Statystyki WWW: OpenTracker

 

Gdy nasza strona robi si? coraz wi?ksza i coraz popularniejsza, dochodzimy do wniosku, ?e zwyk?y licznik go?ci nam nie wystarcza. Chcemy dok?adnie wiedzie? sk?d internauci trafili na nasz? stron? (na jakiej stronie znale?li link lub jak? fraz? wpisali w wyszukiwarce), gdzie mieszkaj?, czy odwiedzali nasz? stron? w przesz?o?ci, ile podstron odwiedzili i ktre to by?y podstrony, jakich u?ywaj? przegl?darek, systemw operacyjnych, rozdzielczo?ci… Chcemy o odwiedzaj?cych nas internautach wiedzie? jak najwi?cej.

Powody zbierania takich informacji s? rwnie? bardzo r?ne. Czasem chcemy po prostu wiedzie?, czy kto? nasz? stron? odwiedza. Jak ju? odwiedza, to jakich informacji szuka? Jest to wa?na wskazwka dla nas, gdy b?dziemy planowa? rozbudow? naszej strony – ktre dzia?y s? najpopularniejsze, ktre wymagaj? dopracowania, ktre okaza?y si? kompletnym niewypa?em? Potrzebujemy te? takich informacji do tego, aby sprawdzi? czy nasza kampania reklamowa jest skuteczna. Albo z drugiej strony: gdy poszukujemy reklamodawcw mo?emy przedstawi? statystyki naszej strony i pokaza?, ?e reklama u nas b?dzie dobr? inwestycj?.

Żeby zdoby? te wszystkie dane musimy wybra? dobry system statystyk. Sam obecnie testuj? kilka r?nych rozwi?za?, porwnuj?c ich funkcjonalno??, wygod? u?ywania i oczywi?cie cen?. B?d? stara? si? na bie??co dzieli? informacjami na temat tych systemw.

OpenTracker

Na pierwszy ogie? dzisiaj idzie OpenTracker, ktrego jaki? czas temu poleci? mi cz?owiek z firmy Nephax – Kreacja i Informatyka.

Najwi?ksz? zalet? OpenTrackera jest bez w?tpienia a? 4-tygodniowy okres testowy! W ci?gu tego miesi?ca mo?na naprawd? dobrze pozna? ten system i… bardzo do niego przywykn??. Czasem a? tak bardzo, ?e nie wyobra?asz sobie przesiadki na inny system i po prostu kupujesz OpenTrackera. Genialny zabieg marketingowy.

Przejrzysto??

Interface OpenTrackera jest do?? prosty i intuicyjny. Wszystkie dane zosta?y podzielone na 5 dzia?w: analizy aktywno?ci, odwiedzaj?cy, najpopularniejsze listy nawigacyjne, dane dotycz?ce miejsca i informacje techniczne (t?umaczenie OpenTrackera – jest dost?pny polski interface… no, miejscami polskawy :) St?d ja u?ywam jednak angielskiego). W ka?dym z dzia?w mamy do dyspozycji po kilka analiz. W zasadzie s? to wszystkie najcz??ciej u?ywane i najcz??ciej potrzebne narz?dzia. Nie znalaz?em tam ?adnego zb?dnego wykresu.

OpenTracker

Oprcz DHTMLowego menu i „profilu u?ytkownika” (o tym za chwil?) nie ma tu ?adnych technologicznych wodotryskw typu wciskany na si?? AJAX czy Flash. Dzi?ki temu wszystko chodzi bardzo szybko i sprawnie.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

To, co mi si? najbardziej podoba w OpenTrackerze to monitorowanie ruchu na Twojej stronie „na ?ywo”. Opcja online & recent visitors pokazuje nam ostatnich 20 (lub 40) odwiedzaj?cych, oznaczaj?c ich status odpowiedni? ikonk? (zielony: on-line, przygaszony zielony: nieaktywny od 3-5 minut, czerwony: off-line), czas trwania wizyty, ktra to jest obecnie wizyta danego internauty oraz stron? na ktrej si? znajduje (lub ostatnio znajdywa?).

OpenTracker

Profil u?ytkownika

Dzia? „online & recent visitors” ma jeszcze jedn? ciekaw? rzecz z serii „ma?e, a cieszy”. Gdy najedziemy kursorem na ikonk? oznaczaj?c? status u?ytkownika, otrzymamy od razu zestaw informacji o nim: sk?d do nas przyszed?, gdzie mieszka, jakiego u?ywa oprogramowania, ile stron przeby? itp. Naprawd? bardzo wygodne.

OpenTracker

Clickstream – Lista wy?wietlonych stron przez odwiedzaj?cego

Kolejna super sprawa – clickstream, czyli ?cie?ka klikni?? danego u?ytkownika. Widzimy ca?? aktywno?? naszego internauty, zaczynaj?c od pierwszego pojawienia si? na naszej stronie (w??cznie z zaznaczeniem sk?d si? on wzi??), poprzez wszystkie odwiedzone podstrony (??cznie z czasem przebywania na nich) a? do wyj?cia z naszej strony. OpenTracker potrafi te? wykry? wszystkie klikni?cia w linki typu mailto: czy linki do zewn?trznych stron – je?li ?ledzimy akurat poczynania jakiego? aktywnego u?ytkownika i zobaczyzmy, ?e klikn?? w taki link w dziale kontakt, to mo?emy si? spodziewa? w przeci?gu kilku minut maila z zapytaniem od klienta. A skoro jeste?my gotowi, to mo?emy b?yskawicznie odpisa? i zrobi? bardzo pozytywne wra?enie ekspresow? pomoc? :)

OpenTracker

Nad clickstreamem widzimy znowu zestaw informacji o u?ytkowniku: jego geolokalizacj? (je?li si? ?aczy z USA, to system prbuje okre?li? dla niego nawet numer kierunkowy i kod pocztowy!), dane o oprogramowaniu, jego ISP, czasie sp?dzonym na naszej stronie… W biurze Nephax-u stworzyli?my spiskow? teori?, ?e OpenTracker w pe?nej wersji b?dzie potrafi? te? pokaza? ile ma wzrostu i jak? kaw? pije dany internauta :)

Ceny

Taaak… nacieszyli?my si? systemem, uzale?nili?my si? od formy w jakiej przedstawia on nam swoje dane i nagle dostajemy maila, ?e nasz 4-tygodniowy okres prbny si? ko?czy i zapraszamy do p?atno?ci… Roczny abonament kosztuje $169.00, gdyby?my chcieli p?aci? z miesi?ca na miesi?c, kosztowa?oby nas to $16.99 miesi?cznie (ceny dotycz? pakietu „Standard” – do 100 000 wy?wietle? miesi?cznie). Troch? sporo… Zw?aszcza, ?e mo?emy ?ledzi? w ten sposb tylko jeden serwis (jedn? domen?).

Co prawda OpenTracker ma bardzo rozbudowany cennik hurtowy i ju? przy zakupie drugiego pakietu b?dziemy mieli 10% zni?ki, to jednak wci?? jest to troch? kasy… Trzeba b?dzie si? rozejrze? za czym? ta?szym albo jakimi? kodami zni?kowymi :)

Wyprbuj OpenTrackera

Wyprbuj OpenTrackera przez 4 tygodnie za darmo! Po miesi?cu powinni?my mie? wystarczaj?c? ilo?? danych do dok?adnego przeanalizowania naszego serwisu. Je?li si? uzale?nimy od niego;) b?dziemy mogli op?aci? nasze konto na kolejny rok zachowuj?c dotychczas zebrane dane.

Na podobny opis czekaj? m.in. Google Analytics i jeszcze kilka innych. Stay tuned :)

Wpis opublikowany 28 października 2006
Tagi: , , , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Statystyki WWW: OpenTracker"

 1. Tomek, ile dostajesz od Google? ;]

  Autor komentarza, sobota, 28 paź 2006 #

 2. Tyle, co ka?dy uczestnik programu Google AdSense ;) A tak szczerze, to Google niestety nie przysy?a mi niczego :/ Chocia? fajnie by by?o dosta? tak? Google’ow? poduch? (http://tinyurl.com/yahybo) czy Lava-Lamp (http://tinyurl.com/ykmjfj)… :)

  Jednak musz? przyzna?, ?e takie „hobby” jak Google jest jednak na swj sposb „op?acalne” – szczeg?y (mam nadziej?) ju? nied?ugo ;)

  Autor komentarza, sobota, 28 paź 2006 #

 3. OMG. Twj system komentarzy naprawd? mnie nie lubi. Najpierw problemy z matematyk?, teraz podmienia imie i nazwisko :-)

  Autor komentarza, poniedziałek, 30 paź 2006 #

 4. Wypierdzieli?em wszystkie cudaczne „fjuczery” z tego formularza, fizycznie nie ma prawa si? ju? nic zamiesza?. Tyle teorii, mam nadziej?, ?e w praktyce b?dzie podobnie :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 30 paź 2006 #

 5. Bardzo ciekawy wpis.
  Faktycznie opentracker wygl?da dobrze, ale ta cena… Na razie zwala z ng. Chocia? kto wie, kto wie :) Poczekam na kolejne wpisy o tej tematyce i mo?e co? sobie wybior? :)

  Pozdrawiam

  Autor komentarza, poniedziałek, 30 paź 2006 #

 6. I w?a?nie dlatego trzymam bloga na w?asnym silniku :) Bo wiem, ?e nie b?dzie mi wywija? ?adnych niespodzianek :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 30 paź 2006 #

 7. ad. formularz: Super ;-)
  ad. intratne Google: No to jak, zwerbowali czy nie? ;-)

  Autor komentarza, wtorek, 31 paź 2006 #

 8. @PK: Nie, niestety nie :) Ale na wszelkie oferty jestem oczywi?cie otwarty ;)

  Autor komentarza, wtorek, 31 paź 2006 #

 9. W temacie, fajne statystyki to „bbclone” :)

  Autor komentarza, wtorek, 5 gru 2006 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów