XML opatentowany?

 

Oto mamy kolejny przyk?ad tego, jak patenty mog? skutecznie zatrzyma? lub nawet cofn?? rozwj technologii. C|Net News podaje, ?e niewielka firma Scientigo twierdzi, ?e standard XML narusza ich patenty.

Patenty numer 5,842,213 i 6,393,426, zg?oszone w roku 1997, obejmuj? „transferowanie danych w neutralnej formie”. Scientigo twierdzi, ?e XML to nic innego jak wykorzystanie tego patentu. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni?dze. XML jest coraz popularniejszym sposobem przesy?ania danych, cho?by kana?y RSS. Nak?adaj?c op?at? za wykorzystanie patentu, ustawiliby si? na najbli?sze lata.

Brzmi groźnie, ale raczej nic nie dojdzie do skutku. Niezale?ni adwokaci ju? stwierdzili, ?e Scientigo ma bardzo ma?? szans? na udowodnienie swoich racji. XML powsta? jako pierwszy szkic w 1996 roku, pierwsza pe?na specyfikacja zosta?a opublikowana w grudniu 1997r. Wywodzi si? on z j?zyka SGML, ktry ma swoje korzenie w latach 80. XX wieku i czerpie z pomys?w jeszcze z lat 60. XX wieku.

Scientigo ma wi?c za przeciwnika nie tyle przepisy i inne patenty, co kilkadziesi?t lat historii. Viva wolne oprogramowanie! Viva brak patentw!

Wpis opublikowany 22 października 2005
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "XML opatentowany?"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów