Google AdSense

 • Kategoria: Google
 • Copyright: Ardeo
 • ISBN: 83-60061-52-1
 • Sposb dostawy: pobranie pliku
 • Liczba stron: 94
 • Wielko?? pliku: 2472 kB
 • Cena promocyjna: 23.70z?
 • Pobierz fragment

„Ka?dy mo?e umie?ci? na swojej stronie reklamy Google ale tylko nieliczni wiedz? jak zrobi? to skutecznie” –
Jak sprawi?, by reklamy by?y dobrze widoczne, a jednocze?nie wpasowa?y si? w otoczenie i nie by?y zbyt natarczywe, czyli tajemnica sukcesu wysokich zarobkw w Google AdSense.

Zacznij swoj? przygod? z Google AdSense!

Pozwl, ?e zadam Ci pytanie: Ile wynosi Twj miesi?czny zysk z Google AdSense?

Je?li zarabiasz wi?cej ni? 500$ miesi?cznie, mo?esz opu?ci? t? stron?. Ale… je?li Twj miesi?czny zarobek wynosi kilka dolarw, to poznaj techniki pozwalaj?ce na osi?gni?cie wy?szego dochodu.

Wiedz, ?e nie ma „cudownego sposobu”, by zarabia? tysi?ce dolarw miesi?cznie. Jednak solidna wiedza na temat funkcjonowania programu Google AdSense oraz skutecznych sposobw emisji reklam, to gwarancja wzrostu zyskw.

Je?li ju? zarejestrowa?e? si? w programie i zacz??e? zarabia? pierwsze pieni?dze przeczytaj, co konkretnie poznasz dzi?ki eBookowi Google AdSense, aby zarabia? jeszcze wi?cej:

O czym przeczytasz w eBooku?

 • Jak umie?ci? na stronie r?ne formaty reklam, tak by by?y maksymalnie skuteczne a tak?e przyk?ady stron na ktrych mo?na si? wzorowa?.
 • Jak przyci?gn?? uwag? do reklam umieszczonych na stronie.
 • Jak skutecznie wykorzysta? r?ne elementy strony np. wyszukiwark? lub grafiki do zwi?kszenia zarobkw.
 • Gdzie najlepiej umieszcza? jednostki linkw.
 • Jak zwi?kszy? zarobki, czyli jak zwi?kszy? atrakcyjno?? strony dla systemu reklam i reklamodawcw.
 • Jak zbada? efektywno?? reklam.
 • Kiedy, i w jaki sposb otrzymasz zarobione pieni?dze, w tym szczeg?owo (na przyk?adzie) przedstawiona procedura wyp?acania pieni?dzy.
 • Do czego s?u?? kana?y i jak w praktyce mog? si? one przyczyni? do wzrostu Twoich zarobkw.
 • Ile mo?na zarobi? polecaj?c us?ugi i programy Google innym u?ytkownikom.
 • Dodatkowe pieni?dze, czyli wyszukiwarka Google na Twojej stronie.
 • Jak zablokowa? niechciane reklamy.
 • Jak dowiedzie? si? ktre reklamy i ktrych reklamodawcw ciesz? si? najwi?ksz? klikalno?ci?, czyli jak przy pomocy darmowego skryptu wykorzysta? system Google Analytics do zbierania i prezentowania danych.

Jeszcze nie zarabiasz z Google AdSense?

Je?li jeszcze nie zarejestrowa?e? si? w programie, z eBooka dowiesz si?:

 • Jakie s? zasady obowi?zuj?ce w programie Google AdSense, czyli kto mo?e przyst?pi? do programu, na jakich stronach mo?na umieszcza? reklamy i czego robi? nie wolno.
 • Jak zarejestrowa? si? w programie i na co szczeglnie zwrci? uwag? przy wype?nianiu formularza zg?oszeniowego.
 • Jak za pomoc? Instalatora AdSense stworzy? r?ne typy i formaty reklam.

Pomy?l wi?c, jak szybko zwrci si? Twj wydatek na ten poradnik, zw?aszcza ?e Twoja inwestycja jest w 100% bezpieczna!

Zapisz si? do programu Google AdSense ju? dzi?!


Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów