizacj?. Bardzo podoba mi si? umiejscowienie konferencji w nietypowych lokalizacjach: w zesz?ym roku tereny stoczniowe, teraz reduta Napoleo?ska. Bardzo mi?a odmiana od zwyk?ej sali konferencyjnej w hotelu.

Padaj?cy internet jest chyba sta?ym elementem takich spotka? i routerki nie wytrzymuj? nat?oku po??cze? z wszystkich laptopw, telefonw czy innych tabletw. W?asny modem 3G w kieszeni jest zawsze dobrym pomys?em, chocia? grube mury obronne nie wzmacnia?y sygna?u.

S?ysza?em pozytywne opinie dotycz?ce hotelu, catering ok, du?ej tablicy z programem zaraz przy wej?ciu nie uda?o si? przegapi?. Z ciekawych pomys?w mo?na te? wymieni? dodatkowe wy?wietlacze z prezentacjami porozwieszane na ?cianach oraz g?o?niki na holu pozwalaj?ce s?ucha? prelekcji dalej popijaj?c kaw?. Rozstrzelenie wyst?pie? na r?ne sale drugiego dnia mo?e nie by?o do ko?ca idealne, poniewa? by?y do?? oddalone od g?wnej sali – taki urok Grodziska.

Spodoba? mi si? koncept Hyde Parku, podczas ktrego ka?dy uczestnik mg? zaprezentowa? swj blog. Troch? szkoda, ?e cz??? osb wyst?powa?a rwnolegle z g?wnymi punktami programu.

HydePark

G?wne prezentacje r?ne – zarwno pod wzgl?dem tematu jak i poziomu. Cz??? bardzo pozytywnie zaskakiwa?a pomimo pozornie nieciekawego tematu, inne odwrotnie – czyli norma. Ringi mog?yby by? bardziej „krwawe” – zamiast sadza? ze sob? przedstawicieli r?nych ?rodowisk, lepiej by by?o doprowadzi? do konfrontacji osoby o przeciwstawnych pogl?dach.

Ale najwa?niejsze: du?o ciekawych ludzi, mo?liwo?? spotkania si? ze znajomymi i poznania innych blogerw. Oglnie na plus.

I mi?o mi z powodu wyr?nienia w konkursie „Blog of Gda?sk”. Zg?osi?em do niego bloga bez wi?kszych oczekiwa?, wiedz?c, ?e o Gda?sku pisz? wi?cej i ciekawiej inni, st?d wielkie zaskoczenie, gdy Topowy Blog ;) zosta? wyczytany na i zaproszony na podium.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 18 października 2011
Tagi:
Kategorie: blog, ciekawostki, konferencje, prywata, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "5 tematw, dla ktrych nie poszed?em na Blog Forum Gda?sk 2011"

 1. Co do ringu, to w?a?nie by?o w?asnie wad? w ca?ym BFG2011.. bo jak oceni? walk? Skiby z Popydo? ;) nie lepiej by?o zaprosi? ja.rafi do ringu? :

  Autor komentarza, wtorek, 18 paź 2011 #

 2. A ja ?a?uj?, ?e mnie nie by?o. Na wszelkich wideorelacjach BFG wygl?da na ?wietn? imprez?. No i przede wszystkim by?a tam masa ludzi, ktrych chcia?bym wreszcie osobi?cie pozna? (i w?skie grono tych, ktrych pozna? bym nie chcia?;), bo ile? lat mo?na jeszcze blogowa? znaj?c osobi?cie tylko jednego Top?? ;)

  Autor komentarza, wtorek, 18 paź 2011 #

  • Tym bardziej, ze mieszkasz w jednej okolicy, gdzie nie bardzo o takie konfa….. Ale zacz??bym rozgl?da? si? na Twoim miejscu czy nie ma jaki? innych ciekawych blozkw, pisanych przez ZG czy z Gorzowa or all Lubuskie – tylko tyle, ze nie bedziesz mia? na to czasu ;)

   Autor komentarza, środa, 19 paź 2011 #

 3. To po co poszed?e? na BlogForum?

  Autor komentarza, środa, 19 paź 2011 #

  • pozna? blogerw „z innych ?wiatw” :)

   Autor komentarza, środa, 19 paź 2011 #

  • To mo?e podzielisz si? swoimi odkryciami? Mo?e ma?y Blog Day BlogForum?

   Autor komentarza, środa, 19 paź 2011 #

 4. redita to nie to samo co reduta, a to by?a redita :)

  Autor komentarza, środa, 19 paź 2011 #

 5. O w?a?nie, podoba?o mi si? wyst?pienie na Hyde Parku tego pana z ostatniego zdj?cia. Kto? zna adres jego bloga?

  Autor komentarza, środa, 19 paź 2011 #

  • Micha? Pasterski – michalpasterski.pl

   Autor komentarza, środa, 19 paź 2011 #

 6. dzi?ki!

  Autor komentarza, środa, 19 paź 2011 #

 7. Dzi?ki za info

  Autor komentarza, wtorek, 6 mar 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów