Second Life. Życie, mi?o??, zarabianie pieni?dzy

 

Second Life

To jest artyku? komercyjny napisany dla serwisu Krytycy.pl.
Za zainteresowanie si? ksi??k? zostan? wynagrodzony. Zgodnie z etyk? blogvertisingu wyra?am w?asn? opini? na temat opisywanego produktu.

Jest takie powiedzenie: „Nie oceniaj ksi??ki po ok?adce”. Wiadomo te?, ?e nie nale?y ocenia? ksi??ki bez obejrzenia jej. A tym bardziej nie nale?y ocenia? ksi??ki wy??cznie po materia?ach prasowych otrzymanych od wydawcy.

Serwis Krytycy.pl zaprosi? mnie do wzi?cia udzia?u w kampanii reklamowej ksi??ki „Second Life. Życie, mi?o??, zarabianie pieni?dzy” autorstwa Joerga Lindnera oraz Jany Gillespie, wydanej niedawno w Polsce nak?adem wydawnictwa BestPress. Nigdy w Second Life nie gra?em, ale skoro ksi??ka jest skierowana do pocz?tkuj?cych i ?redniozaawansowanych u?ytkownikw, jako idealny target ;), postanowi?em si? jej przyjrze?.

Zaczynam od poszukania innych ksi??ek na ten temat. Amazon zwraca mi dziesi?tki pozycji. W spisie s? stosowne pozycje z serii „How To Do Everything”, „For Dummies”, wszelkiej ma?ci „beginners’ guide”, poradniki dotycz?ce osi?gania sukcesw w grze, zarabiania prawdziwych pieni?dzy, programowanie w?asnych obiektw w wirtualnym ?wiecie… A u nas? Empik, Merlin – NIC. „Second Life. Życie, mi?o??, zarabianie pieni?dzy” jest pierwsz? ksi??k? po?wi?con? tej grze w j?zyku polskim. Konkurencji nie ma, mo?na liczy? na sukces. Zobaczmy zatem co ksi??ka oferuje.

Wydawca dostarczy? troch? materia?w. Krtki tekst o ksi??ce i autorach, to co znajdziemy w opisach pozycji w ksi?garniach internetowych. Jest te? krtka notka o autorach, z ktrej wynika, ?e prowadz? oni firm? Big-Bit Australia Pty Ltd, ktra zajmuje si? kompleksow? obs?ug? firm, ktre chc? zaistnie? w wirtualnym ?wiecie.

Kolejny plik – spis tre?ci. 20 rozdzia?w obejmuj?cych takie zagadnienia jak zak?adanie konta, dok?adny opis naszych awatarw, otaczaj?cego ?wiata (kszta?towanie krajobrazu, wykup ziemi), zarabianie Lindenw, prawo, media, Linden Scripting Language, marketing… Du?o tego. Pierwsza cz??? wygl?da na kompletny tutorial dla pocz?tkuj?cych (ktrego swoj? drog? na oficjalnych stronach SecondLife.com tak ?atwo znale?? nie mog?em…). W drugiej cz??ci widzimy du?o bardzo r?nych zagadnie?, wi?c spodziewam si? raczej oglnikowych opisw i odwo?a? do innych ?rde?. Jest to w ko?cu ksi??ka dla pocz?tkuj?cych, szczeg?owy opis wszystkich mo?liwych elementw ?wiata Second Life zape?ni?by pewnie kilkana?cie tomw… :)

Wydawca udost?pni? rwnie? pierwszy rozdzia? ksi??ki. W postaci pliku wordowego z sam? tre?ci?. Praktycznie zero formatowania. I tu rozwin? my?l z pierwszego akapitu – po przejrzeniu tego pliku wyobra?a?em sobie ksi??k? jako zwyk?e bia?e kartki zadrukowane malutkim druczkiem i do tego ewentualnie jakie? ma?e czarno-bia?e screeny… Taki koszmarek, przez ktry bardzo ci??ko si? przebi?.

Stwierdzi?em jednak, ?e skoro zap?ac? mi za zainteresowanie tematem, to wypada wykaza? minimum aktywno?ci i chocia? zobaczy? ksi??k? na ?ywo. Pojecha?em wi?c do salonu Empik w Galerii Ba?tyckiej. Tu podzi?kowania dla przemi?ej pani z obs?ugi, ktra specjalnie dla mnie przynios?a z magazynu ?wie?y, jeszcze zafoliowany egzemplarz – ksi??ki dopiero co dotar?y. Zerwa?em foli?, otworzy?em…

I tu zaczyna si? recenzja zupe?nie innej pozycji. Ksi??ka jest kolorowa, pe?na ilustracji, grafik… po prostu bardzo fajnie wydana! Na pewno spodoba si? m?odszym internautom, a i starsi na pewno doceni? nietypowy uk?ad. Posiedzia?em chwil? w Empiku przegl?daj?c kolejne rozdzia?y i wygl?da?o to naprawd? przyjemnie.

Ja osobi?cie ksi??ki nie kupi?, Second Life jako taki mnie nie poci?ga, czasem mog? w co? pogra?, ale nie wyobra?am sobie takiego drugiego ?ycia. Nie widz? te? zarabiania pieni?dzy na SL w naszym kraju. Dla mnie zostanie to nadal jedynie ciekawostka.

Zobacz ksi??k? na stronie wydawnictwa BestPress.

Wpis opublikowany 2 czerwca 2008
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, it, komercyjne, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Second Life. Życie, mi?o??, zarabianie pieni?dzy"

 1. No prosze „a przed chwil?” narzeka? ze zarobic nie daj? :)

  Autor komentarza, wtorek, 3 cze 2008 #

 2. Ile stron ma ta ksi??ka?

  Autor komentarza, wtorek, 10 cze 2008 #

 3. @BlueMan 380 stron, mi?kka oprawa

  Autor komentarza, wtorek, 10 cze 2008 #

 4. W ko?cu jaki? zarobkowicz na SL :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 kw. 2013 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów